ROMÂNIA BREAKING NEWS

Home Posts Tagged "Principatele Unite"

Principatele Unite

,

Cuza VodaÎn ziua de 20 martie, în urma cu 194 de ani se năștea la Bârlad, Principatul Moldova, Alexandru Ioan  Cuza sau Alexandru Ioan I, primul domnitor al Principatelor Unite și al Statului Național Unitar Modern – România.

A participat activ la mișcarea revoluționară de la 1848 din Moldova și la lupta pentru unirea Principatelor.

La 5 ianuarie 1859, Cuza a fost ales domn al Moldovei, iar la 24 ianuarie 1859 și al Țării Românești, înfăptuindu-se astfel unirea celor doua țări române. Devenit domnitor, Cuza a dus o susținută activitate politică și diplomatică pentru recunoașterea unirii Moldovei și Țării Românești de către Puterea suzerană și Puterile Garante și apoi pentru desăvârșirea unirii Principatelor Române pe calea înfăptuirii unității constituționale și administrative, care s-a realizat în ianuarie 1862, când Moldova și Țara Românească au format un stat unitar, adoptând oficial, în 1862, numele de România și formând statul român modern, cu capitala la București, cu o singură adunare și un singur guvern.

Cuza a fost obligat să abdice în anul 1866 de către o largă coaliție a partidelor vremii, denumită și Monstruoasa Coaliție, din cauza orientărilor politice diferite ale membrilor săi, care au reacționat astfel față de așa zisele manifestările autoritare ale domnitorului.

Pentru cinstirea marelui Domnitor al românilor, Alexandru Ioan Cuza I, au fost onorate aspecte din viața și domnia celui ce a fost Făuritorul Statului Național Român Modern,  precum și momente mai puțin cunoscute, chiar inedite, azi 20 martie 2014,  în „Sala Norvegiană” a Cercului militar Naíonal, în prezența unor cadre militare aflate în rezervă și în retragere și a unor reputați istorici militari, autori de lucrări de referință. Prezentarea cadru s-a axat pe ultimile lucrări ale  istoricului col.(r) dr. Gheorghe Cristache, închinate figurii emblematice a Unirii Principatelor Române – Alexandru Ioan Cuza.

IMG_8653

În imagine Col.(r) Cristian Scarlat, Președintele Asociației Stindard, elogiind condițiile grafice și editoriale excepționale în care sunt puse în valoare viața și personalitatea figurii istorice ale domnitorului Cuza

Redacția R.B.N. Press vă invită să urmăriți inregistrarea audio a unor momente de referință din cadrul prezentării ce a avut loc în Sala „Norvegiană” a Cercului Militar Național:

IMG_8642

Lucrările  istoricului col.(r) dr. Gheorghe Cristache

IMG_8666

                                                     în centru istoric col.(r) dr. Gheorghe Cristache

IMG_8647

IMG_8650

Imagini de referință din cadrul volumului

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

??????????????

*Redacția R.B.N. Press va prezenta  selecțiuni din lucrările prezentate într-o ediție viitoare.

 

Redactor  R.B.N. Press

Dorian Theodor


Redactia R.B.N. Press isi cere scuze fata de eroarea produsa la publicarea acestui articol
 in data de 20 martie  a.c. cu titlul „184 de ani la nașterea lui ALEXANDRU IOAN CUZA”
modificarea a fost facuta azi 21 martie 2014.  
„194 de ani de la nașterea lui ALEXANDRU IOAN CUZA”
,

facsimil_4

Extrase din lupta pentru limba românească și ideea unirii la românii din Basarabia după 1812, publicata la Chișinău in 1932.

„Am primit informații că nobilimea basarabeană, pregătindu-se a redacta o adresă împăratului, cu prilejul evenimentelor din Polonia, este împiedicată de opoziția partidului boierilor, care visează să restabilească nația moldovenească în Basarabia, în vederea apropierii împrejurărilor care ar da nației dreptul a cere unirea cu Moldova.

În fruntea acestui partid stau: secretarul adunării deputaților nobilimii Alexandru Cotruță, fratele lui, judecătorul Carol Cotruță, doi frați Casso (fiii lui Stepan Casso), doi frați Ioan și Constantin Cristi, Constantin Cazimir și fiul lui, student.

Rog excelența voastră să mă înștiințați, în ce măsură informația aceasta merită crezare.”
Document din Cancelaria guvernatorului general al Rusiei Noi și al Basarabiei – 1864

Document din Cancelaria guvernatorului general al Rusiei Noi și al Basarabiei – 1864

„Am primit din Moldova informațiuni: că între Cahul și Chișinău s-a înființat de către revoluționari o poștă pentru transmiterea corespondenței lor și pentru trecerea, fără pașapoarte, a oamenilor, de la care iau, pentru aceasta, câte 3 ruble, și că astfel de poștă există între Ismail și Cetatea Albă; că moldovenii de la Chișinău, tineri din bune familii, au legături cu Iașii și Bucureștii pentru unirea Basarabiei cu Principatele prin mijlocirea moldovenilor, care vin din Principate la Chișinău pentru scrisori.”

Raportul unui reprezentant al învățământului rusesc (partea stângă a documentului)
facsimil_6_dreapta

facsimil_6_dreapta
Partea dreaptă

„Vizitând în anul 1867 așezămintele școlare din regiunea Odesei, domnul ministru al instrucțiunii publice a observat între altele și faptul că moldovenii din Basarabia, care de mult trăiesc în Rusia, nu toți cunosc limba rusă, în unele parohii ortodoxe până acum toată slujba bisericească se face în limba moldovenească. Călăuzit de convingerea că este absolut necesar a se pune capăt acestei despărțiri de stat întrucât acum, poate, mai mult ca oricând, cultura rusă a moldovenilor din Rusia a căpătat o semnificație politică, deoarece unirea Moldovei cu facsimil_4_versoValahia și formarea unui principat aproape neatârnat și puțin binevoitor pentru noi produce o acțiune de atracție vădită și la vecinii moldoveni din Basarabia. Domnul ministru a considerat ca o datorie ca în darea de seamă a așezămintelor școlare vizitate de el la 1867 să aducă acest lucru la cunoștința Înălțimii sale Imperiale, anunțând că el socotește la timpul său să roage pe Prea Sfințitul Chișinăului să ia parte la această chestiune, cu speranța că silințele unite ale două departamente nu numai că vor lămuri, dar vor dezlega favorabil problema expusă.

Aducând la cunoștință cele mai sus arătate, graful D. A. Tolstoi m-a însărcinat să deleg în Basarabia un profesor cu experiență pentru amănunțită inspecție a tuturor școlilor primare de acolo și pentru culegerea informațiilor care se vor părea necesare la examinarea arătatei chestiuni, iar informațiile culese să fie prezentate de mine alteței sale.

facsimil_6_stangaCa urmare a acestui fapt am delegat pe directorul școlilor din Basarabia, pe consilierul de stat Ianovschi, ca să inspecteze amănunțit toate școlile primare existente în Basarabia și să adune informațiunile necesare în arătata chestiune, iar pentru acest lucru să folosească și pe revizorii școlilor județene, după alegerea sa.

Deci mă adresez către excelența voastră, cu plecată rugăminte, ca să dați un concurs binevoitor domnului Ianovschi și revizorilor de la școlile județene, întru împlinirea cu succes a delegației date la inspectarea tuturor școlilor primare din Basarabia, precum și la adunarea informațiunilor din acele localități, unde nu există școli.

Mă folosesc de acest prilej ca să rog excelența voastră să primiți încredințarea în întreaga mea cinste și adevărat devotament.

S. Golubțov”

Sursa: L. T. Boga, Lupta pentru limba românească și ideea unirii la românii din Basarabia după 1812, Chișinău, 1932

 

facsimil_5

Lupta pentru limba românească și ideea unirii la românii din Basarabia după 1812, Chișinău, 1932, L. T. Boga

© Copyright 2012 - ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press