ROMÂNIA BREAKING NEWS

Uniunea Europeană va susține financiar reformele-cheie din Republica Moldova

Comisia Europeană a anunțat marți un nou pachet anual de sprijin pentru Republica Moldova, destinat să ajute instituțiile publice, cetățenii și comunitatea de afaceri să beneficieze de oportunitățile oferite de Acordul Aprofundat și Cuprinzător de Liber Schimb (DCFTA) semnat de această țară cu Uniunea Europeană. (Agerpress)

„Acordul de asociere reprezintă o piatră de hotar în politica noastră privind Parteneriatul Estic și în relația noastră cu Republica Moldova și se bazează pe valori fundamentale comune urmând să deschidă noi posibilități pentru apropierea relațiilor politice și pentru legături economice puternice. Moldova are sprijinul nostru deplin în acest proces semnificativ și istoric”, a declarat ?tefan Füle, comisarul european pentru extindere și politica de vecinătate, citat de serviciul de presă al Comisiei.

Noua finanțare europeană pentru Republica Moldova este destinată să sprijine modernizarea instituțiilor publice cheie, implementării acordului DCFTA, îmbunătățirii politicii finanțelor publice și de management, competitivității de afaceri și comerciale din mediul rural în raport cu UE, protecției minorităților și a grupurilor vulnerabile.

Acesta este un prim pachet de asistență bilaterală acordată de Republica Moldova în conformitate cu Cadrul unic de sprijin, care stabilește obiectivele și prioritățile strategice pentru viitoarea cooperare UE-Republica Moldova în 2014-2017.

Parteneriatul Estic este cadrul politic principal pentru relațiile UE-Moldova. Aceasta reprezintă dimensiunea estică a Politicii Europene de Vecinătate și își propune să aducă Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană. Acordul de asociere UE-Republica Moldova, inclusiv cel de liber schimb aprofundat și cuprinzător, a fost semnat la 27 iunie.

Cadrul unic de sprijin al UE pentru Republica Moldova (SSF) pentru perioada 2014-2017 a fost adoptat la 11 iunie 2014. Pachetul UE de sprijin anual (Programul anual de acțiune 2014) oferă Republicii Moldova o alocare de 101 milioane de euro.

Finanțarea se acordă prin intermediul Instrumentului european de vecinătate (IEV) pentru două acțiuni. Prima se referă la sprijin pentru reformele privind politicile din domeniul finanțelor publice din Republica Moldova (37 de milioane de euro). Această sumă este destinată să ajute Ministerul Finanțelor, Parlamentul și Instituția Supremă de Audit a Republicii Moldova în procesul de consolidare a bunei guvernări, a unei politici fiscale eficiente, a unei politici transparente și responsabile a finanțelor publice și a sistemelor de consolidarea a managementului financiar public.

O a doua acțiune se referă la Programul european de vecinătate pentru agricultură și dezvoltare rurală (PEVADR) pentru Republica Moldova, care presupune un sprijin pentru agricultură și dezvoltare rurală de 64 milioane de euro. Suma are ca obiectiv stimularea dezvoltării rurale prin dialog politic îmbunătățit, creșterea competitivității în sectorul agricol. O parte din această acțiune va fi dedicată intensificării în continuare a dialogului dintre autoritățile centrale și regionale, cum ar fi Găgăuzia.

La 2 mai 2014, Comisia Europeană a aprobat deja un program de sprijin în favoarea Republicii Moldova în valoare de 30 milioane de euro, destinat susținerii competitivității micilor afaceri, dezvoltării legislației naționale în conformitate cu standardele de calitate ale UE și promovarea exporturilor, precum și pentru campanii de informare cu privire la acordul comercial UE-Republica Moldova, oportunități de investiții și de comunicare. Acest sprijin suplimentar a fost acordat în cadrul mecanismului „Mai mult pentru mai mult” din cadrul noului Instrument european de vecinătate.

Surse: Agerpress, Moldova.org

Părerea dumneavoastră contează! Scrieți mai jos comentariul: