ROMÂNIA BREAKING NEWS

Declarația Federației Asociațiilor de Veterani și Rezerviști ai Forțelor Armate ale Republicii Moldova, referitor la situația școlilor românești din regiunea transnistreană a Republicii Moldova

Declarația Federației Asociațiilor de Veterani și Rezerviști ai Forțelor Armate ale Republicii Moldova, referitor la situația școlilor românești din regiunea transnistreană a Republicii Moldova

La 22 decembrie 2012 a avut loc adunarea generală a Federației Asociațiilor de Veterani și Rezerviști ai  Forțelor Armate ale Republicii Moldova, constituită de 14 organizații obștești, care întrunesc în rîndurile sale peste 3500 de ofițeri și plutonieri în rezervă și retragere, a structurilor de forță ale Republicii Moldova.

        Adunarea generală a reales organele de conducere ale Federației. Președinte a fost ales colonelul (r) Anatolie Cociug ( ex- viceministru al Apărării). Calitatea de vicepreședinți le-a revenit: generalului de brigadă(r) Nicolae Petrica ( ex-prim viceministru al Apărării, șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale), colonelului (r) Alexandru Gorgan ( ex – viceministru al Apărării), colonelului (r) Tudor Samoilenco ( ex – președinte a Federației).

        Delegații Adunării generale au aprobat o  declarație în legătură cu situația școlilor naționtale din regiunea transnisnistreană a Republicii Moldova, care se anexează:

 

                      Declarația

                     delegaților Adunării Generale a Federației Asociațiilor de

               Veterani și Rezerviști ai Forțelor Armate ale Republicii Moldova

 

Mai mult de 20 de ani o parte din teritoriul suveran al Republicii Moldova este ocupat de forțele antinaționale separatiste de la Tiraspol, încurajate și susținute in totul de Federația Rusă.

În rezultatul instalării acestui regim dictatorial, în regiunea transnistreană, sunt încălcate flagrant drepturile fundamentale și libertățile locuitorilor de aici.

Cel mai mult are de suferit populația băștinașă, care este supusă unei discriminări fără de precedent, unui genocid cultural. Declarînd trei limbi de stat, real în toate domeniile vieții se utilizează, în mod obligatoriu, doar una –limba rusă. Din 1992, în raioanele din stînga Nistrului, în scolile unde învață copiii moldoveni este interzisă predarea în baza grafiei latine.  În școli sunt interzise manualele editate la  Chișinău, utilizîndu-se cele editate 25 – 30 de ani în urmă, în fosta URSS, sau editate recent în Federația Rusă, care sunt depășite de timp, moral și științific . În acele manuale sunt  promovate teoriile antiștiințifice de existență a limbii și națiunii moldovenești, care chipurile diferă de cea românească, sunt tratare subiectiv  evenimentele istorice, inclusiv  cauzele și vinovații  declanșării războiului din 1992. Fiind impuși să învețe într-o limbă inexistentă – moldovenească în baza grafiei chirilice(rusești), copiii băștinașilor sunt lipsiți de viitor.

Opinia publică din Republica Moldova și cea internațoinală  cunoaște faptul că pentru revenire la grafie latină în școlile din Transnistria, în perioada 1992–1997, părinții și cadrele didactice din cîteva localități au fost nevoite  să treacă prin mai multe lupte și încercări.

Trecând prin momente de mare pericol, amenințări și atacuri  din partea organelor separariste de la Tiraspol, totuși  au reușit să supravețuiască și să activeze 8 școli naționale:  liceele din orașele Tiraspol,Tighina,Rîbnița, Dubăsari și Grigoriopol, precum și gimnaziile din  satele Corjova și Roghi din raionul Dubăsari.

Activitatea instructiv – educațională aici  se produce în condiții extraordinar de dificile, care au fost create artificial de către autoritățile neconstituționale secesioniste. Șapte  din cele opt școli nu au sedii proprii. Iar sediile închiriate nu asigură condiții elementare de activitate școlară.

Se face tot posibilul ca aceste instituții de învățămînt să fie lichidate.  Organele de reprimare  din acest spațiu, susținute și dirigate de Moscova, au pus în acțiune un întreg arsenal de forme și metode inumane: întemnițări, terorizări și maltratări a pedagogilor, părinților și copiilor, care au opus  rezistență  față de administrația neconstituțională de la Tiraspol. S-a purces la devastarea și lichidarea școlilor naționale, arestarea pedagogilor și părinților, destituirea nelegitimă din funcții a părinților, interzicerea activității didactice pentru cei care aveau o altă viziune decît cea acceptată de Tiraspol.

Această politică antinațională și antidemocratică a fost confirmată recent  și de către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului prin hotărîrea sa  din 19 octombrie 2012, care a condamnat Federația Rusă pentru violarea drepturilor la educație a copiilor din regiunea transnistreană.

După hotărîrea CEDO, atacurile moral – psihologice asupra acestor școli s-au intensificat vădit. Practic, zilnic în Transnistria se fac declarații amenințătoare  în adresa lor. Școlile sunt discreditate prin răspîndirea unor zvonuri false despre nivelul și standardele  primitive de predare. Ceia ce nu corespunde realității.

Școlile cu predare în grafie latină sunt numite de oficialitățile transnistrene cuiburi fasciste care educă teroriști.

Timp de 20 ani, sacrificîndu-și viața, profesorii din școlile nominalizate au apărat interesele statului, au demonstrat verticalitate, dragoste față de neam și țară, înaltă demitate.

Pedagogii acestor școli, și în primul rînd  directorii  sunt supuși în continuare unor noi și mari riscuri, care, în ultimul timp, capătă o amploare tot mai pronunțată. Viața  și viitorul lor  e în pericol permanent.

Noi, cei care am stat la baza creării statului Republica Moldova și am apărat, cu arma în mîni, integritatea și suveranitatea lui, salutăm hotărîrea înaltei Curți Europene și ne închinăm în fața acestor oameni curajoși, care punîndu-și în pericol viața au adus o enormă victorie morală Republicii Moldova, inclusiv în plan internațional. Suntem mîndri de pedagogii – patrioți din Transnistria, care demonstrează timp îndelungat înalte calități morale, devotament, curaj și sacrificiu. Totodată suntem îngrijorați de situația în care se află ei, de lipsa unui mecanism real de protejare a cadrelor didactice, a elevilor acestor școli și a părinților lor.

Aceasta ne obligă să cerem acțiuni concrete din partea conducerii Republicii Moldova pentru garantarea funcționării de mai departe a școlilor cu predare în grafia latină, în regiunea transnistreană, și asigurarea securității personale a acestor categorii de buni și devotați cetățeni ai statului nostru.

Ținînd cont că forțele de menținere a păcii din partea Federației Ruse sunt nu numai inutile, dar prin cîrdășia lor permanentă cu pacificatorii transnistreni, prezintă și un focar real de instabilitate în țară, insistăm ca instituțiile statale, abilitate cu drepturile respective, să inițieze urgent procedura de revedere a Convenției din 21 iulie 1992, cu privire la principiile de reglementare pașnică a conflictului armat din regiunea transnistreană a Republicii Moldova și de transformare a misiunii de pacificare în una internațională, sub egida ONU sau OSCE.

Cerem ca Federația Rusă să-și respecte obligațiunile internaționale și să-și retragă necondiționat efectivul, armamentul și munițiile din teritoriul regiunii transnistrene, care indiscutabil este parte componentă a Republicii Moldova.

Totodată ne adresăm către toate forțele sănătoase din societate, instituțiile internaționale, către toți oamenii de bună credință cu îndemnul de a susține pe toate căile posibile aceste școli, care sunt unicile instituții statale ale Republicii Moldova în acest spațiu.

Cauza noastră este dreaptă și adevărul va triumfa. Dumnezeu să ne ajute.

În numele  delegaților  Adunării Generale a Federației Asociațiilor de Veterani și Rezerviști ai Forțelor Armate ale Republicii Moldova au semnat:

Anatolie Cociug, colonel(r), ex- viceministru al Apărării,

președinte al Federației  Asociațiilor de Veterani și Rezerviști ai

Forțelor Armate ale Republicii Moldova

Nicolae Petrica, General de brigadă(r), ex-prim viceministru  al

Apărării, șef al Marelui  Stat Major al Armatei Naționale,

vicepreședinte al Federației Asociațiilor de Veterani și Rezerviști ai

Forțelor Armate  ale Republicii Moldova

Vasile Grosu, general de brigadă(r), ex-prim locțiitor al șefului

Marelui Stat Major al Armatei Naționale

Alexandru Gorgan, colonel(r), ex- viceministru al Apărării,ex-

secretar al Consiliului Suprem de Securitate al Republicii

Moldova, vicepreședinte al Federației Asociațiilor de Veterani și

Rezerviști ai Forțelor Armate  ale Republicii Moldova

Tudor Samoilenco, colonel(r), dr., vicepreședinte al Federației    

Asociațiilor de Veterani și Rezerviști ai Forțelor Armate ale

Republicii Moldova

 

22 decembrie 2012 ,   mun. Chișinău

Opiniile exprimate în aceast articol aparţin autorului şi nu reflectă neapărat poziţia portalului de presă romaniabreakingnews.ro, cu excepția celor publicate direct pe contul de autor al Redacţiei ROMÂNIA BREAKING NEWS. Responsabilitatea juridică a informațiilor publicate revine în întregime autorului. Persoanele juridice și fizice menționate în articol care consideră că prin cele publicate le-au fost lezate drepturile și imaginea publică în mod nejustificat, au posibilitatea de a se apăra prin solicitarea dreptului la replică la adresa de email: replica [at] romaniabreakingnews.ro Preluarea articolelor de pe romaniabreakingnews.ro se poate realizeaza în limita maximă a 500 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației cu indicarea și linkul direct către sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu Redacția ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press.

Părerea dumneavoastră contează! Scrieți mai jos comentariul: