ROMÂNIA BREAKING NEWS

Comitetul Româno-American pentru Basarabia, face apel la Președintele SUA pentru a interveni în apărarea românilor și a limbii române din Transnistria

Comitetul Româno-American pentru Basarabia, face apel la Președintele SUA pentru a interveni în apărarea românilor și a limbii române din Transnistria
The Romanian - American Committee for Bessarabia to Honorable Barack Obama
The Romanian – American Committee for Bessarabia to Honorable Barack Obama

Scrisoarea adresată Președintelui SUA Barack Obama

Stimate Domnule Președinte,
În numele Comunității Româno-Americane, dorim să supunem atenției Dumneavoastră situația  etnicilor vorbitori de limbă română din Transnistria, o regiune separatistă a Republicii Moldova.

Trebuie să specific încă o data că aceasta este o zonă în afara oricărei legi, a cărei structură de tip mafiot este condusă și finanțată de Rusia. De peste două decenii , această republică auto-proclamată, a fost folosită de către Moscova împotriva guvernului Republicii Moldova și cu ajutorul Ucrainei, o țară sfâșiată în prezent, de o Rusie care a întors-o din parcursul european.
După ce Moldova a semnat un acord de asociere cu Uniunea Europeană la recentul Summit-ul UE, care a avut loc la Vilnius, autoritățile din această regiune au început să hărțuiască populația vorbitoare de limba română. Ar trebui să subliniem că moldovenii ( românii ) constituie majoritatea populației din regiune. Cu toate acestea, drepturile și libertățile le sunt din ce în ce mai mult suprimate. Astfel, așa zisele autorități au tăiat curentul electric și încălzirea școlilor cu predare în limba română, au supus la interogatorii și intimidări profesorii din școli. Prin astfel de acțiuni, Moscova dorește pastrarea Moldovei sub presiune continuă, aceasta provoacă România, și slăbește poziția NATO în Europa de sud-est.

Noi vă felicităm domnule președinte pentru susținerea aspirațiilor pro -occidentale din Moldova. Cu toate acestea, având în vedere impasul politic actual din Ucraina și presiunea Rusiei de reface fosta Uniune Sovietică într-o nouă formă, vă îndemnăm să reconsiderați politica externă a Americii față de România și Republica Moldova .

Reunificarea este dorința majorității româmilor din ambele state. Este convingerea noastră fermă în calitate de cetățeni loiali americani că cea mai bună soluție pentru Statele Unite este de a lua o atitudine proactivă și să accepte procesul de reunificare a celor două state românești. Un astfel de rezultat va ajuta interesele americane în Europa de Sud-Est și va consolida prietenia României pentru Statele Unite. În acest scop, noi suntem gata să vă acordăm tot sprijinul nostru și vă asigurăm de sprijinul Comunității americano-române.

Cu stimă, profesor doctor Nicolae Dima

Versiunea în limba engleză adresată Președintelui Statelor Unite ale Americii:

The Romanian – American Committee for Bessarabia

5150 Leesburg Pike, Alexandria, VA22302-1030.

E-mail : Bessarabia44@gmail.com

Honorable Barack Obama,                                    21 January 2014

President of the United States

The White House

1600 Pennsylvania Ave., NW

Washington, DC, 20500

 

RE: The United States, Romania and the Republic of Moldova.

 

Dear Mr. President,

      On behalf of the Romanian-American Community, we bring to your attention the plea of the Romanian speaking population in Transnistria, a break-away region of the republic of Moldova. We have to stress again that this is a lawless area led by a Russian-financed mafia-like government. For over two decades now, this self-proclaimed republic has been used by Moscow against the government of Moldova and against Ukraine, a country currently torn apart by Russia.

        After Moldova signed an association agreement with the European Union at the recent EU Summit held in Vilnius, the authorities of this region began the harass its Romanian speaking population. We should stress that the Moldovans (Romanians) constitutes the plurality of the population of the region. Yet, they are increasingly suppressed. Thus, the authorities have cut the heating and electricity of the Romanian-language schools and have retained, interrogated and intimidated the schools’ teachers.  Through such actions, Moscow is keeping Moldova under continuous pressure, it provokes Romania, and is weakening NATO’s position in southeast Europe.  

        We commend you Mr. President for supporting Moldova’s pro-Western aspirations. However, given the current political standoff in the Ukraine and Russia’s pressure to remake the former Soviet Union in a new form, we urge you to reconsider America’s policy toward Romania and Moldova.

      Reunification is the desire of most of the people of the two countries. It is our firm belief as loyal American citizens that the best solution for the United States is to take a proactive attitude and to accept the process of reunification.  Such an outcome will help American interests in southeast Europe and will strengthen the friendship of Romania for the United States. To this end, we are ready to lend you our full support and we assure you of the support of the American-Romanian Community.

     Sincerely,                                                         Professor doctor Nicholas Dima

Opiniile exprimate în aceast articol aparţin autorului şi nu reflectă neapărat poziţia portalului de presă romaniabreakingnews.ro, cu excepția celor publicate direct pe contul de autor al Redacţiei ROMÂNIA BREAKING NEWS. Responsabilitatea juridică a informațiilor publicate revine în întregime autorului. Persoanele juridice și fizice menționate în articol care consideră că prin cele publicate le-au fost lezate drepturile și imaginea publică în mod nejustificat, au posibilitatea de a se apăra prin solicitarea dreptului la replică la adresa de email: replica [at] romaniabreakingnews.ro Preluarea articolelor de pe romaniabreakingnews.ro se poate realizeaza în limita maximă a 500 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației cu indicarea și linkul direct către sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu Redacția ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press.