UE stimulează inovarea în domeniul digital prin creșterea disponibilității datelor finanțate din fonduri publice

UE îmbunătățește disponibilitatea unei multitudini de date deținute de sectorul public astfel încât acestea să poată fi reutilizate ca materie primă pentru inteligența artificială, tehnologia blockchain și alte tehnologii digitale avansate.

Consiliul a adoptat astăzi noi norme privind datele deschise și reutilizarea datelor din sectorul public. Astfel, se va stimula economia datelor în UE, se va contribui la dezvoltarea unei societăți bazate pe date și se va stimula creșterea economică și crearea de locuri de muncă în toate sectoarele economiei.

Mai multe detalii

Aceste norme sunt un veritabil catalizator pentru inteligența artificială și vor ajuta Europa să devină lider mondial în acest domeniu crucial. Acestea vor consolida industria digitală a UE, în special întreprinderile mai mici și întreprinderile nou-înființate, care, altfel, nu ar avea acces la toate datele de care au nevoie pentru a inova și a se extinde. A spus Alexandru Petrescu, Ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale din România, președinte al Consiliului

Noua directivă extinde domeniul de aplicare al normelor privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (ISP) astfel încât să nu mai cuprindă doar organismele din sectorul public, ci să includă și întreprinderile publice din sectorul transporturilor și din cel al utilităților publice.

De asemenea, aceasta introduce conceptul de seturi de date cu valoare ridicată, care vor fi puse la dispoziție în mod gratuit prin intermediul unei interfețe de programare a aplicațiilor (API). Textul definește șase categorii principale de seturi de date cu valoare ridicată: date geospațiale, date privind observarea Pământului și mediul înconjurător, date meteorologice, date statistice, date privind companiile și structura de proprietate a companiilor și date privind mobilitatea. Lista va fi actualizată prin intermediul legislației secundare.

Normele vor avea drept obiect datele cercetărilor finanțate din fonduri publice care sunt deja disponibile în registrele publice. De asemenea, directiva va încuraja difuzarea de date dinamice, cum ar fi condițiile meteorologice sau datele privind transportul în timp real.

În general, datele din sectorul public vor fi disponibile fie gratuit, fie la un cost foarte scăzut.

În plus, reforma promovează utilizarea datelor deschise, însemnând date în formate deschise care pot fi utilizate gratuit și partajate în orice scop.

Procedura și etapele următoare

La 22 ianuarie 2019, președinția română și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu. Parlamentul a votat la 4 aprilie 2019.

Actul legislativ urmează acum să fie publicat în Jurnalul Oficial al UE. Acesta va intra în vigoare la 20 de zile după publicare. Statele membre vor avea apoi la dispoziție doi ani pentru a include dispozițiile sale în legislația națională.

Vizitați pagina reuniunii

Sursa https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/06/06/eu-stimulates-digital-innovation-by-increasing-the-availability-of-publicly-funded-data/