ROMÂNIA BREAKING NEWS

Home Posts Tagged "SIS"

SIS

,

Centrul de Politici și Reforme din Moldova a elaborat un demers oficial către SIS prin care îi solicită acestei instituții să califice din punct de vedere juridic acțiunile lui Igor Dodon prin prisma prevederilor Codului Penal (trădare de patrie, ar.t 337, Cod Penal) și a legislației în vigoare din R. Moldova informează independent.md citat de romaniabreakingnews.ro 

Autorii demersului se referă la recunoașterea datoriei de șase miliarde de dolari a transnistrenilor ca fiind datoria R. Moldova, așa cum a spus Dodon la Moscova. În demers se arată că, prin asemenea declarații, Dodon „acordă ajutor unui stat străin la înfăptuirea activității dușmănoase împotriva Republicii Moldova, apărând interesele geopolitice și economice ale Federației Ruse în Republica Moldova” și pune în pericol „securitatea economică, suveranitatea și inviolabilitatea teritorială a Republicii Moldova”. A se vedea romaniabreakingnews.ro: 

6,5 miliarde de dolari!!! Igor Dodon: „datoria Transnistriei fata de Gazprom trebuie inclusa in „datoria totala„ a Republicii Moldova”

Ieri-seară, într-o conferință de presă susținută la Chișinău, Dodon a sugerat că a fost „citat greșit” referitor la subiectul datoriei de 6 miliarde de dolari a transnistrenilor pentru gazele naturale, afirmând că aceasta reprezintă o relație între doi agenți economici. Totuși, oficialul a promis că va obține micșorarea tarifului la gaze și a afirmat că „nu poate fi vorba categoric” de datoria Transnistriei pusă pe umerii R. Moldova.

Textul demersului Centrului de Politici și Reforme din Moldova, expediat Serviciului de Informații și Securitate al Republcii Moldova:


Domnului Mihai Balan
Directorul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova

Stimate dle Director,
Conform informațiilor apărute în mass-media pe parcursul vizitei oficiale a Președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, în Federația Rusă, în perioada 17-18 ianuarie 2017, în cadrul întâlnirii cu conducerea concernului „Gazprom” S.A., în calitatea sa de Președinte al Republicii Moldova acesta declara că datoria pentru gazele naturale livrate regiunii separatiste transnistrene în valoare de aproximativ 6 miliarde de dolari SUA și datoria în valoare de 0,5 miliarde de dolari SUA a Republicii Moldova constituie o datorie comună a Republicii Moldova. Potrivit mass-media, acesta a afirmat următoarele: „Trebuie să înțelegem că, toată această datorie, care depășește 6,5 miliarde de dolari SUA este datoria Republicii Moldova.”

Reieșind din conținutul declarațiilor invocate mai sus, considerăm că Igor Dodon, făcând uz de calitatea sa de Președinte al Republicii Moldova, în cadrul vizitei oficiale în Federația Rusă în perioada 17-18 ianuarie 2017 a acționat în interesele economice și geopolitice ale Federației Ruse, punând în pericol securitatea economică, suveranitatea și inviolabilitatea teritorială a Republicii Moldova.

În susținerea acestei constatări, Vă comunicăm următoarele:

1. Din 1992 și până în prezent, regiunea din stânga Nistrului nu achită consumul de gaz, în pofida faptului că livrarea gazului în stânga Nistrului este efectuată de „Moldovagaz” S.A. în volum necesar în baza contractului cu SAD „Tiraspoltransgaz” încheiat la 11.01.2011.

Pe motiv că autoritățile separatiste din stînga Nistrului nu plătesc consumul, întreaga datoria se acumulează la balanța Moldovagaz S.A. Astfel, în conformitate cu Protocolul celei de-a XIV-a ședințe a Comisiei interguvernamentale moldo-ruse pentru colaborare economică din 29 noiembrie 2016, punctul 3, pagina 8, Comisia constată următoarele:

· creșterea datoriei S.A. „Moldovagaz” față de S.A. „Gazprom” pentru livrarea gazelor naturale pentru perioada de 9 luni ale anului 2016 cu 239,1 milioane de dolari SUA, exclusiv din contul nerecunoscutei rmn.
· S.A. „Moldovagaz” efectuează plata pentru volumele de gaz consumat de către Republica Moldova (fără volumele livrate în nerecunoscuta rmn) în volum deplin și în conformitate cu termenele prevăzute în Contract, fiiind indicat la fel faptul că datoria S.A. „Moldovagaz” față de S.A. ”Gazprom” la data de 19 octombrie 2016 a constituit 5.25 miliarde dolari SUA, dintre care doar 0,47 miliarde dolari SUA sunt datoriile Republicii Moldova.
· Datoria Transnistriei la data semnării respectivului Protocol constituia 4,78 miliarde de dolari SUA.
2. Federația Rusă prin intermediul Agenției federale de administrare a proprietății de stat (Федеральноe агентствo по управлению государственным имуществом) și a companiilor S.A. „Rosneftgaz” (АО «Роснефтегаз») și „Rosgazificația” (ОАО «Росгазификация») este proprietară a peste 50% din acțiunile S.A. „Gazprom”.
3. S.A. „Gazprom” deține în proprietate peste 50% din acțiunile S.A. „Moldovagaz”, iar din anul 2005 la fel efectuează administrarea acțiunilor aflate în proprietatea nerecunoscutei rmn (13.44%). Astfel, în administrarea S.A. „Gazprom” se află peste 63,44% din acțiunile S.A. „Moldovagaz”[5]. În acest temei, Federația Rusă controlează integral procesul de luare a deciziilor și activitatea S.A. „Moldovagaz”.
4. Din nouă membri a Consiliului de administrație a S.A. „Moldovagaz”, cinci membri sunt angajați ai SAD „Gazprom”[6].
5. Din punct de vedere juridic, pretinsa datorie se rezumă la raporturile juridice între companiile S.A. „Gazprom” cu S.A. „Moldovagaz” și S.A. „Moldovagaz” cu SAD „TiraspolTransgaz”, primele două aflându-se în proprietatea și sub controlul Federației Ruse. În cazul în care S.A. „”Gazprom” care operează pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul agentului economic S.A. „Moldovagaz”, urmărea desfășurarea activității economice și nu realizarea intereselor politice ale Federației Ruse și de exercitare a presiunii asupra Republicii Moldova, livrarea gazelor urma să fie sistată pînă la achitarea datoriei de către SAD ”Tiraspoltransgaz”.
6. Datoria acumulată de către S.A. „Moldovagaz” față de SAD „Gazprom” este o datorie asumată de către Federația Rusă. Prin intermediul companiilor menționate, Federația Rusă își realizează politica de susținere financiară a autorităților separatiste din nerecunoscuta rmn, subminând suveranitatea, inviolabilitatea teritorială și securitatea de stat a Republicii Moldova, or tarifele incasate de SAD „Tiraspoltransgaz” sunt virate în bugetul nerecunoscutei rmn, în loc să fie achitate către S.A. ”Moldovagaz” conform prevederilor Contractului, astfel fiind suplinit în mod ilegal bugetul autorităților separatiste.
7. Contractul Nr. 1 ГМ-07-11 cu privire la livrarea gazelor naturale în Republica Moldova a fost încheiat între SAD „Gazprom” (Federația Rusă) și societatea pe acțiuni moldo-rusă de tip deschis „Moldovagaz”. În numele S.A. „Moldovagaz” acest Contract a fost semnat de Ghenadii ABAȘCHIN, cetățean al Federației Ruse și Director al reprezentanței SAD „Gazprom” în Republica Moldova, în prezent membru al Consiliului de observatori SA ”Moldovagaz”.
8. Scopul oricărei societăți pe acțiuni este desfășurarea unei activități economice în scopul obținerii unui profit. Precum a fost menționat datoria consumatorilor din Republica Moldova față de SA ”Moldovagaz” la data de 19 octombrie 2016 constituia 0,47 miliarde dolari SUA, iar datoria SAD ”TiraspolTransgaz” față de SA „Moldovagaz” constituia la data respectivă 4,78 miliarde dolari SUA. În prezent, reieșind din afirmațiile lui Igor Dodon respectiva datorie a atins cifra de cca 6 miliarde de dolari SUA.
9. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în Hotărârea Ilașcu și alții c. Moldovei și Rusiei din 8 iulie 2004, p. 382 indică expres că: „(…) Curtea consideră că responsabilitatea Federației Ruse este angajată în ceea ce privește faptele ilegale comise de separatiștii transnistreni, luând în considerație susținerea politică și militară oferită de aceasta pentru instaurarea unui regim separatist și participarea militarilor săi la luptele care au avut loc. Acționând astfel, autoritățile Federației Ruse au contribuit atât militar, cât și politic la crearea regimului separatist în regiunea transnistreană, care este o parte integrantă a Republicii Moldova. În continuare, Curtea notează că, chiar și după acordul de încetare a focului din 21 iulie 1992, Federația Rusă a continuat să acorde sprijin militar, politic și economic regimului transnistrean (a se vedea paragrafele 111-116 a Hotărârii), permițându-i astfel acestuia să supraviețuiască și să se consolideze pentru a obține o anumită autonomie față de Moldova.”
Pe lângă cele expuse, conform p. 392 a Hotărârii: ”Toate cele menționate mai sus dovedesc că „rmn”, formată în anii 1991-1992 cu sprijinul Federației Ruse, dotată cu organe ale puterii și cu o administrație proprie, continuă să rămână sub controlul efectiv sau cel puțin sub influența decisivă a Federației Ruse, și care, în orice caz, supraviețuiește datorită suportului militar, economic, financiar și politic oferit de către Federația Rusă.”
10. Considerăm că Igor Dodon, în calitatea sa de Președinte al Republicii Moldova și ex-ministru al Economiei cunoaște informațiile expuse în acest demers, iar declarațiile făcute în cadrul întîlnirii cu conducerea SAD ”Gazprom” constituie o acțiune conștientă de subminare a securității economice a Republicii Moldova.
În temeiul celor expuse mai sus și reieșind din:
a) prevederile art. 77, al. (2) a Constituției Republicii Moldova, confrom căruia „Președintele Republicii Moldova reprezintă statul și este garantul suveranității, independenței naționale, al unității și integrității teritoriale a țării.”
b) prevederile „Strategiei securității naționale a Republicii Moldova”, aprobate prin Hotărîrea Parlamentului Nr. 153 din 15.07.2011, p. 4, conform căruia: „Republica Moldova rămîne a fi expusă amenințării coerciției politice sau de altă natură, generată din exterior în scopul influențării opțiunilor ei de politică externă și internă. Coerciția externă poate fi exercitată sub forma unor măsuri cu caracter economic sau de alt ordin, precum și prin intermediul serviciilor speciale ale altor state.”
c) prevederile Codului Penal al Republicii Moldova, art. 337, al. (1) conform căruia: „Trădarea de Patrie, adică fapta săvârșită intenționat de un cetățean al Republicii Moldova în dauna suveranității, inviolabilității teritoriale sau a securității de stat și a capacității de apărare a Republicii Moldova, prin trecerea de partea dușmanului, spionaj, divulgare a secretului de stat unui stat străin, unei organizații străine sau reprezentanților lor, precum și acordarea de ajutor unui stat străin la înfăptuirea activității dușmănoase împotriva Republicii Moldova, se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani.”
d) prevederile art. 1 a Legii Nr. 618 din 31.10.1995 privind securitatea statului, conform căruia: „Prin securitatea statului se înțelege protecția suveranității, independenței și integrității teritoriale a țării, a regimului ei constituțional, a potențialului economic, tehnico-științific și defensiv, a drepturilor și libertăților legitime ale persoanei împotriva activității informative și subversive a serviciilor speciale și organizațiilor străine, împotriva atentatelor criminale ale unor grupuri sau indivizi aparte.”
e) prevederile articolului 4 a Legii Nr. 618 din 31.10.1995 privind securitatea statului, conform căruia: al. (1) „Prin amenințări la adresa securității statului se înțelege ansamblul de acțiuni, condiții și factori ce comportă pericol pentru stat, societate și personalitate.”, iar conform al. (2) Pericol deosebit pentru securitatea statului prezintă:
a) acțiunile îndreptate spre schimbarea prin violență a regimului constituțional, subminarea sau suprimarea suveranității, independenței și integrității teritoriale a țării. Aceste acțiuni nu pot fi interpretate în detrimentul pluralismului politic, realizării drepturilor și libertăților constituționale ale omului;
d) acțiunile care favorizează apariția de evenimente extraordinare în transporturi, telecomunicații, la unitățile economice și cele de importanță vitală;
f) trădarea manifestată prin acordarea de ajutor unui stat străin în desfășurarea activității ostile împotriva Republicii Moldova.”
Prin prezentul demers, Vă solicităm respectuos următoarele:
1. să verificați dacă acțiunile Președintelui Republcii Moldova Dodon Igor întrunesc semnele infracțiunii prevăzute de art. 337, al. (1) și anume dacă acesta dăunează securătății de stat a Republicii Moldova prin recunoașterea datoriei nerecunoscutei rmn în valoare de cca 6 miliarde de dolari SUA, și astfel acordă ajutor unui stat străin la înfăptuirea activității dușmănoase împotriva Republicii Moldova, apărînd interesele geopolitice și economice ale Federației Ruse în Republica Moldova și să comunicați Parlamentului Republicii Moldova o opine juridică cu privire la acest subiect;
2. să acordați o calificare juridică a acțiunilor cet. Igor Dodon în calitate de Președinte al Republicii Moldova în contextul amenințării securității statului prin trădarea intereselor Republicii Moldova și acordare de ajutor unui stat străin în desfășurarea activității ostile împotriva Republicii Moldova.
3. să comunicați public cetățenilor Republicii Moldova calificarea juridică a acțiunilor cet. Igor Dodon în calitate de Președinte al Republicii Moldova.
Cu respect,
Dumitru ALAIBA, Director Programe
Ștefan GLIGOR, Director Programe
Andrei Lutenco, Director Programe
,

mercenari_prorusi

Faptul că la războiul din Donbas participă și mercenari din Republica Moldova, români care se declară cu încăpățânare, moldoveni, ruși, sau reprezentanți ai altor etnii, nu mai este demult și pentru nimeni, o noutate. Motivele care îi determină pe acești oameni să participe la războiul nedeclarat al Rusiei contra Ucrainei în regiunile secesioniste Donețk și Lugansk sunt diferite. Comună e consimțirea lor la crimă, imoralitatea profundă, dincolo de legile curente și laice afirmă colegii din redacția Deschide.md, care a realizat un amplu și documentat material despre cei care îngroașă rândurile mercenarilor lui Putin preluad de romaniabreakingnews.ro

Ucrainenii au publicat în ultima perioadă mai multe detalii despre acești indivizi care sunt plătiți să ucidă în Donbas.  Deasemeni s-au identificat numele lor din mai multe surse ucrainene și a consultat surse din cadrul serviciile responsabile din RM, care la rândul lor au confirmat veridicitatea informaților, se mai arată în articolul realizat de redacția Deschide.MD

Subiectul a fost, de fapt, tot timpul în vizorul serviciilor de la Chișinău care au reținut, au deschis dosare, le-au trimis în judecată și chiar au condamnat deja o parte dintre cei identificați ca participanți la războiul din estul Ucrainei:

Deschide.md: 30 de zile arest pentru mercenarii reținuți de SIS la AIC, Exclusiv/SIS l-a reținut pe mercenarul din Ialoveni,luptător în DonbasMercenarii moldoveni din Donbass, în atenția Procuraturii GeneraleFOTO // Încă doi mercenari care au luptat în Donbas, reținuți pe AICÎncă 3 moldoveni, învinuiți pentru activitatea de mercenar în Ucraina, 30 de zile arest pentru mercenarii reținuți de SIS la AICExclusiv/SIS l-a reținut pe mercenarul din Ialoveni,luptător în Donbas).

Notă: Având în memorie amprenta proaspătă a războiul de pe Nistru, Deschide.MD își reiterează interesul față de acest subiect și față de soarta oamenilor nevinovați care mor aproape zilnic în țara vecină din cauza acestui război. Vom monitoriza cu atenție subiectul și vom mediatiza în detalii informațiile legate de concetățenii noștri și războiul din Donbas. De asemenea, facem apel către toți cititorii care dețin informații legate moldovenii plecați la luptă în estul Ucrainei, să ne scrie pe adresa redacției. Țara trebuie să-și cunoască ”eroii”. 

Mai jos, câteva profiluri ale mercenatilor moldoveni care participă la lupte în Donbas publicate de redacția Deschide.md

Verbițchii Vladimir

Luptător în Formațiunile militare ilegale

Membru al grupării „Rusici” care activează pe teritoriul Ucrainei (regiunea Lugansk)

Alias: Parma

Data, luna, anul nașterii: 11.08.1993.

Ciurkin Dmitrii

Mercenar moldovean, riginar din Bălți

Participă la acțiunile militare pe teritoriul regiunii Donețk. Inițial a luptat în componența grupării „Volcia Sotnia”, din octombrie 2015 face parte din compania separată a Forțelor Speciale din cadrul pretinsului Minister al Afacerilor Interne DNR (Republica Populară Donețk).

Alias: Balu

Data, luna, anul nașterii: 1979-1980

Găina Nicolai

Mercenar moldovean, originar din Căușeni

Data, luna, anul nașterii: 06.12.1991

Accounturi în rețele sociale: http://ok.ru/profile/557333343079 , http://ok.ru/profile/550898274399 — folosește porecla K G

Studii: Școala nr.4 din Chișinău, 2009 – 2011

Locul de lucru: «DVS Service» SRL, Chișinău, din 2012

Se poate ascunde în Sanct-Petersburg

Stremențov Climentii

Mercenar moldovean, originar din Chișinău

Data, luna, anul nașterii: 27.01.1986

Studii: școala nr.21 Chișinău

Rețele sociale: https://vk.com/klimenty1986 , https://vk.com/id184729150, http://ok.ru/profile/472324648090 , http://ok.ru/profile/537219273032

Skype: klimentii1

Kușakov Mihail Nikolaevici

Complice al teroriștilor, originar din Tiraspol

Vice-ministru al Educației DNR (Republica Populară Donețk)

În trecut a fost pro-rector la Universitatea de stat din Tiraspol

Ivanciuc Serghei

Mercenar moldovean

Participant la luptele contra militarilor ucraineni de partea DNR.

Pe 13 noiembrie 2015, a fost reținut pe aeroportul din Chișinău, în timp ce încerca să ajungă la Moscova.

Data, luna, anul nașterii: 24.08.1983

Oskaldovici Vladislav Vitalevici

Mercenar moldovean

Originar din Camenca, regiunea transnistreană

Data, luna, anul nașterii: 02.11.1994

Obolențev (Obolonțev) Dmitrii

Mercenar moldovean, originar din orașul Bender

Membru al batalionului «Брянка СССР» LNR.

Data, luna, anul nașterii: 04.07.1989

Pe 4 noiembrie a fost arestat pe aeroportul din Chișinău, după ce a venit din Moscova.

Matkovskii Egor Sergeevici

Mercenar moldovean

Data, luna, anul nașterii: 30.08.1985

A făcut serviciul militar, după care a lucrat în cadrul Serviciul de Patrulare „SCUT”, unde a căpătat instruiri speciale. După ce s-a concediat din poliție, a lucrat ca dansator în cluburi de noapte. Mai târziu, a plecat în Caucaz, unde s-a convertit la Islam.

Începând cu anul 2012, vizitează activ regiunea Rostov din Rusia și devine membru al grupărilor militare ilegale din regiunea Donețk.

Gangan Roman

Mercenar moldovean

Data, luna, anul nașterii: 24.10.1978

Rețele Sociale: http://ok.ru/profile/558142208671 — folosește numele Роман Роман

Pastuh Ruslan

Data, luna, anul nașterii: 15.11.1982

Originar din Ungheni

A absolvit școala nr.1 din Ungheni în anul 1989-1999

Rețele sociale: https://vk.com/pasrus, https://vk.com/id201283553, http://ok.ru/profile/565893414083

Cudinov Iurii Iurevici

Mercenar moldovean, originar din Chișinău

Serviciu militar: BDS. Batalion cu Destinație Specială Fulger. Chișinău 2007—2008

Data, luna, anul nașterii: 01.02.1989

Pe 13 noiembrie 2015 fost reținut pe aeroportul din Chișinău, când încerca să plece la Moscova

Rețele sociale: http://ok.ru/profile/435216192031, https://vk.com/id270216302 — folosește numele Юрцик Луцик

Suslov Andrei

Mercenar moldovean, originar din orașul Bender

Detașamentul Sparta

Data, luna, anul nașterii: 10.07.1974

Crincov Aleksandr (Șevchenco Aleksandr Vladimirovici)

Mercenar moldovean, originar din Chișinău

Data, luna, anul nașterii: 28.12.1991

Studii: IRIM, Chișinău

A absolvit liceul B.P. Hasdeu din Chișinău

Iurceac Maxim

Mercenar moldovean, originar din orașul Râbnița

Se află în Donbass din 2014. La finele anului 2014 a fost observat la Moscova.

Alias: Murzik sau Mars

Artilerist

Trofimov Andrei Alekseevici

Mercenar moldovean, originar din Bender

Data, luna, anul nașterii: 07.11.1982

Leșceenko Serghei

Originar din Tiraspol

Data, luna, anul nașterii: 20.09.1960

Pensionar MAI

Chirilov Radion (Radu)

Mercenar moldovean, originat din orașul Ialoveni

Anul nașterii: 1991/1992

Serviciu militar: Brigada motorizata din Chișinău, batalionul cu destinație specială „Fulger”

membru al grupului de cercetași „Somali”. A participat la asaltul aeroportului din Donețk.

 

Țeluhin Nikolai

Mercenar moldovean, originar din orașul Râbnița

Membru al batalionului Vostok

Data, luna, anul nașterii: 07.09.1964

Zarjițkii (Iașcenko) Denis

Mercenar moldovean, originar din Tiraspol

Luptător în gruparea Sparta

Data, luna, anul nașterii: 16.07.1980

A participat la interogarea prizonierilor

Publicat de romaniabreakingnews.ro / sursa: deschide.md

,

oligarhul Vlad Plahotniuc

Rușine mai mare nu există decât să fii astăzi cetățean al Republicii Moldova. Nu este dezonorant se te naști în acest teritoriu. Dar este penibil să faci parte dintr-o populație care a permis ca țara ei să ajungă într-un asemenea hal.

Slugile omului scurt

Este degradant să trăiești într-un stat condus, cu întreaga lui administrație, armată, poliție, servicii secrete și justiție, cu toate celelalte instituții ale sale, nu de președinte, nu de guvern și nu de parlament, ci de o persoană privată care trage sforile reale ale puterii din una din multiplele lui vile, reședințe sau hoteluri.

Petru_Bogatu

Este înjositor faptul că Republica Moldova este guvernată precum un trib african, unde un șaman invizibil și cvasianonim, cocoțat într-un copac pierdut în junglă, decide cine să mănânce, cine să muncească, cine să plătească, cine să câștige, cine să se lăfăiască și cine să moară.

Este de-a dreptul insuportabil să urmărești pe scena politică niște cogeamite oameni de stat care deschid gura și ridică mâna doar la comanda unei Eminențe Cenușii fără nicio funcție oficială. Care slujesc nu neamul, nu electoratul, ci exclusiv un om scurt fără semne distinctive care și-a cumpărat destulă putere ca să stăpânească Republica Moldova de-a lungul și de-a latul ei, de parcă ar fi proprietatea lui personală.

Este umilitor să fii alegător în Republica Moldova, ca după votare să afli cu stupoare că aleșii poporului sunt de fapt niște piese ordinare în mâinile unui Cartofor obscur care a transformat întregul stat în propriul său joc de noroc.

Este absolut jenant să vezi oameni în toată firea, cu studii înalte, cu reputații clădite în sudoarea frunții, cu neveste și copii acasă, cum stau ca proștii în studiourile de televiziune discutând despre momentul zero al justiției, despre următorii pași pe care ar putea să le facă procuratura, despre legi și regulamente, despre apărare și acuzație, de parcă toate acestea ar exista în realitate.

Autismul celor mulți

Este jalnic autismul celor mulți care nu simt că sunt prostiți în cel mai batjocoritor mod posibil. Care nu-și dau seamă că în Republica Moldova nu-i de fapt nici justiție, nici poliție, nici procuratură, nici judecătorie. Nu sunt, cu mici excepții, nici deputați, nici miniștri, nici partide. Există doar decoruri pe scena teatrului de marionete,manevrate în culise de un Păpușar scund și șters pe care, dacă l-ai întâlni în stradă fără gărzile sale de corp, nu l-ai lua niciodată în seamă, oricât de dezvoltat ți-ar fi spiritul de observație.

Este imoral să te împaci cu un pretins stat care este atât de corupt încât a ajuns să fie achiziționat de o persoană privată.

Este dezolant  să te identifici cu o comunitate unde nu-i lege, ci doar tocmeală. Unde toți oamenii, de orice rang ar fi ei, sunt reduși la condiția unor pioni pe care le mută pe tabla lui aurită de șah un personaj cenușiu supranumit și Cardinalul.

Este compromițător să fii actor într-un atare bâlci pornografic. Dar este nedemn să rămâi și un spectator neputincios în această piesă scârbavnică.

Publicat de romaniabreakingnews.ro / Autor: Petru Bogatu (blog personal)

Foto: Vlad Plahotniuc / Indepndent.md

,

Up date ora 22.00 filmul arestării la Aeroportul Chișinău /Арест Ренато Усатый – Кишинёв – 23.10.2015

Primarul de Bălți, președinte al partidului prorus „Partidul Nostru” – Renato Usatîi a fost reținut vineri seara de către ofițerii Serviciului de Informații și Securitate chiar la ieșirea din Aeroport Internațional Chișinău. Primarul de Bălți revenea acasă din deplasarea de două zile efectuată la Moscova.

Acestuia i-a fost prezentat un mandat și escortat la Procuratura Generală după aproximativ 15 minute de la sosirea în Chișinău, perioadă în care a făcut declarații pentru presă.

Reținerea ar putea fi făcută în contextul în care Procuratura Generală s-a autosesizat și a pornit urmărirea penală pe faptul difuzării înregistrării convorbirilor dintre Ilan Shor și Vladimir Filat, precum și a afirmațiilor lui Renato Usatîi despre interceptarea convorbirilor unor demnitari și politicieni.

Usatîi, care a publicat luni înregistrări ale unor convorbiri telefonice dintre Filat și Shor, susține că nu a obținut interceptările de la instituții ale statului și că mai deține astfel de înregistrări și cu alți politicieni, printre care Mihai Ghimpu, Iurie Leancă sau Vladimir Plahotniuc.

Practic Procuratura Genarală s-a autosesizat în cazul interceptărilor publicate de Usatîi. Sub ce aspect a fost inițiată urmărirea penală?

Procuratura Generală anunță că s-a autosesizat și a pornit urmărirea penală pe faptul difuzării înregistrării convorbirilor dintre Ilan Șor și Vladimir Filat, precum și a afirmațiilor lui Renato Usatîi despre interceptarea convorbirilor unor demnitari și politicieni.

Cazul va fi documentat de către Secția exercitare a urmăririi penale în cauze de criminalitate organizată și excepționale din cadrul Procuraturii Generale, sub aspectul comiterii infracțiunii de violare a dreptului la secretul corespondenței.

În cadrul investigațiilor și acțiunilor de urmărire penală urmează a fi stabilite circumstanțele colectării, deținerii și difuzării convorbirilor respective, precum și alte eventuale fapte infracționale cu referință la circumstanțele descrise.

Amintim că în seara zilei de ieri, liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a publicat pe site-ul său o serie de înregistrări telefonice dintre Vlad Filat și Ilan Shor din care reiese „colaborarea strânsă” pe mai multe probleme dintre cei doi.

Totodată, primarul de Bălți a anunțat în cadrul unei emisiuni că deține „în arhiva sa” și alte interceptări de acest gen în care apar ca protagoniști Vlad Plahotniuc, Mihai Ghimpu, Valeriu Streleț și Iurie Leancă pe care spune că le va face publice, doar că la momentul potrivit.

Dodon, în apărarea lui Usatîi: Nu a încălcat legea. Nu este motiv de reținere

Liderul PSRM, Igor Dodon, a comentat reținerea lui Renato Usatîi direct de pe Aeroportul Chișinău. Acesta a mers la Procuratura Generală, acolo unde a fost adus Usatîi. „Acum are loc interogarea, care o să dureze ceva timp. Înăuntru se află avocații lui”, afirmă Dodon.

Mai mult, acesta menționează că a reușit să vorbească cu Usatîi. „Am discutat cu el. Eu personal consider că legea nu a fost încalcată. Ceea ce a făcut până acuma nu este motiv pentru retinerea lui”, conchide Dodon.

Filmul arestării

Ora 17:58 Renato Usatîi a fost reținut în aceste momente de mascații de la SIS. Acesta a revenit în țară în urmă cu puțin timp.

Paza și simpatizanții lui Usatîi au blocat mașina autorităților și nu au permis accesul acesteia. Mai mult, s-au iscat îmbrânceli dintre oamenii veniți acolo și forțele de ordine

18:15 Renato Usatîi a fost adus la Procuratura Generală. Acolo s-au adunat mai mulți simpatizanți ai Partidului Nostru.

19:07 În fața sediului Procuraturii Generale polițiștii au format un cordon.

19:19  Simpatizanții lui Usatîi scandează lozinci în susținerea acestuia.

Potrivit istoricului Cosmin Popa, Renato Usatîi, alături de Ilan Shor și Igor Dodon, face parte dintr-o garnitură de tineri lideri politici pe care Moscova i-a pregătit pentru a schimba cursul proeuropean al Republicii Moldova.

„Ceea ce e evident e că împreună cu Igor Dodon și Ilan Shor, aceștia fac parte dintr-o garnitură politică de schimb pe care Moscova o pregătește pentru schimbarea cursului politic al țării. Veți vedea că se vor descoperi conexiuni financiare, politice și economice legate de această afacere a miliardului moldovenesc”, a declarat Cosmin Popa, la Digi24, citat de romaniabreakingnews.ro.

„Bălți e un oraș în majoritate rusofon, iar stilul de lucru al acestor interpuși ai rușilor e clasic, se bazează pe cumpărarea reprezentanților unui segment substanțial al comunității de acolo, pe o rețea de presiune politică extrem de bine dezvoltată, care să mimeze popularitatea cursului politic propus de ei”, a explicat Cosmin Popa.

N.R. RBN Press: Renato Usatîi arestat de forțele speciale ale SIS! …arestat de R. Moldova sau „lăsat” din mâini de Rusia?

Publicat de romaniabreakingnews.ro  din surse: independent.mdunimedia.infobasarabia.mddigi24.ro

 

,

Partidul Democrat, controlat de Vlad Plahotniuc, a propus un controversat colonel de poliție, apropiat lui Renato Usatîi, în postul de director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS). Candidatul PD se numește Alexandru Jizdan și ultima sa funcție în stat a fost cea de șef al Departamentului de Servicii Operative (DSO) din cadrul ministerului de Interne. De aici, a fost destituit pe fondul scandalului “Pădurea Domnească”.

RISE Moldova publică un set de înregistrări audio în care politicianul pro-rus Renato Usatîi descrie în detalii relația sa pe bani cu ofițerii Alexandru Jizdan și Alexandru Pânzari. Cel din urmă a fost adjunctul lui Jizdan la DSO.

Înregistrările datează din iunie 2013 și au fost făcute în cursul investigației pentru filmul documentar Asasin în Lege. Reporterii RISE observau atunci legăturile subterane ale lui Renato Usatîi cu ofițeri de informații, șefi din poliție, procurori, politicieni și crima organizată.

Renato Usatîi povestește că polițiștii Jizdan și Pânzari îi prestează servicii private contra cost. Afirmațiile lui Usatii sunt susținute și de mesajele electronice prin care cei doi ofițeri îi trimiteau informații operative și administrative din Ministerul Afacerilor Interne.

Alexandru Pânzari

Unul dintre aceste e-mail-uri dezvăluie că Alexandru Pânzari i-a trimis lui Usatîi un raport intern al ministerului chiar de pe adresa sa de serviciu. Un alt mesaj conține o notă informativă privind monitorizarea mai multor “hoți în lege” din regiune care ar fi trebuit să se întâlnească pe teritoriul Republicii Moldova (Detalii, AICI). La rândul său, Alexandru Pânzari este una dintre candidaturile politice pentru șefia Departamentului Instituțiilor Penitenciare (DIP).

Numele lui Jizdan este indicat, în mod repetat, într-o notă inormativă că alături de alți colaboratori MAI și procurori estorcau bani de la deținuți în cadrul acțiunilor de urmărire penală pe dosarul penal „Makena”.

Nota-MakenaCONTROVERSE. Alexandru Jizdan a fost suspectat că ar fi interzis comisarului din Fălești să raporteze deja celebrul incident din Pădurea Domnească. Jizdan a respins atunci toate acuzațiile, dar și-a pierdut funcția de conducere a Serviciilor Operative din cadrul MAI. Pânzari l-a urmat.

Colonelul Alexandru Jizdan (foto: Timpul.md)

În 2004, mai mulți înalți ofițeri de poliție au fost acuzați oficial de complicitate cu rețele transfrontaliere de crimă organizată. Alexandru Jizdan, Alexandru Pânzari, Ion Țurcan și Oleg Țurcan ar fi acordat protecție grupării de contrabandiști „Căciula”, potrivit documentelor intrate în posesia RISE și semnate de fostul ministru de interne comunist, Gheorghe Papuc.

Alexandru Jizdan a fost propus pentru sancțiuni disciplinare pentru încălcarea legilor privind combaterea corupției și protecționismului, dar el a solicitat să fie eliberat din funcție în octombrie 2004. Anterior, Jizdan împreună cu Alexandru Pânzari au fost sancționați disciplinar pentru obstrucționarea unui alt dosar grav de corupție: cazul “Gemenii-Maidan”.

Jizdan fiind întrebat de ce în situația în care nu se simțea vinovat și-a dat atunci demisia, evitând astfel sancțiunile, el a răspuns: „M-au rugat atunci colegii și prietenii mei să-mi dau demisia ca să nu aibă ei probleme, înțelegeți? Peste patru luni, m-am întors, după proces”. Detalii, AICI

„NU PUTEM SĂ DISCUTĂM LA MOMENT”
Potrivit Legii cu privire la Serviciul de Informații și Securitate, directorul Serviciului are directori adjuncți, care sunt numiți în funcție de Președintele Republicii Moldova, la propunerea șefului SIS.

Sursele RISE susțin că la rândul său, PLDM îl promovează în funcția de director adjunct al SIS pe procurorul Andrei Pântea.

Vlad Țurcanu, purtătorul de cuvânt al președintelui Republicii Moldova, a declarat că „Despre o eventuală aprobare (a lui Jizdan – n.r.), planuri, nu putem să discutăm la moment”.

*

Deputatul PD, Sergiu Sîrbu, despre numirea lui Jizdan la SIS:
Nu cunosc, deoarece, decizia urmează a fi luată de către președintele țării. Nu cunosc detalii. Ține de competența comisiei de securitate a Parlamentului și Președintelui. Nu știu cât de implicate sunt aici partidele.

RISE l-a contactat pe Jizdan de mai multe ori, pe diferite numere de telefon, însă nu ne-a răspuns la apeluri.

BOMBA! Informațiile publicate mai sus de Rise Project Moldova despre numirea lui Alexandru Jizdan la SIS și Alexandru Pânzari la DIP s-au confirmat pe 15 octombrie a.c. când președintele Nicolae Timofti l-a promovat pe Jizdan în funcția de director adjunct SIS înregistrarea AUDIO din care reiese că Jizdan este omul lui Renato Usatîi (mai sus)

SIS

Iată comunicatul despre noi Directori Adjuncți ai SIS de pe anticoruptie.md

Serviciul de Informații și Securitate (SIS) are trei directori adjuncți noi, numiți prin decretul președintelui Nicolae Timofti, la propunerea lui Mihai Balan, directorul instituției. Fotoliile au fost ocupate de Ruslan Munteanu, fost șef al Direcției combaterea crimelor economice din cadrul SIS și care este fratele lui Valeriu Munteanu, vicepreședinte al PL, Alexandru Baltaga, care la fel a activat în cadrul instituției, și Alexandru Jizdan, ex-șef al Departamentului Servicii Operative din cadrul MAI. 

Valeriu Munteanu, ministru al Mediului, a declarat presei că nu a contribuit la avansarea fratelui său. „Legea prescrie foarte clar care sunt conflictele de interese. Momentul în care eu aș fi fost în subordinea lui sau dumnealui în subordinea mea, atunci ar fi vorba de un conflict de interese. Dacă oamenii sunt frați nu trebuie să lucreze absolut nicăieri?”, s-a întrebat retoric Valeriu Munteanu.

Colonelul Alexandru Jizdan și-a început activitatea în Ministerul Afacerilor Interne în 1995. În 2009 acesta a fost decorat de către Gheorghe Papuc, ministrul de Interne de atunci, pentru că i-a îndeplinit ordinele în timpul evenimentelor din aprilie 2009. În 2010 a fost numit șef al Departamentului Servicii Operative din cadrul MAI, fiind destituit din funcție în februarie 2013, în urma  scandalului “Pădurea Domnească”. În 2014 a participat la fondarea Asociației Veteranilor Serviciilor Operative ale Ministerului de Interne. În calitate de președinte al organizației, Alexandru Jizdan a criticat dur reforma din MAI, ințiată de fostul ministru Dorin Recean. Recent, acesta a fost vizat în cadrul unei investigații realizate de Rise Moldova.

Jurnaliștii au dezvăluit că Jizdan ar fi unul dintre apropiații lui Renato Usatîi, liderul “Partidului Nostru”, și că ar fi fost propus la conducerea SIS de către democratul Vladimir Plahotniuc.

Alexandru Baltaga a activat în cadrul SIS în perioada în care șef al statului a fost comunistul Vladimir Voronin.

Video: Documentarul ASASIN ÎN LEGE

Publicat și editat de Gabriel Negru –  romaniabreakingnews.ro / Surse: rise.mdanticoruptie.md

,

Autoritățile moldovene l-au reținut și expulzat pe George Simion, liderul Platformei Unioniste Acțiunea 2012, o mișcare care militează pentru unirea Republicii Moldova cu România, cetățeanul român primind interdicție de a mai intra pe teritoriul moldovean cinci ani, scrie Jurnal de Chișinău.

Președintele Platformei Unioniste Acțiunea 2012, George Simion, cetățean român, a fost reținut miercuri de agenții Serviciului moldovean de Informații și Securitate (SIS), iar în scurt timp a fost expulzat din Republica Moldova, primind interdicție de reintrare în această țară timp de cinci ani.

În urmă cu scurt timp, George Simion a confirmat pe pagina sa de Facebook că a fost reținut de SIS, explicând că motivul ar fi marșul unionist pe care Platforma Acțiunea 2012 îl va organiza sâmbătă în Chișinău. „Ei nu sunt de acord cu protestul din 16 mai”, afirmă Simion.

„Sunt în vamă, expulzat cică 5 ani, aștept hârtia. Se temeau sa nu fie multă lume pe ‎16 mai‬ pentru ‎unire‬”, a adăugat George Simion, în mesajul postat pe Facebook.

Serviciul moldovean de Informații și Securitate nu a comentat informațiile.

Platforma Unionistă Acțiunea 2012 este o coaliție de asociații nonguvernamentale și grupuri civice care susțin unirea Republicii Moldova cu România.

George Simion a mai fost vizat de o interdicție de intrare pe teritoriul Republicii Moldova în decembrie 2014, dar măsura a fost anulată în doar câteva ore. George Simion explica atunci că s-a aflat în această situație din cauza atitudinii critice față de Guvernul de Chișinău.

Platforma Acțiunea 2012 va organiza sâmbătă, la Chișinău, un marș unionist.

MAE: Ambasada din Chișinău a aflat din surse publice de reținerea lui Simion, e în drum spre România

Ambasada României la Chișinău a aflat în după-amiaza zilei de miercuri, din surse publice, despre reținerea cetățeanului român George Simion de către reprezentanți ai Biroului Migrație și Azil al Republicii Moldova și a cerut clarificări, luând legătură și cu Simion, aflat acum în drum spre România.

Informațiile sunt prezentate de Ministerul român al Afacerilor Externe, într-un comunicat transmis miercuri seara.

„Misiunea diplomatică a luat imediat legătura cu autoritățile competente ale Republicii Moldova – Ministerul Afacerilor Interne și Biroul Migrație și Azil – și a solicitat clarificări. O cerere formală în acest sens a fost adresată Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova. În paralel, Ambasada l-a contactat pe cetățeanul român, pentru a asigura întreaga asistență care ar fi putut fi necesară. Domnul George Simion a informat misiunea diplomatică cu privire la situația sa, fără a formula solicitări concrete. În prezent, cetățeanul român este în drum spre România”, se arată în comunicat.

Ministerul adaugă că, prin Ambasada României la Chișinău, păstrează în atenție cazul, pentru obținerea tuturor informațiilor clarificatoare.

Editor: Lena Captari / Sursa: mediafax.ro prin romanibreakingnews.ro

,

Fostul șef al contraspionajului din cadrul SIS Ion Mahu și fostul ministru al Securității Naționale Anatol Plugaru, alături de mai mulți veterani ai Ministerului Afacerilor Interne, au convenit ieri asupra creării unei noi mișcări politice care își propune drept scop să lupte cu „încercările fără precedent de românizare a R. Moldova și cu riscul înalt de pierdere a identității naționale, limbii și istoriei”.

Mișcarea se va numi Comitetul național de salvare „Pentru Moldova!”.

În calitate de președinte al mișcării a fost ales fostul director al Direcției contraspionaj a Serviciului de Informații și Securitate Ion Mahu, iar vicepreședinte al Comitetului a fost ales Veaceslav Perju, președintele clubului de experți „Strategia Moldovei”.

Printre membrii Comitetului se mai regăsesc fostul ministru al Securității Anatol Plugaru, fostul viceministru de Interne, generalul Boris Muravschi, președintele Asociației veteranilor grănicerilor din R. Moldova, Efim Donos, fostul adjunct al direcției de contraspionaj al SIS, Valeri Crușilinski, președintele Uniunii studenților și tineretului din R. Moldova, Eugen Balan.

Din Comitet mai face parte fratele fostului deputat comunist Iurie Muntean, Ivan.

Cine este șeful noii mișcări politice apărute în R. Moldova? Unchiul său este general FSB

Ion Mahu, fostul șef al Direcției contraspionaj din cadrul Serviciului de Informații și Securitate, a avut o reputație dubioasă în cadrul serviciului de securitate.

Românofob înverșunat, el este nepotul unui general al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB). După ce a ieșit la pensie, unchiul său oferă consultații FSB-ului pe „direcția moldovenească”, se menționează într-un articol publicat de agenția Interlic.

Potrivit mai multor surse, Mahu s-a ocupat, în cadrul SIS, în special de fabricarea diferitor dosare, acuzând oamenii că ar fi agenți ai serviciilor speciale din România.

Mahu a fost implicat activ și în evenimentele din 7 aprilie 2009. Într-o scrisoare publică pe care a difuzat-o cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a Serviciului de Informații și Securitate, acesta recunoaște că a realizat un raport de peste o sută de pagini după evenimentele din 7 aprilie 2009.

În cadrul aceleiași scrisori, Mahu dezvăluie numele mai multor ofițeri SIS, atât dintre cei care fac parte din tabăra românofobilor, cât și a proromânilor.

Surse de încredere din cadrul SIS ne-au comunicat că Ion Mahu ar fi fost implicat și în pregătirea acțiunilor de destabilizare a situației din republică după alegerile parlamentare din 30 noiembrie.

Sursa:  ziarulnational.md prin R.B.N. Press

,

Serviciul de Informații și Securitate de comun cu Procuratura Generală a Republicii Moldova au desfășurat astăzi percheziții la domiciliile și sediile unor persoane, inclusiv cetățeni străini, bănuiți de planificarea acțiunilor destabilizatoare și implicare ilegală în campania electorală pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova.

Informațiile acumulate și acțiunile persoanelor respective sunt examinate în cadrul unei cauze penale, demarate de Procuratura Generală.

La moment, în interesele anchetei și asigurării securității de stat, comunicarea unor detalii ale acțiunilor întreprinse nu este oportună. Pe măsura analizei informației și a rezultatelor acțiunilor desfășurate, vor fi oferite informații suplimentare.

„14” noiembrie 2014    Sursa: Serviciul de Informaíi și Securitate al Republicii Moldova

Acțiunile Procuraturii Generale și Serviciului de Informații și Securitate, întreprinse împotriva persoanelor bănuite că ar contribui la organizarea dezordinilor în masă în ajun de alegeri, sunt justificate. De această părere sunt invitații emisiuni Fabrika. Experții spun că instituțiile de forță trebuie să facă totul pentru a nu admite situația din estul Ucrainei și în țara noastră. 

„Dacă aceste volante ar putea să producă un efect de incitare și mobilizare, atunci există o justificare a acestor acțiuni”, a declarat Sergiu Ostaf, director CREDO.

Invitații emisiunii spun că mișcarea ANTIFA este o grupare transnațională, care are scopul de a destabiliza situația.

Antifa există și nu doar în Moldova. Este o organizație transnațională. Numele înseamnă antifascism. Este de stânga extremă și are câteva slogane. Unul sună asa: fără drapele, fără patrioți, fără granițe și fără națiuni. Iată care este scopul lor, anihilăm tot„, a explicat Cristian tabără, analist media.

Exită voci care spun că în spatele mișcărilor extremiste ar sta nu doar forțe externe, dar și politicieni din țară.

Extrema stângă încearcă să deturneze situația, eu nu aș exclude că se face la comanda unor forțe politice interesate în destabilizarea situației. Această mișcare servește altui partid pe lista căruia se află liderul acestei mișcări, Grigore Petrenco„, a precizat vicedirectorul Institutului de cercetari juridice și politice al Academiei de Științe a Moldovei, Victor Juc.

Vineri, Procuratura Generală și Serviciul de Informații și Securitate au efectuat percheziții la domiciliile unor persoane, inclusiv cetățeni străini, bănuiți de implicare ilegală în campania electorală și planificarea unor acțiuni destabilizatoare.

Video:

Experții apreciază pozitiv intervențiile de vineri ale Serviciilor de Informații și Securitate și Procuraturii Generale, în urma cărora au fost reținute mai multe persoane, inclusiv din Mișcarea Antifa, suspectate că ar fi pregătit dezordini în masă după scrutinul parlamentar din 30 noiembrie, transmite IPN. Opiniile au fost expuse în cadrul emisiunii „Fabrika” de la postul de televiziune „Publika TV”.

Directorul Centrului CREDO, Sergiu Ostaf, a declarat că în cazul dacă persoanele respective pregăteau acțiuni violente, cu caracter destabilizator, care nu au nimic cu acțiunile pașnice de protest, atunci intervențiile organelor de drept sunt justificate. „Dacă existau scenarii de acțiuni violente, organele de forță erau obligate să intervină. Legislația penală pedepsește nu doar infracțiunea consumată, dar și tentativa de infracțiune. Procuratura și SIS va trebui să prezinte societății argumente că operațiunea întreprinsă a fost justificată”, a spus Ostaf.

Fostul angajat al SIS, Ion Leahu, a spus că ar fi fost pregătit un nou scenariu „7 aprilie” pentru zilele de 1 și 2 decembrie în cazul dacă anumite forțe politice pe care le susțin nu ar fi acumulat numărul așteptat de sufragii. „Pentru a efectua percheziție, organul de urmărire penală trebuie să aibă deja unele dovezi asupra persoanei bănuite și o bănuială rezonabilă că la percheziție va fi găsit ceea ce se caută. Este cunoscut faptul că Antifa este o mișcare radicalistă, anarhică, ce nu recunoaște instituțiile statului”, a precizat Leahu.

Cercetătorul Academiei de Științe, Victor Juc, a apreciat că acțiunea organelor de drept este una ieșită din comun, dar justificată Miza scrutinului din 30 noiembrie este foarte mare. Este bine că forțele de ordine au reacționat, deoarece această mișcare pregătea o lovitură de stat și dorea să preia puterea în stat încă în luna noiembrie 2013, când autoritățile se aflau la ceremonia de parafare a Acordului de Asociere la Vilnius. Este posibil ca Antifa să aibă acțiuni bine planificate, de lungă durată și a considerat că a venit timpul să le pună în aplicare, pentru a apăra interesele partidului pe listele căruia candidează liderul acesteia, Grigore Petrenco”, a spus Juc.

Invitatul permanent al emisiunii, Cristian Tabără, a comunicat că mișcarea Antifa are structuri bine organizate la nivel internațional și se caracterizează prin acțiuni violente, cu caracter destabilizator. Drept argument a prezentat secvențe video cu acțiuni ale acestei mișcări în Polonia și America Latină.

IPN precizează că Grigore Petrenco, și-a exprimat indignarea pe pagina sa de socializare că a fost reținut unul din activiștii Antifa, Pavel Grigorciuc, fost lider comsomolist, un apropiat de al lui Petrenco, căruia i se incriminează pregătirea de dezordini în masă, acțiune pentru care Codul Penal prevede de la patru la opt ani privațiune de libertate.

Petrenco, care a fost anterior unul din fruntașii Partidului Comuniștilor, a părăsit vara trecută formațiunea. Petrenco deține unul din primele zece locuri pe lista electorală a Partidului „Patria”, în care cap de listă este controversatul om de afaceri Renato Usatîi. Anterior, Usatîi a amenințat liderii din coaliția de guvernare că, în cazul dacă va fi scos din cursa electorală, va scoate oamenii în stradă și le va arăta „integrare europeană și democrație. Antifa, care se autopoziționează ca fiind organizație de orientare antifascistă, nu este înregistrată la Ministerul Justiției.

/// RENATO USATÎI – Unul din Pionii Moscovei la alegerile din R: Moldova, Renato Usatîi vrea un „Zid” similar cu cel Chinezesc pe granița dintre R. Moldova și România ////

Renato Usatîi

Surse: SIS, Publika.md, Deschide.md, prin R.B.N. Press

Alegeri R. Moldova

728x90albastru

,

Mai multi cetateni rusi au fost expulzati la finalul saptamanii trecute de catre autoritatile din domeniul sigurantei din Republica Moldova. Vasili Kasirin (foto), consilierul Ninei stanski, asa-zisului ministru de Externe de la Tiraspol, si Andrei Medvedev si Dmitri Galkin, lideri ai unor ONG-uri din Rusia au fost declarati indeziderabili pe motiv ca atenta la siguranta Republica Moldova. Potrivit Publika TV, ultimii doi au primit interdictie de a intra pe teritoriul Moldovei pe o perioada de cinci ani. Cetatenii rusi au fost anuntati despre interdictie in timp ce paraseau Moldova, dupa ce au participat la o conferinta internationala. Presa mentioneaza de asemenea ca cei doi ar fi agenti ai FSB-ului si ca ar pregati actiuni de subminare a securitatii nationale.

Consiliului Suprem de Securitate de la Chisinau a precizat recent ca peste 30 de persoane, suspectate ca ar fi fost militari straini si care au incercat sa intre in Republica Moldova, au fost intoarse de pe Aeroportul International Chisinau in ultimele trei luni. Toti trei ar fi promovat idei secesioniste pe teritoriul tarii si ar fi pus la cale actiuni subversive impotriva Republicii Moldova, relateaza Unimedia.info. Andrei Medvedev, absolvent al scolii Superioare a KGB-ului de la Moscova, a activat in cadrul Serviciului Federal de Securitate al FR, fiind detasat in diferite misiuni in regiunea Caucazului de Nord si Asia. Andrei Medvedev este fondatorul Centrului „Politcontakt” din Federatia Rusa, specializat in elaborarea si implementare unor strategii secesionist-subversive pe teritoriul Republicii Moldova si Ucrainei. Sursa citata scrie ca Medvedev a fost de mai multe ori in Republica Moldova, acesta a mai fost in tara atat in perioada pregatirii referendumului din Gagauzia, cat si dupa. Cel de-al doilea, Dmitri Galkin, membru fondator al organizatiei radicale de stanga „Frontul de Stanga” din Rusia. – Sursa: karadeniz-press.ro

,

Șeful Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Mihai Balan, este de părere că peste 100 de organizații neguvernamentale, partide și instituții mass-media sunt gata să rupă în bucăți Republica Moldova. 

„Situația din regiune este foarte complicată și se răsfrânge negativ asupra situației în Republica Moldova. Aș vrea să menționez din start că situația este sub control, conducerea țării permanent este informată despre situația din țară și din regiune. Este important să fim vigilenți, să nu ne dedăm provocărilor din partea acelor forțe care nu doresc binele țării noastre. Cu părere de rău, provocatori de aceștia sunt mai mulți decât cei care iubesc Republica Moldova”, a declarat Balan, într-un interviu pentru Radio Europa Liberă.

El a adăugat că SIS a elaborat o hartă a riscurilor și amenințărilor la adresa securității statului.

„Peste 100 de ONG-uri, servicii și organizații, partide, mass-media sunt gata să sfâșie acest pământ. Să nu se creadă că totul se permite în țara noastră. Vă asigur că nicio declarație cu tentă extremistă sau separatistă nu este lăsată fără atenția SIS-ului. Și dacă nu azi, atunci mâine autorii acestora vor trebui să răspundă în fața legii“, a dat asigurări Mihai Balan.

În opinia șefului Securității, problema transnistreană este cea mai mare amenințare pentru securitatea Republicii Moldova. „Ce pericol poate fi mai mare decât atunci când 10% din teritoriul Republicii Moldova este ocupat de formațiuni separatiste, când staționează ilegal trupe străine“, a spus Balan.

„De asemenea amenințări asupra securității statului sunt amenințările asimetrice, aici e vorba de problema terorismului, de migrația ilegală, contrabandă, proliferarea armelor de distrugere în masă, crima organizată. Aici noi cooperăm cu Serviciile Speciale partenere din Europa și din spațiul ex-sovietic”, a reiterat șeful SIS.

Sursa: independent.md

© Copyright 2012 - ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press