ROMÂNIA BREAKING NEWS

Exclusiv! Documente din Arhiva Națională a R. Moldova privind activitatea și propaganda bolșevică în România, 1918-1919 (partea I)

O cercetare făcută în Arhiva Națională a Republicii Moldova de la Chișinău ne-a adus în posesia unor documente inedite referitoare la propaganda bolșevică făcută de agenții regimului instaurat în Rusia, cu finanțare germană, începând cu toamna anului 1917.

În fața refuzului noului regim (bolșevic) de la Moscova de a recunoaște unirea Basarabiei cu România, fapt petrecut la 27 martie/9 aprilie 1918, pe teritoriul României proaspăt reîntregite au fost trimiși agenți aparținând unor diverse etnii (evrei ruși în majoritate, maghiari, bulgari, macedoneni), buni vorbitori ai limbii române, dar și români care și-au renegat țara și neamul, având acte de identitate false, înzestrați cu sume consistente de bani, ziare și broșuri, care făceau o propagandă generoasă bolșevismului, criticând regimul democratic aflat la conducerea României și îndemnând la mișcări social-politice violente, la revoluție, pentru instaurarea puterii sovietelor la conducerea României.

Interesant este faptul că aceștia nu veneau numai de peste Nistru, frontieră a României cu Rusia bolșevică, râu peste care erau masate însemnate forțe ale Armatei Roșii, cât și din Bulgaria, Ungaria, Anglia, Suedia, cei proveniți din vestul și nordul Europei având ca punct intermediar Elveția, în special orașul Berna, țară prin care și-a petrecut ,,exilul” ,,părintele” comunismului rus, Vladimir Ilici Lenin, creând diverse rețele subversive. Din analiza documentelor rezultă că autoritățile române, prin serviciile specializate, penetraseră cu agenți aceste rețele, având informații despre viitoarele mișcări ale acestora, stopând sau limitând acțiunile agenților bolșevici.

Prezentăm doar o mică parte din documentele cercetate. Ele sunt circulare și telegrame cifrate trimise către Prefectura județului Chișinău de către Direcția Poliției și Siguranței Generale Române, prezentate în ordinea în care le-am găsit în dosarele întâlnite în arhivă. Unde nu am reușit să deslușim numărul circularei, am prezentat numărul de intrare al acesteia în Prefectura Chișinău.

Mulțumim domnului Teodor Candu, director adjunct al A.N.R.M., care ne-a ajutat în identificarea fondului, ținând cont de faptul că inventarele sunt în limba rusă, necunoscătorii limbii având dificultăți în deslușirea lor. Poate și de aceea sunt atât de puțini cercetări din România în această arhivă care abundă în documente extrem de interesante care, studiate, ar face mai multă lumină în istoria Românilor, în special pentru cei din dreapta Prutului.

Ne-a intrigat supervizarea documentelor care urmau să fie fotocopiate de către o doamnă, mai mult ,,tovarășă”, care nu ,,cunoștea” deloc ,, limba de stat, oficială”, comunicarea cu aceasta fiind extrem de dificilă în condițiile în carea aceasta vorbea doar limba rusă, care pentru noi este o necunoscută. Noroc cu poligloții, vorbitori ai limbilor ,,moldovenească”, română și rusă…. Ori poate, ne întrebăm, necunoașterea limbii române este doar o aparență, menită să înșele și să disimuleze adevăratele interese, respectiv ce anume documente interesează o parte a cercetătorilor în condițiile în care accesul la o parte din arhivă a fost interzis până de curând?

***

România

Ministerul de Interne

Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale

No. 31723s                                                                            Personal – Confidențial

8-oct. 1919

Domnule prefect,

Cu ocaziunea unor cercetări făcute pentru descoperirea comitetelor bolșevice din Basarabia, s’a constatat că în ultimul timp au trecut Nistrul trei propagandiști bolșevici, cari au plecat spre Chilia și Ismail, pentru a da instrucțiuni de propagandă organizațiunilor din acele orașe.

Cum nu au putut fi găsiți în acele orașe și este posibil ca să se fi refugiat în țară, avem onoare a vă ruga să binevoiți a dispune să se i-a măsuri pentru urmărirea și arestarea lor, avizându-ne telegrafic în caz afirmativ.

Ei aveau următoarele semnalmente: primul înalt, fața smolită, slăbănog, barba rasă, mustățile mici tăiate și de naționalitate evreu; al doilea de națiune rusă, de statură mijlocie și pe față puține semne de vărsat; al treilea tot rus, de statură înaltă și la față bălan.

Ministru,                                                                    Director,

(ss) indescifrabil                                                        (ss) N. Al. Stoicescu

 

Domnului prefect al județului Chișinău

(Arhiva Națională a Republicii Moldova (în continuare vom nota ANRM), fond 339, inventarul 2, dosar 1, tom 2, fila 244).

***

România

Ministerul de Interne

Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale

No. 26708s – 2 sept. 1919

                                                                      Personal – Confidențial

Domnule prefect,

Marele Cartier General ne-a adus la cunoștință că fostul președinte al poliției din BudaPesta, Dr. Sandor, a comunicat că în timpul din urmă s’au instruit în acel oraș în 3 școli, aproape 20 evrei din Maramureș pentru agitațiuni și propagandă bolșevică.

Fiecare din acești agenți de propagandă a primit câte 100 – 120.000 coroane și au fost trimiși în România pentru a propaga în armată și populația română bolșevismul și a predica răscoala în contra actualului regim de la noi.

Aducându-vă la cunoștință cele ce preced, avem onoare a vă ruga să luați măsuri pentru supravegherea de aproape a tuturor persoanelor streine din localitate, pentru a se dovedi și aresta acești agenți de propagandă, deîndată ce și-ar face apariția în localitate.

Ministru                                                                    Director

(ss) indescifrabil                                                        (ss) indescifrabil

Domnului prefect al județului Chișinău

(ANRM, fond 339, inventar 2, dosar 1, tom 2, fila 284).

***

România

Ministerul de Interne

Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale

No. 26706s – 2 sept. 1919

                                                          Personal – Confidențial

                       Domnule Prefect,

În ultimul timp au fost găsite de către jandarmi și autoritățile administrative, aruncate prin curțile locuințelor, pe locuri virane și prin șanțurile șoselelor din Dobrogea și Cadrilater, manifeste și ziare revoluționare, tipărite sau poligrafiate în limbile română, turcă și bulgară.

Manifestele române sunt intitulate: unul ,,Frați și Tovarăși soldați! Soldați români” și semnate ,,Armata Roșie din Ucraina”, altul ,,Muncitori și țărani din toate țările, uniți-vă!”, semnat ,,Grupul Comunist (bolșevic) român din Odessa”; cel bulgar este intitulat ,,Muncitorimei și poporului dobrogean”, semnat Comitetul revoluționar Dobrogean”, tipărit la Odessa, cele turce, unul este redactat de secția musulmană revoluționară din Rusia și tipărit la Odessa, iar la doilea poligrafiat este redactat de comitetul revoluționar din Dobrogea către poporul Dobrogean.

Odată cu acestea s’a găsit și ziarul ,,Comuna” tipărit în limba bulgară, care apare la Odessa, conținând articole revoluționare.

Aducându-vă la cunoștință cele ce preced, vă rog să luați de urgență serioase măsuri pentru urmărirea și arestarea acelora cari le răspândesc, precum și pentru confiscarea și distrugerea tuturoe exemplarelor de asemenea publicațiuni ce vor fi găsite.

Ministru,

(ss) Ed. Ghica

                                                                                  Director,

                                                                                  (ss) indescifrabil

Domnului Prefect al județului Chișinău

(ANRM, fond, 339, inv. 2, dosar 1, tom 2, filele 288-289).

 ***

România

Prefectura Județului Chișinău

No. 75 conf

1919 sept 16

Personal – Confidențial

Domnule Director,

            Avem onoare a vă face cunoscut că suntem informați că de curând trec mereu ziare rusești din Odessa aici în Basarabia, și anume: Odesschie Novosti, în care se relatează fapte care ating demnitatea și interesele noastre de stat.

            Așa, se scrie într-un număr de ziar că un ministru român ar fi spus la Conferința de pace, că imediat ce se va restabili Rusia lui Colciag, Românii, cu solemnitate, vor restitui Basarabia.

Or cum aceste gazete caută să pervertească adevărul și să introducă tot felul de dezorientări, trec din mână în mână și se citesc chiar de copii, cu onoare vă rugăm să binevoiți a dispune să se ia măsuri spre a se desminți aceste versiuni, și a se pedepsi purtătorii acestor gazete.

            Prefect,

            (ss) indescifrabil

                                                                                                          Director,

                                                                                                          (ss) indescifrabil

                                   Domnului Director de Interne

(ANRM, fond 339, inv. 2, dosar 1, tom 2, fila 304, 304 (verso).

 ***

România

Ministerul de Interne

Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale

                                               No. 25029s/ 20 august 1919

                                                                                              Personal – Confidențial

                                               Domnule Prefect,

Șeful misiunei militare române din Berlin ne-a încunoștiințat că foarte mulți ruși, foști prizonieri de război în Germania și adepți ai ideilor bolșevice, vin în România prevăzuți cu acte de călătorie vizate pentru repatriere de comisiunile interaliate, cu toate că misiunea română refuză vizarea notelor unor astfel de oameni.

            Aducându-vă la cunoștință cele ce preced, avem onoare a vă ruga să binevoiți a dispune să se ia măsuri, prin organele administrative, de siguranță și jandarmerie, pentru a se aresta imediat ori ce individ care va fi găsit în aceste condițiuni.

            În același scop vă rog să-i semnalați și punctelor de frontieră din județul dvs.

            Ministru,

(ss) indescifrabil

                                                                                              Director,

                                                                                              (ss) E. Negulescu

Domnului prefect al județului Chișinău

(ANRM, fond 339, inv. 2, dosar 1, tom 2, fila 336.)

 ***

România

Ministerul de Interne

Direcțiunea  Poliției și Siguranței Generale

No. 21541s /29 iulie 1919 (Prefectura județului Chișinău, Intrarea no. 56, anul 1919, luna iulie, ziua 29)

                                      Personal – Confidențial

                                          Domnule Prefect,

Marele Cartier General ne-a cerut să luăm măsuri pentru urmărirea numitului Samuel Holder supus Ceho – Slovac, bănuit de spionaj. El a sosit în Capitală în ziua de 23 mai a.c. descinzând la hotelul ,,Luvru” și a plecat în ziua de 24 Mai fără a i se mai ști de urmă.

            Aducându-vă la cunoștință cele ce preced, avem onoare a vă ruga să binevoiți a dispune, prin organele administrative, siguranță și jandarmerie, urmărirea lui în tot cuprinsul județului și în cazul când va fi găsit să fie înaintat direct Marelui Cartier General Biuroul de Contra Informații.

            Semnalmente: corpolent, fața plină, tânăr, părul dat peste cap.

Ministru,

(ss) indescifrabil

                                                                                              Director,

                                                                                              (ss) E. Negulescu

Domnului prefect al județului Chișinău

 ***

România

 Ministerul de Interne

Direcțiunea

Poliției și Siguranței Generale

No. 16025s  19 iun. 1919

                                              Personal – Confidențial

Domnule Prefect,

Suntem informați că organizația bolșevistă ungară contra României, are agenți speciali, prevăzuți cu pașapoarte elvețiane, cari vin în țară pentru a culege știri militare, politice și economice, aducând cu ei ordine și instrucțiuni pentru agenții cari îi au aici.

            Pentru a se preveni la timp acțiunea acestor indivizi periculoși, avem onoare a vă ruga să binevoiți a dispune, prin organele polițienești și de siguranță, să ni se înainteze cât mai neîntârziat un tablou de toți posesorii de pașapoarte elvețiene, cu stare civilă, semnalmentele lor, ocupațiunea, de când sunt veniți în țară și ca observațiuni, toate informațiunile care ar interesa siguranța statului.

            Pentru cei bănuiți că pot fi germani sau unguri, se vor lua măsuri să fie ținuți sub supraveghere specială, iar acei ce vor mai sosi cu asemenea acte să fie supuși unui riguros control, pentru a se stabili cu certitudine care este rostul lor în țară.

Ministru,

(ss) indescifrabil

                                                                                  Director

                                                                                  (ss) indescifrabil

Domnului Prefect al județului Chișinău

(ANRM; fond 339, inv. 2, dosar nr. 1, tom 2,  fila 360)

***

România

Directoratul de Interne

Basarabia

Serviciul Ad-strației generale

Biroul Polițiilor

Nr. 3384

An 918, Luna sept., Ziua 29

                                                           Ordin Circular

                                                                       către

                                               Prefectura jud. Chișinău

Poliția orașului Chilia nouă prin adresa No. 80775 ne informează că din Odessa vor sosi aci următorii revoluționari ruși și anume:

Sașca Hureanu în etate de 30-35 ani, mărunt și cocoșat, Dl Dubrova și Sașca Iacob, care au fugit de aci la intrarea armatelor române în Basarabia. Cum este posibil ca aceștia să intre în țară și să se ducă în alte orașe înainte de a veni acolo?

Vă rugăm să luați severe măsuri pentru supravegherea acestora în cazul când s-ar ivi undeva, anunțându-ne în același timp.

            Director de Interne

Consilier technic administrativ

(ss) Tomescu                                                                    Șef de Serviciu

                                                                                              (ss) indescifrabil

(ANRM, fond 339, inv. 2, dosar nr. 1, tom 2, fila 473)

 ***

România

Ministerul de Interne

Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale

                                               No. 21540s – 29 iulie 1919

(Prefectura județului Chișinău, intrarea no. 55 anul 1919, luna iulie, ziua 29)

Presonal – Confidențial

                                   Domnule Prefect,

Marele Cartier General ne încunoștiințează că legațiunea noastră din Stokholm i-a semnalat ca suspectă pe numita Vera Valeriano Vnakulibina, care pretinde a fi originară din Basarabia și se află actualmente la Helsingfore, în serviciul de spionaj german. Ea posedă un certificat de naționalitate eliberat de Consulatul nostru din sus zisul oraș.

Aducându-vă la cunoștință cele ce preced, avem onoarea a  vă ruga să binevoiți a dispune să se ia măsuri prin organele administrative, jandarmerie și siguranță, pentru urmărirea, arestarea și cercetarea ei. În cazul când și-ar face apariția în localitate, semnalând-o în același scop și punctelor de frontieră.

Ministru,

(ss) indescifrabil

                                                                                              Director,

                                                                                              (ss) E.Negulescu

Domnului prefect al județului Chișinău

(ANRM; fond 339, inv. 2, dosar 1, tom 2 , fila 342)

 ***

Telegramă cifrată a ministrului de interne, Ed, Ghica, către prefectul județului Chișinău:

Rog luați măsuri urgente prin Poliția Siguranței și Jandarmeriilor pentru urmărirea și arestarea lui Traian Novac bolșevic bănuit a se fi strecurat în țară. Semnalmente: blond, mijlociu, chel. Vă rog să binevoiți al urmări. Gura există în formă de bot, ochi vineți. Comunicați aceasta punctelor de frontieră pentru cazul când ar încerca să treacă granița. P.Ministrul Internelor/Ghica.

(ANRM, fond 339, inv. 2, dosar 1, tom 2, fila 409).

***

România

Ministerul de Interne

Direcțiunea

Poliției și Siguranței Generale

(no. ilizibil, Prefectura județului Chișinău, intrarea no. 33, anul 1919, luna mai, ziua 27.

                                   Domnule Prefect,

Avem onoare a vă ruga să binevoiți a dispune, prin organele administrative, de siguranță și jandarmerie să se ia măsuri pentru urmărirea și arestarea numiților Gh. Baciu, de fel din Brăila, dezertor din marina militară; Stroia, mecanic în atelierele șantierului Fernic din Galați, șef revoluționar al lucrătorilor; Ioan Popovici, căsătorit la Kilia, fost condamnat 10 ani închisoare și evadat; Jean telegrafist pe vaporul ,,Elisabeta”; Iușca, mecanic, dezertor din marina militară și Jean Dumitrescu, cazangiu de pe vaporul ,,Împăratul Traian”.

Toți acești indivizi ne-au fost semnalați că au făcut parte din comitetele revoluționare bolșevice din Odessa și au terorizat pe românii aflați acolo, cari au fost arestat și maltratați de bolșevici, după arătările acestora.

Vom fi avizați telegrafic, îndată ce vre-unul din ei va fi arestat acolo.

Ministru,

(ss) E. Ghica

                                                                                              Director,

                                                                                              (ss) Indescifrabil

Domnului prefect al județului Chișinău

(ANRM, fond 339, inv. 2, dosar1, tom 2, fila 379)

 ***

România

Ministerul de Interne

Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale

(Prefectura jud Chișinău, intrarea no. 32, anul 1919, luna mai, ziua 27)

                                                                                  Personal – Confidențial

                                   Domnule Prefect,

În diferite localități au fost găsite broșuri scrise în limba rusă, cu conținut socialist revoluționar, intitulat: 1) Cântece revoluționare, 2) Păianjenul și musca, 3)Concluziile congresului soldaților ruși ținut pe frontul românesc, 4) Cui îi trebuie răsboiul, 5) Broșura partidului social – democrat al soldaților ruși 6) Ce vrea partidul muncitoresc național socialist, răspândite în scopul propagărei bolșevismului în țară.

Aduncându-vă la cunoștință cele ce preced, avem onoare a vă ruga să binevoiți a ne comunica dacă vi s-a semnalat existența unor astfel de broșuri în județul d-vs. și dacă s-au luat măsuri pentru o contra propagandă românească.

Totodată vă rog să ne comunicați modul și mijloacele cele mai eficace, ce veți întrebuința pentru a trezi printre populație simțul adevărat al patriotismului și pentru a administra la timp antidotul contra propagandei bolșevice.

Ministru,

(ss) Ed. Ghica

                                                                                              Director,

                                                                                              (ss) indescifrabil

Domnului prefect al județului Chișinău

(ANRM, fond 339, inv. 2, dosar 1, tom 2, fila 383).

***

Material realizat de  Prof. Ștefan Plugaru (Huși) pentru România Breaking News – RBN Press / romaniabreakingnews.ro

*Noi materiale si documente in curand.

Opiniile exprimate în aceast articol aparţin autorului şi nu reflectă neapărat poziţia portalului de presă romaniabreakingnews.ro, cu excepția celor publicate direct pe contul de autor al Redacţiei ROMÂNIA BREAKING NEWS. Responsabilitatea juridică a informațiilor publicate revine în întregime autorului. Persoanele juridice și fizice menționate în articol care consideră că prin cele publicate le-au fost lezate drepturile și imaginea publică în mod nejustificat, au posibilitatea de a se apăra prin solicitarea dreptului la replică la adresa de email: replica [at] romaniabreakingnews.ro Preluarea articolelor de pe romaniabreakingnews.ro se poate realizeaza în limita maximă a 500 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației cu indicarea și linkul direct către sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu Redacția ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press.

Părerea dumneavoastră contează! Scrieți mai jos comentariul: