Decizie CSAT: Forțe ale armatei Canadiene vor staționa în România

CSAT a aprobat intrarea și staționarea pe teritoriul României a unor forțe și mijloace din Armata Canadiană „în scopul pregătirii și desfășurării unor misiuni ale NATO, la solicitarea părții române, în contextul evoluției situației din regiune”, potrivit unui comunicat remis după ședința Consiliului

CSAT a aprobat intrarea și staționarea pe teritoriul României a unor forțe și mijloace din Armata Canadiană în scopul pregătirii și desfășurării unor misiuni ale NATO, la solicitarea părții române, în contextul evoluției situației din regiune”, se arată în comunicatul transmis de Administrația Prezidențială.

De asemenea, potrivit sursei citate, la ședința de miercuri, Consiliul Suprem de Apărare a Țării „a analizat și posibilele evoluții îngrijorătoare pentru România, apreciind că riscurile și amenințările care derivă din acestea pe termen scurt nu afectează securitatea și apărarea națională”.

Pe timpul ședinței CSAT s-au mai abordat și alte subiecte de interes pentru securitatea națională, se menționează în comunicat.

Potrivit Legii 291/2007, „înființarea pe teritoriul României a unor comandamente ori baze militare străine sau reprezentanțe militare ale unor organizații internaționale se face cu aprobarea Parlamentului”.

Articolul 4 al legii prevede, la alineatul (1), că „intrarea și staționarea forțelor armate străine în România sau tranzitarea teritoriului național de către acestea, în scopul pregătirii și/sau desfășurării de operații militare, potrivit angajamentelor asumate de România prin tratate internaționale, se aprobă de către Președintele României la propunerea prim-ministrului, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Președintele României informează Parlamentul despre decizie, în termen de 5 zile de la luarea acesteia, iar dacă Parlamentul este în vacanță, de la începerea sesiunii ordinare sau extraordinare, dupa caz”.

Alineatul (2) stabilește că „în situația în care activitățile prevăzute la alin. (1) nu se execută în baza prevederilor unor tratate internaționale la care România este parte, Președintele României solicită încuviințarea Parlamentului”.

„Guvernul informează președinții celor două Camere ale Parlamentului despre situația forțelor armate străine aflate pe teritoriul României, semestrial sau ori de câte ori este nevoie”, menționează următorul alineat.

De asemenea, la articolul 5 se stabilește că: „(1) Intrarea și staționarea forțelor armate străine în România sau tranzitarea teritoriului național de către acestea, în scopul desfășurării de operațiuni, altele decât cele prevăzute la art. 4, se aproba de:
a) ministrul apărării naționale, la propunerea șefului Statului Major General, pentru forțele armate aparținând statelor membre NATO și Uniunii Europene, statelor membre ale Parteneriatului pentru Pace sau statelor cu care România a încheiat acorduri în domeniu, precum și tranzitul exclusiv al echipamentelor, materialelor și tehnicii militare; b) Președintele României, la propunerea ministrului apărării naționale, pentru alte situații decât cele prevazute la lit. a). (2) Minstrul apărării naționale informează trimestrial Consiliul Suprem de Apărare a Țării despre aprobările date”.