ROMÂNIA BREAKING NEWS

Home Posts Tagged "manuale școlare"

manuale școlare

,

Drept la replică acordat prof. dr. Dumitrescu Doru și a prof. Gabriela Droc în legătură cu articolul intitulat „REVOLTĂTOR!!! MANUALE ȘCOLARE ÎN CARE DRAPELUL ROMÂNIEI ESTE STEAGUL SECUILOR ȘI ÎN STÂNGA PRUTULUI TRĂIESC DOAR RUȘI!

În articolul „REVOLTĂTOR!!! MANUALE ȘCOLARE ÎN CARE DRAPELUL ROMÂNIEI ESTE STEAGUL SECUILOR ȘI ÎN STÂNGA PRUTULUI TRĂIESC DOAR RUȘI!” publicat pe site-ul www.romaniabreakingnews.ro la data de 5 Decembrie 2016, (https://romaniabreakingnews.ro/revoltator-manuale-scolare-in-care-drapelul-romaniei-este-steagul-secuilor-si-in-stanga-prutului-traiesc-doar-rusi/), redactat de către dl. Viorel Dolha, președintele Asociației Generale a Învățătorilor din România, sunt aduse la cunoștință publică, într-o manieră superficială și neprofesionistă, informații eronate care lezează demnitatea subsemnaților, prof. dr. Dumitrescu Doru, în calitate de inspector general în cadrul  Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice („MENCS”) și prof. Gabriela Droc, în calitate de inspector general în cadrul MENCS.

Astfel, cu ocazia criticilor expuse cu privire la pretinsele erori existente în manualele de istorie pentru clasa a IV-a ale editurii T3 KIADO și Corint, autorul articolului ne prezintă pe subsemnații ca inspectori școlari care au validat manualele criticate, motiv pentru care ne sunt adresate numeroase jigniri.

În acest context, precizăm că în cuprinsul articolului defăimător anterior indicat se precizează în mod greșit că subsemnații am fi cei care au validat manuale de istorie de clasa a IV-a în care „drapelul României este steagul secuilor și în care la stânga Prutului trăiesc exclusiv ruși”. Totodată, autorul Viorel Doha precizează în mod greșit că subsemnații am fi evaluat „an de an” și că am fi „trecut în catalogul manualelor” unul dintre cele două manuale mai sus amintite.

În realitate, informațiile furnizate de către Viorel Dolha sunt vădit eronate, în contextul în care subsemnații, în calitate de inspectori generali, nu avem atribuții prin fișa postului referitoare la evaluarea, avizarea și includerea manualelor școlare indicate de către autorul Viorel Dolha în Catalogul manualelor școlare, fapt certificat de:

  • Hotărârea Guvernului nr. 95/2002 privind înființarea Consiliului Național pentru Evaluarea și Difuzarea Manualelor;
  • Hotărârea Guvernului nr. 1401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național pentru Evaluare și Examinare;
  • Ordinul ministrului economiei nr. 5559 din 22 noiembrie 2013 privind regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar;
  • Apelul privind selecția cadrelor didactice constituite în vederea analizării proiectelor de manuale școlare pentru învățământul primar în anul școlar 2015/2016, aprobat cu numărul 1903/25.08 2015.

Așadar, atitudinea autorului Viorel Dolha, constând în redactarea și transmiterea spre publicare a unui articol fără a face eventuale verificări prealabile primare cu privire la realitatea afirmațiilor expuse în cuprinsul acestuia este evident una caracterizată prin rea – credință și care creează prejudicii demnității subsemnaților.

Subliniem că prin articolul indicat subsemnaților ne-a fost încălcat dreptul la demnitate, drept nepatrimonial al persoanei fizice, consacrat atât de art. 72 din Codul Civil român, cât și de art. 1 alin. (3) din Constituția României și de art. 1 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, potrivit cărora demnitatea este inviolabilă, nici măcar respectarea principiului inviolabilității libertății de exprimare neputând conduce la prejudicierea acesteia.

Or, afirmațiile false expuse cu privire la subsemnații în cuprinsul articolului redactat de către Viorel Dolha constituie în mod cert o exercitare abuzivă a dreptului la liberă exprimare, de natură a afecta onoarea și reputația subsemnaților.

Mai mult, afirmațiile eronate aparținând autorului Viorel Dolha sunt cu atât mai păgubitoare pentru imaginea subsemnaților, în contextul în care se susține că manualele școlare pretins validate de subsemnații contribuie la vicierea procesului educativ al elevilor.

Subliniem că este absolut nejustificată și abuzivă atitudinea autorului care încearcă acreditarea ideii că, prin avizarea introducerii manualelor de istorie menționate mai sus în sistemul de învățământ, subsemnații purtăm responsabilitatea informării și educării greșite a elevilor. Or, dincolo de faptul că această idee nu este conformă realității, ea aduce o reală și ireparabilă atingere reputației subsemnaților, având o carieră remarcabilă, atât în calitate de cadre didactice, cât și în calitate de inspectori generali ai MENCS.

În considerarea tuturor aspectelor învederate, subliniem că subsemnații ne rezervăm dreptul de a efectua oricare și toate demersurile prevăzute de lege, inclusiv utilizarea unor acțiuni în justiție, pentru repararea prejudiciului moral și patrimonial creat de către Viorel Dolha, ca urmare a redactării și transmiterii spre publicare a articolului defăimător arătat supra.

Trimis spre publicare redacției RBN Press de prof. dr. Dumitrescu Doru și prof. Gabriela Droc.

romaniabreakingnews.ro

,

Actualizare 15.12.2016

Drept la replică! Prof. dr. Dumitrescu Doru și prof. Gabriela Droc, reacționează față de articolul „REVOLTĂTOR!!! MANUALE ȘCOLARE ÎN CARE DRAPELUL ROMÂNIEI ESTE STEAGUL SECUILOR ȘI ÎN STÂNGA PRUTULUI TRĂIESC DOAR RUȘI!”

* * *

Când Hans Klemm, ambasadorul SUA la București, s-a fotografiat alături de steagul ținutului secuiesc, i s-au adresat multe reproșuri și mai toată clasa politică de la noi l-ar fi schimbat dacă i-ar fi stat în puteri acest lucru.

Când James Pettit, ambasadorul SUA la Chișinău, a afirmat că Moldova este o țară cu etnici care vorbesc o limbă diferită decât în România, a fost numit prost, incult, idiot, inamic și mai toată clasa politică de la noi l-ar fi schimbat și pe el dacă i-ar fi stat în puteri acest lucru.

            Îi stă însă în puteri domnului ministru Mircea Dumitru să îi schimbe urgent pe Doru Dumitrescu, inspectorul de istorie din MENCȘ și pe doamna Gabriela Droc, inspector pentru învățământul primar din MENCȘ, autorii programelor de istorie și cei care au validat manuale de istorie de la clasa a IV-a în care drapelul României este steagul secuilor și în care la stânga Prutului trăiesc exclusiv ruși.

            În harta de la pagina 74 a manualului de istorie de clasa a IV-a al editurii T3 KIADO aprobat prin ordin de ministru drapelul României este steagul secuilor.

manuale-scolare-in-care-drapelul-romaniei-este-steagul-secuilor-si-in-stanga-prutului-traiesc-doar-rusi-1

Începând cu 2006 acest manual este înscris anual în catalogul manualelor școlare valabile în învățământul preuniversitar. În paginile lui, despre Trianon se spune (pe banii statului român) că este Dictatul de la Trianon. În cuprinsul acestui manual (cum era și firesc) sunt multe hărți (am numărat 22) dar niciuna a României sau al vreunui stat medieval românesc (asta nu mai este firesc dar programa nu obliga la așa ceva). Conturul României apare doar pe harta Europei, dar nici nu scrie că este România. Mai apar în acest manual plătit de statul român vreo 64 de drapele ale unor țări contemporane sau din trecut. Ați ghicit că niciunde nu apare tricolorul românesc. Culmea că este perfect în conformitate cu programa școlară oficială elaborată de cei doi inspectori școlari din minister.

De fapt acest manual nici nu avea voie să apară fiindcă 46 alin (8) din legea educației zice că ,,În învățământul primar, gimnazial și liceal cu predare în limbile minorităților naționale, disciplinele Istoria și Geografia României se predau în aceste limbi, după programe școlare si manuale identice cu cele pentru clasele cu predare în limba română, cu obligația transcrierii și a însușirii toponimiei și a numelor proprii românești și în limba română.” Aici manualul este în mare defect fiindcă nici vorbă să fie identic cu vreun manual pentru clasele cu predare în limba română, iar Carol I apare ca I Karoly. Această prevedere trebuia să o cunoască cei doi inspectori care l-au evaluat an de an și l-au trecut în catalogul manualelor. Cineva trebuia măcar să îl răsfoiască. Din acest manual elevii nici nu au aflat încă în ce țară trăiesc, care este drapelul sub care slujesc și mai nimic despre populația majoritară. Acești elevi sunt crunt discriminați, tăindu-li-se contactul cu realitatea vor avea probleme de integrare în societatea românească. Doar elevi astfel educați pot ajunge adulții românofobi și dintre cei care dau jos cu tricolorul românesc. Fac asta fiindcă școala nu le-a adus încă la cunoștință în ce țară trăiesc. Și asta pe banii statului român, după manuale și programe plătite de noi toți.

În manualul de istorie de la clasa a IV-a al editurii Corint (aprobat prin ordinul ministrului nr 5472 din 12.10.2016), la pagina 27, la ”popoare de azi”, în stânga Prutului apare doar poporul rus!

manuale-scolare-in-care-drapelul-romaniei-este-steagul-secuilor-si-in-stanga-prutului-traiesc-doar-rusi-2

Într-un singur manual dintre cele 8 consultate scrie (din greșeală) ,,27 martie 1918 Unirea Basarabiei”. În niciun manual dintre cele pe care le-am consultat nu scrie de ce i s-a întâmplat Moldovei în 1812. Despre ruși, bulgari, sârbi și maghiari se spune și câți dintre ei trăiesc peste frontierele țărilor lor și câți dintre fiecare trăiesc în România. Despre unguri scrie că 10 mil trăiesc în Ungaria și România, iar peste hotare încă 5 mil (SUA, Canada, Australia). Nu se spune în manuale deloc că mulți români trăiesc și peste granițele Românie de azi: în R.Moldova, Ucraina, Serbia, Bulgaria și Ungaria asta ca să nu pomenim că este ignorată complet ramura aromână a neamului nostru din Balcani.

În 20.02.2005 am făcut parte din comisia de învățători care trebuia să avizăm noile programe după care au ieșit minunile acestea de manuale. Programa de istorie pentru clasa a IV-a a fost respinsă atunci de noi cu argumente, iar secretarul de stat Vasile Molan a cerut să se consemneze în procesul verbal că autorul programei va ține legătura cu noi pentru a întocmi o altă programă. La câteva zile s-a schimbat și guvernul și domnul Molan.

Oamenii din minister a căror demitere o așteptăm (Doru Dumitrescu și Gabriela Droc), umiliți de fostul secretar de stat și de cei 15 învățători, s-au prezentat noului ministru cu textul vechi din care nu au modificat nicio virgulă. Ministrul a semnat în 20 04 2005 cu bună credință pentru intrarea în vigoare a programei așa cum semnează primarii (mizând pe profesionalismul celor din minister). Văzând programa școlară apărută în aceeași formă ridicolă am trimis un memoriu la vremea respectivă ministerului dar acesta le-a luat apărarea propriilor inspectori.

Cam aceeași programă a fost aprobată și în 2.12.2014. Despre erorile științifice și viciile programei și ale manualelor de istorie de la clasa a IV-a am scris un memoriu de zeci de pagini fiindcă cele două cazuri prezentate aici sunt minore față de alte și alte enormități. În august 2016 i l-am transmis și domnului ministru Mircea Dumitru prin intermediul doamnei Anca Petrache din minister, doamnă care a fost delegată de minister la congresul asociației noastre. Mi se promisese că mă va invita la o discuție dar până acum nu am fost încă invitat.

De zece ani, peste 1 600 000 de elevi au ,,învățat” deja conform acestor programe și manuale și se poate ca încă 10 ani să fie la fel pentru alte milioane de școlari care vor trece prin clasa a IV-a, atât timp cât în minister rămân aceiași responsabili care să păstorească istoria și învățământul primar. Miniștrii se schimbă, elevii sunt alții an de an, acești inspectori sunt aceiași din anii 90.

Pentru romaniabreakingnews.ro – Viorel Dolha, președintele Asociației Generale a Învățătorilor din România

 

Redacția ROMÂNAI BREAKING NEWS vă invită să citiți și dreptul la replică, acordat persoanelor citate… 

Drept la replică! Prof. dr. Dumitrescu Doru și prof. Gabriela Droc, reacționează față de articolul „REVOLTĂTOR!!! MANUALE ȘCOLARE ÎN CARE DRAPELUL ROMÂNIEI ESTE STEAGUL SECUILOR ȘI ÎN STÂNGA PRUTULUI TRĂIESC DOAR RUȘI!”

 

© Copyright 2012 - ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press