ROMÂNIA BREAKING NEWS

Home Posts Tagged "Alexandru Bejan"

Alexandru Bejan

,

O treime din teritoriul actual al Republicii Moldova se găsește în stînga Nistrului. Această zonă geografică este numită Transnistria, adică aria de dincolo de Nistru.

Din cele mai vechi timpuri spațiul transnistrean a fost populat de reprezentanți ai diferitelor etnii. Și una dintre  primile, care a populat acest teritoriu liber, a fost populația de origine românească. Aceasta a fost și pîna la momentul de față este  cel mai numeros grup etnic.

Populația românească, conform datelor recensămîntului din 1989 , adică pîna la ocuparea forțată a  regiunii transnistrene de către forțele separatiste, susținute și organizate de Moscova, constituia în jur de 40%.  Ucraineni la rîndul lor sunt numai 28% , iar ruși – 25% .

E necesar de menționat că în 4/5  din cele peste 130 de  localități rurale din regiune, românii sunt majoritari – de la 40 pînă la 95%. De asemenea majoritari sunt românii în 3 din cele 5 structuri teritorial administrative (regiuni), care se numesc aici raioane.

Cum și de când a început să scadă ponderea românilor în spațiul Transnistrean?

Realizîndu-și politica de extindere a hotarelor sale, Rusia țariștă  a ocupat, prima data, spațiul transnistrian în 1792. Și de atunci procesul de deznaționalizare a populației românești de aici nu s-a mai oprit. Pentru ca teritoriile ocupate șă nu creeze probleme, ca aici să domine o atmosferă politică prielnică și binevoitoare față de Imperiu era nevoie ca populația baștinașă să fie strîns legată de Rusia, inclusiv din punct de vedere administrativ, etnic, spiritual și  politic.

În scopul realizării acestei idei expansioniste a fost elaborată, încă pe timpul  țarului Rusiei Petru I, la sfîrșitul secolului XVII – începutul secolului XVIII, o politică specială de deznaționalizare a populației băștinașe. Pentru acesta s-a recurs la colonizarea teritoriului dat, ca și în întregime a Basarabiei, cu ruși ,ucraineni, găgăuzi, bulgari și reprezentanți ai altor etnii. Ei au ocupat locul românilor baștinași, convinși și favorizați să plece la locuri mai „bune” de trai în Caucazul de Nord, în spațiul dintre Bug și Nipru, în Asia Mijlocie și Orientul Depărtat, unde unii au primit gratuit terenuri mari de pămînt și surse financiare pentru a-și organiza traiul în aceste locuri noi,iar alții  s-au încadrat în diferite servicii, inclusiv militar, ale Imperiului Rus. Astfel treptat,  a început să scadă  ponderea  românilor în teritoriul transnistrean.

Cum au fost desnaționalizați românii?

Din momentul ocupării Transnistriei, Rusia, în scopul deznaționalizării  populației baștinașe, a purces la rusificărea ei, promovînd limba rusă în toate domeniile vieții: în administrare, biserică, judecată ș.a.m.d. Au fost deschise școli cu predare în limba rusă, ignorîndu-se componența etnică a populației și necesitățile ei de  dezvoltare spirituală și culturală. Școlile rusești se deschideau și funcționau, în primul rînd,  în orașe și centre  județene . În așa fel administrația țaristă,timp de 126 de ani de ocupație a Transnistriei, a făcut tot posibilul ca populația de origine română de aici să rămînă  în întuneric și  necărturară, ca să-și piardă definitiv entitatea națională.

Primele școli românești

Primele 25 de  școli moldovenești (românești) în Transnistria  au fost fondate în 1918, avînd la bază, hotărîrea Congresului corpului didactic din județul Tiraspol, care și-a desfășurat lucrările  la  27 mai 1918.  Același Congres a hotărît ca, pe lîngă Asociația corpului didactic, să fie organizată Secția Națională Moldovenească. De aici, practic, începe învățămîntul național, adică în limba română, a populației băștinașe.

Capacana creării  Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești în cadrul URSS în 1924

S-ar părea că crearea Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești ( RASSM) în componența Ucrainei,în 1924, a avut un impact pozitiv asupra dezvoltării etnoculturale a populației românești din Transnistria.  În această perioadă au fost deschise  școli naționale în toate localitățile, populate de români, au apărut primele ziare și cărți în limba maternă, și-au început activitatea Institutul Pedagogic și  Teatrul Dramatic Național din orașul Tiraspol, mai multe instituții culturale și de pregătire a cadrelor didactice. Așa stau lucrurile numai la prima vedere.

      În realitate, autoritățile sovietice ale Rusiei și Ucrainei, cu mult înainte de crearea Republicii Autonome Moldovenești, au pus la cale continuarea politicii de deznaționalizare a populației românești din spațiul ocupat. În acest scop a fost reanimată  vechea teorie a Imperiului Rus despre existența a două entitați naționale și a două limbi diferitemoldovenească și română. În laboratoarele ideologice sovietice a fost elaborată o limbă artificială, inexistentă, cea moldovenească.

Ca  bază a noii limbi literare a fost luat graiul uzual al moldovenilor transnistreni, ucrainizat și rusificat,  respingîndu-se  normele gramaticale și ortografice ale limbii române, limbă  oficial recunoscută  de către comunitatea  științifică  internațională și  înregistrată în atlasul lingvistic al popoarelor europene.

         În 1932, în conformitate cu hotărîrea organelor supreme de conducere ale URSS, s-a decis trecerea limbii moldovenești în Transnistria la +, faptul care a jucat un rol pozitiv în dezvoltărea  limbii și culturii în acest spațiu.  Însă  în 1938 politica lingvistică din URSS a luat o nouă cotitură.  În Transnistria iarăși s-a revenit la alfabetul rusesc.

         Campania de deromânizare, de la sfîrșitul anilor 30 ai secolului trecut, a avut consecințe dezastruoase pentru limba și cultura spirituală  din Republica Autonomă Moldovenească. În anii 1938-1939, marea majoritate a funcționarilor de partid și sovietici din învățămînt și cultură, care posedau limba română, au fost executați, fiind învinuiți de promovarea românismului.

         De atunci, timp de 50 de ani, în școlile naționale se  promovează o idee și o politică falsă,care au la bază  teza antiștiințifică precum că limba română și cea moldovenească sunt limbi diferite, că românii și moldovenii fac parte din diferite etnii.

      Această aberație a durat pînă la 01.09.1989, cînd Parlamentul Republicii Moldova a aprobat  limba moldovenească în calitate de limbă de stat , care funcționează în baza grafiei latine.

Revenirea la grafia latină și independența…

      Începînd cu anul 1989, toate instituțiile de învățămînt din țară,inclusiv din regiunea transnistreană , și-au început activitatea didactică , utilizînd grafia latină.

La 27 August 1991, Republica Moldova și-a declarat independența de fosta Uniune Sovietică, rezultat al recunoașterii nulității pactului Molotov-Ribbentrop.  Această acțiune a Republicii Moldova nu i-a fost pe plac Moscovei și atunci dînsa a pornit război împotriva Republicii Moldova. Războiul a fost declanșat din  Transnistria, unde Rusia are baze militare puternice și unde pînă astăzi se află dislocată o armată numeroasă și bine dotată a Rusiei.

În urma acestui război, Rusia și-a format pe teritoriul Republicii Moldova din stînga Nistrului republica moldoveniască transnistreană (rmn) – dirijată de Moscova. Aici și pînă în prezent staționează un numeros contingent rusesc și regimul instaurat în această zonă este unul totalitar și antinațional. Cu alte cuvinte: Rusia, a treia oară, a pus stăpânire pe teritoriul din stînga Nistrului, areal gîndit de Rusia ca un cap de pod spre Balcani.

 Din 1992 regimul separatist din Transnistria, care  promovează interesele geo-strategice ale Moscovei, a interzis predarea în școli în baza grafiei latine, utilizarea manualelor școlare contemporane, editate în Republica Moldova și România. Astfel, în școlile naționale din Transnistria din nou a fost introdus alfabetul rusesc.

   De 20 ani, instruirea copiilor băștinași se efectuează cu aplicarea unor manuale invechite,  care au fost editate încă în URSS, si nu mai corespund realității, schimbărilor social-politice radicale ce s-au produs în spațiul ex-sovietic. Studiile în școli, în baza unei limbi inexistente (moldovenească), nu sunt altceva decît un genocid cultural, care îi lipsește pe copiii baștinașilor de identitate culturala și de viitor.

 Deznaționalizarea  populației băștinașe din Transnistria, pe care Rusia țaristă a început-o în urmă cu 220 ani,  continuă, încălcîndu-se grav drepturile fundamentale ale omului.

Populația de origine latină din acest areal geografic, desigur, nu a putut să se împace cu o atare constrîngere a drepturilor cetățenești și, pedagogii, susținuți de părinții copiilor de vîrstă școlară și de mai mulți localnici, au  căutat o ieșire din situație. S-a considerat că este o datorie sfîntă ca pedagogii și părinți să lupte pentru democrație și învățămînt în limba maternă, adică în română.

Puși în fața faptului că le sunt încălcate grosolan drepturile cetățenești ale populației de origine română și demnitatea de oameni, partea cea mai conștientă a societății, și, în primul rînd, pedagogii, au pornit să opună rezistență farădelegilor regimului antinațional, antidemocratic și dictatorial, instaurat aici.

       Prin lupte dure și diferite confruntări acerbe, în perioada 1992 – 1996, în 7 localități transnistrene (5 orașe și 2 sate), s-a obținut dreptul de revenire  la predare în școli în baza grafiei latine. Însă nu în școlile naționale existente, ci în instituțiile de învățămînt nou create de către pedagogi și părinți, cu statut, pentru autoritățile separatiste, de școli nestatale.

        Și iată, mai mult de 16 ani, în regiunea transnistreană, activează 8 școli naționale: Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din or.Tiraspol , Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” din or. Tighina, Liceul Teoretic „Evrica” din or. Râbnița , Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare și Sfînt” din or.Grigoriopol , Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din or. Dubăsari , gimnaziul-internat pentru copii orfani din or.Tighina, gimnaziile din satele Corjova și Roghi, raionul Dubăsari,care nu sunt subordonate regimului ilegal de la Tiraspol și activează  în baza Curriculumului Ministerului Educației de la Chișinău.

          Aceste școli românești, precum le numesc înseși separatiștii, practic niște  insule ale latinității în regiunea transnistreană, activează în condiții extraordinar de dificile, care au fost create artificial de către autoritățile neconstituționale secesioniste. Șapte  din cele opt școli nu au sedii proprii. Iar sediile închiriate nu asigură condiții elementare de activitate școlară. În majoritatea din ele lipsesc sălile sportive și de festivități, ospătăriile, laboratoarele speciale pentru așa obiecte ca fizica și chimia,săli pentu informatică și multe altele.

           Se face tot posibilul ca aceste instituții de învățămînt să fie lichidate. Pentru aceasta este folosit tot arsenalul de forme și metode antiumane ale organelor de reprimare din acest spațiu, susținute și dirigate de către Moscova.

        Din același scenariu face parte și cazul liceanului din or. Tiraspol Alexandru Bejan,prin care autoritățile din regiune vor să demonstreze că, în instituțiile sus-nominalizate, elevii primesc o educație orientată spre violență și din acest motiv nu au dreptul la existență.

          În perioada respectivă s-a trecut prin mai multe încercări: terorizarea și maltratarea pedagogilor, părinților și copiilor, care au opus  rezistență în fața administrației de la Tiraspol, devastarea și lichidarea școlilor naționale, arestarea pedagogilor și părinților, destituirea nelegitimă din funcții a profesorilor și părinților, inclusiv interzicerea activității pedagogice pentru cei care aveau o altă viziune decît cea declarată de Tiraspol.

     Aceasta  politică antinațională și antidemocratică a fost confirmată și de către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului prin   hotărîrea  sa  din 19 octombrie 2012,care a condamnat Federația  Rusă  pentru  violarea drepturilor la educație a copiilor din regiunea transnistreană.

       Declarațiile ostile, din ultimul timp, ale așa-zisului ministru al afacerilor externe al autoproclamatei “rmn”, Nina Ștanski, îndreptate contra acestor licee și gimnazii, , confirmă cele spuse anterior, că actuala conducere transnistreană, la indicațiile Moscovei, continuă politica de lichidare a școlilor românești din stînga Nistrului.

       Dacă politicenii de la Chișinău și comunitatea internațională nu  v-or întreprinde măsuri concrete  dorința  Moscovei poate să se  realizeze. În scurt timp poate  fi bătut ultimul cui în școala și graiul românesc din Transnistria și orașul Tighina.

        Cu toate aceste vitregii, spiritul dragostei față de neam și sacrificiul, demonstrat timp îndelungat prin fapte concrete de către pedagogii acestor licee și gimnazii, ne insuflă încredere în ziua de mîne și în viitorul nostru european.

Eleonora Cercavschi,

Redactor R.B.N.Press

Transnistria / 13 noiembrie,  2012

*Articol publicat pe R.B.N Press – rbnpress.info la data de 17 noiembrie 2012 de autor Eleonora Cercavchi și republicat azi, 20 septembrie 2014 de Redacția România Breaking News

,

Alexandru Bejan

Elevul de la Liceul „Lucian Blaga” din Tiraspol care este acuzat de către KGB-ul transnistrean de terorism nu este autorul scrisorii. Acesta este verdictul unor specialiști de la Universitatea Națională „I.I.Mecinikov” din Odessa, Ucraina, comunică publicația Adevărul.

Conform specialiștilor ucraineni, scrisoarea a fost scrisă de altcineva. „Autorul textului și executorul sunt persoane diferite. Autorul are o anumită pregătire oratorică, vorbește mult, citește, are legături cu structurile criminale. Cel mai probabil, este vorba de un bărbat de vârstă medie”, a menționat Natalia Bardina, doctor în științe filologice, citată de Adevărul.

De asemenea, experta a menționat că persoana care ar fi scris textul este o femeie.

 

SURSA: Moldova.org

,

Dragi Romani !

Continuam sa mentinem pe prima pagina a rbnpress.info, cazul tanarului arestat si inchis in mod ilegal de autoritatile autoproclamatei Republici Socialiste Moldovenesti Transnistrene. Cititi , mediatizați și actionați ca să salvăm un tânar erou , pe elevul Alexandru Bejan de la liceul Lucian Blaga din Tiraspol!
NU RAMANETI INDIFERENTI ! DA-TI „LIKE” SI „DISTRIBUITI”  MAI DEPARTE ! ARATATI CA ROMANII SUNT SOLIDARI SI UNITI !…Va invitam si pe voi cei ce simtiti si ganditi romaneste sa va solidarizati si sa mediatizati fiecare in parte pe pagina Dvs. de facebook, pe email, si eventual si prin viu grai, cazul tanarului roman arestat la Tiraspol de separatistii Transnistreni. Nu trebuie uitat ca de fapt simtirea, gandirea si vorba romaneasca pe care tanarul le invata si aprofunda in scoala romanesca de la Tiraspol, in conditii deosebit de dificile, sunt adevaratele si veritabilele „actiuni teroriste” cu care a amenintat statul nistrean.

In locul lui putea fi oricare dintre noi daca ne-am fi nascut si am fi trait acolo. In inchisoarea transnistreana nu este incarcerat de fapt Alexandru Bejan ci identitatea romaneasca cu tot ceea ce inseamna ea. Arestarea lui este o amenintare perfida si voalata la adresa fiecarui roman, copil, parinte si profesor ce gandeste si vorbeste romaneste si care este obligat sa suporte conditiile vitrege, social-politice ale acelei parti de pamant romanesc, instrainat si uitat inca de la 1918.

adresa paginii de facebook pentru „Like” si „distribuie”:

Al Dumneavoastra,
Cristian Manoilescu
Managing Editor
R.B.N.Press
…si nu uitati va rog –                   NU PRIVITI !  … DOAR CITITI !
rbnpress.info –  in slujba romanilor de pretutinden

Redăm scrisoarea  (actualizată) primita de la doamna profesoară Eleonora  Cercavschi:

Alexandru Bejan

Ambasadorilor statelor- membre ale OSCE, acreditați în Republica Moldova

Reprezentanului Special al Președinției Irlandeze a OSCE pentru conflictul transnistrean

Inaltului Comisar pentru Minorități al OSCE

Misiunii OSCE în Republica Moldova

Expertului superior ONU cu privire la drepturile omului în Transnistria

Secretarului General OSCE

Președintelui Republicii Moldova

Prim – ministrului Republicii Moldova

Președintelui Parlamentului al Republicii Moldova

Biroului pentru Reintegrare

Excelențele Voastre,

Asociația “Lumina” a Pedagogilor Transnistreni din Republica Moldova este nevoită să apeleze la domniile Voastre pentru a împiedica organele administrației separatiste din regiunea transnistreană să distrugă viața, destinul elevului clasei a XII-a, din Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din or. Tiraspol, Alexandru Bejan, care este învinuit de terorism.

Prin aplicarea violenței de către ”organele de drept” din regiunea transnistreană, fiind lipsit de asistența unui avocat, tînărul a fost obligat să recunoască comiterea unei presupuse infracțiuni de terorism.

Este vizibil faptul că dovezile vinovăției acestui elev au fost obținute prin falsificare și metode inumane, cu grave încălcări ale legislației Republicii Moldova, dar și ale celor internaționale, în condițiile unor mari și frecvente presiuni psihologice asupra lui și a părinților dînsului.

Aceste fapte denotă esența regimului separatist, instaurat prin minciună și violență de către forțele antinaționale și antidemocratice, dirijate din centrul fostului imperiu sovetic.

Totodată noi, pedagogii celor opt instituții de învățămînt, din regiunea transnistreană: Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din or.Tiraspol, Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” din or. Bender, Liceul Teoretic „Evrica” din or. Râbnița, Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare și Sfînt” din or. Grigoriopol, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din or. Dubăsari, gimnaziul-internat pentru copii orfani din or. Bender, gimnaziile din satele Corjova și Roghi, raionul Dubăsari, care activează în baza grafiei latine și a Curriculumului Ministerului Educației al Republicii Moldova, considerăm că ceea ce vor să înfăptuiască forțele secesioniste nu este întîmplător. Ei caută să demonstreze că în instituțiile sus-nominalizate elevii primesc o educație orientată spre violență. Această intenție a lor noi o respingem cu vehemență. Considerăm că această acțiune este o nouă încercare a administrației separatiste de a compromite imaginea instituțiilor nominalizate și de a descuraja populația locală, de a o lipsi de dorința de a-și alege una din aceste instituții pentru instruirea copiilor săi.

În realitate, modul de educație al elevilor noștri este unul îndreptat spre toleranță, respect reciproc, valori naționale și europene. Administrațiile acestor instituții și profesorii suntem și am fost deschiși pentru colaborarea cu succes pentru realizarea educației și instruirii de calitate. Drept dovadă servește și faptul că în instituțile noastre se predau mai multe limbi străine, printre care, ca disciplină obligatorie și limba rusă, pe care elevii noștri o cunosc la perfecție, comunică în acesta la nivel avansat.

Este un fapt care merită să fie luat drept exemplu demn de urmat și de pretinșii conducători ai „republicii moldovenești nistrene” (rmn), care au declarate oficiale trei limbi de stat, dar în realitate nu cunosc decît una – limba rusă. Ei îi forțează, folosind diferite metode, pe toți locuitorii din stînga Nistrului, inclusiv pe localnici, să o vorbească în limba rusă în mod obligatoriu, uitînd de faptul că anume ei sunt aceia, care-s obligați să cunoască trei limbi: româna (dînșii o numesc moldovenească), rusa și ucraineana.

Declarațiile ostile anterioare ale așa-zisului ministru al afacerilor externe al autoproclamatei “rmn”, Nina Ștanski, îndreptate contra acestor licee și gimnazii, precum și cazul acuzațiilor nemotivate aduse elevului Liceului „Lucian Blaga” din or. Tiraspol, Alexandru Bejan, de terorism, vorbesc despre faptul că actuala conducere transnistreană, la indicațiile Moscovei, continuă politica de lichidare a instituțiilor noastre de învățămînt, folosind aceleași metode condamnabile ca și predecesorii săi, pe care îi considerăm cu o mentalitate demodată și lipsită totalmente de dorința de a progresa.

În contextul celor expuse, solicităm:

–          sprijinul Domniilor Voastre, folosind toate pîrghiile posibile, pentru salvarea, în cazul dat, a liceanului Alexandru Bejan, de a nu permite întemnițarea acestuia în baza presupuselor probe, care au fost obținute sub presiune, aplicînd metode inadmisibile, precum și salvarea de la dispariție a liceelor și gimnaziilor nominalizate. În modul acesta va fi salvat viitorul a mii de copii, care învață în instituțiile de învățămînt enumerate mai sus.

Domnilor ambasadori și conducători ai Republicii Moldova,Vă rog să primiți respectul și asigurările înaltei noastre considerațiuni.

Președintele  Asociației “Lumina” a Pedagogilor

Transnistreni  din Republica Moldova

Eleonora  Cercavschi

 

,

În urmă cu un an și jumătate, în Tiraspol, elevul Alexandru Bejan a fost răpit de la școală de către niște ofițeri al KGB-ului, care l-au supus unui tratament inuman. Timp de câteva ore, aceștia l-au anchetat, șantajat și obligat să scrie un autodenunț din care să reiasă că el ar fi autorul unor bilete de amenințare trimise grădinițelor din localitate. În baza acestei acuzații, Alexandru Bejan, elev în clasa a XI-a la liceul românesc “Lucian Blaga”, a fost acuzat de terorism.

În prezent, el are interdicția de a părăsi așa-zisa “Republică Moldovenească Nistreană”, iar următorul său proces urmează să aibă loc pe 15 octombrie.

Urmăriți aici povestea elevului chinuit de autoritățile separatiste din Tiraspol, redată de Moldova.org:

Consiliul Județean al Elevilor din Brăila s-a sesizat cu privire la acest caz și a înaintat o petiție online pentru sensibilizarea opiniei publice și a factorilor decizionali cu privire la situația deosebit de gravă a lui Alexandru. Acestei inițiative i s-a alăturat, ulterior, și Platforma Civică Acțiunea 2012. Petiția poate fi accesată la această adresă:
http://www.petitieonline.com/sprijin_pentru_elevul_roman_din_tiraspol_chinuit_de_autoritati.

SURSA ARTICOLULUI: InfoPrut.ro / Moldova.org

,

Demers către Organizaţia Naţiunilor Unite, OSCE Moldova, UNICEF, Ambasada SUA în R.Moldova, Ambasada României în Republica Moldova, Toţi elevii şi studenţii din Republica Moldova

Reamintim că pe data de 31 martie 2011 lucrătorii oficiului poştal din oraşul Tiraspol, au găsit o scrisoare fără plic adresată şefului Secţiei de Afaceri Interne a aşa numitei RMN. Conform acestei scrisori, anonimul insistă că lui să i se restituie suma de 2 300 $, în caz de refuz va avea loc o crimă.

În urma cercetărilor a fost învinuit(fără dovezi, cu încălcări de procedură juridică) Bejan Alexandru, colegul nostru de clasă. Noi, elevii clasei a XII-U din Liceul Teoretic «Lucian Blaga», oraşul Tiraspol rugăm să ne susţineţi pentru a afla adevăratul infractor şi scoaterea de sub urmărire penală a colegului nostru Bejan Alexandru, deoarece suntem convinşi că el este nevinovat. Bejan Alexandru este un băiat cu un suflet mare, binevoitor, responsabil. În orice moment este gata să acorde o mână de ajutor, fiind un bun prieten.

Vă rugăm să ne ajutaţi să dovedim nevinovăţia lui Bejan Alexandru. Noi nu avem puteri să luptăm cu sistemul totalitar din regiune.

Au semnat elevii cl XII.

(Originalul scrisorii cu semnaturi se afla la redactie)

zdg.md

© Copyright 2012 - ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press