Robert Ficheux, omul căruia România îi datorează granițele de azi. Cărțile lui Ficheux le dau și azi dureri de cap extremiștilor unguri

robert_ficheux

Robert Ficheux

Robert Ficheux a fost unul dintre cei mai mari geografi francezi, un foarte bun vorbitor de limbă română și un mare prieten al României. A fost, alături de celebrul lingvist suedez Alf Lombard, unul dintre cei mai mari iubitori ai țării noastre, de când existam ca stat „dodoloț”.

Iată câteva repere din biografia profesorului Ficheux:Profesorul Ficheux:
* Membru corespondent străin (1 iunie 1948) și membru de onoare din străinătate (9 martie 1991) al Academiei Române.
* Studii superioare la celebra Universitate Sorbona, fiind licențiat în istorie și geografie (1919-1920).
* Încadrat, în urma recomandării lui Emmanuel de Martonne (un alt nume ilustru al geografiei), la Institutul Francez de înalte Studii din București (1924-1927).
* Teză de doctorat cu un subiect privitor la studiul geomorfologic al întregului masiv al Munților Apuseni.
* Revenit în România în anul 1932, devine secretar general al Institutului Francez din București (până în 1935), apoi al Misiunii Universitare Franceze în România. În 1935, la recomandarea lui Emil Racoviță, a fost numit succesor al lui George Vâlsan la Universitatea din Cluj-Napoca, unde a predat geografia fizică, până în 1938, când s-a întors în Franța.
* Între 1927 și 1996 a publicat nu mai puțin de 27 de cărți, referitoare toate la România.
* Distins cu Ordinul Serviciul Credincios în grad de Mare Ofițer, de către președintele Emil Constantinescu, în 1997. Două dintre cărțile lui Robert Ficheux le dau și azi dureri de cap extremiștilor unguri: „Les Motzi” (Moții), apărută în 1942 și „Roumains et minorites ethniques en Transylvanie” (Români și minorități etnice în Transilvania), apărută în 1990.

Dacă n-ar fi existat profesorul Ficheux, azi Transilvania ar fi fost pământ unguresc. Omul acesta, scria Radu Anton Roman, „făcuse și dăruise istorie și geografie României.” O românie care, din nefericire, l-a uitat de tot, după trecerea sa la cele veșnice, săvârșită   acum un deceniu. N-am auzit nicăieri să se organizeze măcar un simpozion sau o adunare în memoria sa. Acum, cu prilejul aniversării a 117 ani de la naștere și a 10 ani de la moarte, încercăm să aducem un omagiu personalității lui Robert Ficheux.

Acestui om, cvasinecunoscut marelui public, România și românii îi datorează enorm de mult. Practic și lui Robert Ficheux îi datorăm reușita Marii Uniri de la 1918 și existența țării noastre între frontierele ei de azi.
În loc de explicațiile cuvenite, citez aici un fragment dintr-un text scris de etnologul, maestrul în arta culinară, publicistul și scriitorul Radu Anton Roman, în urmă cu mai bine de un deceniu în urmă, care explică și lămurește de ce-i suntem, toți, pe veci datori lui Robert Ficheux, mult mai bine decât o poate face un simplu ziarist de la o foaie de județ:

„…Cine crede că Marea Unire s-a datorat numai Adunării Românești de la Alba-Iulia din decembrie 1918 și intelectualității greco-catolice, are o viziune patriotic-idilică asupra istoriei. Marile puteri victorioase, hotărîseră, destul de corect, să împartă înfrântul si destrămatul Imperiu Austro-Ungar, după criteriile populațiilor majoritare. Aveau loc recensăminte, se făcuseră hărți ale tuturor provinciilor imperiale după naționalități,se pregăteau inființarea de noi țări și frontiere. Ungaria înaintase Parisului, unde aveau loc negocierile, hărți ale Transilvaniei, în care, zona montană, platourile locuite numai de români din Maramureș, Oaș, Hațeg, Lăpuș, Apuseni, Năsăud etc. apăreau ca pustii, fiind dincolo (de așa-numita – n.r. creastă militară), de ce se vedea din văile accesibile.

Într-o primă variantă, populația maghiară, aglomerată în orașe (acolo unde românilor le era interzis să se așeze – n.r.) și în satele de cîmpie, apărea ca majoritară în Ardeal, cu consecințele ce ar fi urmat de aici. E meritul unor misiuni de geografi francezi, de-a fi urcat pe toate cărările transilvane și de-a fi inventariat și anunțat existența unor numeroase comunități române, acolo unde hărțile maghiare marcaseră pete albe, lucru ce a contribuit determinant la decizia marilor puteri de la Trianon (prin care Transilvania a revenit României – n.r.)”.
Acele misiuni de geografi francezi, despre care scria regretatul Radu Anton Roman, au fost conduse de geograful Robert Ficheux. Dacă n-ar fi existat profesorul Ficheux, azi Transilvania ar fi fost pământ unguresc.

Omul acesta, scria Roman, „făcuse și dăruise istorie și geografie României”. O Românie care, din nefericire, l-a uitat de tot, după trecerea sa la cele veșnice, săvârșită acum un deceniu. N-am auzit nicăieri să se organizeze măcar un simpozion sau o adunare în memoria sa.
Acum, încercăm să aducem modestul nostru omagiu personalității lui Robert Ficheux, să povestim și altora despre cine a fost și cât de mult bine ne-a făcut acest om, cu speranța că anii ce vor veni și, poate, generațiile de după noi, îl vor așeza la locul ce i se cuvine în istoria modernă a României.

 

In memoriam PROFESORUL ROBERT FICHEUX (1898 – 2005) de ȘERBAN DRAGOMIRESCU

S-a stins din viață, în ziua de 1 august 2005, la vârsta de 107 ani, la Aubagne, în sudul Franței, profesorul francez Robert Ficheux, distins geograf, membru de onoare din 1948 și decan de vârstă al membrilor Academiei Române. Născut la 12 august 1898, într-o familie de institutori, la Saint-Omer (departamentul Pas-de-Calais), în nord-vestul Franței, cunoaște vitregiile războiului, încă din timpul studiilor liceale, pe care este nevoit să le întrerupă, fiind considerat „prizonier civil”.

Examenul de bacalaureat îl trece la reputatul liceu Louis le Grand din Paris. Licențiat în istorie și geografie al Universității Sorbona (1920), Robert Ficheux a fost remarcat în timpul studiilor, de ilustrul geograf Emmanuel de Martonne, care domina prin personalitatea sa geografia franceză și, curând, și pe cea mondială. Emmanuel de Martonne susținuse două teze de doctorat, în litere (1902) și în științe (1907), cu teme din România, de care se atașase încă de la prima sa cercetare de teren din 1898. În 1918, în cadrul tratativelor de încheiere a păcii după Primul Război Mondial este desemnat expert al Comitetului de studii de pe lângă Conferința de Pace, fiind principalul autor al recomandărilor făcute, cu scrupuloasă obiectivitate, guvernului francez, privind teritoriile ce urmau să fie recunoscute României prin tratatele de pace. În semn de recunoaștere a acestor multiple merite, Academia Română îl alege membru corespondent în 1912, iar în 1919 membru de onoare. În 1921, la invitația Universității Daciei Superioare, profesorul Emmanuel de Martonne sosește din nou în țară, aducând cu sine un grup de cinci tineri francezi, discipoli ai săi, printre care și pe Robert Ficheux, îndemnați să-și asume pregătirea unor teze de doctorat cu subiecte din România. El iniția, împreună cu profesorul George Vâlsan, directorul Institutului de Geografie al Universității din Cluj, un vechi prieten al său, devenit și el membru al înaltului for academic român, mai multe excursii de studii pentru tineri geografi români și francezi, prin ținuturile românești, cu precădere prin cele întregite în noua Românie. Rezultatele științifice ale acestor excursii, publicate la Cluj în 1924, sunt puncte cardinale în cunoașterea geografică, în special geomorfologică, a unităților respective.

Din acest prim contact rezultă lucrarea sa de diplomă de studii superioare în geografie, consacrată geomorfologiei părții estice a Munților Bihor (250 pagini), calificată de mentorul său cu mențiunea „foarte bine”. La îndemnul magistrului său, încurajat, primește ca subiect al tezei sale de doctorat „Studiul geomorfologic al Munților Apuseni”, o întinsă și complexă regiune a țării noastre, de care – în lungile sale peregrinări – profesorul Robert Ficheux s-a atașat. În acest scop, între 1924 și 1927 a fost încadrat la Institutul Francez de Înalte Studii din București, tocmai atunci înființat. După un stagiu petrecut în Franța la liceul „H. Wallon” din Valenciennes, a revenit în România, ocupând, mai întâi, postul de secretar general al Institutului Francez din București și, apoi, al Misiunii Universitare Franceze în România (1932–1935).

Profesorul Vintilă Mihăilescu, viitorul academician, camarad de drumeție și de idei, încă din 1921 legat de Robert Ficheux printr-o afecțiune profundă și nedezmințită, evocă astfel aceste începuturi: „Au urmat ani de zile în care, cu sacul la spinare și planșeta, a cutreierat văile și plaiurile munților dintre Mureș și Someș, luând schițe panoramice, umplând carnete cu observații de teren, întreținându-se cu țăranii, dintre care unii îl țin minte și acum (1973, n.n.). Paralel a început studiile pe hărți topografice la scară mare, cu o meticulozitate pe care nu am întâlnit-o până acum la alt geograf. Revăd și acum celebrele profile care se desfășurau pe pereții camerei lui de la Institutul Francez”…

În 1935, la recomandarea lui Emil Racoviță, rector al Universității din Cluj, este chemat să-i succeadă lui George Vâlsan, în predarea geografiei fizice, până în 1938, când amenințarea izbucnirii războiului îl obligă să se înapoieze în țara sa. Ducea cu sine manuscrisul tezei, un text de peste 1 000 de pagini, o bogată zestre de hărți, fișe, schițe, profile și cărți, fotografii, dintre care 850 de clișee pe sticlă i-au fost prădate apoi de ocupanții naziști ai Franței în anii celui de-al Doilea Război Mondial. Străbătuse pe jos, în Munții Apuseni, în vederea redactării tezei, peste 1 100 de cătune, peste 100 de văi, ceea ce l-a făcut cunoscut, peste ani, sub numele de „moțul francez”.

Vintilă Mihăilescu (1973) caracteriza astfel contribuțiile sale, în așteptarea definitivării textului tezei: „Putem încă de pe acum să ne dăm seama de interesul pe care-l prezintă acest studiu capital, căci geograful francez a publicat unele comunicări prealabile scurte și două studii mai amănunțite (Remarques sur le réseau hydrographique du Bihor septentrional, 1929 și L’évolution morphologique du Crișul Repede, 1971), iar în volumul jubiliar Transilvania, Banatul, Crișana, Maramureșul (1929), un studiu mai amplu de sinteză geografică, Munții Apuseni, cel mai documentat și mai substanțial până acum asupra acestei regiuni”. Textul prescurtat al tezei sale, verificat cu acribie de autor, a apărut în 1996, la Editura Academiei Române, cu titlul Les Monts Apuseni (Bihor). Vallées et aplanissements (535 p. și 22 pl. h.t.), cu sprijinul Serviciilor culturale franceze în România. Un prim exemplar al lucrării, proaspăt apărute, a fost înmânat, atunci, președintelui Franței, Jacques Chirac, aflat în vizită oficială în țara noastră, de către acad. Virgiliu N. Constantinescu, președintele Academiei Române.

Reluarea legăturilor sale cu țara noastră, după peste 30 de ani de dureroasă tăcere, timp în care a profesat în învățământul liceal și cel superior din Franța, s-a produs în 1969, când prof. Vintilă Mihăilescu, aflat la cârma Societății de geografie din România, l-a invitat, ștergând rușinea descalificantelor aprecieri la adresa geografilor străini care s-au dedicat cunoașterii țării noastre, formulate de unii geografi români proletcultiști. A avut posibilitatea de a revedea regiunea, de a-și actualiza și îmbogăți contactele și documentația științifică.

De atunci și-a îndesit călătoriile în România, a participat și la manifestări științifice, ca de exemplu, la Simpozionul de geografie fizică a Carpaților (1970), la Sesiunea omagială consacrată lui Emmanuel de Martonne cu prilejul centenarului nașterii sale (1973) ș.a. Fidel teoriei davisiene a originii policiclice a reliefului, insuflată de magistrul său, Robert Ficheux încearcă să descifreze fazele evoluției morfologice a Munților Apuseni printr-un studiu analitic al nivelelor de eroziune, al rețelei de văi cu terasele aferente, în strânsă corelare cu bascularea nivelelor de bază pannonic, transilvan și getic.

Nu i-au fost străine nici preocupările geomorfologice privind sintezele asupra spațiului carpatic românesc (1961, 1972), între care o privire critică asupra originii Porților de Fier dunărene (1948, în colaborare cu Geneviève Vergez-Tricom, vechea sa companioană din excursiile din 1921), publicată în Comptes-Rendus de l’Académie des Sciences de Paris. Robert Ficheux ne-a dăruit și valoroase contribuții la identificarea legăturilor profunde, de veche dată, dintre geografia franceză și cea română, prin pagini substanțiale de memorialistică științifică consacrate lui Emm. de Martonne, George Vâlsan, Emil Racoviță, Vintilă Mihăilescu, Tiberiu Morariu, George Oprescu, întregind istoria mișcării geografice și, în general, a vieții culturale din România în secolul al XX-lea. O istorie a Institutului Francez din România între 1924 și 1948, recent apărută la Paris (André Godin, Une passion roumaine, 1998), învederează rolul eminent jucat de R. Ficheux în epoca de pionierat a Institutului.

Dacă adăugăm și numeroasele conferințe, expoziții, inițiate și susținute în tot cuprinsul Franței, dar și în Olanda și Belgia, excursiile organizate în România, cu grupe mari de profesori, universitari și secundari, ca de exemplu, cea a Societății de geologie a Franței, pe teme de vulcanologie, în 1992, avem imaginea acestui devotat prieten al poporului român.

De nenumărate ori, prof. R. Ficheux nu a pregetat să ia atitudine, public, în presă, față de exprimări tendențioase sau manifestări de ignoranță, în ceea ce privește mai ales identitatea poporului român. În perioada obscurantismului totalitar din România, a menținut trează conștiința românilor din regiunea pariziană, prin conferințele ținute la Fundația Culturală Regele Carol I și la Casa Română din Paris. Nu trebuie omis nici rolul său în reanimarea contactelor instituționale dintre geografii francezi și români, prin organizarea colocviilor periodice bilaterale, unde era o prezență activă, dorită. Acestea au constituit pentru geografii români, în acele vremuri, în anii ’70, adevărate ferestre deschise spre progresele din geografia occidentală.

Academia Română a recunoscut de timpuriu meritele prof. Robert Ficheux, alegându-l, la 1 iunie 1948, membru corespondent străin la Secțiunea istorică, pe baza referatului elogios de recomandare al acad. Simion Mehedinți. Propunerea a întrunit 33 de voturi din cele 35 exprimate. La 5 iunie 1948, Simion Mehedinți împărtășea vestea noului ales în termeni entuziaști: „Am fost fericit să constat cu câtă grabă colegii din Academie au îmbrățișat propunerea pentru alegerea d-tale ca membru corespondent al Academiei Române. Unui geograf octogenar nu-i mai rămâne decât să-ți ureze ani mulți și o carieră științifică lungă și plină de cele mai strălucite succese.

Toți geografii români se bucură din adâncul inimii. Quod bonum felix faustumque sit!” După numai două luni, alegerea devenise caducă prin desființarea samavolnică de către regimul comunist a Academiei Române și îndepărtarea brutală a peste 200 de personalități din noua structură academică. Dar profesorul Robert Ficheux a continuat să lucreze consecvent, după cum am menționat, despre și pentru pământul și poporul român, în ciuda acestor avataruri, așa încât, în mod firesc, în 1991, la propunerea Secției de științe geonomice, s-a reconfirmat alegerea din 1948, proclamându-l membru de onoare al Academiei Române. Jubileul Academiei Române de 125 de ani de existență, în 1991, l-a numărat printre distinșii oaspeți. A rămas memorabil cuvântul rostit atunci în aula forumului academic al țării noastre, țară ce „a devenit întrucâtva și a mea”, după cum se exprima.

Își încheia, atunci, rostirea, în limba română printr-o vibrantă urare : „Domnilor, rogu-vă, îngăduiți acestui moț francez să vă mulțumească călduros pentru această primire amicală și să vă ureze viață îndelungată, activă și rodnică. Urez scumpei noastre Românii, pe care o iubim cu toții, un viitor pașnic, demn de trecutul ei, deseori tragic, dar mereu glorios.”

Omagierea prof. Robert Ficheux la împlinirea venerabilei vârste de 100 de ani a prilejuit, la 17 octombrie 1998, o manifestare de aleasă prețuire, la care Societatea de Geografie din Paris (cea mai veche din lume) și-a unit eforturile cu Ambasada României din Franța. În jurul sărbătoritului s-au reunit, pe parcursul întregii zile, la sediul Societății și la cel al Ambasadei, numeroase personalități, foști colegi și discipoli, prieteni și colaboratori. Au rostit atunci alocuțiuni de salut prof. Jean Bastié, președintele Societății organizatoare, ambasadorul Dan Hăulică, președintele Grupului de ambasadori ai țărilor francofone, care a dat citire și unui mesaj al directorului general al UNESCO, Federico Mayor, „un omagiu călduros adus unei vieți bine împlinite, demonstrând virtuțile și forța pașnică a unei științe deschise prieteniei, care știe construi punți indestructibile între popoare”, prof. Bruno Messerli, de la Universitatea din Berna, președinte al Uniunii Geografice Internaționale (UGI), prof. Jean-Robert Pitte, președintele Comitetului Național Francez de Geografie, prof. Alain Metton, președintele Asociației Geografilor Francezi, vicepreședinte al UGI, prof. Jean Nicod, de la Universitatea din AixProvence, acad. Eugen Simion, președintele Academiei Române, acad. Mircea Săndulescu, președintele Secției de științe geonomice, care a rostit și mesajul Președintelui României, Emil Constantinescu, acad. Virgiliu N. Constantinescu, ambasadorul României la Bruxelles, fost președinte al Academiei Române, Dumitru Ciaușu, ambasadorul României la Paris, Șerban Dragomirescu, secretarul Comitetului Național Român de Geografie.

Cu acest prilej, într-un moment emoționant, i-au fost remise ilustrului sărbătorit însemnele de comandor al ordinului les Palmes Académiques, cea mai înaltă distincție acordată în Franța unui slujitor al învățământului public. Remiterea a fost făcută, în numele ministrului Educației, de d-na Alice Saunier-Séïté, membru al Institutului Franței, fost ministru, care a rostit și o vibrantă alocuțiune omagială, subliniind viața și activitatea exemplare ale unui „însemnat martor al epopeii geografice a secolului al XX-lea, în preajma unor magiștri incontestabili precum Emm. de Martonne”. Încercând să-și explice de ce sărbătoritul, imediat după Primul Război Mondial, și-a cantonat cercetările în România, a mărturisit:

„De ce în România? Pentru că, dintre surorile noastre latine, ea ne este cea mai dragă din pricina tristului său destin în mijlocul națiunilor maghiară, slave și turcă, ce au încercuit-o, au jinduit-o și au îmbucătățit-o și dominat-o fără milă”- Robert Ficheux

Încheind, a declarat cu emoție: „Domnule Robert Ficheux, fără îndoială, această distincție vă revenea demult. Dar această întârziere are și o latură fericită pentru dumneavoastră și pentru noi, este pentru prima dată în istorie, când, în fapt, ordinul les Palmes Académiques – în istoria sa de 190 de ani – onorează astfel pe un geograf cu prilejul aniversării centenarului său”1 . Din păcate, o distincție românească însemnată, Serviciul Credincios, în gradul de mare ofițer, i-a fost remisă abia doi ani mai târziu, când condiția fizică și psihică precare nu i-au mai îngăduit să se bucure deplin. S-a stins din viață discret, așa cum și-ar fi dorit, după un arc de viață intens trăit, ce a îmbrățișat trei secole. A fost înhumat, potrivit dorinței, în cavoul familiei din cimitirul parizian Montparnasse, acolo unde odihnesc în veșnicie Constantin Brâncuși, Eugen Ionescu, Emil Cioran. Comunitatea științifică românească, cea a științelor geonomice în special, a pierdut un mare și devotat prieten, un subtil cunoscător al pământului și poporului român, pe care le-a iubit cu o fidelitate neasemuită.

Surse documentare: tribuna.rogeodin.ro

romaniabreakingnews.ro
Anti-România și Cluj-Napoca în Olanda via Ungaria: „România să părăsească UE, nu UK!”

romanibreakingnews_ro_mesaj_xenofob_anti_romaniaCu ocazia Brexit-ului, în Olanda au apărut sute de afișe xenofobe la adresa României și a orașului Cluj Napoca, în care se solicită nici mai mult nici mai puțin ca „România să fie dată afară din Uniunea Europeană”(!!!). Afișele au fost plasate pe stâlpii care au suport pentru afișaj media de pe străzile din Eindhoven.

Textul în limba engleză și nu olandeză cum ar fi fost normal,  sună astfel:

WHO MADE THE EUROPEAN DREAM A NIGHTMARE ?

CLUJ NAPOCA

ROMANIA SHOULD GO, NO THE UK

anti-romania_in_olanada_via_ungaria

Surprinderea mare este că aceste afișe plasate pe străzile din Eindhoven, Olanda, au fost create de extremiști maghiari și nu de cei olandezi așa cum în mod eronat au fost prezentate în media românească. Mesajul clar: „Cine a transformat visul european într-un coșmar? (Cluj Napoca) România trebuie să plece, nu Marea Britanie!” practic  îndeamnă poporul olandez să ia atitudine față de problema românilor punînd în fața olandezilor o problemă a extremismului maghiar: războiul plăcuțelor bilingve, oriunde oricum.

Ca sursă a campaniei apare pe afișele în cauză website-ul: www.language-rights.eu, un site care luptă pentru drepturile maghiarilor din Romania (!!!) și în special pentru autonomia maghiarilor în Transilvania.

Mesajul din afiș propagă ideea că vina pentru haosul creat în Europa pleacă de la orașul Cluj-Napoca, pe motivul bine știut pentru cei familiarizați cu problemele iredentismului maghiar, autonomie, limba maghiară, etc. În plus, din acest an Primăria Municipiului Cluj Napoca a refuzat să monteze la intrarea în oraș plăcuțe bilingve cu numele orașului în limba maghiară! Un motiv important în campania iredentistă maghiară.

Banner-ul de pe site-ul unguresc language-rights.eu, înregistrat în Germania, păstrează același mesaj, fiind prezentat și un manifest explicit în limba engleză:

mesaj_xenofob_anti_romania

The foundation European Language Rights launched its “Who made the European Dream a Nightmare” campaign.  The foundation has previously been campaigning with  a vote against campaign against the association agreement with Ukraine, based on its report Treason to Law. At the referendum on the 6th of April 2016 61 % of the Dutch population voted No. 

           In this report, the foundation points out, that the European Integration of Central Europe is impossible, without respecting the treaty of Strasbourg. Since this treaty guarantees the language rights of autonomous people and makes bilingual signs obligatory.After the ethnic failure of Yugoslavia ratification of this treaty was an entry requisite for Romanian to become EU and NATO member.

In contrary to Romania, both the Netherlands and the UK are fully complying with this treaty for its own Welsh and Frisian national minority.  The Netherlands as a founding member of the EU protects and nurtures its European diversity and identity by fully complying with the European Charta of regional languages, just like the UK does. Romania breaches this treaty despite its ratification.  In fact Romania made law meaningless through its structural and systematic breach of both treaties.

           Since the European Union is incapable to maintain and protect its own core values such as Human Rights, European Identity and Rule of Law, the population of the UK has no other moral choice than to choose for leaving the European Union on the 23th  of June.

În unele medii româneaști această știre a fost prezentată ca o campanie a olandezilor care „nu ne înghit” din cauza portului Constanța a cărui dezvoltare ar contribui la scăderea importanței portului Rotterdam.

romaniabreakingnews.ro
Ofensiva rusească! Omuleții Verzi la protestele din Chișinău și planurile de destabilizare a României…

Nemulțimirea anumitor mase față de noua guvernare de la Chișinău, ridică mingea la fileul serviciilor rusești care au început deja aplicarea unui scenariu de deturnare a protestelor pașnice în violențe, dezordine și instabilitate. O fac cu ajutorul unor provocatori din transnistria și din Ucraina, cunoscuți pentru activități similare în Donbas, dar și prin intermediul anumitor ideologi, formatori de opinie și experți care știu a influența masele în situații de criză informează deschide.md, citat de romaniabreakingnews.ro.

Conform sursei citate, care declară că a intrat în posesia unei analize confidențiale care circulă în mediul corupului diplomatic acreditat la Chișinău, un grup de cetățeni ucraineni intenționează să intre pe teritoriul RM pentru acțiuni de deturmare a protestelor în violențe. Este vorba despre un grup de mercenari care luptă în estul Ucrainei și sunt ghidați de serviciile speciale ale Federației Ruse.

O altă categorie de persoane suspecte sunt protestatarii exponenți ai PSRM, care vin din regiunea transnistreană. Or conform politicilor regimului transnistrean, participarea acestora este posibilă doar cu acordul ”kgb al rmn”, patronat și el de către serviciile speciale rusești. Sursele Deschide.MD susțin că unul dintre acești provocatori ar fi Aurel Bucureanu, bărbatul care demonstrativ ar fi lăsat impresia că-l scoate pe Mihai Ghimpu din mâinile agresorilor adunțai miercuri la Parlament.El este locuitor al orașului Tiraspol, membru al grupului ”vreau să trăiesc în Moldova”. Organizația respectivă a făcut pe 1 decembrie un protest la ambasada RO, împotriva propagandei unioniste.

Bucureanu_il_ajuta_pe_Ghimpu

Bucureanu il ajuta pe Ghimpu (Deschide.md)

Același Bucureanu este observat și la intrarea Parlamentului, atunci când protestatarii agresivi forțau cordoanele de poliție pentru a pătrunde în sediu.

Bucureanu_la_intrarea_in_parlament (Deschide.md)

Bucureanu_la_intrarea_in_parlament (Deschide.md)

Alexei_kocikin_la_Parlamentul_RM

Alexei_Kocikin_la_Parlamentul_RM

Revenim la analiza confidențială: următorul element asupra căruia se atrage atenția în ea, este faptul că contingentul militar rus desfășoară exerciții militare frecvente, inclusiv pe timp de noapte și cu implicarea lunetiștilor.

Documentul subliniază și premizele de creștere a masei protestatare și înfiltrare a provocatorilor prin intermediul muncitorilor moldoveni din Federația Rusă. De asta s-ar ocupa omul de afaceri din FR, cu origini găgăuze, Iurii Iacubov. Or despre fluxuri masive de moldoveni care revin acasă în această perioadă, din Rusia, a vorbit și Renato Usatîi, acum câteva zile la emisiunea Politica de la Tv7.

Un alt capitol din document se referă la reanimarea formatorilor de opinie. Iar aici cap de listă este Mark Tkaciuk care, potrivit documentului, are o profundă experiență în materia manipulării maselor și organizării revoluțiilor. Pe 20 ianuarie, acesta a lansat un apel de mobilizare către ”colegii și susținătorii PCRM care cu adevărat cred în doctrina comunistă”. Mark Tkaciuk derulează acțiuni de coagulare a manifestanților în zona de nord a țării.

Analiza confidențială mai înștiințează că astăzi, la Chișinău, urmau să ajungă experții ruși Nicolai Staricov, Alexandr Prohanov, și Mihail Deleaghin, pentru a participa la ședința ”Clubului Izborsk”. Reprezentantul RM la acest club este Vladimir Bucarschi, director al centrului de analiză ”Evrazia inform”. Toți cei amintiți sunt susținători fideli ai regimului Putin, unii fiind activ implicați în susținerea ideologică a conflictului militar din Donbas.

În noiembrie, 2015, o delegație a RM și a a.n. rmn au participat la ședința aceluiași club, care a avut genericul ”Proiectul Eurasiatic al FR: șansele și amenințările” la care a participat și deputatul PSRM, Bogdan Țârdea. Același club îi are ca membri activi și pe cunoscuții ideologi Alexandr Dughin și Iurie Roșca.

Documentul face trimitere și la conferința interactivă care a avut loc ieri, 22 ianuarie, la sediul agenției Sputnik, unde s-a discutat situația politică din RM. Acolo, titulatură de expert din partea Rusiei a avut moldoveanul Iurie Nagherneak, cunoscut pentru tentativa de deturanare a alegerilor parlamentare din 2005, de către exponenți ai FR. La această videoconferință, Roșca declara că Chișinăul face jocul Statelor Unite și al Occidentului împotriva Rusiei. Politicianul – care este și jurnalist de formație – s-a arătat indignat de faptul că autoritățile moldovenești n-au permis, în ultimele zile, mai multor jurnaliști ruși să pătrundă pe teritoriul țării. El a subliniat că în nicio țară democratică nu se procedează într-un astfel de mod. Detalii: Roșca, fericit că stânga s-a unit cu dreapta și că Rusia ni-i prieten. 

Un alt eveniment despre care se pomenește în analiza ajunsă pe masa ambasadorilor, va avea loc pe 27 ianuarie. Organizația Clubul Format 3-A organizează o ședință cu participarea lui Pall Tamash, politolog, sociolog, director al Centrului de Politici Sociale din Budapesta, dar și un cunosscut promot al intereselor ruse. Subiectul ședinței va fi – oportunitatea integrării RM în UE, aspectele politicii integraționiste.

Vom aminti că o analiză recentă a grupului de experți Da Vinci AG, prognoza riscul unei lovituri de stat, inițiate de forțele pro-ruse sub coordonarea serviciilor speciale ale Rusiei.(Sursa: deschide.md)

Experții Da Vinci AG: Probabilitate mare de lovitură de stat în Moldova și de destabilizare a României

În Moldova persista riscul unei lovituri de stat, inițiate de forțele pro-ruse sub coordonarea serviciilor speciale ale Rusiei, arata o analiza a experților Da Vinci AG, potrivitUnian.

Destabilizarea situației din Republica Moldova ar putea escalada și duce la apariția unui centru regional de tensiune, care va include și o parte din regiunea ucraineană Odesa. De asemenea, din motive etnice, este posibilă încercarea destabilizării situației în România. Scenariul loviturii de stat din Republica Moldova poate repune pe tapet problema prezenței contingentului militar rus pe teritoriul Transnistriei și consolidarea prezenței acestuia”, potrivit analiștilor.

Raportul experților subliniază că, pe 20 decembrie 2015, la Tiraspol a sosit Gheorghi Meniailo, colaborator al Institutului de Studii Strategice din Rusia (RISI) cu scopul „activizării activității centrului Pruto-Nistrean al RISI”.

Aflat sub conducerea generalului Leonid Reșetnicov, acest institut a fost unul dintre autorii scenariilor privind anexarea Crimeei și ocuparea Donbasului. Pe 26 noiembrie, autoritățile moldovene au deportat un angajat RISI, Nikita Bondarev, iar pe 22 mai pe Serghei Mokșanțev, semn ca serviciul de securitate din Republica Moldova cunoaște activitatea subversivă a RISI.

În prezent, există toate semnele privind o pregătire a destabilizării situației din Republica Moldova, a loviturii de stat și înlăturării președintelui Timofti, urmate de alegeri anticipate în interesul forțelor pro-ruse”, susțin experții.

Aceștia mai cred că preocupările Chișinăului în legătura cu posibilitatea unei lovituri de stat sunt mari, având în vedere numărul impresionant de arme care au fost confiscate în toamna anului 2014, odată cu arestarea unor membri ai partidului pro-rus „Patria”, condus de Renato Usatîi.

Pe 13 ianuarie, Renato Usatîi a declarat, într-un mesaj video, ca sosește la Chișinău, fapt care este o dovadă directă a radicalizării situației critice din Chișinău. Să reținem că Usatîi are o poziție politică bună în Găgăuzia și există motive să credem că urmează o intensificare a mișcărilor separatiste în această zonă, cred experții Da Vinci.

Rusia a ales bine momentul pentru radicalizarea situației în Republica Moldova și eliminarea României din ecuație. Aproape toți jucătorii regionali majori au atenția deturnată spre probleme interne. UE, în special Germania, se confruntă cu o criză socială și politică legata de refugiați. Turcia se confruntă cu problema atacurilor teroriste, iar Ucraina este preocupată de negocierile cu Rusia privind Donbasul”, arată experții.

În același timp, Bucureștiul va fi ocupat cu extremiștii maghiari.

În scopul prevenirii intervenției României în potențialul conflict din Moldova, Moscova va înscena Bucureștiului o confruntare interetnică internă. Acest obiectiv poate fi atins odată cu activarea grupărilor radicale armate maghiare de pe teritoriul României, care au legături cu serviciile speciale din Rusia. Pe 2 ianuarie, publicația maghiară Hungarian Free Press a publicat un articol semnat de Christopher Adam cu titlui „Extremiștii maghiari planifică atacuri teroriste în România?”. Textul ne amintește că, la sfârșitul anului 2015, autoritățile române au arestat membrii organizației extremiste de dreapta HVIM, sub acuzația de pregătire a unui atentat cu bombă de Ziua Națională a României în orașul Târgu Secuiesc. Grupările naționaliste maghiare din România sunt în strânsă legătură cu Rusia, care sprijină activ separatismul maghiar în partea de est a Ucrainei”, spune articolul.

Experții atrag atenția că, în situația actuală, Ucraina ar trebui să fie pregătită pentru o eventuală încercare a Rusiei de a transfera trupe de asalt de pe teritoriul Crimeei în Moldova/Transnistria.

Totodată, Moscova are în vedere destabilizarea Moldovei la pachet cu o încercare de a declanșa o insurecție în sudul regiunii Odessa, care va oferi Kremlinului avantaje politice, militare și economice incontestabile pentru intensificarea în continuare a activității distructive în regiune.

Publicat de romaniabreakingnews.ro / surse: deschide.mdPaginaderusiaru.davinci.org.ua

 
Semnal! O organizație fantomă recrutează în Transilvania militanți extremiști!

După ce a scăpat recent de statutul de indezirabil, maghiarul Zagyva Gyorgy Gyula s-a întors în Transilvania ca să-și revitalizeze “Mișcarea Tinerilor din cele 64 de Comitate” (HVIM), o organizație extremistă care militează pentru refacerea Ungariei Mari. În ultimul an, Zagyva nu a putut să intre în România, fiind declarat indezirabil de autoritățile române în martie 2014.

În ianuarie 2015, Zagyva a câștigat procesul cu statul român, scăpând de sancțiuni, și a revenit în Transilvania. HVIM nu funcționează cu acte în regulă în România. Cinci secui au încercat să o înregistreze oficial în urmă cu șapte ani, dar au renunțat, în final, la demersul lor.

RISE Project a urmărit activitatea celor mai influenți membri ai organizației într-un proiect comun cu colegii de la Atlatszo.hu, o organizație de jurnalism de investigație din Budapesta.

Campania de recrutare a HVIM a avut luna trecută în mai multe orașe din Transilvania. Activiștii organizației i-au chemat pe tinerii maghiari la mese rotunde și i-au invitat să se alăture mișcării, ademenindu-i cu slogane precum: “Ieși din zona de confort, vezi cum e viața în HVIM“, “Fă parte din rezistență“, “Noi nu luptăm doar în spațiul virtual, steagul libertății noastre flutură din nou. Vino cu noi pe tărâmul acțiunii.“

Szőcs Csongor, unul din liderii locali ai HVIM, ne-a spus că prezența lui Zagyva în perioada campaniei de recrutare a fost o “simplă coincidență fericită”. La rândul său, Csongor are o istorie zbuciumată cu autoritățile române. Anul trecut, la marșul din 15 martie, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, el și alți membri ai HVIM au avut o altercație cu jandarmii. Poliția locală a blocat azi, 15 martie 2015, mai mulți membri ai HVIM, scoțându-i din rândurile manifestanților care participau la marșul pentru Ziua Maghiarilor de Pretutindeni. Câțiva tineri care purtau însemnele asociației HVIM au fost înlăturați de la manifestație la cererea organizatorilor, potrivit agenției Mediafax.

Sute de manifestanți au participat azi în centrul Clujului la marșul organizat de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni. Foto: Dan Horia Tăutan/Mediafax Foto.

INDEZIRABILII Mai mulți ultranaționaliști maghiari au fost puși de SRI pe lista celor care pot fi o problemă de siguranță națională pentru statul român. Doi dintre ei sunt legați direct de HVIM: Laszlo Toroczkai și Zagyva Gyorgy Gyula. Legăturile membrilor mișcării sunt însă mai numeroase, în cercul lor figurând și Csibi Barna – fostul inspector al Fiscului din Harghita, devenit celebru după ce a spânzurat o păpușă cu chipul lui Avram Iancu. (Detalii, AICI)

Toroczkai, fondatorul organizației, a fost blocat la frontieră în octombrie 2013, primind interdicția să mai intre în România. Toroczkai a făcut și afaceri în România înainte de a-i fi interzis accesul în țară. Numele său apare în istoricul companiei Filomenamodels SRL din Oradea, alături un fost jurnalist din Miercurea Ciuc. Firma, specializată în organizarea de spectacole, nu a avut o activitate financiară consistentă.

Actul prin care Toroczkai a fost blocat la granița României.

Șase luni mai târziu a primit o sancțiune similară și Zagyva Gyorgy Gyula, actualul președinte al organizației și fost parlamentar Jobbik. Zagyva a contestat decizia la Curtea de Apel București și a câștigat irevocabil în ianurie 2015.

„Nu există nici un motiv concret pentru care am fost declarat indezirabil, dar dacă ei au apelat la astfel de metode pentru a ne îndepărta din motiv că nu suntem simpatici poate vom activa și noi astfel de pârghii când vom fi în Guvern”, declara Zagyva într-un interviu acordat reporterilor RISE Project în vara lui 2014.

Cei doi maghiari au mai fost interziși și în alte state europene din regiune, unde HVIM desfășoară activități intense.

Organizația e puternic legată de dreapta radicală a politicii maghiare. Ea este susținută financiar de o rețea formată din asociații neguvernamentale, companii și administrații locale afiliate partidului Jobbik. Acțiunile și evenimentele HVIM sunt finanțate de ONG-uri, care, la rândul lor, primesc bani de la statul maghiar, iar donațiile nu sunt întotdeauna la vedere. Oficiali ai HVIM sunt și pe ștatele de de plată ale partidului Jobbik, care a finanțat direct diverse evenimente și acțiuni ale mișcării. (Detalii, AICI)

NUCLEUL DIN ROMÂNIA HVIM a fost înființată în Szeged, Ungaria, în 2001, de către Laszlo Toroczkai, pe atunci un tânăr activist care milita pentru reîntregirea Ungariei Mari. HVIM nu este organizată juridic în România, pentru că inițiatorii mișcării s-au răzgândit în 2008. De înființare s-au ocupat atunci cinci secui din Transilvania: Petre Waum, Lokodi Ferenc Attila, Tokos Szabolcs, Szabo Nandor și Krafft-Szabo Istvan.

Cei cinci au cerut Judecătoriei Odorheiu Secuiesc să le aprobe înființarea HVIM România, dar au renunțat ulterior.

Extras din statutul prin care cei cinci secui au vrut să înființeze asociația HVIM la Odorheiu Secuiesc.

Membrii HVIM au declarat, în statutul depus de ei la instanță, că asociația urma să de ocupe de mai multe activități: „apărarea drepturilor comunităților minoritare maghiare atât în fața autorităților române cât și în fața forurilor internaționale”, „valorificarea drepturilor de autodeterminare a maghiarilor din Ardeal” și „prezentarea nelegiuirilor care au fost cauzate ca urmare a încheierii Tratatului de Pace de la Versailles, la sfârșitul Primului Război Mondial.”

Același statut îi obliga pe membri să dovedească loialitate deplină față de asociație și să participe activ la realizarea obiectivelor asociației.

Petre Waum, inițiatorul demersului de înființare a asociației, locuiește în Odorheiu Secuiesc, predă cursuri de limbă runică, o limbă arhaică secuiască, și sculptează în lemn. Cele mai populare sculpturi ale sale sînt cele care simbolizează harta Ungariei Mari, obiecte pe care le vinde la târgurile de meșteșugari din Transilvania. La un astfel de târg, Waum i-a oferit cadou o sculptură și lui Vona Gabor, președintele Jobbik.

Peter Waum (stânga), unul dintre inițiatorii asociației HVIM România, îi oferă o sculptură cu Harta Ungariei Mari liderului Jobbik, Vona Gabor.

ACȚIUNI POLITICE Membrii mișcării s-au implicat în ultimii ani și în activități politice. Peter Waum și-a depus candidatura la Consiliul Local Odorheiu Secuiesc, în 2012, dar nu a reușit să intre în organigrama instituției. O tentativă similară au avut și ceilalți inițiatori ai HVIM România: Lokodi la Oradea, Szabo Nandor la Tg. Mureș, iar Tokos Szabolcs la Primăria din Odorhei. Doar cel din urmă a reușit să obțină funcția de consilier.

Tokos Szabolcs, Petre Waum și Krafft-Szabo Istvan mai sunt colegi și în forul de conducere al Asociației Szekely Pajzs, care ogranizează cursuri de scriere runică, o limbă arhaică secuiască.

Colegul lor, Lokodi Ferenc Attila este și jurnalist, corespondentul român al unui ziar naționalist pe nume Magyar Jelen, unde Laszlo Toroczkai este redactor-șef. Numele lui Lokodi și al lui Petre Waum se mai leagă de un ONG din Odorheiu Secuiesc: “Szent Laszlo Serege” (trad.: „Armata Sfântului Ladislau”). Aceasta este singura organizație juridică pe care HVIM și-o asumă în prezent.

Waum și Lokodi au înființat asociația, iar apoi au cedat-o, în martie 2010, diviziei din Tg. Secuiesc a HVIM. Această divizie este dirijată de frații Csongor și Zoltan Szocs.

Csongor și Zoltan au devenit celebri în media românească când, la marșul din 15 martie 2014, au avut o altercație cu jandarmii. Poliția a împărțit atunci mai multe amenzi, iar HVIM a făcut un apel pe rețelele de socializare pentru plata lor. De altfel, Csongor Szocs susținea, în 2014, într-o discuție cu reporterii RISE Project că donațiile sunt principala sursă de venit a grupării.

Csongor Szocs a fost pentru o vreme asociatul lui Csibi Barna într-o afacere cu articole de propagandă – SC Hunnia Serv SRL. Csibi Barna este unul dintre cei mai vizibili și mediatizați activiști din grupurile radicale maghiare. El a avut mai multe acțiuni publice prin care promova idei rasiste, antisemite și secesioniste și pentru care a fost sancționat chiar cu o amendă penală.

În pofida acțiunilor poliției, Csibi a fost prins în iunie 2014 vânzând materiale de propagandă naționalistă în Miercurea Ciuc. Obiectele i-au fost confiscate de către oamenii de ordine, care au descoperit că ele aveau avize de însoțire a mărfii cu ștampila firmei Hunnia Serv.

În august 2010, Csibi s-a afișat în fața unui hypermarket din Miercurea Ciuc mesajul „Rușine să îți fie! Iar ai cumpărat de la evrei”. Evenimentul a stârnit numeroase reacții publice în presa centrală și locală.

La un marș al romilor din Harghita, în 2009, Csibi, împreună cu mai mulți colegi din mișcarea naționalistă maghiară, a afișat pancarte cu mesajul „Cum se cheamă vânzătorul minoritar de legume? Țiganul cu ridichi”. În limba maghiară, „țiganul cu ridichi” poate fi tradus și ca „țigan jegos.”

Csib

Procurorii au dispus neînceperea urmăririi penale pentru acțiunea din 2009, însă, în noiembrie 2014, Tiberiu Nițu, procurorul general al României, nu a fost de acord cu soluția și a cerut ca Csibi și amicii săi să fie cercetați pentru „promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unei infracțiuni contra păcii și omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă.”

În iunie 2009, Csongor a devenit asociatul lui Csibi Barna în SC Hunnia Serv SRL, companie înființată de Csibi la începutul aceluiași an. În istoricul firmei mai apar și Toth Balint și Konya Istvan-Attila, alți membri ai HVIM.

Csongor Szocs susține că a intrat în afacere la solicitarea lui Csibi Barna, care nu putea fi, conform legii administrației publice, asociat unic și administrator al unei companii atâta vreme cât era și inspector fiscal. (Detalii, AICI)

Membrii HVIM din Tg. Secuiesc au participat și la campania electorală a partidului Jobbik în Ungaria, iar în ultimul an au avut mai multe acțiuni de propagandă alături de membrii formațiunii politice maghiare. Cu toate astea, Csongor Szocs susține că gruparea HVIM este una independentă politic: „Noi nu lucrăm împotriva nimănui, suntem o organizație de dreapta și vrem doar să creăm statul Sfintei Coroane de la Budapesta. Noi nu avem treabă cu nici un partid politic, nici cu UDMR, nici cu Jobbik. Ba mai mult, îi atacăm de fiecare dată când nu ne place ce fac ei”, ne spunea, la începutul lui 2014, Csongor Szocs.

Sursa, autor: riseproject.ro / Victor Ilie prin romaniabreakingnews.ro
Legătura dintre Moscova și Budapesta, via Transilvania. Declarațiile explozive ale extremiștilor maghiari sunt extrem de previzibile.

Визит Сергея Лаврова в ВенгриюOri de câte ori apare „pericolul” unei apropieri între cele două maluri ale Prutului sau măcar o apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană – automat se inflamează separatismul maghiar din Transilvania. Dansul acesta a început de multișor și orice s-ar spune, autorii libretului și-au făcut studiile superioare la Moscova. Povestea republicii bolșevice maghiare și a lui Bela Kuhn este prea bine cunoscută – și acesta a fost și momentul în care România a devenit inamicul principal al bolșevicilor în regiune prin eliminarea comunismului de la Budapesta. Iar toți ungurii care cochetează în prezent cu Moscova pe modelul Bela Kuhn ar trebui să își amintească soarta acestuia – când partidul nu a mai avut nevoie de el, l-a transformat rapid în istorie.

Gabor Vona, liderul partidului extremist maghiar JOBBIK a făcut câteva declarații șoc în România, declarații care au încins puțin dialogul dintre Budapesta și București. Pe scurt, Gabor Vona a declarat că este gata să susțină un conflict între România și Ungaria dacă este vorba de minoritatea maghiară și s-a pronunțat în favoarea ideii lui Laszlo Tokes de instituire a unui protectorat al Budapestei asupra maghiarilor din Transilvania. Aceste două idei principale duc la o singură concluzie: Gabor Vona este gata să arunce în aer toate tratatele bilaterale dintre România și Ungaria, laolaltă cu toate tratatele internaționale – puse pe picioare cu foarte multe dificultăți în ultimii 20 de ani – și care au făcut ca România să fie un element de stabilitate într-o regiune zguduită altfel de numeroase conflicte interetnice.

Însă declarațiile lui Gabor Vona făcute în România sunt apă de ploaie pe lângă cele făcute la Moscova, la întâlnirea cu celebrul Aleksandr Dughin din luna mai a acestui an. Să-l ascultăm puțin pe liderul extremiștilor maghiari: „Ungaria trebuie să decidă în câțiva ani dacă mai dorește să rămână în Uniunea Europeană, să se alăture unei Uniuni Euroasiatice în formare sau să rămână independentă. Un lucru e sigur, prima variantă nu este o opțiune pentru noi, nu avem nici un viitor acolo (…) America este progenitura deformată a Europei și UE trădătoarea continentului nostru. Rusia reprezintă Europa mult mai bine ca oricare dintre cele două de mai sus, din moment ce îi conservă tradițiile și nu urmează cultura banilor și a maselor”.

Gabor Vona, ca orice om politic, reprezintă mai multe straturi sociale: pe lângă un număr impresionant de votanți care i-a propulsat partidul în Parlamentul de la Budapesta, are de partea lui și un cerc sănătos de oameni de afaceri și funcționari publici. Iar o orientare a Budapestei către Uniunea Euroasiatică a Moscovei aduce aminte prea mult de Uniunea Sovietică a lui Lenin și Ungaria bolșevică a lui Bela Kuhn.

Tratatele și înțelegerile negociate în ultimii 20 de ani pentru Europa de Est mai au nevoie de multă vreme pentru a-și arăta efectele în termeni de prosperitate, deocamdată au oferit doar stabilitate. Nu este nici un secret pentru nimeni că Moscova nu agreează stabilitatea în Europa de Est în afara voinței sale. Iar extremiștii maghiari s-au transformat orbește într-un detonator pentru aruncarea în aer a acestei stabilități.

Un articol de: George Damian

SURSA : timpul.md
EXISTA UNGURI CARE SUNT RECUNOSCATORI CA TRANSILVANIA APARTINE ROMANIEI !

„Suntem recunoscători că Transilvania aparține României” !

Redactia R.B.N. Press saluta atitudinea si curajul unguroaicei care a publicat acest material ! (De ce curaj? …sa fi ungur si sa te pui rau cu extremismul maghiar care se pare ca a ajuns o atitudine si un sport national in tara vecină si a spune lucrurilor pe nume chiar daca asta inseamna sa-ți pui natia din care faci parte intr-o lumina nu prea buna, este totusi un act de inalta tinuta civica si morala si de doua ori curajoasa.)

maria.blog.hu

″…Suntem recunoscători că Transilvania aparține României

Îmi pare rău, dar oricine care crede că maghiarii din Transilvania au de gând să voteze în masă la alegerile din Ungaria greșește profund. Respingem MASIV modul de gândire din Ungaria și ne bucurăm că ardelenii revin MASIV in România.

Ne-am săturat de certurile permanente, de defăimarea românilor, de lipsa de suflet, de aderarea maladivă la anumite reguli, de deșertificarea relațiilor umane, de lipsa totală a creștinismului. De toate acestea NU avem nevoie în Ardeal. Și nu vrem să fim în conflict nici cu românii.
Până acum, necunoscând situația de la voi, din Ungaria, ne gândeam „uite, ce am pierdut, Ungaria este raiul pe pământ, etc.”. Dar acum, după ce am aflat ce se întâmplă la voi, am început să fim fericiți că Ardealul aparține României, fiindcă altfel ați fi făcut și aici ce ați făcut în țara voastră, unde este considerat ungur numai cel care îi urăște pe ceilalți, care îi detestă pe țigani și pe evrei.
Păi, cu așa ceva noi NU avem nimic în comun. Unei asemenea mentalități noi îi punem stavilă la granița de vest a României. Daca ați fi trăit și în România, țară pe care sunteți în stare să o disprețuiți atât de mult, după mine ar trebui să vă fie rușine. Desigur, onoare puținelor excepții…
Eu sunt unguroaică, chiar dacă vă surprinde. Cunoscuții tăi din Partium merg în Ungaria doar ca vizitatori, dar nu trăiesc acolo. Eu am trăit.
Patru ani acolo și 37 de ani în România. Sunt unguroaică, dar pentru mine ungurimea din țara-mamă este complet străină.
Vă spun vouă ce este ungurimea, sau cel puțin cea văzută din Borsod. Urlete la concertele Kárpátia și răgete de bețivi, moarte jidanilor împuțiți.
Încrederea în teoriile conspiraționiste și convingerea că tot ce există mai important în lume a fost inventat de unguri. Ponegrirea altor popoare, de la francezi la români și de la ruși la negri. Ridiculizarea țiganilor, în glumă dar și în serios. Afirmația că limba maghiară este divină. Credința în tot felul de tâmpenii, ca aceea că evreii vor o patrie nouă în Ungaria pentru proviziile ei de apă (notez că județele Békés și Hajdú importă apă din România pentru că apa de acolo este nepotabilă).
Adică, vorbim aceeași limbă dar nu suntem aceeași națiune. Între noi sunt deosebiri atât de mari încât, după euforia începutului, ungurul din Ardeal privește cu groază în jurul său, încă tremurând din cauza șocului cultural,
înjosirilor și gândurilor neabordabile. Dumnezeule, unde am ajuns…
Atunci când stăm de vorbă cu voi, la început totul pare în ordine, dar după aceea începeți să spuneți niște lucruri incredibile. În clipa aceea, ne dăm seama că ne-am înșelat amarnic și că noi nu putem gândi la fel ca voi.
Societatea maghiară este în declin. În degradare accentuată. Oamenii nu se mai căsătoresc, nu fac copii. Deși ei nu recunosc asta, dar totuși așa trăiesc. Mișcarea „Jobbik” (partid politic radical naționalist, al 3-lea din Ungaria, considerat de unii ca fascist, rasist, antisemit – n.n.) devine tot mai popular tocmai fiindcă declară niște ”adevăruri” pe care oamenii nu le spun, dar le gândesc. Lumea este plină acolo de organizații paramilitare, portaluri fasciste, care îi intoxică în masă pe oameni. Este exact ceea ce nouă nu ne trebuie. Asta nu e adevărata lume maghiară, ci înfumurarea arogantă a unei populații în scădere. Dacă acest proces nu încetează, Ungaria se va auto-falimenta. Un popor care nu este în stare să-și recunoască greșelile și în permanență îi arată cu degetul pe ceilalți, își pierde posibilitatea de vindecare.
Vindecarea începe cu pocăință, nu cu aroganță. Ardealul nu va urma această cale.

…″

Iata si textul in limba maghiara ( pentru necunoscatori puteti incerca google traducere)

„Hálát adunk, hogy Erdély Romániához tartozik”

Címkék: magyarság magyarkodás erdélyi magyarok Románia Erdély

„Ez nem magyarság. Ez egy fogyó nép pökhendi felfuvalkodottsága” – írja a határon inneniekről egy határon túli magyar. Mit gondol egy erdélyi az anyaországi magyarok pökhendi, kirekesztő, melldöngető magyarkodásáról? Megírta kommentben:

 

„Már elnézést, de aki azt hiszi, hogy az erdélyi magyarok majd tömegesen mennek szavazni a magyarországi választások megrendezésekor, az súlyosan téved. Elutasítjuk TÖMEGESEN a magyarországi gondolkodásmódot és örülünk annak, hogy TÖMEGESEN visszatelepülnek az erdélyiek Romániába.

Elegünk van az állandó civakodásból, a románozásból, a lélektelenségből, a szabályokhoz való görcsös ragaszkodásból, az emberi kapcsolatok elsivatagosodásából, a keresztyénség teljes hiányából. Mindez nekünk NEM kell Erdélyben. És nem akarunk összeveszni a románokkal sem.

Eddig, amíg nem ismertük a ti viszonyaitokat, rendre azt gondoltuk, Istenem, mit is veszítettünk… Magyarország… édenkert. De most, hogy megismertük, miként is gondolkoztok, rémülten hálálkodunk, hogy Erdély Romániához tartozik, mert ha nem, ezt is olyanná tettétek volna mint a ti országotok, ahol csak az számít magyarnak, aki gyűlöli a másikat és jól tud cigányozni meg zsidózni.

Na hát ehhez, nekünk TÖMEGESEN semmi közünk. Ennek a mentalitásnak megálljt parancsolunk Románia nyugati határán. Tudjátok, ha mindkét országban éltetek volna, igen, Romániában is, amit annyira képesek vagytok szidni, akkor szerintem nagyon szégyellnétek magatokat. Tisztelet a kevés kivételnek. […]

Magyar vagyok, bármilyen meglepő. A te parciumi ismerőseid, csak látogatóba mennek magyarországra, de nem élnek ott. Én éltem. Négy évet Magyarországon és 37 évet Romániában. Magyar vagyok, de nekem az a magyarság, amit az anyaországban annak értenek, teljesen idegen.

Megmondom, nektek mi a magyarság, legalábbis Borsodban mi az. Ordítani Kárpátia koncerteken és hullarészegen üvölteni, dögölj meg büdös zsidó. Összeesküvés elméletekben hinni és azt állítani, hogy magyarok találtak fel a világon mindent ami jelentős dolog. Más népeket állandóan pocskondiázni, a franciáktól a románokig, az oroszoktól a négerekig. Állandó cigányozás. Viccben és komolyan is. Állítani, hogy a magyar isteni nyelv. Mindenféle marhaságot elhinni, hogy a zsidók Magyarországot akarják új hazájuknak, az ivóvízkészlet miatt (csak megjegyzem, Békés és Hajdú Bihar megye Romániából importálja a vizet mert az ottani ihatatlan).

Szóval egy nyelvet beszélünk, de nem vagyunk egy nép. Közöttünk olyan hatalmas különbségek vannak, hogy a kezdeti eufória után, az erdélyi magyar rémülten néz körbe a kultúrsokk és megaláztatások meg vállalhatatlan gondolatok hatásától még reszketve: Te jó ég, hova kerültem…

Veletek ha beszélget az ember, kezdetben úgy tűnik minden rendben van, de aztán olyanokat mondtok, hogy megáll az óra a falon. Akkor rájövünk, kegyetlenül csalódtunk és nem gondolkozhatunk ugyanígy.

A magyar társadalomban van egy romlás. Nagy romlás. Az emberek nem házasodnak. nem vállalnak gyereket. Bár ezt nem mondják, de mégis úgy élnek. A Jobbik azért terjed mint a rákfene, mert olyanokat mond, amit az emberek nem mondanak ki, de úgy gondolnak. paramilitáris szerveződések, fasiszta portálok tömege, ismétlem tömege mérgezi az embereket.

Ez az, ami nekünk nem kell. Ez nem magyarság. Egy fogyó nép pökhendi felfuvalkodottsága. Ha ennek nem lesz vége, Magyarország fel fogja számolni önmagát. Az a nép, amely nem képes beismerni a hibáit és állandóan másokra mutogat, elveszi magától a gyógyulás lehetőségét.

A gyógyulás, bűnbánattal kezdődik, nem pökhendiséggel. Erdély nem követi ezt az utat.”

SURSE: Cotidianul.ro , asymetria-anticariat.blogspot.ro , maria.blog.hu