ROMÂNIA BREAKING NEWS

Home Posts Tagged "limba moldovoneasca"

limba moldovoneasca

,

O treime din teritoriul actual al Republicii Moldova se găsește în stînga Nistrului. Această zonă geografică este numită Transnistria, adică aria de dincolo de Nistru.

Din cele mai vechi timpuri spațiul transnistrean a fost populat de reprezentanți ai diferitelor etnii. Și una dintre  primile, care a populat acest teritoriu liber, a fost populația de origine românească. Aceasta a fost și pîna la momentul de față este  cel mai numeros grup etnic.

Populația românească, conform datelor recensămîntului din 1989 , adică pîna la ocuparea forțată a  regiunii transnistrene de către forțele separatiste, susținute și organizate de Moscova, constituia în jur de 40%.  Ucraineni la rîndul lor sunt numai 28% , iar ruși – 25% .

E necesar de menționat că în 4/5  din cele peste 130 de  localități rurale din regiune, românii sunt majoritari – de la 40 pînă la 95%. De asemenea majoritari sunt românii în 3 din cele 5 structuri teritorial administrative (regiuni), care se numesc aici raioane.

Cum și de când a început să scadă ponderea românilor în spațiul Transnistrean?

Realizîndu-și politica de extindere a hotarelor sale, Rusia țariștă  a ocupat, prima data, spațiul transnistrian în 1792. Și de atunci procesul de deznaționalizare a populației românești de aici nu s-a mai oprit. Pentru ca teritoriile ocupate șă nu creeze probleme, ca aici să domine o atmosferă politică prielnică și binevoitoare față de Imperiu era nevoie ca populația baștinașă să fie strîns legată de Rusia, inclusiv din punct de vedere administrativ, etnic, spiritual și  politic.

În scopul realizării acestei idei expansioniste a fost elaborată, încă pe timpul  țarului Rusiei Petru I, la sfîrșitul secolului XVII – începutul secolului XVIII, o politică specială de deznaționalizare a populației băștinașe. Pentru acesta s-a recurs la colonizarea teritoriului dat, ca și în întregime a Basarabiei, cu ruși ,ucraineni, găgăuzi, bulgari și reprezentanți ai altor etnii. Ei au ocupat locul românilor baștinași, convinși și favorizați să plece la locuri mai „bune” de trai în Caucazul de Nord, în spațiul dintre Bug și Nipru, în Asia Mijlocie și Orientul Depărtat, unde unii au primit gratuit terenuri mari de pămînt și surse financiare pentru a-și organiza traiul în aceste locuri noi,iar alții  s-au încadrat în diferite servicii, inclusiv militar, ale Imperiului Rus. Astfel treptat,  a început să scadă  ponderea  românilor în teritoriul transnistrean.

Cum au fost desnaționalizați românii?

Din momentul ocupării Transnistriei, Rusia, în scopul deznaționalizării  populației baștinașe, a purces la rusificărea ei, promovînd limba rusă în toate domeniile vieții: în administrare, biserică, judecată ș.a.m.d. Au fost deschise școli cu predare în limba rusă, ignorîndu-se componența etnică a populației și necesitățile ei de  dezvoltare spirituală și culturală. Școlile rusești se deschideau și funcționau, în primul rînd,  în orașe și centre  județene . În așa fel administrația țaristă,timp de 126 de ani de ocupație a Transnistriei, a făcut tot posibilul ca populația de origine română de aici să rămînă  în întuneric și  necărturară, ca să-și piardă definitiv entitatea națională.

Primele școli românești

Primele 25 de  școli moldovenești (românești) în Transnistria  au fost fondate în 1918, avînd la bază, hotărîrea Congresului corpului didactic din județul Tiraspol, care și-a desfășurat lucrările  la  27 mai 1918.  Același Congres a hotărît ca, pe lîngă Asociația corpului didactic, să fie organizată Secția Națională Moldovenească. De aici, practic, începe învățămîntul național, adică în limba română, a populației băștinașe.

Capacana creării  Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești în cadrul URSS în 1924

S-ar părea că crearea Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești ( RASSM) în componența Ucrainei,în 1924, a avut un impact pozitiv asupra dezvoltării etnoculturale a populației românești din Transnistria.  În această perioadă au fost deschise  școli naționale în toate localitățile, populate de români, au apărut primele ziare și cărți în limba maternă, și-au început activitatea Institutul Pedagogic și  Teatrul Dramatic Național din orașul Tiraspol, mai multe instituții culturale și de pregătire a cadrelor didactice. Așa stau lucrurile numai la prima vedere.

      În realitate, autoritățile sovietice ale Rusiei și Ucrainei, cu mult înainte de crearea Republicii Autonome Moldovenești, au pus la cale continuarea politicii de deznaționalizare a populației românești din spațiul ocupat. În acest scop a fost reanimată  vechea teorie a Imperiului Rus despre existența a două entitați naționale și a două limbi diferitemoldovenească și română. În laboratoarele ideologice sovietice a fost elaborată o limbă artificială, inexistentă, cea moldovenească.

Ca  bază a noii limbi literare a fost luat graiul uzual al moldovenilor transnistreni, ucrainizat și rusificat,  respingîndu-se  normele gramaticale și ortografice ale limbii române, limbă  oficial recunoscută  de către comunitatea  științifică  internațională și  înregistrată în atlasul lingvistic al popoarelor europene.

         În 1932, în conformitate cu hotărîrea organelor supreme de conducere ale URSS, s-a decis trecerea limbii moldovenești în Transnistria la +, faptul care a jucat un rol pozitiv în dezvoltărea  limbii și culturii în acest spațiu.  Însă  în 1938 politica lingvistică din URSS a luat o nouă cotitură.  În Transnistria iarăși s-a revenit la alfabetul rusesc.

         Campania de deromânizare, de la sfîrșitul anilor 30 ai secolului trecut, a avut consecințe dezastruoase pentru limba și cultura spirituală  din Republica Autonomă Moldovenească. În anii 1938-1939, marea majoritate a funcționarilor de partid și sovietici din învățămînt și cultură, care posedau limba română, au fost executați, fiind învinuiți de promovarea românismului.

         De atunci, timp de 50 de ani, în școlile naționale se  promovează o idee și o politică falsă,care au la bază  teza antiștiințifică precum că limba română și cea moldovenească sunt limbi diferite, că românii și moldovenii fac parte din diferite etnii.

      Această aberație a durat pînă la 01.09.1989, cînd Parlamentul Republicii Moldova a aprobat  limba moldovenească în calitate de limbă de stat , care funcționează în baza grafiei latine.

Revenirea la grafia latină și independența…

      Începînd cu anul 1989, toate instituțiile de învățămînt din țară,inclusiv din regiunea transnistreană , și-au început activitatea didactică , utilizînd grafia latină.

La 27 August 1991, Republica Moldova și-a declarat independența de fosta Uniune Sovietică, rezultat al recunoașterii nulității pactului Molotov-Ribbentrop.  Această acțiune a Republicii Moldova nu i-a fost pe plac Moscovei și atunci dînsa a pornit război împotriva Republicii Moldova. Războiul a fost declanșat din  Transnistria, unde Rusia are baze militare puternice și unde pînă astăzi se află dislocată o armată numeroasă și bine dotată a Rusiei.

În urma acestui război, Rusia și-a format pe teritoriul Republicii Moldova din stînga Nistrului republica moldoveniască transnistreană (rmn) – dirijată de Moscova. Aici și pînă în prezent staționează un numeros contingent rusesc și regimul instaurat în această zonă este unul totalitar și antinațional. Cu alte cuvinte: Rusia, a treia oară, a pus stăpânire pe teritoriul din stînga Nistrului, areal gîndit de Rusia ca un cap de pod spre Balcani.

 Din 1992 regimul separatist din Transnistria, care  promovează interesele geo-strategice ale Moscovei, a interzis predarea în școli în baza grafiei latine, utilizarea manualelor școlare contemporane, editate în Republica Moldova și România. Astfel, în școlile naționale din Transnistria din nou a fost introdus alfabetul rusesc.

   De 20 ani, instruirea copiilor băștinași se efectuează cu aplicarea unor manuale invechite,  care au fost editate încă în URSS, si nu mai corespund realității, schimbărilor social-politice radicale ce s-au produs în spațiul ex-sovietic. Studiile în școli, în baza unei limbi inexistente (moldovenească), nu sunt altceva decît un genocid cultural, care îi lipsește pe copiii baștinașilor de identitate culturala și de viitor.

 Deznaționalizarea  populației băștinașe din Transnistria, pe care Rusia țaristă a început-o în urmă cu 220 ani,  continuă, încălcîndu-se grav drepturile fundamentale ale omului.

Populația de origine latină din acest areal geografic, desigur, nu a putut să se împace cu o atare constrîngere a drepturilor cetățenești și, pedagogii, susținuți de părinții copiilor de vîrstă școlară și de mai mulți localnici, au  căutat o ieșire din situație. S-a considerat că este o datorie sfîntă ca pedagogii și părinți să lupte pentru democrație și învățămînt în limba maternă, adică în română.

Puși în fața faptului că le sunt încălcate grosolan drepturile cetățenești ale populației de origine română și demnitatea de oameni, partea cea mai conștientă a societății, și, în primul rînd, pedagogii, au pornit să opună rezistență farădelegilor regimului antinațional, antidemocratic și dictatorial, instaurat aici.

       Prin lupte dure și diferite confruntări acerbe, în perioada 1992 – 1996, în 7 localități transnistrene (5 orașe și 2 sate), s-a obținut dreptul de revenire  la predare în școli în baza grafiei latine. Însă nu în școlile naționale existente, ci în instituțiile de învățămînt nou create de către pedagogi și părinți, cu statut, pentru autoritățile separatiste, de școli nestatale.

        Și iată, mai mult de 16 ani, în regiunea transnistreană, activează 8 școli naționale: Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din or.Tiraspol , Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” din or. Tighina, Liceul Teoretic „Evrica” din or. Râbnița , Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare și Sfînt” din or.Grigoriopol , Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din or. Dubăsari , gimnaziul-internat pentru copii orfani din or.Tighina, gimnaziile din satele Corjova și Roghi, raionul Dubăsari,care nu sunt subordonate regimului ilegal de la Tiraspol și activează  în baza Curriculumului Ministerului Educației de la Chișinău.

          Aceste școli românești, precum le numesc înseși separatiștii, practic niște  insule ale latinității în regiunea transnistreană, activează în condiții extraordinar de dificile, care au fost create artificial de către autoritățile neconstituționale secesioniste. Șapte  din cele opt școli nu au sedii proprii. Iar sediile închiriate nu asigură condiții elementare de activitate școlară. În majoritatea din ele lipsesc sălile sportive și de festivități, ospătăriile, laboratoarele speciale pentru așa obiecte ca fizica și chimia,săli pentu informatică și multe altele.

           Se face tot posibilul ca aceste instituții de învățămînt să fie lichidate. Pentru aceasta este folosit tot arsenalul de forme și metode antiumane ale organelor de reprimare din acest spațiu, susținute și dirigate de către Moscova.

        Din același scenariu face parte și cazul liceanului din or. Tiraspol Alexandru Bejan,prin care autoritățile din regiune vor să demonstreze că, în instituțiile sus-nominalizate, elevii primesc o educație orientată spre violență și din acest motiv nu au dreptul la existență.

          În perioada respectivă s-a trecut prin mai multe încercări: terorizarea și maltratarea pedagogilor, părinților și copiilor, care au opus  rezistență în fața administrației de la Tiraspol, devastarea și lichidarea școlilor naționale, arestarea pedagogilor și părinților, destituirea nelegitimă din funcții a profesorilor și părinților, inclusiv interzicerea activității pedagogice pentru cei care aveau o altă viziune decît cea declarată de Tiraspol.

     Aceasta  politică antinațională și antidemocratică a fost confirmată și de către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului prin   hotărîrea  sa  din 19 octombrie 2012,care a condamnat Federația  Rusă  pentru  violarea drepturilor la educație a copiilor din regiunea transnistreană.

       Declarațiile ostile, din ultimul timp, ale așa-zisului ministru al afacerilor externe al autoproclamatei “rmn”, Nina Ștanski, îndreptate contra acestor licee și gimnazii, , confirmă cele spuse anterior, că actuala conducere transnistreană, la indicațiile Moscovei, continuă politica de lichidare a școlilor românești din stînga Nistrului.

       Dacă politicenii de la Chișinău și comunitatea internațională nu  v-or întreprinde măsuri concrete  dorința  Moscovei poate să se  realizeze. În scurt timp poate  fi bătut ultimul cui în școala și graiul românesc din Transnistria și orașul Tighina.

        Cu toate aceste vitregii, spiritul dragostei față de neam și sacrificiul, demonstrat timp îndelungat prin fapte concrete de către pedagogii acestor licee și gimnazii, ne insuflă încredere în ziua de mîne și în viitorul nostru european.

Eleonora Cercavschi,

Redactor R.B.N.Press

Transnistria / 13 noiembrie,  2012

*Articol publicat pe R.B.N Press – rbnpress.info la data de 17 noiembrie 2012 de autor Eleonora Cercavchi și republicat azi, 20 septembrie 2014 de Redacția România Breaking News

,

Recent, Organizația Națiunilor Unite a dat publicității un raport privind Drepturile Omului în Transnistria.

Dincolo de faptul că a devenit deja o tendință îngrijorătoare că tot mai multe entități internaționale au programe separate pentru regiunea transnistreană și din ce în ce mai des abordează acest teritoriu separat de celelalte regiuni ale Republicii Moldova, supărător e cu totul altceva: faptul că în Raportul respectiv este utilizată sintagma “limba moldovenească” în loc de “limba română”. Nici măcar “limba de stat”, formula recomandată tuturor pentru evitarea unor nemulțumiri de-o parte și de cealaltă, ci, direct, fără nicio reținere, “limba moldovenească”.

ONU Moldova

Dincolo de reacțiile individuale ale unora pe rețelele de socializare, neluate în seamă de nimeni, a existat și o reacție din partea Institutului European pentru Moldova.

Mesaj adresat Doamnei SIMONA-MIRELA MICULESCU , Ambasador al Romaniei la Natiunile Unite

Subiect: Raportul ONU privind Drepturile Omului in Transnistria in “limba moldoveneasca”

Stimata Doamna Ambasador,

In calitatea dumneavoastra de reprezentant al Romaniei la Natiunile Unite, am dori sa va solicitam parerea cu privire la mentionarea limbii « moldovenesti » in Raportul Natiunilor Unite cu privire la Drepturile omului in regiunea Transnistreana a Republicii Moldova. In raportul respectiv, care este unul respectabil si exhaustiv, in principiu, limba “moldoveneasca” este mentionata fara jena si cu o nonsalanta deranjanta. Iata mentiunea respectiva: “The original version of this report is in English. Official translations are available in Moldovan and Russian. In cases of variations, the English version should be considered authoritative.”

Am dori sa aflam parerea dumneavoastra si eventual sa informati persoanele responsabile de redactarea acestor acte de importanta respectarii esentei limbii romane si nu incetatenirea “limbii moldovenesti” gratie unor trimiteri ale Natiunilor Unite in acte oficiale care le pot servi promotorilor pseudo-limbii « moldovenesti ». Este bine stiut de asemenea ca Academia de Stiinte a Rep. Moldova nu recunoaste aceasta sintagma si ca este o problema de timp. Iar articolul din Constitutie este la fel de obsolet ca si epoca sovietica a carui mostenire, in parte, acesta este.

Asteptam reactia dumneavoastra la acest act de sfidare a limbii romane in Republica Moldova, care pare sa nu mai mire pe nimeni, atat a devenit de normala aceasta atitudine.

Institutul European pentru Moldova a primit următorul răspuns la solicitarea respectivă:

Reprezentanta Romaniei la ONU ne-a reiterat importanta respactarii limbii romane si a mentionat ca “utilizarea terminologiei adecvate, în acord inclusiv cu poziția Academiei de Științe din Republica Moldova, enunțată în 1994, de nerecunoaștere a unei așa-zise limbi “moldovenești”, constituie preocupări constante și de principiu ale României, semnalate cu consecvență organizațiilor internaționale”.

De asemenea, in raspunsul respectiv Reprezentanta Romaniei la ONU ne asigura ca “s-a luat legătura imediat cu expertul ONU privind menționarea în raport a așa-numitei limbi “moldovenești”, inclusiv pentru corectarea formulărilor problematice de limbaj”.

In scrisoarea adresata Romaniei la ONU, dar si Ambasadorului Rep. Moldova, mentionam ca este necesara informarea persoanele “responsabile de redactarea acestor acte de importanta respectarii esentei limbii romane si nu incetatenirea limbii “moldovenesti” gratie unor trimiteri ale Natiunilor Unite in acte oficiale care le pot servi promotorilor pseudo-limbii “moldovenesti”. (…) Iar articolul din Constitutie este la fel de obsolet ca si epoca sovietica a carui mostenire, in parte, acesta este.”

Asteptam deznodamantul acestui “incident” si speram ca raportul respectiv a fost ultimul in care se mentiona glotonimul mancurt.

Ludmila Bulgar, “Cartier European”, www.cartiereuropean.com.

Spre deosebire de reprezentanta României la ONU, deputatul liberal, Vlad Lupan, reprezentantul permanent al Republicii Moldova la ONU, alege să păstreze tăcerea în acest caz tulburător.

În loc să așteptăm deznodământul, unul care nu va rezulta în vreo schimbare în raportul respectiv, sunt sigur, vă invit să încercăm altceva: să le adresăm celor de la ONU cât mai multe mesaje privind această situația halucinantă prin care legitimizează un neadevăr.

Primul vizat este Claude Cahn, consilierul Oficiului Organizației Națiunilor Unite în Republica Moldova pe probleme privind drepturile omului, cel care a girat, practic, utilizarea termenului “limbă moldovenească” – claude.cahn@one.un.org, ccahn@ohchr.org și pe Facebook – facebook.com/claudecahn.

Apoi, jakob.schemel@one.un.org, ludmila.tiganu@one.un.org și pagina ONU Moldova pe Facebookfacebook.com/ONUMoldova.

Cu cât mai multe e-mailuri, cu atât mai mari șansele să existe o reacție!

Nu e prima dată când Reprezentanța ONU în Republica Moldova își permite atitudini care nasc serioase semne de întrebare. Un alt exemplu de tristă amintire este reacția bolnăvicioasă la decizia Consiliului Național al Audiovizualului de a retrage licența de emisie postului de televiziune “Noile Idei Televizate (NIT)” – ONU, NIT și TVR.

*****

UPDATE 15 martie: 1. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au răspândit acest mesaj, inclusiv reprezentanților unor asociații de români din Europa, SUA și Canada.

2. A apărut o pagină pe Facebook privind problema respectivă – Click aici.

3. Cei care administrează pagina de Facebook ONU Moldova șterg mesajele în care li se spune în mod civilizat că este rușinoasă utilizarea “limbii moldovenești” într-un raport al Organizației Națiunilor Unite. Păcat! În loc să accepte că s-a comis o eroare, aceștia aleg să propage în continuare un neadevăr, un fals istoric impus pe vremuri de sovietici cu tancurile. Rușine!

4. Model de scrisoare de protest care poate fi utilizat pentru e-mail-urile adresate celor de la ONU Moldova. Mulțumesc, Dan!

Scrisoare protest ONU limba moldoveneasca

Cu copy paste, frumos! :)

Hello,

this message is to inform you that you have made an error in your last report regarding human rights in the eastern districts of the Republic of Moldova, also known by the name Transnistria.

The error has been made in the following fragment of the report: “The original version of this report is in English. Other translations are available in Moldovan and Russian. In case of variations, the English version should be considered authoritative.”

As a citizen of the Republic of Moldova, I am declaring my protest against the naming of our native language “Moldavian”. The Declaration of Independence of the Republic, from August 27th 1991, clearly states that our native language is called Romanian. The Law concerning the status of the spoken languages in the Republic, addopted on August 31st, 1989, mentions the moldo-romanian identity. Also, Romanian, not Moldovan, is the language taught currently in all public schools of the Republic of Moldova.

Also, I have to inform you, in case this was an unclear issue to you, that the articles 13 and 118 of our state’s Constitution, that stipulate the non-scientific name “Moldovan” for Romanian Language, have been the subject of fierce and ongoing critics from our society.

In 1994, after the addoption of the Constitution, the Academy of Sciences of Moldova (ASM) has officially protested the articles 13 and 118, PROVING with historical and linguistical arguments that the name “Moldovan language” is a perpetuation of the anti-Moldavian policies of the Soviet authorities.

I remind you that starting with August 27th 1991, the Republic of Moldova has freed itself from the Soviet occupation, and its Declaration of Independence clearly stated that its official language is the ROMANIAN LANGUAGE.

In the light of these facts, I kindly bid you to correct your error and to modify the sentence by writing “Romanian” instead of “Moldovan”.

I wish you success in the fulfillment of your duties.

Best regards,

5. Dacă trimiteți scrisoarea pe adresa lui Claude Cahn, vă vine înapoi un mesaj că el în perioada asta nu poate răspunde personal la mailuri și vi se solicită să retrimiteți mesajul utilizând următoarele adrese: anna.lungu@one.un.org, violeta.fetescu@one.un.org. Așa că acționați în consecință: dați forward și retrimiteți mesajul.

6. Avem și varianta în franceză. Mulțumesc, Cătălin!

Bonjour,

Je voudrais vous informer que vous avez fait une erreur dans votre dernier rapport concernant les droits de l’homme dans les districts orientaux de la République de Moldova, également connus sous le nom de Transnistrie.

L’erreur a été commise dans le fragment suivant du rapport: “La version originale de ce rapport est en anglais, les autres traductions sont disponibles en moldave et russe. En cas de variations, la version anglaise devrait être considéré comme faisant autorité…”

En tant que citoyen de la République de Moldova, je déclare ma protestation contre la nomination de notre langue maternelle «moldave». La Déclaration d’indépendance de la République, à partir du 27 août, 1991, stipule clairement que notre langue maternelle est appelée roumain. La loi sur le statut des langues parlées dans la République, addoptée le 31 août, 1989, mentionne l’identité moldo-roumaine. Langue roumain, c’est la langue enseignée actuellement dans toutes les écoles publiques de la République de Moldova.

Aussi, je dois vous informer, au cas où il s’agissait d’une question claire à vous, que les articles 13 et 118 de la Constitution de notre Etat, qui précisent le nom non-scientifique “moldave” pour la Langue Roumaine, ont fait l’objet de féroce et critiques en cours dans notre société.

En 1994, après la addoption de la Constitution, l’Académie des Sciences de Moldova (ASM) a officiellement protesté contre les articles 13 et 118, ce qui prouve avec des arguments historiques et linguistiques que le nom «langue moldave» est une perpétuation de la politique anti-moldave des autorités soviétiques.

Je vous rappelle qu’à partir du 27 août, 1991, la République de Moldova s’est libérée de l’occupation soviétique, et la Déclaration d’Indépendance a clairement indiqué que sa langue officielle est la langue roumaine.

A la lumière de ces faits, je vous offre bien vouloir corriger votre erreur et de modifier la phrase en écrivant «roumain» au lieu de «moldave».

Je vous souhaite plein succès dans l’accomplissement de vos fonctions.

Cordialement.

 

SURSA : inconstantin.ro

 

© Copyright 2012 - ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press