ROMÂNIA BREAKING NEWS

BREAKING NEWS! Dodon a fost SUSPENDAT !!! Pavel Filip Prim-ministrul în exercițiu este acum Președinte interimar al Republicii Moldova

BREAKING NEWS! Dodon a fost SUSPENDAT !!! Pavel Filip Prim-ministrul în exercițiu este acum Președinte interimar al Republicii Moldova

La 9 iunie 2019,  Curtea Constituțională a Republicii Moldova a examinat sesizarea nr.113f/2019 depusă de către un grup de deputați privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova. Curtea Constituțională a stabilit astfel că șeful statului, Igor Dodon, a încălcat Legea Supremă, prin refuzul de a sesiza instituția pentru a constata circumstanțele de dizolvare a Parlamentului. În aceste condiții , Dodon a fost suspendat, iar prim-ministrul în exercițiu, Pavel Filip, va întreprinde măsurile legale ce se impun. Decizia a fost pronunțată în această dimineață, în baza sesizării depuse de un grup de deputați democrați.

Ce spune Documentul/Decizia Curții Constituționale a Republicii Moldova?

În baza articolelor 85 alin.(1), 135 alin. (1) lit. f) și 140 din Constituție și a Hotărârii Curții Constituționale  nr. 13 din 8 iunie 2019, Curtea Constituțională a emis următorul aviz:

  1. Se constată ca circumstanță care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova în cadrul procedurii de dizolvare a Parlamentului refuzul deliberat al Președintelui de a-și îndeplini obligația constituțională de a sesiza Curtea Constituțională, pentru constatarea circumstanțelor care justifică dizolvarea Parlamentului de legislatura a X-a, cu emiterea ulterioară a decretului de dizolvare a Parlamentului și de stabilire a datei alegerilor parlamentare anticipate, fapt care reprezintă, potrivit articolului 91 din Constituție, o imposibilitate temporară de exercitare a atribuțiilor sale în acest sens.
  2. În baza articolului 91 din Constituție, potrivit ordinii exercitării interimatului, Prim-ministrul în exercițiu, dl Pavel Filip, în calitate de Președinte interimar al Republicii Moldova va sesiza Curtea Constituțională pentru constatarea circumstanțelor care justifică dizolvarea Parlamentului de legislatura a X-a și, după caz, va emite decretul privind dizolvarea Parlamentului și stabilirea datei alegerilor parlamentare anticipate.

Prezentul aviz este definitiv, nu poate fi supus niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

DE INTERES: REPUBLICA MOLDOVA

Părerea dumneavoastră contează! Scrieți mai jos comentariul: