Mai apropiați prin educație. Lansarea parteneriatelor educaționale între România și Republica Moldova

parteneriate_educationale_intre-romania_si_republica_moldova-1

În 28 septembrie 2016, Centrul Interregional de Advocacy și Diplomație și  Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară din Arad, au lansat prima etapă a programului „Parteneriate educaționale în Republica Moldova”.

parteneriate_educationale_intre-romania_si_republica_moldova-3

În cursul lunii octombrie, se va desfășura în Arad, între Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară  și Liceele Teoretice „Ștefan cel Mare” din Chișinău, respectiv ,,Mihai Eminescu” din Leova, prima secvență din proiectul ,,Perspective europene în educație”, care presupune familiarizarea elevilor și profesorilor din cele două licee de peste Prut cu mediul preuniversitar, academic și cultural din România și implicit cu ceea ce înseamnă modelul educațional din cadrul Uniunii Europene.

parteneriate_educationale_intre-romania_si_republica_moldova-2

Delegațiile care ne vor vizita orașul și liceul vor putea vedea aspecte interesante legate de procesul educațional, dar vor fi implicate și în activitățile extracurriculare din Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad.

Ne dorim să realizăm activități comune în care să implicăm elevi și profesori de la cele două licee prestigioase din Republica Moldova”, a declarat profesor dr. Anca Stoenescu, coordonatorul proiectului.

„Ne bucurăm că prin intermediul Centrului Interregional de Advocacy și Diplomație am putut facilita aceste înfrățiri între licee de pe ambele maluri ale Prutului, ceea ce va genera cu siguranță numeroase proiecte și acțiuni comune prin care elevi  din Republica Moldova să cunoască mai bine România și modelul educațional din Uniunea Europeană”, a declarat dr. Antoniu Martin, președinte pentru România al CIAD.

romaniabreakingnews.ro
Carte eveniment – „Masoneria Explicată Profanilor”, demers editorial adresat deopotrivă profanilor și inițiaților, ajunge și la Chișinău

dr. Antoniu Martin

Antoniu Martin, istoric român, doctor în istorie, specializat în istorie contemporană, istoria comunismului românesc și european și în istoria societăților inițiatice. A publicat numeroase studii și lucrări de specialitate privind  istoria comunismului românesc și internațional, precum și despre istoria masoneriei în spațiul românesc și european. Dintre cele din urmă menționăm: ,, Aspecte ale masoneriei arădene la sfârșitul secolului al 19-lea și începutul secolului 20”, Arad, editura Mirador, 2003, ,, Masonerie și Spiritualitate. Avatarurile istorice ale conceptului inițiatic”, împreună cu Mihai Motoarcă, Arad, editura Gutenberg Univers, 2005 și ,, Masoneria Explicată Profanilor”, Arad, editura Mirador, 2015.  Este membru în diferite societăți de studii inițiatice, în mai multe organizații cu specific esoteric și cavalerești românești și internaționale.

Lansată recent în Arad, cartea ,, Masoneria Explicată Profanilor”, semnată de istoricul Antoniu Martin,  apărută la editura Mirador, suscită un interes deosebit din partea cititorilor interesați de lumea mai puțin comprehensibilă a esoterismului. Încă prea puțin cunoscută publicului larg din România, francmasoneria este percepută deopotrivă ca o componentă fascinantă și controversată a societății . Tocmai în încercarea de a-i pătrunde tainele și evoluția  rezidă demersul editorial al istoricului Antoniu Martin.

Cartea are o structură bine articulată, având capitole consacrate prezentării  simbolismului acestei societăți inițiatice, precum și capitole, la fel de interesante, privind istoria masoneriei, începând cu etapa operativă – explicitată de breslele meșteșugarilor medievali -, și continuând cu faza speculativă, modernă a fraternității universale.

Masoneria-Explicata-Profanilor

Cum ilustrează documentat autorul, masoneria modernă a reprezentat un veritabil laborator de idei pentru societate, toate conceptele, principiile și dezideratele iluminismului fiind plămădite în lojile masonice. Istoricul Antoniu Martin oferă cititorului o perspectivă amplă asupra rolului și locului masoneriei în lumea contemporană, explicitând remarcabil diversitatea fenomenului inițiatic actual.

Pagini foarte interesante sunt alocate în volum apariției și dezvoltării societății fraternale în spațiul românesc, cu precădere în Transilvania, fără a fi neglijată evoluția acesteia în Moldova și Țara Românească. Cititorii vor putea  astfel înțelege mai bine maniera în care s-a propagat fermentul revoluționar de la 1848 în spațiul românesc, cum s-au poziționat elitele intelectuale și politice autohtone  ale timpului față de marile evenimente de la nivel european. Un loc aparte este acordat Aradului, oraș în care masoneria s-a dezvoltat relativ rapid în a doua jumătate a secolului nouăsprezece, ajungând să joace un rol semnificativ în toate palierele comunității arădene.

Așa cum remarca Oreste Teodorescu, cel care a scris prefața acestei lucrări, prin cartea lui Antoniu Martin,, istoria noastră știută se îmbogățește cu câteva capitole interesante… După parcurgerea acestei lucrări, o plimbare prin fermecătorul Arad ne va dezvălui o altă perspectivă asupra arhitecturii concrete, dar și simbolice ale străzilor și imobilelor cu parfum din alte vremuri”.

Fiind o abordare extrem de lucidă asupra fenomenului masonic, cartea se bucură de un succes deosebit, căci, cum mărturisește autorul Antoniu Martin: ,, acest demers editorial se adresează deopotrivă profanilor și inițiaților. Cei din prima categorie vor putea găsi noi argumente pentru apropierea de masonerie, iar celor care au trecut,, pragul templului” cartea le va putea releva noi valențe ale societății inițiatice ai cărei membri sunt”.

Cu cartea ,, Masoneria Explicată Profanilor”, care  s-a bucurat de o receptare deosebită în România,  mi-am propus să vin în fața cititorilor, atât cât se poate la nivelul unui volum, cu o perspectivă integrativă asupra fenomenului masonic. Din această perspectivă, am structurat cartea pe capitole menite să constituie, fiecare în parte, o ,, cheie” de descifrare a societății inițiatice care este masoneria. Astfel, după ce am încercat să ofer câteva definiții, din perspective multiple, ale masoneriei, demersul meu s-a îndreptat spre prezentarea evoluției acestei organizații, de la versiunea operativă – din perioada medievală – la cea speculativă, modernă.

Mi-am propus să port cititorul cu imaginația de la breslele de meșteșugari, făuritori de catedrale și palate care și astăzi ne uimesc, până la lojile masonice de tip modern, care s-au manifestat ca veritabile laboratoare de idei, jucând un rol covârșitor în fundamentarea lumii moderne în care trăim. Cartea răspunde unor întrebări, pe care mulți  dintre oameni și le pun despre această organizație esoterică, dacă ar fi să amintesc doar despre relația dintre religie și masonerie, sau despre rolul acesteia din urmă în construirea unei noi ordini mondiale.

,,Cartea de față reprezintă o abordare a fenomenului masonic în diversitatea și complexitatea sa, autorul fiind convins că masoneria deține resursele intelectuale, morale, spirituale și civice capabile să alimenteze permanent democrația”, a spus dr. Antoniu Martin.

Antoniu Martin își lansează volumul și la Chișinău

Cartea ,, Masoneria Explicată Profanilor” va fi lansată la Chișinău, în 22 octombrie a.c. Evenimentul se va desfășura în incinta ,, Librăriei din Centru”, situată pe bulevardul Ștefan cel Mare, nr 126, de la ora 18:15.

,,Relaționând cu intelectuali și cu persoane interesate de fenomenul inițiatic din Republica Moldova, am constatat că există și aici o mare sete de cunoaștere relativ la un astfel de subiect. Prin lansarea acestui volum intenționez să vin, atât cât poate să facă un istoric, în întâmpinarea acestui orizont de așteptare îndreptățit”, a declarat autorul Antoniu Martin.

Antoniu Martin despre subiectul masoneriei

Subiectul masoneriei a fost abordat, de către istorici și exegeți, cu precădere în spațiul cultural occidental, unde sistemul democratic și libertatea de exprimare au permis „atacarea” nestingherită a unei zone mai puțin accesibile publicului larg.  În spațiul cultural românesc, pe această temă, s-a scris relativ puțin, mai ales în perioada interbelică și apoi după căderea comunismului. După revenirea la democrație, treptat au început să apară traduceri ale unor lucrări occidentale, unele de istorie a  acestei societății discrete, altele  cuprinzând aspecte de simbolistică masonică.

Cu această carte, a treia despre fenomenul masonic românesc și internațional, mi-am propus să vin în fața publicului, atât cât se poate la nivelul unui volum, cu o abordare integrativă asupra fenomenului masonic. De aceea, cartea este structurată pe capitole menite să reprezinte, fiecare în parte, o „cheie” de descifrare a societății fraternale. Astfel, după ce am încercat  să ofer câteva definiții, din perspective multiple, ale masoneriei, demersul  meu s-a îndreptat spre prezentarea evoluției acestei organizații , de la versiunea operativă – din perioada medievală, – la cea speculativă, modernă. Mi-am propus să port cititorul cu imaginația de la breslele de meșteșugari, făuritori de catedrale și palate care și astăzi ne uimesc, până la lojile masonice de tip modern, care s-au manifestat ca veritabile laboratoare de idei, jucând un rol covârșitor în fundamentarea lumii moderne.

Cel care va avea curiozitatea să parcurgă această lucrare, mai ales capitolul „Masonerie și modernitate”,  va înțelege poate mai bine de ce și  în ce manieră s-a implicat masoneria, sau cel puțin componente ale acesteia, în evenimente cruciale din Europa și SUA.  Totodată, va avea, probabil, o altă percepție asupra devizei francmasoneriei universale: „Libertate, Egalitate, Fraternitate!”.  Ceea ce m-a interesat în special, când am ilustrat relația dintre masonerie și epoca modernă, a fost să subliniez legătura indisolubilă dintre principiile după care funcționează această societate inițiatică și cele care guvernează orice democrație funcțională. În absența democrației, masoneria nu poate funcționa și nu – și poate fructifica maximal potențialul ideatic și uman.

Poate o altă relație, care a suscitat numeroase controverse, pe care am încercat să o clarific în   această carte, se referă la cea dintre masonerie și religie. Deși au apărut lucrări care au adus perspective lămuritoare, multă lume mai pune încă semnul egalității între francmasonerie și religie.  În capitolul „Masonerie și religie: clarificări necesare” am încercat să relev valențele spirituale ale societății fraternale, pentru ca cititorul să înțeleagă că deși aceasta a preluat în ritualistica sa elemente simbolice din toate marile sisteme religioase ale lumii, nu putem considera masoneria ca fiind o religie.

Cartea mai are ceea ce unii – de data aceasta dintre cei inițiați, – ar putea numi „un miez tare”, mă refer aici la câteva capitole unde tratez teme precum inițierea masonică, gradul de companion și elevarea la gradul de maestru mason. Nu am recurs la  descrierea ritualurilor aferente acestor paliere inițiatice decât atât cât a fost necesar pentru a provoca intelectul și curiozitatea cititorului. De asemenea, am găsit de cuviință să inserez în formulă sintetică prezentarea principalelor rituri de perfecție existente în prezent pe mapamond.

Apărută în vara acestui an, cartea „Masoneria Explicată Profanilor” s-a bucurat de o receptare deosebită în România, din partea publicului interesat și fascinat de organizațiile de factură inițiatică.  Relaționând cu o serie de intelectuali  și persoane interesate de fenomenul inițiatic din Republica Moldova, am constatat că există și aici o mare sete de cunoaștere relativ la un astfel de domeniu.  Prin lansarea acestui volum, care va avea loc în Chișinău, la „Librăria din Centru”, situată pe bulevardul Ștefan cel Mare, nr. 126,  pe data de 22 octombrie 2015, de la ora 18:15, intenționez să vin, atât cât poate  să o facă un istoric, în întâmpinarea acestui orizont de așteptare îndreptățit.”

Articol de promovare publicat cu sprijinul Institul Frații Golescu pentru românii de pretutindeni – președinte Dr. Mihai Nicolae

Publicat de Dorian Theodor romaniabreakingnews.ro /Surse de documentare:  oglindamd.infoadevarul.rolivearad.roarq.ronewsar.roactualitati-arad.ro