Implementarea curajoasă a reformelor este cheia pentru a reface încrederea cetățenilor R. Moldova

În urma schimbului de opinii avut marti cu Pavel Filip, Premierul Republicii Moldova, Andi Cristea, Președintele Delegației la Comisia Parlamentară de Asociere UE – Moldova si Elmar Brok, Președintele  Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul European, au declarat:

“Suntem încântați de faptul că domnul Filip a răspuns pozitiv invitației noastre de a prezenta modul în care guvernul său intenționează să abordeze problemele stringente cu care se confruntă țara și cetățenii. Acest lucru transmite un semnal pozitiv și important despre deschiderea, implicarea și determinarea guvernului actual de a discuta situația curentă din Republica Moldova cu partenerii europeni și de a avansa în implementarea programului de reforme.

Pe parcursul discuției am subliniat responsabilitatea unică pe care o poartă guvernul actual de a soluționa cu success problema lipsei de încredere a populației în instituțiile statului și consecințele care se pot desprinde din lipsa acțiunilor rapide și eficiente în săptămânile care urmează. Toate partidele pro-europene trebuie să încerce să coopereze din nou.

Prin urmare, am accentuat faptul că există o singură oportunitate pentru noul guvern de a confirma ambițiile Acordului de Asociere și pentru a arăta seriozitate în ceea ce privește implementarea reformelor – cu un accent deosebit pe statul de drept și sistemul juridic, pe lupta împotriva corupției, a crimei organizate și pe investigarea amănunțită a fraudei bancare. Pentru noi este foarte clar că aceste reforme vor fi credibile în ochii populației doar dacă merg mână-n mână cu un proces de combatere a politizarii institutiilor, implicând în mod real și autentic societatea civilă.

Am luat în considerare angajamentele făcute de puterea executivă și pașii deja realizați într-o direcție pozitivă, cum sunt numirea noului Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei sau adoptarea unei strategii pentru reforme prioritare cu termene clare pentru implementarea lor. Intrarea lor în vigoare în mod eficient și curajos sunt esentiale, iar noi vom urmări procesul îndeaproape, gata să oferim asistență acolo unde este necesar.”

Publicat de VASILE Claudiu
Uniunea Europeană va susține financiar reformele-cheie din Republica Moldova

Comisia Europeană a anunțat marți un nou pachet anual de sprijin pentru Republica Moldova, destinat să ajute instituțiile publice, cetățenii și comunitatea de afaceri să beneficieze de oportunitățile oferite de Acordul Aprofundat și Cuprinzător de Liber Schimb (DCFTA) semnat de această țară cu Uniunea Europeană. (Agerpress)

„Acordul de asociere reprezintă o piatră de hotar în politica noastră privind Parteneriatul Estic și în relația noastră cu Republica Moldova și se bazează pe valori fundamentale comune urmând să deschidă noi posibilități pentru apropierea relațiilor politice și pentru legături economice puternice. Moldova are sprijinul nostru deplin în acest proces semnificativ și istoric”, a declarat ?tefan Füle, comisarul european pentru extindere și politica de vecinătate, citat de serviciul de presă al Comisiei.

Noua finanțare europeană pentru Republica Moldova este destinată să sprijine modernizarea instituțiilor publice cheie, implementării acordului DCFTA, îmbunătățirii politicii finanțelor publice și de management, competitivității de afaceri și comerciale din mediul rural în raport cu UE, protecției minorităților și a grupurilor vulnerabile.

Acesta este un prim pachet de asistență bilaterală acordată de Republica Moldova în conformitate cu Cadrul unic de sprijin, care stabilește obiectivele și prioritățile strategice pentru viitoarea cooperare UE-Republica Moldova în 2014-2017.

Parteneriatul Estic este cadrul politic principal pentru relațiile UE-Moldova. Aceasta reprezintă dimensiunea estică a Politicii Europene de Vecinătate și își propune să aducă Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană. Acordul de asociere UE-Republica Moldova, inclusiv cel de liber schimb aprofundat și cuprinzător, a fost semnat la 27 iunie.

Cadrul unic de sprijin al UE pentru Republica Moldova (SSF) pentru perioada 2014-2017 a fost adoptat la 11 iunie 2014. Pachetul UE de sprijin anual (Programul anual de acțiune 2014) oferă Republicii Moldova o alocare de 101 milioane de euro.

Finanțarea se acordă prin intermediul Instrumentului european de vecinătate (IEV) pentru două acțiuni. Prima se referă la sprijin pentru reformele privind politicile din domeniul finanțelor publice din Republica Moldova (37 de milioane de euro). Această sumă este destinată să ajute Ministerul Finanțelor, Parlamentul și Instituția Supremă de Audit a Republicii Moldova în procesul de consolidare a bunei guvernări, a unei politici fiscale eficiente, a unei politici transparente și responsabile a finanțelor publice și a sistemelor de consolidarea a managementului financiar public.

O a doua acțiune se referă la Programul european de vecinătate pentru agricultură și dezvoltare rurală (PEVADR) pentru Republica Moldova, care presupune un sprijin pentru agricultură și dezvoltare rurală de 64 milioane de euro. Suma are ca obiectiv stimularea dezvoltării rurale prin dialog politic îmbunătățit, creșterea competitivității în sectorul agricol. O parte din această acțiune va fi dedicată intensificării în continuare a dialogului dintre autoritățile centrale și regionale, cum ar fi Găgăuzia.

La 2 mai 2014, Comisia Europeană a aprobat deja un program de sprijin în favoarea Republicii Moldova în valoare de 30 milioane de euro, destinat susținerii competitivității micilor afaceri, dezvoltării legislației naționale în conformitate cu standardele de calitate ale UE și promovarea exporturilor, precum și pentru campanii de informare cu privire la acordul comercial UE-Republica Moldova, oportunități de investiții și de comunicare. Acest sprijin suplimentar a fost acordat în cadrul mecanismului „Mai mult pentru mai mult” din cadrul noului Instrument european de vecinătate.

Surse: Agerpress, Moldova.org