Șoc matrimonial nistrean! Așa zisa republică nistreană (separatistă) o va avea în curând pe Nina Ștanski drept „primă doamnă”. Se căsătorește cu Evghenii Șevciuk, pretinsul președinte nistrean

Evghenii Șevciuk pretinsul președinte al republicii separatiste nistrene, a declarat pe pagina pretinsei administrații prezidențiale nistrene, că  în viitorul apropiat , viceprim-ministru pentru cooperare internațională, actualul ministrul de externe Nina Ștanski, „va merge la un alt loc de muncă și nu va mai ocupa vreun post de ministru”, iar Ministerul de Externe va avea un nou lider. Nina Ștanski va deveni prima doamna a Transnistriei.

Nina Stanski

Nina Stanski

Evghenii Sevciuk

Evghenii Sevciuk

Editat și publicat de Lena Captari / Flux News MDromaniabreakingnews.ro / surse: president.gospmr.ru / novostipmr.com
Separatistii de la Tiraspol vor sa dea la o parte Ucraina din reglementarea dosarului transnistrean

Nina Stanski

Pretinsa sefa a diplomatiei transnistrene, Nina Stanski (foto centru), a declarat vineri ca autoritatile de la Kiev se distanteaza tot mai mult de statutul de mediator in reglementarea dosarului transnistrean si sugereaza voalata ca Ucraina nu mai are ce cauta in actualul format de negocieri. „Un sir de actiuni din partea Ucrainei denota un caracter neprietenesc fata de Tiraspol.

Vorbim despre marirea contingentului militar la granita noastra, impedimentele de circulatie pentru cetatenii nostri cu pasapoarte rusesti, dar si actiunile de blocada economica”, a declarat Nina stanski, citata de portalul „Novosti Pridnestrovie”. Acelasi mesaj a fost transmis de aceasta si in cadrul unei intalniri avute vineri cu seful Delegatiei Uniunii Europene la Chisinau, Pirkka Tapiola si seful misiunii EUBAM, Francesco Bastagli.

Ea s-a plans celor doi oficiali europeni ca de la începutul lui 2015 tranzitul de marfuri din regiunea transnistreana prin Ucraina a scazut de doua ori fiind afectate peste 100 de companii locale, relateaza Unimedia.info. De asemenea, stanski a mai declarat ca schimburile comerciale între regiunea transnistreana si Ucraina s-au diminuat cu 60%. La randul sau, Pirkka Tapiola a mentionat ca stie despre situatia din regiune si ca spera ca partile sa gaseasca solutii reciproc avantajoase pentru depasirea crizei.

Sursa: KaradenizPress prin romaniabreakingnews.ro
Guvernul R. Moldova continuă să "discute" cu teroriștii din regiunea trasnsnistreană pentru a facilita accesul fermierilor pe propriile pământuri

Luni, 6 octombrie, la Tiraspol, a avut loc întrevederea reprezentanților politici în reglementarea transnistreană Eugen Carpov și Nina Ștanski (foto), cu participarea experților din cadrul grupurilor de lucru pentru economie de la Chișinău și Tiraspol, în prezența reprezentanților partenerilor internaționali din formatul de negocieri „5+2”.

Potrivit Biroului pentru Reintegrare, în cadrul întrevederii au fost continuate discuțiile pe marginea subiectelor actuale, principalul fiind asigurarea accesului fermierilor din raionul Dubăsari la terenurile agricole situate după traseul Tiraspol-Camenca. În acest sens, experții grupului de lucru pentru economie din partea Chișinăului, au prezentat un proiect de acord menit să asigure accesul liber al fermierilor la terenurile agricole. Părțile au convenit că discuțiile pe textul documentului vor continua în cadrul următoarei ședințe a grupurilor de lucru pentru economie, data urmând să fie propusă de reprezentanții Tiraspolului.

Totodată, Eugen Carpov a cerut părții transnistrene să se abțină de la acțiuni unilaterale și să întreprindă pașii necesari pentru asigurarea accesului fermierilor la terenurile lor agricole pentru a nu cauza daune economice suplimentare acestora. Astfel, Chișinăul a reiterat faptul că proiectul privind accesul la terenurile agricole nu trebuie să abordeze aspecte ce țin de dreptul la proprietate al fermierilor sau să impună proprietarilor plăți pentru utilizarea acestor terenuri.

De asemenea, la reuniune a fost abordată tema prelungirii termenului de valabilitate a Deciziei protocolare din 30 martie 2012, care prevede reluarea circulației trenurilor marfare prin regiunea transnistreană și care urmează să expire la sfârșitul anului curent, precum și situația privind eliberarea certificatelor fito-sanitare pentru exportarea fructelor în lumina restricțiilor impuse unilateral de Federația Rusă, se arată într-un comunicat de presă.

Sursa: trm.md
Să învățăm despre „Școlile românești din Transnistria” – ultimul bastion în războiul de deznaționalizare a populației băștinașe, declanșat cu 220 ani în urmă de către Rusia.

O treime din teritoriul actual al Republicii Moldova se găsește în stînga Nistrului. Această zonă geografică este numită Transnistria, adică aria de dincolo de Nistru.

Din cele mai vechi timpuri spațiul transnistrean a fost populat de reprezentanți ai diferitelor etnii. Și una dintre  primile, care a populat acest teritoriu liber, a fost populația de origine românească. Aceasta a fost și pîna la momentul de față este  cel mai numeros grup etnic.

Populația românească, conform datelor recensămîntului din 1989 , adică pîna la ocuparea forțată a  regiunii transnistrene de către forțele separatiste, susținute și organizate de Moscova, constituia în jur de 40%.  Ucraineni la rîndul lor sunt numai 28% , iar ruși – 25% .

E necesar de menționat că în 4/5  din cele peste 130 de  localități rurale din regiune, românii sunt majoritari – de la 40 pînă la 95%. De asemenea majoritari sunt românii în 3 din cele 5 structuri teritorial administrative (regiuni), care se numesc aici raioane.

Cum și de când a început să scadă ponderea românilor în spațiul Transnistrean?

Realizîndu-și politica de extindere a hotarelor sale, Rusia țariștă  a ocupat, prima data, spațiul transnistrian în 1792. Și de atunci procesul de deznaționalizare a populației românești de aici nu s-a mai oprit. Pentru ca teritoriile ocupate șă nu creeze probleme, ca aici să domine o atmosferă politică prielnică și binevoitoare față de Imperiu era nevoie ca populația baștinașă să fie strîns legată de Rusia, inclusiv din punct de vedere administrativ, etnic, spiritual și  politic.

În scopul realizării acestei idei expansioniste a fost elaborată, încă pe timpul  țarului Rusiei Petru I, la sfîrșitul secolului XVII – începutul secolului XVIII, o politică specială de deznaționalizare a populației băștinașe. Pentru acesta s-a recurs la colonizarea teritoriului dat, ca și în întregime a Basarabiei, cu ruși ,ucraineni, găgăuzi, bulgari și reprezentanți ai altor etnii. Ei au ocupat locul românilor baștinași, convinși și favorizați să plece la locuri mai „bune” de trai în Caucazul de Nord, în spațiul dintre Bug și Nipru, în Asia Mijlocie și Orientul Depărtat, unde unii au primit gratuit terenuri mari de pămînt și surse financiare pentru a-și organiza traiul în aceste locuri noi,iar alții  s-au încadrat în diferite servicii, inclusiv militar, ale Imperiului Rus. Astfel treptat,  a început să scadă  ponderea  românilor în teritoriul transnistrean.

Cum au fost desnaționalizați românii?

Din momentul ocupării Transnistriei, Rusia, în scopul deznaționalizării  populației baștinașe, a purces la rusificărea ei, promovînd limba rusă în toate domeniile vieții: în administrare, biserică, judecată ș.a.m.d. Au fost deschise școli cu predare în limba rusă, ignorîndu-se componența etnică a populației și necesitățile ei de  dezvoltare spirituală și culturală. Școlile rusești se deschideau și funcționau, în primul rînd,  în orașe și centre  județene . În așa fel administrația țaristă,timp de 126 de ani de ocupație a Transnistriei, a făcut tot posibilul ca populația de origine română de aici să rămînă  în întuneric și  necărturară, ca să-și piardă definitiv entitatea națională.

Primele școli românești

Primele 25 de  școli moldovenești (românești) în Transnistria  au fost fondate în 1918, avînd la bază, hotărîrea Congresului corpului didactic din județul Tiraspol, care și-a desfășurat lucrările  la  27 mai 1918.  Același Congres a hotărît ca, pe lîngă Asociația corpului didactic, să fie organizată Secția Națională Moldovenească. De aici, practic, începe învățămîntul național, adică în limba română, a populației băștinașe.

Capacana creării  Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești în cadrul URSS în 1924

S-ar părea că crearea Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești ( RASSM) în componența Ucrainei,în 1924, a avut un impact pozitiv asupra dezvoltării etnoculturale a populației românești din Transnistria.  În această perioadă au fost deschise  școli naționale în toate localitățile, populate de români, au apărut primele ziare și cărți în limba maternă, și-au început activitatea Institutul Pedagogic și  Teatrul Dramatic Național din orașul Tiraspol, mai multe instituții culturale și de pregătire a cadrelor didactice. Așa stau lucrurile numai la prima vedere.

      În realitate, autoritățile sovietice ale Rusiei și Ucrainei, cu mult înainte de crearea Republicii Autonome Moldovenești, au pus la cale continuarea politicii de deznaționalizare a populației românești din spațiul ocupat. În acest scop a fost reanimată  vechea teorie a Imperiului Rus despre existența a două entitați naționale și a două limbi diferitemoldovenească și română. În laboratoarele ideologice sovietice a fost elaborată o limbă artificială, inexistentă, cea moldovenească.

Ca  bază a noii limbi literare a fost luat graiul uzual al moldovenilor transnistreni, ucrainizat și rusificat,  respingîndu-se  normele gramaticale și ortografice ale limbii române, limbă  oficial recunoscută  de către comunitatea  științifică  internațională și  înregistrată în atlasul lingvistic al popoarelor europene.

         În 1932, în conformitate cu hotărîrea organelor supreme de conducere ale URSS, s-a decis trecerea limbii moldovenești în Transnistria la +, faptul care a jucat un rol pozitiv în dezvoltărea  limbii și culturii în acest spațiu.  Însă  în 1938 politica lingvistică din URSS a luat o nouă cotitură.  În Transnistria iarăși s-a revenit la alfabetul rusesc.

         Campania de deromânizare, de la sfîrșitul anilor 30 ai secolului trecut, a avut consecințe dezastruoase pentru limba și cultura spirituală  din Republica Autonomă Moldovenească. În anii 1938-1939, marea majoritate a funcționarilor de partid și sovietici din învățămînt și cultură, care posedau limba română, au fost executați, fiind învinuiți de promovarea românismului.

         De atunci, timp de 50 de ani, în școlile naționale se  promovează o idee și o politică falsă,care au la bază  teza antiștiințifică precum că limba română și cea moldovenească sunt limbi diferite, că românii și moldovenii fac parte din diferite etnii.

      Această aberație a durat pînă la 01.09.1989, cînd Parlamentul Republicii Moldova a aprobat  limba moldovenească în calitate de limbă de stat , care funcționează în baza grafiei latine.

Revenirea la grafia latină și independența…

      Începînd cu anul 1989, toate instituțiile de învățămînt din țară,inclusiv din regiunea transnistreană , și-au început activitatea didactică , utilizînd grafia latină.

La 27 August 1991, Republica Moldova și-a declarat independența de fosta Uniune Sovietică, rezultat al recunoașterii nulității pactului Molotov-Ribbentrop.  Această acțiune a Republicii Moldova nu i-a fost pe plac Moscovei și atunci dînsa a pornit război împotriva Republicii Moldova. Războiul a fost declanșat din  Transnistria, unde Rusia are baze militare puternice și unde pînă astăzi se află dislocată o armată numeroasă și bine dotată a Rusiei.

În urma acestui război, Rusia și-a format pe teritoriul Republicii Moldova din stînga Nistrului republica moldoveniască transnistreană (rmn) – dirijată de Moscova. Aici și pînă în prezent staționează un numeros contingent rusesc și regimul instaurat în această zonă este unul totalitar și antinațional. Cu alte cuvinte: Rusia, a treia oară, a pus stăpânire pe teritoriul din stînga Nistrului, areal gîndit de Rusia ca un cap de pod spre Balcani.

 Din 1992 regimul separatist din Transnistria, care  promovează interesele geo-strategice ale Moscovei, a interzis predarea în școli în baza grafiei latine, utilizarea manualelor școlare contemporane, editate în Republica Moldova și România. Astfel, în școlile naționale din Transnistria din nou a fost introdus alfabetul rusesc.

   De 20 ani, instruirea copiilor băștinași se efectuează cu aplicarea unor manuale invechite,  care au fost editate încă în URSS, si nu mai corespund realității, schimbărilor social-politice radicale ce s-au produs în spațiul ex-sovietic. Studiile în școli, în baza unei limbi inexistente (moldovenească), nu sunt altceva decît un genocid cultural, care îi lipsește pe copiii baștinașilor de identitate culturala și de viitor.

 Deznaționalizarea  populației băștinașe din Transnistria, pe care Rusia țaristă a început-o în urmă cu 220 ani,  continuă, încălcîndu-se grav drepturile fundamentale ale omului.

Populația de origine latină din acest areal geografic, desigur, nu a putut să se împace cu o atare constrîngere a drepturilor cetățenești și, pedagogii, susținuți de părinții copiilor de vîrstă școlară și de mai mulți localnici, au  căutat o ieșire din situație. S-a considerat că este o datorie sfîntă ca pedagogii și părinți să lupte pentru democrație și învățămînt în limba maternă, adică în română.

Puși în fața faptului că le sunt încălcate grosolan drepturile cetățenești ale populației de origine română și demnitatea de oameni, partea cea mai conștientă a societății, și, în primul rînd, pedagogii, au pornit să opună rezistență farădelegilor regimului antinațional, antidemocratic și dictatorial, instaurat aici.

       Prin lupte dure și diferite confruntări acerbe, în perioada 1992 – 1996, în 7 localități transnistrene (5 orașe și 2 sate), s-a obținut dreptul de revenire  la predare în școli în baza grafiei latine. Însă nu în școlile naționale existente, ci în instituțiile de învățămînt nou create de către pedagogi și părinți, cu statut, pentru autoritățile separatiste, de școli nestatale.

        Și iată, mai mult de 16 ani, în regiunea transnistreană, activează 8 școli naționale: Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din or.Tiraspol , Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” din or. Tighina, Liceul Teoretic „Evrica” din or. Râbnița , Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare și Sfînt” din or.Grigoriopol , Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din or. Dubăsari , gimnaziul-internat pentru copii orfani din or.Tighina, gimnaziile din satele Corjova și Roghi, raionul Dubăsari,care nu sunt subordonate regimului ilegal de la Tiraspol și activează  în baza Curriculumului Ministerului Educației de la Chișinău.

          Aceste școli românești, precum le numesc înseși separatiștii, practic niște  insule ale latinității în regiunea transnistreană, activează în condiții extraordinar de dificile, care au fost create artificial de către autoritățile neconstituționale secesioniste. Șapte  din cele opt școli nu au sedii proprii. Iar sediile închiriate nu asigură condiții elementare de activitate școlară. În majoritatea din ele lipsesc sălile sportive și de festivități, ospătăriile, laboratoarele speciale pentru așa obiecte ca fizica și chimia,săli pentu informatică și multe altele.

           Se face tot posibilul ca aceste instituții de învățămînt să fie lichidate. Pentru aceasta este folosit tot arsenalul de forme și metode antiumane ale organelor de reprimare din acest spațiu, susținute și dirigate de către Moscova.

        Din același scenariu face parte și cazul liceanului din or. Tiraspol Alexandru Bejan,prin care autoritățile din regiune vor să demonstreze că, în instituțiile sus-nominalizate, elevii primesc o educație orientată spre violență și din acest motiv nu au dreptul la existență.

          În perioada respectivă s-a trecut prin mai multe încercări: terorizarea și maltratarea pedagogilor, părinților și copiilor, care au opus  rezistență în fața administrației de la Tiraspol, devastarea și lichidarea școlilor naționale, arestarea pedagogilor și părinților, destituirea nelegitimă din funcții a profesorilor și părinților, inclusiv interzicerea activității pedagogice pentru cei care aveau o altă viziune decît cea declarată de Tiraspol.

     Aceasta  politică antinațională și antidemocratică a fost confirmată și de către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului prin   hotărîrea  sa  din 19 octombrie 2012,care a condamnat Federația  Rusă  pentru  violarea drepturilor la educație a copiilor din regiunea transnistreană.

       Declarațiile ostile, din ultimul timp, ale așa-zisului ministru al afacerilor externe al autoproclamatei “rmn”, Nina Ștanski, îndreptate contra acestor licee și gimnazii, , confirmă cele spuse anterior, că actuala conducere transnistreană, la indicațiile Moscovei, continuă politica de lichidare a școlilor românești din stînga Nistrului.

       Dacă politicenii de la Chișinău și comunitatea internațională nu  v-or întreprinde măsuri concrete  dorința  Moscovei poate să se  realizeze. În scurt timp poate  fi bătut ultimul cui în școala și graiul românesc din Transnistria și orașul Tighina.

        Cu toate aceste vitregii, spiritul dragostei față de neam și sacrificiul, demonstrat timp îndelungat prin fapte concrete de către pedagogii acestor licee și gimnazii, ne insuflă încredere în ziua de mîne și în viitorul nostru european.

Eleonora Cercavschi,

Redactor R.B.N.Press

Transnistria / 13 noiembrie,  2012

*Articol publicat pe R.B.N Press – rbnpress.info la data de 17 noiembrie 2012 de autor Eleonora Cercavchi și republicat azi, 20 septembrie 2014 de Redacția România Breaking News
“Lovitură de grație” asupra școlililor naționale cu predare în limba română din stânga Nistrului și orașul Tighina !

       Este cunoscut faptul că, în raioanele din stânga Nistrului și în orașul Tighina au mai rămas doar opt instituții de învățămînt, care activează în baza grafiei latine, conform legislației Republicii Moldova.

       Directorii și cadrele didactice ale acestor școli își declară tot respectul și recunoștința față de Organizația Pentru Cooperare și Securitate în Europa (OSCE) pentru susținerea, pe parcursul a mai mult de 20 de ani, a luptei noastre pentru asigurarea drepturilor copiilor  la studii în limba maternă. Aceste școli există și activează până astăzi dătorită, nu în ultimul rînd, poziției principiale și corecte a acestui for internațional.

       Cu atât mai straniu și dureros pentru noi, cei care am crezut sincer că  până la urmă ni se v-a face dreptate, celor care ne-am sacrificat viața, apărând  drepturile și libertățile omului, în acest spațiu.

        Și iată că, pe neașteptate, ni s-a aplicat o lovitura de grație. La 4 februarie 2013 Misiunea OSCE din Republica Moldova a publicat oficial  raportul “Școlile cu predare în grafie latină,administrate de Moldova, în Transnistria”.

         Trebuie să recunoaștem din start că, în acest document  istoricul, situația actuală și analiza vis-a-zis de activitatea acestor școli este reflectată real. Însă recomandările, pe care le conține acest raport, au trezit în rândurile populației localnice din acest teritoriu, care în 1992 a fost ocupat de către forțele separatiste, susținute și până astăzi  de Moscova, mare nedumerire, neliniște și nesiguranță în viitor. Într-un fel ei i se propune să accepte mântuirea sa, fără să fie cel puțin consultată.

         În primul rând este suspectă lipsa totală de transparență în pregătirea și apariția acestui raport, fără a se ține cont de părerea celor care au avut și au în continuare de suferit, adică a pedagogilor și elevilor liceelor și gimnaziilor cu predare de baza în grafia latina, precum și a părinților lor.

          De asemenea nu sunt cunoscuți comandatarii și autorii lui, a persoanelor care au pregătit acest raport dubios.

          Lipsește răspunsul la întrebarea –  de ce raportul a fost pregătit în noiembrie 2012, iar  publicarea  a fost facuta în februarie 2013? Încă în luna decembrie 2012, după ce directorii instituțiilor respective, au aflat, din alte surse, despre existența și conținutul acestor recomandări,  s-a propus reprezentanților Misiunii OSCE, ca înainte de a publica raportul, să aven o întâlnire, unde urma să fie auzită și luată în considerare părerea noastră. Însă întâlnirea a avut loc deja după publicarea raportului și doar la insistența directorilor.

Nina Stanski

Se crează impresia că apariția acestui studiu  aparține Federației Ruse și administrației de la Tiraspol. Deoarece imediat după pronunțarea Hotărârei CEDO din 19 octombrie 2012, care a condamnat Federația Rusă de violarea drepturilor copiilor din Transnistria,  Minisreul Afacerilor Externe de la Moscovaa și-a declarat dezacordul vis-a-vis de decizia CEDO. Concomitent  s-au început și atacurile dușmănoase a pretinsei ministru de externe a așa numitei ”rmn” Nina Ștanschi, în care Republica Moldova era învinuită în politizarea  problemei ce ține de activitatea acestor școli. Aceleași idei le vedem astăzi și în recomandările din acest raport.

       Părerea noastră este că raportul dat nu este altceva decît o nouă încercare de a demonstra Înaltei Curți și altor instanțe internaționale că nu Rusia ci Republica Moldova se face vinovată de tragedia copiilor din regiunea transnistreană.

       Această ipoteză este practic confirmată însăși de poziția Misiunii OSCE de la Chișinău, care în raportul său nu a făcut nici o simplă trimitere la hotărîrea acestei prestigioase instanțe judecătorești europene, care după noi trebuia să fie pusă la baza acestui document precum  și la baza altor documente și decizii, care vor mai apărea în viitor, pînă la soluționarea definitivă a acestei probleme..

       Chiar începând cu titlul studiului se vede o abordare incorectă a problemei. Republica Moldova, stat membru al ONU, recunoscut în plan internațional, este pusă pe picior de egalitate cu un regim criminal care, prin forță, încălcând dreptul internațional, a ocupat mai mult de 10% din teritoriul suveran al Republicii Moldova. În așa fel, de facto, sunt încurajate forțele separatiste de la Tiraspol, ce crează un precedent periculos pentru însăși securitatea europeană.

        Republica Moldova, în 1992, suportând dezmembrarea statului, cu peste 300 de persoane decedate și în jur de 1000 de răniți, în urma conflictelor militare cu separatiștii, suferind mari pierderi economice,  astăzi trebuie iarăși să cedeze și după 21 de ani de ocupație, să admită realizarea planurilor de secole ale Rusiei – denaționalizarea populației baștinașe. Propunerea Misiunii OSCE din Republica Moldova de a licenția școlile cu predare în baza grafiei latine de către administrația ilegală de la Tiraspol inevitabil ar duce la lichidarea lor. Iar ulterior și la dispariția limbii vorbite de băștinași.

       În raport se vorbește despre oarecare garanții. Iar noi nu avem nici o dovadă că regimul de la Tiraspol s-au Federația   Rusă și-ar fi onorat vreodată obligațiunile asumate. Ei de obicei le  ignoră.

       Hotărîrea CEDO în cazul grupului Ilașcu, spune deschis că, Rusia este agresor și ea  este obligată   să-și retragă efectivul militar, armamentul și munițiile de pe teritoriul suveran al statului nostru.

       Aceleași obligațiuni au fos puse în fața ei și prin Declarația Summitului  OSCE de la Istambul încă în anul 1999, în care era prevăzut angajamentul Federației Ruse de a efectua, până la finele anului 2002, evacuarea completă a trupelor sale  de pe teritoriul Republicii Moldova. Însă Rusia,  sub diferite pretexte inventate, și până astăzi nu si-a  indeplinit aceste obligațiuni internaționale. Trupele militare de ocupație  ruse, împreună cu armata transnistreană, continuă să afecteze securitatea națională, precum și cea europeană.

        La fel sa întâmplat și în cazul cu Hotărîrea CEDO din 19 octombrie 2012, prin care Federația Rusă se face vinovată de violarea drepturilor copiilor din Transnistria și era obligată, timp de trei luni de la pronunțarea ei, să plătească mai mult de 1 milion de euro, în calitate de despăgubiri morale, celor 170 de reclamanți, majoritatea dintre care sunt copii. De asemenea Moscova era obligată să întreprindă și alte măsuri pentru asigurarea bunei funcționări în acest spațiu, controlat și dirijat de ea, a școlilor nominalizate. Însă Hotărîrea CEDO a rămas deplin ignorată. Fedrația Rusă iarăși nu și-a îndeplenit obligațiunile internaționale.

       Propunerea de a revizui programele de studii și manualele de istorie și geografie, editate în Republica Moldova, care sunt ajustate la standartele europene, în conformitate cu procesul de la Bologna, pur și simplu sunt sfidătoare și lipsite de o elementară logică. Noi suntem nevoiți să credem că, comandatarii acestui studiu doresc ca copiii, care își fac studiile în liceele și gimnaziile noastre, să învețe la fel ca și copiii din școlile moldovenești cu predare în grafia chirilică, subordonate Tiraspolului, avînd la dispoziție manuale editate cu 25-30 de ani în urmă, în defuncta URSS, care nu corespund zilei de astăzi nici moral și nici științific.

        De asemenea suntem mirați de lipsa în raport a situației celorlalte școli din regiunea transnistreană, mai ales a celor moldovenești, care activează forțat în baza alfabetului rusesc și  sunt subordonate Tiraspolului. Misiunea OSCE ar trebui să  fie alarmată de faptul că aceste școli sunt pe cale de dispariție. Iar copiii moldoveni sunt pur și simplu forțați să învețe în școlile cu predare în limba rusă, care se presupune că ar activa  după programe și manuale, elaborate și editate în Federația Rusă.

        Noi  am propus Misiunii OSCE, la întâlnirea pe care am avut-o la 5 februarie 2013, să fie elaborat un studiu care ar reflecta situația în toate școlile din regiunea transnistreană. Deoarece nimeni nu știe cu exactitate după care Curriculă se predă și care este conținutul manualelor din școlile moldovenești cu predare în baza grafiei chirilice, precum și în cele cu predare în limba rusă. Și numai în urma acestu studiu pot fi propuse recomandări pentru ambele părți. Ar fi normal ca și școlle subordonate Tiraspolului să  activeze într-un spațiu transparent. Așa cum activăm noi.

        În principiu propunerea de a supune licențierii școlile cu predare în grafia latină, de către administrația separatistă transnistreană, care a ocupat forțat acest teritoriu și timp de mai mult de 20 de ani, bătîndu-și joc de populația din acest teritoriu, ignoră deschis legislația internațională, este o anormalitate și o susținere camuflată a unui regim terorist

        Și mai ridicolă este recomandarea de depolitizare a  instituțiilor noastre de învățămînt. În orice stat din lume școala are  menirea de a educa patrioți și cetățeni devotați, iar nouă ni se propune să ne dezicem de aceste principii. În același timp școlile subordonate Tiraspolului,dar și în mass-media, de dimineață și până seara, cheamă la luptă cu fasciștii și agresorii, adică cu Republica Moldova.

        Noi nu vrem să credem, că recomandările respective corespund părerilor personale ale sefului misiunii OSCE. La mijloc este o nedumerire sau o diversiune ascunsă față de Republica Moldova. Sau poate secretul se ascunde în statutul deosebit de important al unui stat ca Fedrația Rusă, care rezolvă toate problemele prin dictat economic, avînd la dispoziție robinetul gazului pentru Europa?

        Noi nu cerem ca să ni se facă dreptate pe contul reprezentanților altor etnii, care locuiesc alături. Ei de asemenea au de suferit din cauza regimului dictatorial și antidemocratic. Dar nici nu putem admite lichidarea noastră ca neam și națiune. Dreptul dat de Dumnezeu de a trăi pe pământ,  este în măsură egală pentru toți. Pentru noi el este sfânt și  noi v-om continua lupta pentru adevăr.

Eleonora Cercavschi

Redactor R.B.N.Press

Transnistria.
Nina Stanski face amenințări voalate la adresa Republicii Moldova !

Ștanski: Continuă să existe amenințări, conflictul armat poate izbucni iar

Nina Stanski

Nina Stanski

Șefa departamentului de externe al regiunii transnistrene, Nina Ștanski consideră că misiunea de menținere a păcii trebuie sporită.

„Din păcate, continuă să există amenințări. Potențialul conflictului armat nu a dispărut, poate izbucni iar. Ținând cont de gravitatea amenințării, Transnistria trebuie să-și sporească misiunea de menținere a păcii”, a declarat Ștanski, citată de Ria Novosti.

Mai mult, aceasta a menționat că pe parcursul ultimilor 20 de ani, comunitatea internațională nu a propus Tiraspolului nicio garanție de pace. „„Poziția noastră cu privire la schimbărea statutului misiunii de pacificare rămâne aceeași. Statutul nu trebuie modificat sub nicio formă”, a adăugat Ștanski.

Moldova.org
O nouă întâlnire Carpov-Ștanski. Vezi ce vor discuta …

Azi, 2 noiembrie, la sediul Misiunii OSCE din Chișinău, viceprim-ministrul Eugen Carpov va avea o întrevedere de lucru cu reprezentantul politic în reglementarea transnistreană din partea Tiraspolului, Nina Ștanski, informează Serviciul de presă al Biroului de Reintegrare.

Potrivit sursei, la întrunire, delegația de la Chișinău va aborda câteva subiecte de interes comun privind dreptul la libera circulație a persoanelor și mărfurilor, normalizarea activității școlilor moldovenești cu predare în grafie latină din stânga Nistrului, crearea sub-grupului de lucru pentru drepturile omului, precum și evacuarea unor surse radiologice din regiunea transnistreană.

Despre întâlnire au fost informați și reprezentanții mediatorilor și observatorilor din cadrul procesului de negocieri în formatul 5+2, precizează sursa citată.

Moldova.ORG
Ștanski recunoaște că e deranjată de ce și cum se predă în școlile cu predare în limba română din Transnistria

Șefa departamentului de externe al administrației de la Tiraspol, Nina Ștanski se arată deranjată despre ce și cum se predă în insituțiile de învățământ cu predare în grafia latină din regiunea transnistreană, subordonate Ministerului Educației de la Chișinău.

„Nu e vorba aici doar de Transnistria. Orice stat din lume ar fi deranjat dacă copiilor li se predă cursuri care pot fi surse de conflict și extremism, menite să ducă la ură interetnică”, a declarat Ștanski în cadrul unui interviu acordat publicației ruse Vzglead.

Ștanski a mai adăugat că doritorii de a învățat limba română o pot face și în afara acestor școli, în cadrul cursurilor opționale. „Limba română ca limbă străină poate fi studiată în cadre legale la cursurile de limbi străine. Spre exemplu, eu am beneficiat de asemenea cursuri”, a adăugat aceasta.

Mai mult, șefa „diplomației” transnistrene a declarat că nu exclude faptul că la Chișinău sunt persoane interesate ca situația școlilor cu predare în limba română să fie una mai rea față de celelalte școli din regiune pentru a atrage atenția comunității internaționale.

Menționăm că pe 19 octombrie CEDO a emis în hotărâre prin care condamnă Rusia pentru încălcarea dreptului la educație în regiunea transnistreană, obligând-o să achite despăgubiri de peste un milion de euro.

Moldova.ORG
TRANSNISTRIA / Nina Ștanski:"Retragerea trupelor este lipsită de sens"

Nina Stanski

Nina Stanski

„Nu trebuie să uităm că procesul de reglementare este în desfășurare, iar conflictul nu poate fi considerat ca finalizat până când nu vom găsi o formulă finală de soluționare a acestuia. Trebuie să fim curajoși și să recunoaștem existența conflictului. În mare parte el este înghețat, însă el există”, a declarat ministrul afacerilor externe al Transnistriei, Nina Ștanski pentru  publicația „Komsomolskaia Pravda”

„Dacă există un conflict care amenință toată Europa, în astfel de cazuri retragerea trupelor este lipsită de sens. Suntem cu toții conștienți cum funcționează sistemul de relații internaționale. În cazul în care există o amenințare, probabil trebuie de mărit numărul de trupe”, a spus Ștanski, comentând creșterea armamentului în regiunea transnistreană.

Totodată, autoritățile de la Tiraspol consideră că „în prezent, ideea transformării operațiunii de menținere a păcii este una neconstructivă”, iar în procesul de negocieri se evită chestiuni politice. „Transnistria nu atinge chestiuni ce țin de statutul politic al regiunii, nici în cadrul consultărilor bilaterale cu Chișinăul, dar nici în actualul format „5 +2”, a mai spus așa numitul ministru al afacerilor externe al regiunii.

După părerea acesteia politica „pașilor mici” aduce rezultate. „Nu atât de multe câte ne dorim, nu atât de activ și rapid se implementează, însă rezultate există. Iar dacă există rezultate, chiar și mai mici decât cele pe care le-am stabilit la început, atunci această tactică este justificată”, a conchis Ștanski.

Moldova.ORG