ROMÂNIA BREAKING NEWS

Home Posts Tagged "Orhei"

Orhei

,

„Sufletul este unica valoare a omului” (maximă latină)

Religia a fost și ramâne un factor și un mediu de formare a omului. Din totdeauna creștinismul a afirmat posibilitatea educării și formării omului. Religia creștină este unproces pedagogic de formare a omului. Biserica nu utilizează numai mijloacele omenești pentru atingerea obiectivului ei, darpelângăelementuluman include în sine șielementuldivin. Rolul de educatori le revine slujitorilor cultului religios, în ceamai mare măsură preoților lăcașelor sfinte, adică bisericilor.

Pentru enoriașii Bisericii Sfântul Ierarh Nicolae ai Mitropoliei Basarabie (Patriarhia Română), ziua de 2 februarie 2016 a fost ca o sărbătoare. Ei l-au avut oaspete pe mult așteptatul ctitor al Bisericii, domnul Neculai Popa, american de origine română, născut în Moldova din dreapta Prutului, domiciliat în Los-Angeles, SUA, președinte al Consiluilui Româno-American și pe secretarul său domnul Mihai Nicolae, membru al organizației Platforma civică Acțiunea 2012 și președinte al „Institului Frații Golescu” pentru românii de pretutindeni

Peresecina_Niculae_Popa (4)

Chișinău – de la dreapta spre stanga: Neculai Popa, Mihai Nicolae și parintele Segiu Matei împreună cu alți români basarabeni

După ce au fost întâmpinați la gara Chișinău de către Parohul Bisericii, preotul Sergiu Matei și de către Iacob Cazacu-Istrati, poet și publicist, vice-președinte al Worldwide Romanian Forum – Forumul Românilor de Pretutindeni cu reședința în Canada, oaspeții s-au deplasat la Orhei, la Oficiul notarial și cadastral, unde în prezența funcționarilor s-a autentificat  tranzacția de vânzare-cumpărare a clădirii-bisericii.

La Orhei oaspeții s-au întâlnit cu Vicepreședintele Raionului Vasile Miron, care i-a mulțumit domnului Neculai Popa pentru ajutorul enorm,  dat pentru cumpărarea clădirii Bisericii din Peresecina. Domnia sa a vizitat lăcașul sfânt cu ocazia donației celei de a doua tranșe din plata clădirii care urmează să devenină Biserică în toată regula.

Iacob cazacu-Istrati si Niculae Popa la Orhei

La statuia domnitorului Vasile Lupu – Iacob cazacu-Istrati si Niculae Popa (Orhei)

În etapa actuală, Biserica se află în plină (re)construcție. În interior e pregătit partial altarul și sala de rugăciune în care parohul Bisericii, tânărul preot Sergiu Matei, desfășoară slujba de liturghie pentru botez, cununii și celelalte care sunt necesare pentru comuna Peresecina, din Raionul Orhei. Dar, mai este mult de lucru. Biserica mai are nevoie urgent și de un grup sanitar.

Noua Biserica din Peresecina

Altarul noii Biserici din Peresecina

Ctitorul a fost plăcut surprins de initiativa parohului de a finisa, repara și amenaja una din  încăperile din biserică pentru o bibliotecă, sală de lectură și de mici manifestări cultural-naționale, lucru de acum început. Cel mai important lucru, care necesită timp și muncă serioasă este acoperișul cu turle. Atât interiorul, cât și exteriorul bisericii Sfântul Ierarh Nicolae are la bază elemente nationale de artă. Mai sunt multe de făcut până a aducea acest lăcaș sfânt la condițiile necesare, dar după cum ne-a spus tânărul preot Sergiu Matei:

“Când ești susținut atât spiritual, cât și material de așa oameni ca Dl. Neculai Popa, Mihai Nicolae ș.a. greutățile nu se simt… Le mulțumesc mult din partea enoriașilor și a mea personal, fiindcă ne-a adus un mic soare de lumină, din lumină… din a lor lumină.”

Despre localitatea Peresecina – R. Moldova

GRAMOTĂ

„Din mila lui Dumnezeu, noi Ilie Voievod, și fratele domniei noastre, tuturor care vor vedea sau o vor auzi de această carte a noastră, că această adevărată slugă și boier al nostru cu dreapta și credincioasa slujbă, pan Duma Uranie a slujit înainte răposatului nostru și astăzi ne slujește nouă drept și credincios. De aceia, noi, văzînd dreapta și credincioasa slujbă, l-am mituit cu deosebita noastră milă și i-am dat în țara noastră, lui și fratelui său pan Petrică, un loc din pustie de cealaltă parte a Ichelului anume Cobîlca, de la obîrșie pînă la gură și Șabolna, și Pelescu, de la obîrșie pînă la gură, și Peresecina de la obîrșie pînă la gură, cîte sate vor putea să se așeze. Toate acestea să le fie uric, cu tot venitul lor, la fel și copiilor lor”. Gramotă semnată de Ilie Voievod și Ștefan Voievod, domni ai Țării Moldovei, prin care dăruiesc lui Duma Uranie moșia unde a fost atestat satul Petresecina la 4 mai 1436

Încă pînă la constituirea Țării Moldova, în perioada formațiunilor prestatale către sec.IX-X este prima mențiune despre localitatea Petresecina. Conform unei versiuni Peresecina vine de la slavul Peresecenie în traducere – întretaiere de drumuri – răscruce, adică localitatea era așezată la întretăierea importantelor drumuri comerciale ,,de la varegi la greci’’.

Ca argument istoric în favoarea acestei variante vine explicația, că în epoca Marilor Migrații slavii s-au reținut în acest spațiu pentru o perioadă mai îndelungată. Cea de a doua variantă este de la cuvîntul Poroseci – ponorîturi, ponoare. Varianta cu cei doi peri seci este mult mai convingătoare. Este varianta pe care am cunoscut-o din copilărie.

Se spune că acestă legendă vine încă din perioada incursiunilor tătarilor din Crimea, aceștea nu cucereau teritorii, ci savîrșeau incursiuni fulgerătoare în care jefuiau, distrugeau și ardeau localitățile pentru a băga groaza în locuitori, apoi se retrăgeau la baștina lor Crimea. Se consideră că satul atunci era așezat pe locul unde este azi iazul, de la intrarea în sat din direcția Chișinău. Drept confirmare că acolo a fost inițial vatra satului vorbesc dovezile arheologice din anii 60 ai sec. XX.

În timpul lucrărilor agricole acolo au fost gasite urmele unei așezări. Apoi cind acolo se săpa o fîntînă a fost găsită o piatră funerară pe care era scris POPA GHEORGHE, acum greu de spus acesta este parohul satului, ori este un nume de familie. Cred că e vorba de un preot, pentru că este o legendă despre un preot care s-a opus tătarilor.

Legenda spune că unde este azi satul era codru, salvarea locuitorilor cînd navăleau tătarii, aceștea fiind locuitori de stepă , ocoleau pădurea. Și pentru că incursiunile lor se îndesise, locuitorii erau siliți să i-a drumul codrului prea des, așa că întemease acolo niște bordee, pentru a ajunge la așezarea din codru trebuia să mergi pe malul unui pîrîiaș, se crede că pîrîiașul este rîpa ce împarte azi satul în două părți. Pîrîiașul pornea de la un izvor unde creșteau doi peri seci. Acești doi pomi au devenit parolă pentru localnici, ca să nu ajungă acolo vre-un străin la întrebarea unde mergi răspundeau la peri seci. Cu timpul satul s-a așezat definitiv în codru și parola a devenit numele localității Peresecina. Primele familii, care au stat la fondarea satului au fost: BUZU, FRATEA, MOGA. Într-un dosar ce este atestat cu anul 1844 și care conține recensămîntul familiilor, se menționează că familia BUZU este prima care a întemeiat satul Peresecina. La începutul sec.XVI au apărut și familiile BUSUIOC, URSU, POPA, PANTEA, ERHAN și ARSENIE.

Corespondență realizată pentru România Breaking News – RBN Press cu concursul domnului Iacob Cazacu-Istrati

,

Roman Boțan, deputat din partea partidului Liberal din R. Moldova, „PL”, unul din principalele paride pro-românești, care militează pentru aderarea la Uniunea Europeană și NATO, precum și la reunificarea cu România, a primit în vizită la Parlamentul R. Moldova un numeros grup de tineri din localitatea Orhei. Deputatul a relatat pe blogul personal cum a decurs întalnirea cu tinerii entuziaști care în incinta forului lgislativ a culminat, după cum a mărturisit deputatul, cu „luări de cuvînt și cu un vot pentru Unire”.

Roman_Botan_PL

Roman Boțan

Astăzi, am un prilej bun de a reveni cu o postare pe blog. Un grup mare de tineri din raionul Orhei au vizitat Parlamentul Republicii Moldova. Entuziasmul tinereții și dorința de a cunoaște lucruri noi, de a dialoga direct cu cei care ne reprezintă în forul legislativ, chiar în incinta acestuia, a culminat cu luări de cuvânt și cu un vot pentru Unire.

Bineînțeles, relația cu tinerii este una specială și vreau să fie și una privilegiată, iar în calitate de deputat mi-am propus acest lucru.

În cadrul sărbătorii, din 22 noiembrie, de marcare  a 545 de ani, de la prima atestare documentară a s. Mîrzești, rl Orhei, la care am participat, am promis, la inițiativa dlui Sergiu Miron, vicepreședinte al raionului Orhei, organizarea, pentru tinerii din localitate, a unei vizite în sediul Parlamentului. Astăzi promisiunea a fost îndeplinită. La eveniment au participat 78 de tineri din mai multe localități din raionul Orhei (s. Seliște, s. Lucașeuca, s. Mîrzești, s. Mîrzaci, s. Vatici, s. Tabăra), fapt binevenit și necesar.

Reprezentanții Secretariatului Parlamentului au prezentat date din istoria instituției și au fost foarte receptivi la întrebările elevilor. Am vizitat sala în care, aleșii, fac declarații de presă, iar tinerii au preluat rapid rolul deputaților cu discursuri despre viitorul Republicii Moldova. În sala de ședințe a Parlamentului, tinerii au ocupat fotoliile de deputat, iar subsemnatul, am vorbit, pentru prima data în fața unui asemenea frumos public, de la tribuna centrală. Am vorbit despre activitatea de parlamentar, despre fracțiunea din care fac parte și de ce m-am implicat în politică.

Tinerii au adresat întrebări, uneori nefirești pentru vârsta lor, iar aceasta demonstrează un interes mare pentru procesele politice de la noi și faptul că familiile lor resimt problemele economice și de instabilitate politică: “Cine a furat miliardul și de ce a fost arestată o singură persoană?”; “De ce nu se majorează pensiile și salariile?”, “De ce se scumpește energia electrică?”, “Când va fi numit un nou Guvern?”, “Prin ce se diferențiază Partidul Liberal de celelalte partide?”, “Care a fost ultima lege adoptată pentru copii?” ș.a.

Maturitatea cu care gândesc acești copii surprinde, viitorul, indiferent de orice, trebuie să fie mai bun și ei sunt garanția cestuia. Am abordat tema integrării europene a Republicii Moldova, am discutat despre modelul german prin care două state, divizate împotriva voinței cetățenilor săi, asemenea României, s-au regăsit în Uniunea Europeană. Germania vestică, fiind membră UE, iar Germania estică a revenit în acest spațiu prin reîntregire. Analogia cu cele două state românești este una firească, doar că pentru aceasta, conform art. 142 al Constituției, reunirea trebuie să purceadă calea unui referendum național. 

„În finalul ședinței, tinerii, asemenea deputaților Sfatului Țării, printr-un vot simbolic au votat pentru unirea Republicii Moldova cu România.” –  Roman Boțan / 7 decembrie 2015

Publicat de romaniabreakingnews,ro

,

Cu ocazia punerii pietrei de temelie a centrului social-cultural „Filantropia” și sărbătoririi Hramului Bisericii „Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului” (25 aprilie 2015 a.c.), secretarul de stat MAE-DPRRP, Sebastian Ioan Hotca, a efectuat o vizită la Orhei. Liturghia a fost oficiată de un sobor de preoți în frunte cu ierarhii Mitropoliei Basarabiei, ÎPS Petru arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor și PS Antonie de Orhei, episcop vicar al Episcopiei Chișinăului.

Biserica româneasca „Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului” a fost ridicată de către Mitropolia Basarabiei cu susținerea financiară parțială a Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Cu acest prilej, a fost anunțată începerea lucrărilor de construcție la centrul social-cultural din Orhei, proiect susținut de către Guvernul României prin intermediul MAE-DPRRP.

Cu ocazia acestei deplasări, secretarul de stat a avut o întâlnire cu primarul orașului Orhei, Vitalie Colun, în cadrul căreia au fost discutate oportunitățile de dezvoltare a comunităților prin intermediul proiectelor transfrontaliere și sprijinului acordat de către MAE-DPRRP.

Delegația MAE-DPRRP a vizitat și mânăstirea „Sfântul Apostol Andrei” din localitatea Durlești-Chișinău, proiectul pentru efectuarea lucrărilor de pictură a bisericii este susținut de către Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni.

Persoanele defavorizate din Orhei vor avea un spațiu în care să se adăpostească în situații de criză. Astăzi a fost sfințită temelia viitorului Centru social-cultural „Filantropia”, care va fi construit cu ajutorul Guvernului României, relatează Mesager.

Importanța pentru comunitate a viitorului Centru i-a adus pe mai mulți enoriași la Biserica „Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului” din Orhei. Ei au participat la slujba săvârșită de un înalt sobor de ierarhi ai Mitropoliei Basarabiei, în frunte cu mitropolitul Petru. După slujbă, ceremonia a continuat în preajma biseriicii, unde este săpat locul pentru temelia pe care va fi zidit Centrul.

Reprezentanții Guvernului României au spus că această nouă acțiune vine în ajutorul oamenilor aflați în dificultate. „Credem că suntem în asentimentul comunității românești care se află în Republica Moldova și sper să fim cât mai aproape pe viitor și a încuraja mediul asociativ din Moldova să participe la sesiunile noastre de finanțare, pentru a putea participa prin aceste finanțări la realizarea proiectelor depuse”, a spus Sebastian Ioan Hotca, secretar de stat, Ministerul de Externe al României.

În cadrul Centrului social-cultural „Filantropia” se vor desfășura activități sociale ale parohiei și își vor regăsi liniștea persoanele aflate în situații de criză. Un obiectiv important va fi și promovarea literaturii și culturii române.

Publicat de România Breaking News – R.B.N. Press /Surse: MAE-DPRRP, Tele Radio Moldova prin romaniabreakingnews.ro

Foto: Punera pietrei de temelie a centrului social-cultural „Filantropia” și sărbătoririi Hramului Bisericii „Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului” (Sursa: Unimedia.md)

piatra de temelie a centrului social-cultural „Filantropia” din Orhei (1) piatra de temelie a centrului social-cultural „Filantropia” din Orhei (2) piatra de temelie a centrului social-cultural „Filantropia” din Orhei (3) piatra de temelie a centrului social-cultural „Filantropia” din Orhei (4) piatra de temelie a centrului social-cultural „Filantropia” din Orhei (5) piatra de temelie a centrului social-cultural „Filantropia” din Orhei (6) piatra de temelie a centrului social-cultural „Filantropia” din Orhei (7) piatra de temelie a centrului social-cultural „Filantropia” din Orhei (8) piatra de temelie a centrului social-cultural „Filantropia” din Orhei (9) piatra de temelie a centrului social-cultural „Filantropia” din Orhei (10) piatra de temelie a centrului social-cultural „Filantropia” din Orhei (11) piatra de temelie a centrului social-cultural „Filantropia” din Orhei (12) piatra de temelie a centrului social-cultural „Filantropia” din Orhei (13) piatra de temelie a centrului social-cultural „Filantropia” din Orhei (14) piatra de temelie a centrului social-cultural „Filantropia” din Orhei (15)

 

© Copyright 2012 - ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press