ROMÂNIA BREAKING NEWS

Home Posts Tagged "nadas"

nadas

,

CAZUL NADĂȘ este considerat ca fiind cel mai important în ultimii 27 de ani din registrul acțiunilor mafiote. Documentul pe care s-a bazat retrocedarea ilegală este Certificatul de Moştenitor întocmit de notarul ADRIAN VLAI în favoarea lui COLȚEU VIORICA şi COLȚEU ALEXANDRU ca unic moştenitori ai familiei GROSZ WEISS.

Pe rolul PICCJ-DNA Timișoara se afla în instrumentare dosarul penal nr 1/P/2014 în care notarul ADRIAN VLAI COLȚEU VIORICA, COLȚEU ALEXANDRU şi alţii au calitatea de suspecţi. Ca urmare a prescrierii culpei penale de fals intelectual comis de de notarul ADRIAN VLAI la 25 februarie 2017 PICCJ-DNA Timișoara a dispus disjungerea Certificatul de Moştenitor din dosarul penal nr 1/P/2014 şi trimiterea acestuia spre desfiinţare pentru câteva motive de fals intelectual.

La 13 iulie 2016 Curtea de Apel Timişoara în dosarul nr. 974/59/2016 a respins definitiv plângerile lui COLȚEU VIORICA, COLȚEU ALEXANDRU şi ADRIAN VLAI cu efectul că s-a constatat definitiv falsul intelectual al Certificatului de Moştenitor.

http://portal.just.ro/59/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=5900000000057339&id_inst=59

Urmarea a soluţiei definitive din 13 iulie 2016, s-a deschis dosarul nr. 1191/59/2016 pe rolul Curții de Apel Timişoara având ca obiect desfiinţarea Certificatului de Moştenitor. La 21 decembrie 2016 Curtea de Apel Timişoara a dispus desfiinţarea Certificatului de Moştenitor. S-au făcut contestaţii şi dosarul a fost înaintat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Bucureşti.

http://portal.just.ro/59/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=5900000000057594&id_inst=59

La 21 aprilie 2017 a avut loc primul termen la care completul a fost format de doamna judecător ENCEAN SIMONA DANIELA. Instanța a dispus ataşarea la dosar a dosarului nr nr. 974/59/2016 (a se vedea mai sus) și a amânat cauza pentru data de 19 mai 2017 ora 12:00. Probabilitaeta este foarte mare ca la acea data se pronunte o solutie definitiva in acest caz.

În eventualitatea în care se va respecta legea, se va desfiinţa Certificatului de Moştenitor şi urmează să se promoveze revizuiri ale sentinţei de retrocedare din 2006 cu efectul ca în scurt timp de câteva luni, retrocedarea ilegală se va desfiinţa.

În eventualitatea ca contestaţiile suspecţilor se vor admite, Certificatul de Moştenitor va fi trimis înapoi la dosarul penal şi îşi va urma cursul încă câţiva ani până la soluţionarea acestuia. Este de menţionat că o soluţie negativă în dosarul prezent pe rolul ICCJ nr. 1191/59/2016 va fi exploatat în continuare în dosarul penal al DNA şi va putea să fie baza unei argumentaţii de menţinere a retrocedării ilegale.

http://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=5900000000057594

*Informare trimisă de Adrian Grigoriu

Potrivit portalului aradon.ro, înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis să amâne judecarea primului termen în cadrul procesului în care familia Colţeu vrea să pună mâna din nou pe Nadăş. În luna decembrie a anului trecut, a fost anunţat faptul că DNA a repurtat o victorie uriaşă în instanţă, Curtea de Apel Timişoara desfiinţând documentele prin care membrii familiei Colţeu îşi atestau calitatea de moştenitori ai Ecaterinei Mairovitz. Implicit, în urma deciziei respective, familia respectivă a rămas fără toată moştenirea Nadăşului, o moştenire evaluată la peste 22 de milioane de euro.

Magistraţii timişoreni au decis, în luna decembrie, că instanţa „„admite sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara„ şi au dispus desfiinţarea mai multor înscrisuri (certificate de moştenitor, acte notariale, încheieri, declaraţii de martor etc.).

Magistraţii timişoreni au decis: „Dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri: Certificat de calitate de moştenitor nr. 5/31.01.2003 eliberat de Biroul Notar Public Vlai Adrian din Arad; Încheiere finală nr. 5/31.01.2003 dispusă de Biroul Notar Public Vlai Adrian din Arad prin notarul public Vlai Adrian în dosarul succesoral nr. 7-6-5/2003; Încheierea dispusă la data de 31.01.2003 de Biroul Notar Public Vlai Adrian din Arad prin notarul public Vlai Adrian în dosarul succesoral nr. 6/2003; Încheierea dispusă la data de 31.01.2003 de Biroul Notar Public Vlai Adrian din Arad prin notarul public Vlai Adrian în dosarul succesoral nr. 7/2003; Declaraţia numitului Hotăran Tiberiu autentificată la Biroul Notarului Public Vlai Adrian din Arad, prin încheierea nr. 214/31.01.2003; Declaraţia de martor, completată olograf, dată în dosarul succesoral nr. 7-6-5/2003 la data de 31.01.2003 de numitul Hotăran Tiberiu în faţa notarului Vlai Adrian”.

Prin desfiinţarea înscrisurilor de mai sus, Colţeii au rămas fără terenurile din Nadăş, peste 8.700 de hectare de pădure, păşune şi teren arabil.

Contestaţii

Imediat după ce au primit sentinţa, membrii familiei Colţeu, dar şi notarul Adrian Vlai, au depus contestaţii faţă de decizia Curţii de Apel Timişoara, contestaţii care vor fi judecate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Practic, acesta este ultimul pas al întregului demers pornit de DNA în luna februarie a anului 2014. Decizia care va fi luată de Înalta Curte va fi definitivă. Primul termen al acestui proces a avut loc vineri, 21 aprilie. Numai că instanţa a decis că nu s-a îndeplinit procedura. Practic, trebuiau citate toate părţile implicate în proces, lucru care nu s-a întâmplat.

Înapoi, pe 19 mai

Judecătorii au hotărât să amâne procesul până în 19 mai pentru a fi trimise citaţii către toţi cei care au dat cu subsemnatul, într-un fel sau altul, în întreg dosarul Nadăş. Teoretic, dacă procedura va fi îndeplinită, dosarul va intra pe rol. Mai mult, am putea asista chiar la o sentinţă în cel mai scurt timp. Indiferent care va fi aceasta, sentinţa respectivă va deveni literă de lege în cazul Nadăş.

Citiți și :

NADĂȘ ESTE ROMÂNIA – CAZUL NADĂȘ ESTE CAZUL ROMÂNIEI ÎN MINIATURĂ!

,

 Dați „Share” și ajutați la răspândirea atât a veștilor bune cât și a ceea ce este de făcut.
Pe data de 21 aprilie 2017 la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) la ora 09:00, Completul Penal 11, are loc prima ședință de judecată a contestațiilor depuse de parți privind hotărârea prin care pe fond s-a desfiinţat Certificatul de Moştenitor al Familiei Colţeu în baza căruia s-a efectuat retrocedarea ilegală. Există o probabilitate mare ca completul să rămână în pronunţare chiar de la primul termen.
Până la acest moment nu am putut afla componența Completului Penal 11 în ciuda numeroaselor eforturi depuse. Oricum este cel puţin straniu ca a durat circa 2 luni de la momentul expirării termenului de depunere a contestațiilor la Curtea de Apel Timişoara şiprimul termen la ICCJ. De regulă durează mult mai puţin, cu atât mai puțin când obiectul este o cauză penală. Poate este doar o întâmplare. Fiecare înţelege ce poate din asta.
Dacă judecătorii ar respecta legea, ar respinge contestaţiile notarului Vlai şi a familiei Colţeu, ceea ce ar fi de altfel o formalitate întrucât falsul s-a constat definitiv cum am arătat în 13 iulie 2016, astfel ca sentinţă de la fond ar rămâne definitivă şi Certificatul de Moştenitor ar fi desfiinţat definitiv.
În continuare ar urma să fie promovate cereri de revizuire a sentințelor bazate pe acest certificat, și în primul rând hotareara din 2006 (a se vedea mai jos) , de fapt şi aceasta ar trebui să fie doar o formalitate. Vor urmadouă etape procesuale, fond şi recurs, în care dacă judecătorii ar respecta legea, sentinţele ar fi desfiinţate în termen foarte scurt şi întreg abuzul ar fi oprit definitiv.
În cazul în care judecătorii nu vor respecta legea, certificatul nu va fi desfiinţat şi se va întoarce la dosarul penal care îşi va urma cursul cercetării lente şi va fi obiectul judecăţii în alte complete penale în viitor.
Istoric foarte pe scurt:
1901 –Familia Grosz Weiss câştigă la licitaţia la executarea silită a moșiei de 8,762 de ha pe care se află satul Nadăș, păduri etc.
1913-1921 – din domeniul de 8,762 de ha ale satului Nadaş, circa 4,000 de hectare de teren agricol, păşune şi păduri ajung prin împroprietăriri şi ocazionale cumpărări în proprietatea sătenilor din Nadaş.
1939 – Familia Grosz-Weiss vinde restul de teren şi păduri 4,700 de ha. Firmei Forestiera Nadaş deţinută în proprietate de 80% de dl. Micloși, fostul administrator al domeniului Grosz-Weiss.
1948 – Firma Forestieră Nadaş este naţionalizata şi averea imobiliară trece la stat, în prezent reprezentat de Romsilva RĂ
1951- moare în Israel ultima membră a familiei Grosz Weiss fără copii.
1955 – la un birou notarial din Geneva, Elveţia se împarte la cei 14 moştenitori tot ce mai rămăsese de la familia Grosz Weiss respectiv nişte bijuterii şi o sumă mică de bani şi cu asta se termină moştenirea familiei Grosz Weiss.
După 1989, singurii care ar fi avut vreo posibilă pretenţie asupra vreunei moşteniri ar fi putut fi urmaşii acţionarului Micloşi şi doar asupra acţiunilor şi nu asupra imobilelor, deci, ar fi putut fi despăgubiţi cu acţiuni la fondul Proprietatea. Dar nimeni nu a făcut niciodată vreo cerere în acest sens şi au şi ieşit din toate termenele.
Anul 2002 – se întocmeşte de către notarul Adrian Vlai Certificatul de Moştenitor prin care Familia Colțeu este desemnat drept moştenitoare în linie directă a familie Grosz-Weiss asupra unor proprietăţi din municipiul Arad şi satul Nadaș. Documentul este un fals intelectual cu cel puţin 8 aspecte de fals.
În baza Certificatul de Moştenitor, Familia Colțeu depune cereri la Comisia de fond funciar al Judeţului Arad şi Comisia locală de fond funciar al comunei Tauţ de care aparţine satul Nadaş pentru a intra în posesia imobilelor deţinute în 1901 de către familia Grosz –Weiss.
Anul 2006 – în 2 termene, judecătoarea Mariana Luciu pronunţa hotărârea prin care se admite cererea Familiei Colțeu în baza Certificatul de Moştenitor şi a actelor de proprietate de la data de 1901. Hotărârea este dată în baza legii nr.257/2005 care prevede că se pot retroceda imobilele care au fost luate de stat după 1945. Hotarârea lui Mariana Luciu este un fals intelectual şi un abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave asupra averii Statului Român şi averii personale a sătenilor din Nadaş. În plus, a dispus asupra averii a 800 de săteni dar nu se găsea nici unul în sală. Judecătorii au obligaţia legală să stăruie în aflarea adevărului şi sunt sancţiuni prevăzute în lege dacă nu o fac dar nici procuorii nici judecătorii nu instrumentează vreun caz împotriva procurorilor şi judecătorilor pentru abuz în serviciu, în fapt legile NU sunt aplicate. Sătenii nu au ştiut de proces pentru că primarul PNL Pleș nu i-a informat când Comisia locală de fond funciar a primit citaţia. Mariana Luciu este azi Preşedinta Judecătoriei Ineu.
După câteva etape procesuale, recursul comisiei judeţene se respinge la Tribunalul Arad.
Ca o coincidenţă surprinzătoare, toate recursurile la Tribunalul Arad până în prezent ajung să fie judecate de complete conduse de judecătorul Horea Oprean.
Anul 2009 – Judecătorul Tripa de la Judecătoria Ineu admite cererea Familiei Colţeu de a se înregistra în Cartea Funciara cu întreaga suprafaţă a satului, biserica, cimitir, drumuri comunale, 400 de gospodarii cu case şi acareturi.
Anul 2006 – în baza hotărârii judecătoreşti, Romsilva RĂ preda familiei Colţeu 4,700 de hectare de pădure precum şi fondul de vânătoare ce încep să fie exploatate imediat. Familia Colţeu primeşte fonduri APIA de sute de mii de Euro pentru toată suprafaţa de 8,762 de ha, desfăşoară ample petreceri de vânătoare cu mai marii judeţului, ai sistemului juridic şi nişte străini.
Anul 2012 – Familia Colţeu începe executările silite împotriva sătenilor, îi pune să îşi dărâme propriile case, le sechestrează recoltele. Sătenii nu pot cuprinde cu mintea necazul care s-a abătut asupra lor fără ca ei să fi făcut ceva sau să fi ştiu ce se unelteşte. În totală lipsă de cunoştinţe în domeniu, sătenii angajează un număr de avocaţi între care cei mai activi au fost avocatul Stelian Lupu şi Nadia Vucoiev, avocaţi care reuşesc să piardă toate contestaţiile la executare şi omit prin surprinzătoare coincidenţe să atace titlul în baza căruia se făceau executările, adică sentinţa din 2006 în care sătenii executaţi nu au fost parte.
Ca urmare a executărilor, un sătean moare de atac de cord când I s-a luat recolta, altul face atac cerebral şi este şi azi în cărucior când a fost pus să îşi dărâme propria casă construită de bunici, unii săteni părăsesc satul. Incertitudinea conduce că sătul să cadă în neglijare, în paragină, lipsa de întreţinere creează o imagine deprimantă.
Anul 2012 – decembrie – se constituie GRUPUL DE SOLIDARITATE ROMÂNEASCĂ CU SĂTENII DIN NADAŞ, ARAD. Grupul de români patrioți acţionează să informeze şi să solidarizeze pe sătenii confuzi, speriaţi şi descurajaţi şi să purceadă în frunte cu dna Av Vasilica Coroiu din Bucureşti la atacarea tuturor actelor şi sentinţelor date împotriva sătenilor.
Anul 2014 – Urmare a plângerii depuse de dna. av. Coroiu, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, serviciul local Timişoara începe Urmărirea Penală împotriva familiei Colţeu şi a grupului din care fac parte, se sechestrează arhivele firmelor, se preda pădurea în paza juridică către Romsilva, se încetează exploatările. Se constată un prejudiciu de 21 milioane de Euro, infracţiuni la codul silvic ca urmare a explotării celor mai bune exemplare de arbori lăsând pentru regenerare cele mai proaste exemplare, adică invers decât prevederile regulilor silvice. Ca să acopere ilegalităţi, Familia Colțeu şi echipa lor infracţionala au incendiat zonele exploatate. Timp de 6 ani, inspecţiile silvice nu au constatat nici un fapt ilegal, fiind conduse de membrii ai aceluiaşi gigantic grup de crimă organizată.
Anul 2015 – Familia Colţeu a condus atacul unui grup de jandarmi împotriva liderului sătenilor Iovu Biriş în scopul de al îl deposeda printr-o executare silită ilegală de un teren şi de nişte case de chirpici. Atacul a vizat intimidarea tuturor sătenilor şi a eşuat în toate felurile.
Anul 2015 decembrie – 2016 februarie – se încearcă îndepărtarea GRUPULUI DE SOLIDARITATE ROMÂNEASCĂ CU SĂTENII DIN NADAŞ, ARAD şi înlocuirea lui cu oamenii Partidului România Unită, acţiunea fiind condusă de Loredana Rivis Killermann, managera lui Daniel Ghiţă, bătăușul mercenar stilul kickboxing.
Anul 2016 – întrucât culpa penală în cazul Certificatului de Moştenitor s-a prescris, DNA Timişoara a emis rezoluţie de disjungere a Certificatului din dosarul penal şi l-a trimis spre desfiinţare în instanţă penală separat printr-o procedură rapidă să nu mă aştepte cursul dosarului cu multiplele altor cercetări. În 13 iulie 2016 Curtea de Apel Timişoara respinge definitiv toate plângerile împotriva rezoluţiei de disjungere a DNA prin care s-a stabilit ca notarul a comis fals intelectual la întocmirea Certificatului de Moştenitor.
Certificatul a fost trimis în instanţă penală pentru desfiinţare. La 21 decembrie 2016 Curtea de Apel Timişoara desfiinţează pe fond Certificatul de Moştenitor.
Părţile fac contestații urmare cărora dosarul este înregistrat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu un prim termen pe 21 aprilie 2017 la ora 09:00, Completul Penal 11.
Intregul atac asupra satului Nadaş nu are nimic de a face cu banii sau cu justiţia. Acestea sunt doar nişte instrumente. Dar mai mult la finalul cazului, când o vrea Dumnezeu să se întâmple.
Doamne ajută!
© Copyright 2012 - ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press