CEDO a condamnat Federația Rusă pentru încălcarea dreptului la educație al copiilor din regiunea transnistreană

Biroul pentru Reintegrare: hotărârea CEDO deosebit de importantă

Astăzi, 19 octombrie, Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat Federația Rusă pentru încălcarea dreptului la educație al copiilor din regiunea transnistreană care studiază în școlile cu predare în grafia latină.

Plângerile la CEDO au fost depuse în 2004 și 2006 de un grup de elevi, profesori și părinți de la trei școli din regiune (din orașele Râbnita, Tighina și Grigoriopol). Aceștia au reclamat în instanță violarea dreptului la educație, la viață privată și la nediscriminare.

Reclamanții au insistat ca aceste instituții de învățământ să rămână sub jurisdicția autorităților constituționale ale Republicii Moldova, iar predarea să se facă în baza curriculei naționale și a grafiei latine.

Curtea a acordat, cu titlu de prejudicii morale, reclamanților 1 milion 020 mii de euro și 50 mii de euro cu titlu de costuri de reprezentare. În același timp, Curtea a stabilit că Republica Moldova nu se face vinovată de violarea dreptului la educație în cele trei cauze.

Hotărârea CEDO, pronunțată în dosarul școlilor cu predare în grafie latină este una deosebit de importantă în asigurarea pe viitor a respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană și va contribui la soluționarea prin mijloace legale a problemelor existente în acest domeniu.

Totodată, considerăm că această Hotărâre a CEDO este un argument în plus în confirmarea justeței acțiunilor întreprinse până în prezent de autoritățile moldovenești și a necesității intensificării eforturilor pentru asigurarea drepturilor omului în regiunea transnistreană.

sursa: ziaruldegarda