ROMÂNIA BREAKING NEWS

Home Posts Tagged "STS"

STS

,

Protocol SRI, SIE, MApN, MAI, MJ, SPP şi STS, funcţional de 13 ani, SEMNAT în mandatul lui Iliescu. În plin scandal legat de existenţa protocoalelor încheiate de diferite instituţii cu serviciile secrete, unele denunţate deja de SRI, ies la iveală acte care încă sunt funcţionale. Este cazul protocolului de cooperare privind activitatea de informaţii pentru securitate naţională, încheiat în 2004 scrie Mediafax.

„Protocolul general de cooperare privind activitatea de informaţii pentru securitate naţională” a fost încheiat la data de 27 octombrie 2004, la iniţiativa CSAT, serviciile şi ministerele implicate fiind semnatari ai documentului. La acel moment, preşedinte al României era Ion Iliescu. Documentul este invocat şi în raportul de activitate al Serviciului Român de Informaţii (SRI) pentru anul 2014.

„Instituţiile semnatare ale Protocolului general de cooperare privind activitatea de informaţii pentru securitate naţională (SRI, SIE, MApN, MAI, MJ, SPP, STS şi ORNISS) au urmărit respectarea principiilor legalităţii, coordonării unitare, competenţei materiale, secretizării mijloacelor şi metodelor specifice folosite în obţinerea datelor şi informaţiilor şi proprietăţii intelectuale asupra informaţiilor care fac obiectul cooperării. Au fost acoperite, prin acţiuni specifice, toate domeniile reglementate de Protocol, SRI acţionând prioritar în direcţia îndeplinirii atribuţiilor sale generale. Activităţile de cooperare s-au axat, preponderent, pe contracararea unor acţiuni de corupţie şi fraudă, cu vectori din rândul decidenţilor/funcţionarilor administraţiei publice locale sau centrale şi ai altor instituţii ale statului, precum şi gestionarea riscurilor generate de activităţile infracţionale ale unor grupări de criminalitate organizată cu conexiuni transfrontaliere. S-au eficientizat instrumentele de comunicare şi conlucrare directă cu ceilalţi parteneri, stabilindu-se proceduri/abordări operative în transmiterea informaţiilor de interes interinstituţional. De asemenea, conform tendinţei de descentralizare, au crescut consistenţa şi calitatea cooperării „pe orizontală” cu structurile teritoriale ale instituţiilor – părţi semnatare ale Protocolului, cu rezultate notabile asupra relevanţei sesizărilor transmise la nivel judeţean”, se arată în raportul SRI pentru anul 2014.

În ultima perioadă s-a discutat despre echipe mixte procurori-ofiţeri, acest lucru fiind negat de instituţiile în cauză. Pe de altă parte, în raportul de activitate al SRI din anul 2014, instituţia vorbeşte şi despre existenţa unor grupe operative formate din experţi ai instituţiilor semnatare.

„Dintre modalităţile de cooperare, locul central l-a avut schimbul de date şi informaţii, realizat în conformitate cu normele legale şi cu respectarea termenelor de comunicare a datelor solicitate de instituţiile partenere. De asemenea, au fost constituite grupe operative sau de coordonare comune, compuse din experţi ai părţilor semnatare, pentru executarea unor misiuni complexe şi exploatarea în comun a autorizaţiilor de interceptare a comunicaţiilor vectorilor, ceea ce a potenţat documentarea calificată a activităţilor infracţionale”, explică SRI în raportul postat pe site.

Cooperarea s-a realizat şi prin: efectuarea, la cererea uneia dintre părţile semnatare, de verificări în bazele de date operative, inclusiv în cadrul unor relaţii de cooperare externe; accesul online la bazele de date; participare la activităţi comune desfăşurate în ţară; elaborarea, în comun, a unor evaluări/informări şi propuneri destinate Consiliului Suprem de Apărare a Ţării; efectuarea de investigaţii informative şi lucrări de supraveghere operativă; acordarea de asistenţă logistică, tehnică şi organizatorică pentru îndeplinirea misiunilor specifice; schimb de experienţă şi specialişti şi sprijinirea reciprocă în procesul de formare şi perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului, se explică în raportul SRI.

Potrivit sursei citate, „principalele activităţi de cooperare s-au realizat pe relaţia cu Ministerul Public, MAI, MApN, SIE, SPP şi Ministerul Justiţiei”. În raport, SRI a explicat cum a funcţionat colaborarea cu fiecare dintre principalele instituţii semnatare ale protocolului.

„Parteneriatul cu Ministerul Public a funcţionat şi în 2014 la parametri optimi, fapt reflectat în dinamica rezultatelor atât din perspectiva cunoaşterii, prevenirii şi combaterii ameninţărilor la adresa

securităţii naţionale, cât şi din punctul de vedere al efectelor în planul instrucţiei penale. Cooperarea cu MAI şi-a menţinut tendinţa ascendentă din punct de vedere calitativ înregistrată în anii anteriori, iar în 2014 s-a constatat, spre deosebire de perioada anterioară, o creştere şi a volumului activităţilor de cooperare. Conlucrarea s-a caracterizat prin disponibilitate reciprocă în realizarea schimburilor de informaţii, înregistrându-se, totodată, progrese în ceea ce priveşte debirocratizarea şi operativitatea demersurilor. Colaborarea cu MApN, în creştere atât din punct de vedere calitativ, cât şi numeric, s-a evidenţiat prin nivelul ridicat de consistenţă şi complexitate a activităţilor desfăşurate. Pe relaţia cu SIE, schimbul de informaţii s-a dinamizat, înregistrându-se o creştere de aproximativ 32%, comparativ cu 2013. În ceea ce priveşte conlucrarea cu SPP, se constată o scădere a volumului de activităţi vizând protecţia demnitarilor, respectiv a numărului de controale antiteroriste şi intervenţii pirotehnice. Referitor la cooperarea cu Ministerul Justiţiei, se remarcă sporirea semnificativă a schimbului de mesaje. Dat fiind specificul activităţii, cooperarea cu STS s-a menţinut la un nivel relativ sc scăzut, limitându-se în mare parte la acordarea, la cerere, de asistenţă tehnică de specialitate”, se arată în raportul de activitate al SRI din anul 2014.

,

Pentru prima dată în România, instituțiile din domeniul securității naționale lansează un concurs național de inovare având ca obiectiv o mai bună pregătire a securității naționale pentru provocările viitoare prin atragerea resurselor de inovare românești: PatriotFest. La acest concurs, inovatorii români, din țară și din străinătate, sunt invitați să-și prezinte inovațiile sub formă de prototipuri funcționale în următoarele 3 domenii: Securitatea informației, Inteligență artificială și Interfața om-mașină.

patriotfest2017

Conform viziunii organizatorilor,  cea mai importantă resursă a unei țări este resursa umană. Iar resursa umană necesită securitate. Totodată competitivitatea securității naționale este direct proporțională cu capacitatea de inovare a resursei umane. Concursul național PatriotFest este organizat de MApN, MAI, SRI, STS, SPP în parteneriat cu asociația New Strategy Center. Juriul va fi compus dintr-un președinte de onoare și 3 președinți de comisii, câte unul pentru fiecare tematică.
Președintele de onoare al juriului PatriotFest este cosmonautul Dumitru Prunariu.

Video: PatriotFest

PatriotFest își propune un dublu scop: atât mai buna pregătire a securității naționale pentru provocările viitoare, cât și oferirea pentru inovatori a unei șanse în România și pentru România. Printre alte obiective strategice Patriot Fest mai urmărește și „Creșterea gradului de transfer a inovării din domeniile privat și academic către securitatea națională”; „Creșterea gradului de adaptare a inovării private și academice la cerințele securității naționale”; „Încurajarea proiectelor de inovare privată și academică prin valorificarea rezultatelor în România”; „Încurajarea talentului inovator prin oferirea de oportunități în România.”

Concursul național PatriotFest este organizat de MApN, MAI, SRI, STS, SPP în parteneriat cu asociația New Strategy Center. Inovatorii români, din țară și din străinătate, sunt invitați să-și prezinte inovațiile sub formă de prototipuri funcționale în următoarele 3 domenii, grupate ca tematici: Securitatea informației, Inteligență artificială, Interfața om-mașină.

De ce este important pentru România PatriotFest? 

„Pentru că ne dorim ca România să fie pregătită pentru provocările viitoare și de aceea misiunea PatriotFest este de a identifica oameni creativi și soluții inovatoare. Este vital ca domeniul securității naționale să urmărească atent evoluțiile tehnologice, să identifice riscurile și amenințările, dar în același timp să fie preocupat de inovare.”Patriot Fest

Conform regulamentului anunțat de organizatori, pot participa la concurs orice cetățean român, tineri sau vârstnici, care deopotrivă iubiesc România, nu pot însă participa la concurs angajații MApN, MAI, SRI, STS, SPP și nici angajații / membrii NSC.

Membrii juriului care vor fi selectați la finalul etapei de depunere a prototipurilor vor depune o declarație pe proprie răspundere conform căreia printre concurenții înscriși nu se află rude până la gradul III, în caz contrar urmând a se recuza. Prototipurile trebuie să fie originale, concurenții având obligația de a preciza acest fapt în formularul de înscriere, având toată responsabilitatea juridică în cazul încălcării dreptului de proprietate intelectuală.

Costurile privind fondul de premiere, promovarea și organizarea PatriotFest vor fi suportate prin sponsorizări private. Există mai mulți parteneri media care au decis să susțină gratuit concursul PatriotFest.

Autorii prototipurilor, inclusiv câștigătorii, își vor păstra dreptul de proprietate intelectuală asupra creaților proprii?
Desigur, toți participanții își vor păstra dreptul de proprietate intelectuală asupra prototipurilor prezentate. Organizatorii PatriotFest vor putea folosi numele concurenților, denumirea și imaginea prototipurilor doar în scopuri publicitare pentru a crește astfel notorietatea concursului și pentru a promova persoanele și prototipurile care au atras în mod deosebit atenția organizatorilor.

Instituțiile din domeniul securității naționale vor analiza posibilitatea de a integra intern prototipurile, în funcție de nevoile manifestate și de eficiența prototipului. În acest fel, câștigătorul va beneficia de drepturile de proprietate intelectuală și va putea contribui la întărirea securității României.

Datele importante ale desfășurării PatriotFest 2017 sunt 1 Decembrie 2016 – Începerea perioadei de înscriere; 15 Februarie 2017 -Termenul limită de înscriere; 1-3 Martie 2017 – Evaluarea prototipurilor demonstrate; 6 Aprilie 2017 – Gala PatriotFest. Festivitatea de premiere a câștigătorilor.

Publicat de Gabriel Negruromaniabreakingnews.ro

© Copyright 2012 - ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press