ROMÂNIA BREAKING NEWS

Home Posts Tagged "Consiliul Unirii"

Consiliul Unirii

,

Joi, 10 martie, a avut loc ședința membrilor activi ai Consiliului Unirii, la care au fost reprezentanți ai mai multor entități asociative, nonguvernamentale, dar și ai partidelor, invitați de coordonatorii CU pentru a se discuta despre modalitățile de organizare, pe 27 martie, a unei manifestări unioniste comune pentru toți unioniștii declarați și nedeclarați.

Consiliul_UniriiAu participat, ca viitori membri ai Consiliului Unirii, la ședință președinți și vicepreședinți ai PNL, PLR, Partidului Verde Ecologist, Partidului Popular din Republica Moldova, Partidului politic ”Dreapta”, care au răspuns îndemnului coordonatorilor CU, de a se avea un schimb de opinii privind formula de prezență a formațiunilor politice la manifestările de la 27 martie.

Cei prezenți au discutat despre o alternativă politică unionistă și despre un dialog în vederea coalizării eforturilor entităților unioniste în contextul viitoarelor alegeri prezidențiale.

S-a menționat în ședință că și unele partide ai căror reprezentanți nu au fost la ședință, și-au exprimat disponibilitatea de a veni la acțiunea unionistă de la 27 martie. S-a discutat și despre venirea entităților cu propriile steaguri și însemne politice, steaguri.

Unii membri ai CU consideră că partidele românești, unioniste ar trebui să semneze un document de tipul Pactului de la Snagov, pentru angajarea răspunderii în privința acțiunilor proUnire.

Au fost exprimate serioase preocupări ca organizatorii unor acțiuni unioniste, care par să pledeze – greșit și dăunător – pentru ”departinizarea și depolitizarea mișcării unioniste”, să nu pregătească o manifestare ce nu s-ar ridica la statutul preconizat și, astfel, să devină motiv pentru aprecieri dezaprobatoare din partea forțelor filoruse antiromânești și antiunioniste.

S-a propus resetarea, după 27 martie, a modului de funcționare și a conducerii Consiliului Unirii, pentru a se extinde Platforma unionistă, ce activează din februarie 2012. Scopul resetării este o mai bună funcționare a acestuia, în perspectiva includerii unor segmente tot mai largi ale societății în procesul de pregătire a reunificării celor două state românești.

Cei prezenți la a patra ședință, din februarie încoace, a Consiliului Unirii, au menționat, cu îngrijorare, că, de săptămâna viitoare, rămân doar două pentru organizare, ceea ce devine tot mai puțin timp. Partidele își exprimă deschiderea pentru dialog și cooperare, doar că se încearcă a se identifica și cu cine trebuie discutat pentru modul de gestionare și administrare a acțiunilor comune ale unioniștilor din 27 martie, duminica, 2016.

Mai multe entități asociative și politice au depus declarații prealabile privind acțiuni unioniste pe 27 martie, deaceea, rămâne doar o discuție la obiect, pe marginea unui scenariu bine elaborate, în jurul căruia să se ia decizii cu asumare de responsabilitate – fie că e Palatul Național, că e vorba de PMAN, de Scuarul Operei Naționale sau fie că e vorba de un Marș unionist…

S-a lansat îndemnul să se meargă spre obiectivul național, partidele unioniste să delegheze un grup care să discute cu grupul ce organizează o adunare mare la Palatul National, pentru a se încerca o acțiune comună, deoarece e nevoie de o certitudine pentru 27 martie, cu manifestări publice care să adune, nu să dezbine. Să vadă forțe politice filoruse că noi suntem acasă, că noi suntem mulți.

S-a decis formarea grupului din membri și potențiali membri ai Consiliului Unirii – Anatolie Revenco (PNL), Mihai Severovan (PNL), Andrei Apostol (PNL), Anatolie Petrencu (Asociația Istoricilor din Republica Moldova), Valeriu Saharneanu (PLR), Dumitru Osipov (Asociația ”ProBasarabia și Bucovina”), Dan Nicu (”Partidul politic ”Dreapta”), Constantin Lazăr (Asociația cetățenilor români din Basarabia)

Toți au invocat necesitatea să se demonstreze pe 27 martie că unioniștii sunt uniți, să se obțină ca să se vadă câte forțe unioniste sunt, acțiunile să nu se suprapună. Consiliului Unirii fiind structura firească pentru pregătirea și înfăptuirea Unirii.

Aproape toți vorbitorii au menționat că ziua de 27 martie este Ziua unei mari așteptări, că trebuie procedat astfel încât să nu se greșească, mai ales că partidele au filiale ce pot aduna și aduce pe 27 martie la Chișinău sute de persoane, doar că și documentele adoptate trebuie să fie de importanță majoră și decisivă pentru destinul românilor.
SP al CU

Consiliul Unirii

Publicat de romaniabreakingnews.ro / BasarabiaPress: Consiliul Unirii: Ziua de 27 martie necesită o bună conjugare a forțelor unioniste și o bună organizare!

,

După Summit-ul de la Vilnius,  deschidem calea pentru omogenizarea intraromânească

Scrisoarea deschisă a Consiliului Unirii

către Președintele Nicolae Timofti

300-11_Consiliul_Unirii_logoConsiliul Unirii, o platformă unionistă ce întrunește entități politice și obștești, precum și oameni simpli din cele două state românești și din comunitățile de peste hotare, a pledat continuu pentru obiectivul european al societății din stânga Prutului și salută orice pas, inclusiv ”evenimentul Vilnius”, ce ar asigura ireversibilitatea parcursului european al Republicii Moldova. Cea mai eficientă cale spre acest obiectiv este apropierea, cât mai strânsă, dintre Chișinău și București, prin omogenizarea spațiului intraromânesc în plan cultural, social, economic, mediatic, militar și al securității – proces ce va conduce inevitabil la refacerea unității naționale românești.

Consiliul Unirii apreciază poziția pe care ați făcut-o publică, prin faptul că ați dat identitate românească statului actual Republica Moldova și ați reconfirmat adevărul lingvistic din Declarația de Independență că limba oficială vorbită aici e limba română. Consiliul Unirii, ca și ceilalți unioniști activi, promovează realitatea că ”Basarabia e România”, conștientizată de societate și datorită acțiunilor publice de comemorare a 200 de ani de ocupație ruso-sovietică.

Consiliul Unirii salută sprijinul univoc din partea Uniunii Europene pentru cooperarea dintre cele două state românești, inclusiv prin vizita-tandem a premierilor români la Bruxelles. Proiectele europene derulate în Republica Moldova cu ajutorul României deschide oportunități inedite pentru armonizarea și aplicarea legislației europene și în stânga Prutului. Acest fapt capătă relevanță mai ales raportat la cerințele de reformare a societății moldovenești după Summit-ul Parteneriatului Estic de la Vilnius. Parafarea acordurilor asociative vor însemna doar o etapă complexă de avansare spre integrarea în Europa, spre integrarea în România, printr-un demers proeuropean, proromânesc.

Atât Consiliul Unirii, din care face parte și Partidul Național Liberal, cât și alte partide românești proeuropene, pledează sincer pentru deschiderea totală a Republicii Moldova către România, stat care ne dorește sincer binele, așteptând populația noastră năpăstuită în familia românească europeană. România este Europa, Europa este și înseamnă, în primul rând România, numai dacă privim harta.

Această realitate o înțeleg și tot mai mulți lideri de opinie independenți, care acum încearcă să convingă societatea de evidența că integrarea R. Moldova în UE se va face prin România și că, dacă dorim această integrare, se vor găsi și bani pentru proiecte economice și pentru interconectarea infrastructurilor. Românii de pe cele două maluri, depășind starea de izolare pe care o trăim din 1812, se pot regăsi cât de curând posibil într-un spațiu comun românesc, european.

În acest scop este nevoie de o poziție activă, tranșantă și fermă din partea Președintelui Republicii Moldova, care – dincolo de interesele, uneori înguste, ale liderilor politici – are obligația morală, ca autoritate majoră, să încurajeze procesele de integrare intraromânească drept o garanție de păstrare și consolidare a vectorului european.

Consiliul Unirii urează succes delegației celui de-al doilea stat românesc la Vilnius, fermitate, verticalitate și rezistență pe viitor în fața oricăror presiuni nefaste, exprimându-și încrederea că Republica Moldova nu va urma calea statelor ce au parafat acorduri cu UE, dar au renunțat la semnarea lor.

Consiliul Unirii, 27 noiembrie 2013

,

Joi, 14 noiembrie, a avut loc ședința tradițională a membrilor activi ai Consiliului Unirii, care au examinat mai multe subiecte. Cel mai important, ca dată a producerii, este consemnarea Zilei Naționale a României, 1 Decembrie. S-a discutat, de asemenea, despre unele modalități pentru  face un bilanț al activității desfășurate pe parcursul a doi ani de către Platforma unionistă ”Consiliul Unirii”, despre pregătirea acestei structuri pentru campania legată de recensământul ce urmează să aibă loc în stânga Prutului până în luna aprilie 2014, precum și confecționarea steagurilor CU și a altor atribute ale Consiliului Unirii pentru întâlniri în teritoriu cu populația, în scopul de a-i convinge pe români și alogeni că Unirea e cea mai scurtă cale de integrare în UE.

S-a discutat și situația politică din Republica Moldova, în special în contextul summit-ului Parteneriatului Estic de la Vilnius și al presiunilor rusești împotriva Chișinăului și al Kievului, ca să nu părăsească orbita Kremlinului și să nu se înscrie în circuitul european civilizat, unde este vocația locuitorilor acestor două state. S-a ajuns la concluzia că, dacă va reuși Chișinăul să parafeze la Vilnius acordurile importante cu UE, următoarea etapă ar trebui să fie accelerarea demersurilor pentru unificarea celor două state, ca să nu mai aștepte Basarabia alți peste 20 de ani, pentru a se regăsi cu toți românii în Europa. Iar dacă nu se va parafa niciun acord, Consiliul Unirii consideră că va fi cu atât mai indicată insistența de a realinia Basarabia României, stat membru al UE și NATO, pentru a salva populația din stânga Prutului de dezastrul distrugerii continue, care ar marca rămânerea Basarabiei pe orbita Rusiei.

În preajma Zilei Naționale a României, 1 Decembrie, membrii CU au amintit că, acum doi ani, conducerea Partidului Național Liberal a fost cea care, prima, a invitat la acțiuni comune structurile ce promovează valorile naționale, istoria, Tricolorul și viitorul – ce ar trebui să însemne refacerea unității naționale românești. Iată că, după acel prim-efort, timp de doi ani, a fost dezvoltat și a înregistrat rezultate proiectul Platformei Unioniste ”Consiliul Unirii” care, împreună cu Platforma civică ”Acțiunea-2012”, platforme ce includ un număr mare de entități politice și obștești, au organizat o serie de marșuri stradale proUnire în diferite localități din cele două state românești. În legătură cu aceasta, voluntari specialiști, membri ai CU, vor pregăti două filmulețe despre efortul depus de CU în vederea apropierii Unirii timp de doi ani, unul dintre care va explica însemnătatea depășirii fricii de către basarabeni în a se identifica drept români în cadrul recensământului. Ar fi o rușine națională dacă, de vreme ce se spune că există peste 500 de mii de basarabeni, ce și-au redobândit cetățenia română, forțele din Opoziția comunistă și sateliții acesteia, ca și unele entități politice de la Putere, să reușească să-i intimideze pe cetățeni, ca să nu se declare drept români, ci să cadă iarăși pradă propagandei de tip sovietic și stalinist privind o națiune ”moldovenească” distinctă față de națiunea română.

S-a decis, de asemenea – în legătură cu multitudinea de acțiuni, preconizate de mai multe forțe politice și asociații obștești, platforme și alte structuri, – să se formeze un Grup de dialog si coordonare al Consiliului Unirii cu partidele percepute ca naționale, românești, și cu asociațiile mai importante și mai active, care organizează manifestări, pentru a se încerca un program comun, care să conducă la conjugarea eforturilor unioniștilor pentru grăbirea Unirii. Din Grup fac parte Anatolie Revenco, Anatolie Caraman, Gheorghe Viță (coorodonatori ai CU), Ion Margine, Dumitru Osipov, Victor Zugravu, Ion Calmâc, membri ai CU, care îi vor contacta pe coordonatorii entităților respective, pentru a încerca o sărbătorire în comun, de către forțele naționale, a Zilei de 1 Decembrie. Aceasta cu atât mai mult cu cât forțele de la guvernare s-au unit pe vectorul european, lucru pozitiv, în fond, iar comuniștii, ca forțe retrograde, pun la cale acțiuni cu un conținut antinațional, antiromânesc și antieuropean, ce trebuie contracarate printr-o solidaritate națională, proeuropeană, a forțelor cu adevărat românești.

Grupul de dialog și coordonare va raporta în ședința de joia următoare despre rezultatele încercărilor de a discuta cușefii grupurilor politice, partidelor și ai asociațiilor ce ar putea participa sau care intenționează să organizeze acțiuni în centrul Chișinăului pe 1 Decembrie 2013.

Serviciul de presă al CU

,

Consiliul Unirii

,

Noi, membrii Consiliului Unirii, în cadrul căruia activează Partidul Național Liberal din Republica Moldova, Asociația veteranilor de război – 1992 ”Tiras-Tighina”, alte partide din Republica Moldova și din România și numeroase organizații nonguvernamentale, persoane din Diaspora românească – semnatari ai acestui Memorandum, purtători ai memoriei genetice a neamului românesc, comemorăm azi cu pioșenie și mândrie cea de-a 95-a aniversare de la înfăptuirea Actului istoric de la 27 Martie 1918, prin care Basarabia – golgota și lacrima neamului românesc – revenea la Patria mamă.

După o lungă perioadă de ocupație țaristă (1812-1918) sosi, în sfârșit, ora astrală a Basarabiei de a se uni cu Țara-mamă. Această unire a căpătat un cadru legal pe 27 martie 1918, când, în ședința Sfatului Țării de la Chișinău, se proclama Unirea Republicii Democratice Moldovenești (fosta Basarabie răpită) cu România :

În numele poporului Basarabiei, Sfatul Țării declară: «Republica Democratică Moldovenească (Basarabia), în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră și vechile granițe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută și mai bine de ani, din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric și dreptului de neam, pe baza principiului ca noroadele singure să-și hotărască soarta lor de azi înainte și pentru totdeauna se unește cu mama ei România ».

Trăiască Unirea Basarabiei cu România de-a pururi și totdeauna!

Președintele Sfatului Țării, Ion Inculeț;

Vicepreședinte, Pantelimon Halippa;

Secretarul Sfatului Țării, Ion Buzdugan

Actul Unirii din 27 martie 1918, înscris cu litere de aur în istoria României, va rămâne pe veci legal și sfânt, nefiind niciodată denunțat de nimeni!

Ce a urmat după 28 iunie 1940, cunoaștem din documentele de arhivă, cercetările istoricilor români, de la noi și din diferite țări, ce atestă, de o manieră indubitabilă, că a avut loc un rapt tâlhăresc, criminal, o consecință directă a tranzacției sovieto-naziste din 23 august 1939 privind partajarea „sferelor de influență” între cele două regimuri totalitare ale secolului XX.

Parlamentele multor state au considerat înțelegerea încheiată la 23 august 1939, între Guvernele sovietic și german, ca nulă ab initio și au cerut lichidarea consecințelor ei politico-juridice, fapt relevat și în Declarația de la Chișinău din 28 iunie 1991.

La 27 august 1991 Parlamentul de la Chișinău PROCLAMA solemn, în virtutea dreptului popoarelor la autodeterminare, în numele întregii populații a Republicii Moldova și în fața întregii lumi:

REPUBLICA MOLDOVA ESTE UN STAT SUVERAN, INDEPENDENT ȘI DEMOCRATIC, LIBER SĂ-ȘI HOTĂRASCĂ PREZENTUL ȘI VIITORUL, FĂRĂ NICIUN AMESTEC DIN AFARĂ, ÎN CONFORMITATE CU IDEALURILE ȘI NĂZUINȚELE SFINTE ALE POPORULUI ÎN SPAȚIUL ISTORIC ȘI ETNIC AL DEVENIRII SALE NAȚIONALE.

Dacă ar fi înțeles strict clasa politică buchia Declarației de Independență, ca

document sfânt și ar fi urmat calea decolonizării, decomunizării, modernzării și dezvoltării, precum Țările Baltice, am fi avut astăzi o altă situație politică și social-economică, alte perspective.

Astfel, prin ignorarea fățișă a spiritului și a conținutului Declarației, la cei 22 de ani de la proclamarea Independenței, Republica Moldova încă nu a aruncat la groapa istoriei moștenirea sovietică nefastă. Bilanțul acestei perioade de timp este cumplit de tragic: două conflicte separatiste, o armată străină pe teritoriul statului, o societate divizată pe criterii etnice, o treime din cetățeni plecați peste hotare, o limbă fără denumire, mimarea democrației, capturarea statului și a tuturor instituțiilor sale de către grupări corupte și mafiote, interesele vitale ale poporului total neglijate, regres socio-economic pe toate dimensiunile. R.Moldova este cel mai sărac stat din Europa – la propriu și la figurat.

Geneza acestui handicap își are originea în minciuna ce a produs dezbinare și haos în societate, în mutația oribilă, încă de la 1812, inoculată în mentalitatea basarabenilor pe durata celor 178 de ani de colonizare, deznaționalizare și genocid.

Aceste adevăruri istorice trebuie spuse, cu toată tăria și demnitatea, trebuie conștientizate și asumate fără ură și părtinire, ca bază pentru o reconciliere civică profundă și durabilă. O altă abordare va însemna menținerea poporului român în umilință, buimăcire și rătăcire istorică, demolarea continuă a patrimoniului și a valorilor naționale, prin perpetuarea unor falsuri și a unor valori străine neamului românesc.

În ciuda eforturilor factorilor externi și interni, ostili neamului românesc, la 22 februarie 2012, s-a produs o coalizare a forțelor naționale ale românilor de pretutindeni, apărînd o mișcare unionistă de larg consens național – „Consiliul Unirii” – succesor și continuator al cauzei Consiliului Național al Unirii, fondat la 1 decembrie 1991 de către un grup de parlamentari de la Chișinău și București, în frunte cu românul Mircea Druc.

În 2013, pornind de la situația dramatică din cel de-al doilea stat românesc, se impune ieșirea la rampă a forțelor unioniste, cu un nou proiect politic, social, economic și geopolitic, pragmatic și sincronizat cu acțiuni și pași reali spre reîntregire…

În activitatea sa , CU se ghidează  de conceptul  de program „MANIFESTUL  UNIONIȘTILOR”, promovându-și consecvent moțiunea de integrare europeană, prin Unirea (Reîntregirea) cu România.

Pentru noi, românii, anul 1918 a fost un an de o mare încărcătură simbolică pentru destinul neamului.

Nicolae Bălcescu, ne-a lăsat o lege sfântă: „Națiunea este mai importantă ca Libertatea. Pierdută, Libertatea se recapătă, dar Națiunea odată distrusă, este definitiv dispărută!”

Această povață a devenit izvorul din care sorbim adevărul, responsabilitatea și mândria că suntem români, a devenit ideologia se ghidează în activitatea și acțiunile sale Consiliul Unirii – platformă unionistă a tuturor românilor.

Înfaptuirea statului național i-a permis națiunii române valorificarea energiilor, a capacitaților creatoare de stimulare a progresului socio–economic. În anii interbelici România s-a înscris pe traiectoria modernizării autentice, aducându-și, în plan internațional, contribuția substantială la opera de pace și securitate.

Fiind convinși că starea de separare actuală a României este în totală contradicție cu mostenirea lăsată de anul 1918, considerăm că ea trebuie corectată prin efortul tuturor fortelor politice, ale societății civile și ale instituțiilor statutului și că reunificarea, prin înlăturarea irevocabilă a consecințelor Tratatului Ribbentrop-Molotov,  distanțarea de minciună și de comunism sunt, pentru R.Moldova, unicul mijloc de realizare a scopului suprem: îmbunătățirea calității vieții populației și integrarea în UE, recuperarea decalajelor economice considerabile față de Țara-Mamă, apoi – și față de mediile pe UE:

1. Ținem sa aducem omagiul nostru profund celor 86 de deputați, români – basarabeni din Sfatul Țării care, prin semnăturile lor, au devenit adevărați părinți cofondatori, dar și martiri ai României Întregite.

2. Menționăm, că Actul unificării statului național unitar român în 1918 a fost în mare măsură rodul puternicei solidarități a neamului românesc, exemplu ce ar trebui urmat de contemporanii noștri. Solicităm clasei politice, societații civile românești ca, împreună cu mass media de pe cele două maluri de Prut, să înceapă o campanie activă de educare a populației în spiritul conștientizării imperativului reunificării Țării.

3. Prin activizarea Consiliului Unirii, cerem românilor de pretutindeni, inclusiv celor din Diaspora, să aibă pe agenda lor, ca prioritate absolută, susținerea eforturilor pentru readucerea R.Moldova în România Reîntregită.

4. Cerem Presedințiilor, Parlamentelor, Guvernelor, partidelor politice, societăților civile din ambele state românești să adopte o pozitie comună și unitară în problema națională și, în concordanță cu idealurile unității naționale și ale Statului unitar Român, precum și cu spiritul Declarației de Independență a R.Moldova din 27 august 1991, să reconfirme Actul Unirii din 27 martie 1918, aducându-se ajustările respective în Constituția României, după exemplul Germaniei reunificate. Ziua de 27 martie 1918 să fie declarată sărbătoare națională.

5. Cerem ca autoritățile celor două state românești, de pe ambele părți ale Prutului, să facă angajamente publice și să asigure fondurile necesare pentru restabilirea, din anonimat, a monumentului, distrus de către Armata Sovietică în 1944, – “Turnul Dezrobirii Basarabiei” în s.Ghidighici, mun.Chișinău, cu edificarea ulterioară a Memorialului Patimilor Românești, care reprezintă omagiul adus martirilor români ai ocupației sovietice, conformându-se Declarației politice din 9 iunie 2009, prezentată în plenul Senatului de Președintele Comisiei de Politică Externă a Senatului, care susținea necesitatea construirii acestui Memorial prin inițiativele românilor din întreaga lume.

6. Considerăm că cele două Guverne, de la București și Chișinău au datoria morală, față de destinul neamului românesc, să întreprindă măsuri politice și diplomatice concrete, pentru a sensibiliza opinia publică internațională, instituțiile Uniunii Europene și celelalte state, asupra dorinței poporului român de reunificare printr-un proces asemănător celui al națiunii germane. Cerem armonizarea politicii externe în direcția reprezentării comune a unei politici naționale, care să conducă la o tranziție fără sincope, spre integrarea Basarabiei în România și, prin aceasta, populația Basarabiei să obțină de drept cetățenia Uniunii Europene.

87,25% dintre români sunt de acord cu Unirea (Sunt rezultatele unui sondaj realizat de către Centrul Român de Studii și Strategii și publicat la 17 august 2012, care au scos în vedere că majoritatea covârșitoare a cetățenilor României sunt de acord cu o eventuală Unire a celor două state românești).

7. Îndemnăm partidele liberale, democratice de dreapta, ca forțe politice proromânesti și prounioniste din R.Moldova, să dea dovadă de maturitate politică, înțelepciune și să gaseasca modalitatea, în interesul național, ca, în cel mai scurt timp, să se unească într-un front comun, constituind o forta credibila si reprezentativă a populației majoritare românesti din Basarabia.

8. În scopul realizării dezideratului reîntregirii Țării, Consiliul Unirii propune partidelor politice și societății civile, spre discuție, un proiect de concept (viziunea unioniștilor ) procedural de Reîntregire a Țării:

Premiza: Inițierea proiectului să fie susținută de ambele Parlamente și coordonată la nivel de societăți civile.

Conținutul structural al Conceptului:

1.Pregătirea și elaborarea unui studiu istorico-juridic în problema consecințelor ruperii teritoriului de la Est de Prut de către Rusia (perioada 1812 – 2012);

2. Argumentarea și elaborarea scenariului Reîntregirii:

2.1. Etapă I – pregătitoare: elaborarea proiectelor politice, culturale și socio-economice, în scopul consolidării societății de pe ambele maluri ale Prutului, în susținerea ideii de Reîntregire a Țării, după modelul german; pregătirea (cu strângere de semnături) și înaintarea către autoritățile române a unei petiții de revendicare a dreptului la cetățenia română, prin adoptarea unui act normativ, conform căruia toți basarabenii și bucovinenii, care au depus, în condiții legale, o cerere de recunoaștere a cetățeniei române la Ministerul Justiției sau la Consulatul României din Chișinău, Cernăuți sau Odesa, să fie recunoscuți ca cetățeni români și repuși în drepturile cetățenești, prin eliberarea de către MAI a actelor de identitate.

Noi, basarabenii ”suntem români și punctum”. Statul Român nu ne-a retras cetățenia, noi nu ne-am dezis de ea. Deci, suntem cetățeni romani, cu întreruperi sub ocupație străină. Cazul e analogic celui al Mitropoliei Basarabiei.

2.2. Etapă II – anularea consecințelor Pactului Molotov-Ribentrop și realizarea actului Reîntregirii prin deciziile Parlamentelor de la București și Chișinău;

            3. Apriori (premărgător) procesului propriu-zis de Reîntregire:

3.1. Elaborarea și punerea în acțiune a unui plan strategic de acțiuni comune pentru sincronizarea proceselor social-economice din cele două state românești, elaborarea și realizarea proiectelor comune, în special privind modernizarea societății și dezvoltarea Infrastructurii;

3.2. Inițierea și negocierea cu UE, SUA și România a unui plan de modernizare multidimensional, a unui Plan MARSHALL.

Proiectul elaborat urmează a fi mediatizat pentru discuții și îmbunătățiri din partea societății civile, a partidelor politice și a instituțiilor publice de pe ambele maluri ale Prutului, aprobat ulterioar de către ambele Parlamente. Noi vedem o Românie reîntregită, prin prisma potențialului uman și a atuurilor politico-economice ale României modernizate, cu care ne vom mândri noi, copii și nepoții noștri : O Țară cu o populație de peste 25 milioane de locuitori, cu un grad înalt de securitate, România va deveni a doua mare piață în Europa Centrală. Poziția sa geografică, geopolitică, tezaurul național, importanța resurselor naturale, potențialul intelectual și o mână de lucru calificată sunt factori favorizanți.

Dumnezeu sa ajute Națiunea Româna să-si împlineasca idealul național al Reîntregirii.

Chișinău, 27 martie 2013

 

Către Excelența Sa,

Președintele Republicii Moldova, dl Nicolae Timofti

Poziția Consiliului Unirii privind căile de depășire a crizei politice din R.Moldova

 

Stimate Domnule Președinte,

Noi, membrii Consiliului Unirii, în cadrul căruia activează Partidul Național Liberal din Republica Moldova, Asociația veteranilor de război – 1992 ”Tiras-Tighina”, alte partide din Republica Moldova și din România și numeroase organizații nonguvernamentale, persoane din diaspora românească – reprezentanți activi ai societății civile, îngrijorați de situația politică tensionată, cauzată de prestația clasei politice de la guvernare, ne exprimăm poziția, urmărind un singur scop – sensibilizarea societății în legătură cu responsabilitatea tuturor pentru momentul politic, pentru a-l influența prin atitudinea luată de membrii CU.

În 2010, Alianța pentru Integrare Europeană a inițiat  un obiectiv de interes național major – accederea R.Moldova în  UE. Acordul de Constituire a AIE-2 includea valorile și principiile pe care noua coaliție de guvernământ s-a angajat să le promoveze, acestea cuprinzând 7 priorități:

 1. Integrarea europeană

 2. Reintegrarea statului

 3. O creștere economică sustenabilă

 4. Supremația legii și neutralizarea corupției

 5. O politică externă eficientă și echilibrată

 6. Descentralizarea puterii

 7. Combaterea sărăciei. Servicii publice de calitate

La numai doi ani de existență, liantul de «beton» al coaliției a fost erodat prin fenomenele nocive din interior (mafia, corupția, interesele înguste de partid, oligahizarea sistemelor politic și economic ș.a.) și influențele antinaționale din exterior, cedând lamentabil.

În toți anii de după Independență, în perioadele când vectorul european al celui de-al doilea stat românesc devine mai pronunțat și mai realizabil, inițiatorul și sprijinitorul separatismului, Federația Rusă, regizează provocări pentru deturnarea demersului european al statului, prin slăbirea securității politico-militare și economice a statului, călcându-ne în picioare ca parte a unei națiuni mari, cu istorie bogată, România – acum membră a familiei euroatlantice. Iar Chișinăul oficial, în loc să manifeste demnitate națională, să ceară un tratament adecvat din partea Moscovei, se complace și tace.

Nici o guvernare, până în prezent, nu a luat măsurile necesare pentru a negocia cu F.Rusă de pe poziție de stat suveran și independent, ce nu ar permite implicarea factorilor externi în treburile noastre interne. Nici față de liderii separatiști nu se aplică, în continuare, legea, nu au fost demascate acțiunile capilor „coloanei a cincea” de a ne menține ca stat-ostatic pe orbita intereselor antieuropene și antiromânești ale F.Ruse. Necontracararea acestor procese submersibile ne demonstrează că actuala conducere nu apără nici integritatea statului în fața ingerințelor forțelor ostile cauzei naționale, drept dovadă e și formarea, în luna februarie, a unor detașamente paramilitare căzăcești la Ocnița, Otaci, Comrat, cu sprijinul autorităților publice locale. Adevărul pare să fie că cei ce conduc R.Moldova nu știu, de fapt, care e cauza noastră națională.

Această stare de lucruri, suprapusă unei crize permanente de sistem, a adus statul în prag de faliment. La nivel oficial, în rapoarte și în declarațiile demnitarilor, nu se întrevede o îngrijorare ce ar trebui să fie strigătoare la cer, urmare a stagnării proceselor de reformare și modernizare a statului. Nu se recunoaște (este o temă tabu) că societatea, în ansamblu, se află de multă vreme într-o criză de sistem profundă, neînregistrîndu-se, practic, o creștere economică!

Este cert că o politică, insuficient de bine explicată, nu are șansa de a fi acceptată de cei pe care îi vizeaza: oamenii.

De ce atâta forfotă în jurul intereselor clasei politice de la guvernare? Pentru că, în spatele acesteia, se află o populație însărăcită în proporție de 95%, lăsată de izbeliște, marginalizată și uitată inclusiv de mass media! Această stare toarnă apă la moara comuniștilor și a generat, inevitabil, a doua criză politică din ultimii doi ani, compromițând proiectul politic al integrării celui de-al doilea stat românesc în Europa!

Ca urmare, societatea a intrat într-o perioadă de debusolare totală, toată lumea caută vinovații, mai ales pe segmentul de centru-dreapta al eșichierului politic.

Suntem convinși și conștienți că vina, de fapt, cade pe liderii și echipele de conducere a partidelor, care uzurpează actul decizional în structurile politice, ce neglijează mecanismele democratice în entități politice gestionate ca SRL-urile. Aceasta este lecția de bază pentru regândirea și reformarea sistemului politic și electoral, ce generează astăzi monopolul politic oligarhic.

Sondajele indică un nivel de neîncredere în guvernarea R.Moldova, decăzut până la 10%, raportat catastrofal și la regimul comunist! Cauza rezidă și în declarațiile liderilor AIE și ale Opoziției, în încercările fatale de redirecționare a demersului proeuropean, prin declanșarea de alegeri parlamentare anticipate.

Cum vedem noi, unioniștii, ieșirea din actuala criza politică.

Domnule Președinte,

Sperăm ca această Poziție a Consiliului Unirii, ca Platformă unionistă parte a societății civile, să fie apreciată ca o presiune curajoasă și adecvată în luarea deciziilor de către Excelența Voastră în zile de grea cumpănă.

Propunerea are menirea să calmeze rivalitatea din alianță, să contribuie la identificarea consensului în AIE -3 – singura condiție ce ar putea evita naufragiul vectorului european. Comuniștii antieuropeni și antiromâni, la fel ca și socialiștii, ieșiți din găoacea comunistă, nu pot fi o alternativă conducerii actuale a statului.

Considerăm drept important rolul pe care îl puteți avea acum prin autoritatea funcției, prin experiența de a alege grâul de neghină, prin voința de a menține echilibrul în societate și a realiza idealul național.

Există șansa de a nu se devia de la calea marcată de AIE spre UE.  Iată cele TREI condiții obligatorii:

 Toți factorii decizionali să aplice, în elaborarea soluției, o abordare realistă, sinceră, adecvată momentului, punându-se la negocieri în față Adevărul și Interesul Național.

 

Programul de guvernare, relativ bun, să fie transmis spre realizare noului cabinet AIE, pentru a se porni, din mers, la acțiuni.

 

Acceptarea unei soluții de consens – a unui Guvern condus de o personalitate – lider informal din societatea civilă sau mediul din afaceri, care ar face față provocărilor expuse în Poziția noastră.

Înscăunarea unui Cabinet Tehnocrat al Salvării Naționale, condus de un lider proeuropean, ar spori dialogul obiectiv al formațiunilor din Alianță, ar reduce influența liderilor de partid asupra politicilor Guvernului și ar evita utilizarea abuzivă a resurselor administrative de către componentele AIE în viitoarele alegeri. Succesul sau insuccesul acestei echipe va depinde de majoritatea parlamentară, de responsabilitatea colectivă asumată pentru eficiența actului decizional, de concentrarea eforturilor pentru realizarea Programului de guvernare.

Societatea este în căutarea unui lider național. Istoria ne arată că marile evenimente sunt opera unor mari personalități – Isus Hristos, Ștefan cel Mare și Sfânt, Napoleon, Lee Kuan Yew ș.a. Partea din stânga Prutului a națiunii române este în căutarea, identificarea și promovarea unui lider vizionar, stâlp al spiritualității dacice, înțelept, carismatic, patriot cu demnitate, ghidat de interesele poporului, capabil să-și asume destinul Țării, gata de sacrificiu pentru reîntregirea și modernizarea Statului în cadrul UE.

Președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, a declarat la Chișinău: «Am avansat negocierile privind Acordul de Asociere. Democrația și ordinea de drept stau la baza acestui acord. Scopul nostru comun este de a încorpora drepturile omului și a include economia Moldovei în economia vastă a Europei. Trebuie să ne asigurăm anumite standarde, pentru ca să deveniți parte a acestei Uniuni, pentru că astfel UE va deschide mai multe uși».

Platforma Consiliul Unirii, comemorând cu adancă pietate și mândrie națională Actul istoric de la 27 Martie 1918, prin care Sfatul Țării de la Chișinău a dat semnalul înfăptuirii României Întregite, a demonstrat conștiința că starea de separare actuală a României, în totală contradicție cu moștenirea lăsată de anul 1918, trebuie îndreptată spre reîmplinirea idealului național al Reîntregirii, prin eforturile forțelor civile și politice românești și implicarea majoră a statutului.

În speranța că Poziția noastră va fi auzită, primiți, domnule Președinte Nicolae Timofti, asigurările noastre de adâncă considerație.

În numele Consiliului Unirii semnează :

 

Ștefan Maimescu, ex-deputat, membru al Consiliului Național al Unirii-1991, membru al

Consiliului ,,Asociației Parlamentul-90”, președintele Asociației socio-culturale ”Maluri de Prut” din Italia

Anatol Caraman, locotenent-colonel, cavaler al Ordinului “Ștefan cel Mare”,

președintele Asociației Veteranilor Războiului – 1992 ”Tiras-Tighina”

Gheorghe Mârzencu, ziarist, membru ai Asociației obștești ”Memoria victimelor regimului

totalitar comunist”

Gheorghe Viță, jurist, președintele Uniunii Românilor din Basarabia, nordul Bucovinei și

Ținutul Herța

Vitalia Pavlicenco, doctor în filologia română, ex-deputat, deținătoare a Ordinului Național al

României “Pentru Merit” în Grad de Comandor, președintele PNL

Anatolie Revenco, vicepreședinte al Partidului Național Liberal

Timotei Țurcanu, inginer

Consiliul Unirii

Chișinău, 27 martie 2013

 

 

,

Consiliul Unirii se pregateste de Ziua Nationala a Romaniei
Membrii activi din Republica Moldova ai Consiliului Unirii s-au intrunit joi, 2 noiembrie, in sedinta traditionala, in care au discutat prioritatile din activitatea acestei platforme unioniste. Pe ordinea de zi s-a propus sa se examineze chestiunea marcarii zilei de 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei, pozitia CU fata de alegerile parlamentare din Romania, de la 9 decembrie, si pregatirea, dupa un an de activitate intense, a lansarii unui manifest al unionistilor, care se afla in curs de redactare.
Referitor la 1 Decembrie, o componenta a CU, Asociatia veteranilor de razboi, “Tiras-Tighina”, a depus o cerere la Primaria Chisinau, pentru o manifestare. Aceasta urmeaza sa fie examinata, avind in vedere ca mai figureaza pe site-ul Primariei rezervari ale unor importante spatii publice pe citiva ani inainte la cererea unui partid.
Dupa Marsul Unirii de la 21 octombrie, membrii CU si-au exprimat dorinta de a participa la programul de manifestari de Ziua Nationala a Romaniei de la Alba Iulia, Romania. S-a decis ca membrii si simpatizantii CU, care detin cetatenie romana si doresc sa participe, sa sune la sediul CU – 022 211818, 022 211677 si sa se inregistreze, pretul pentru drum fiind unul acceptabil.
De asemenea, Asociatia veteranilor de razboi “Tiras-Tighina”, in cooperare cu Platforma civica “Actiunea-2012” si cu structuri din Romania, intentioneaza sa desfasoare la Chisinau, pe un stadion inca neprecizat, o reprezentare teatrala simbolizind lupta dintre daci si romani, pe 2 decembrie, la care vor fi prezenti si membrii CU.
Pentru manifestarile indicate mai sus acum se cauta mijloace financiare sau logistice, in special pentru cazarea grupului CU care pleaca la Alba Iulia, pe 30 noiembrie spre 1 decembrie, si, respectiv, a grupului ce va oferi un spectacol impresionant la Chisinau, pe 2 decembrie.
Toti cei care pot da o mina de ajutor sunt solicitati sa telefoneze la numerele indicate mai sus, precum si la numerele de celular 069415551 (Nicolae), 069235927 (Ion).
In legatura cu alegerile parlamentare din Romania, membrii prezenti la sedinta au decis ca Platforma unionista “Consiliul Unirii” sa ii indemne pe membrii sai cu drept de vot sa-i sprijine pe acei candidati pentru colegiul din care face parte si Republica Moldova care sunt pentru Unirea celor doua state romanesti. CU nu nominalizeaza persoane, pentru ca din Platforma unionista fac parte membri cu diferite optiuni politice si scopul coordonatorilor este sa faca totul pentru a aduna membri cu diferite convingeri si optiuni, dar solidari pe obiectivul unionist.
Opinia publica va fi anuntata cind Consiliul Unirii va lansa Manifestul unionistilor.
Serviciul de presa al CU
,

Chișinău, eveniment major în politica românească
Din Noua Redactare a Statutului PNL: „Partidul promovează imperativul reîntregirii neamului românesc, prin lichidarea consecințelor juridice ale Pactului criminal Molotov-Ribbentrop, ca să se restabilească adevărul istoric pentru partea poporului român ce locuiește în frontierele legale ale Republicii Moldova, recunoscute de ONU, după proclamarea Independenței față de URSS. PNL pledează pentru unificarea – pe cale pașnică, democratică – a celor două state românești, adică pentru Unirea Republicii Moldova cu România, drept cea mai scurtă cale de desprindere de sfera de influență rusească și de accedere rapidă în NATO și UE. Partidul militează pentru acest obiectiv prin mijloace legale, nonviolente, conforme cu principiile fundamentale ale democrației.
 
Serviciul de presă al PNL”

Doamnă Vitalia Pavlicenco, stimați domni și doamne din conducerea PNL și a Consiliului Unirii,

Ați reușit să avem, noi, toți românii, un partid unionist, activ, la zi. Ne adunați pe toți cei care acționăm fără încetare pentru Reîntregirea României. Societatea Culturală București-Chișinău susține cu tenacitate, de mai multă vreme, introducerea în Constituția României a următorului articol:
Reîntregirea României este un deziderat legitim al Neamului Românesc.
Suntem împreună cu dumneavoastră, dragi unioniști de la Chișinău! Reîntregirea României este inevitabilă! Calea Reîntregirii pe cale pașnică este deschisă, beneficiem de legislația internațională, determinantă fiind voința noastră unificatoare. Să ne amintim mereu că voința unificatoare a fost cea mai puternică forță din istoria românilor. Marii Martiri ai Unirii, Burebista, Mihai Viteazu, Mihail Eminescu,  ne sunt exemple de urmat. Burebista i-a unit pe toți dacii într-un singur stat, Mihai Viteazu  a unificast Tansilvania, Moldova și Țara Românească.  Mihail Eminescu este, la fel, un mare martir al Reîntregirii, martirul Reîntregirii Transilvaniei cu Patria-Mamă, azi,  voivodând, fiind un port drapel unificator, pentru Reîntregirea României, în Basarabia, Ținutul Herța și în nordul Bucovinei.  Al.I. Cuza  a unit  Moldova și Țara Românească. Voința unificatoare a acționat din nou și s-a finalizat la 1 Decembrie 1918 .Niciodată Unirea nu a fost un dar din partea imperiilor, acestea fiind puse asupra faptelor împlinite. Dumnezeu este de partea celor care nu renunță la adevăr. Suntem un singur popor pe teritoriul nostru strămoșesc. Reîntregirea este legitimă.
Societatea Culturală București-Chișinău,
Gheorghe Gavrilă Copil,
președinte

,

Un imens tricolor viu, format din aproximativ 3000 de omeni,  a fluturat la Marsul Unirii Basarbiei cu Romania, pe traseul Piata Victoriei , Calea Victoriei,  Piata Operei .    Participanții la Marș au  propus  spre asumare candidaților la alegerile parlamentare din 9 decembrie o serie de revendicări grupate sub genericul Pact pentru Basarabia.

Unionistii  mai  tineri  sau  mai  varstnici  sau adunat in fata Guvernului Romaniei  (P-ta Victoria ) la  chemarea  Platformei  ” Actiunea  2012 ” . Ca  oameni  de  presa  dar  si  ca  unionisti  convinsi  nu  aveam  cum  sa  ratam  un  asemenea  eveniment . De  fapt  ne-am  intalnit  acolo  cu  toata  lumea  buna  din  presa  unionista : dl  Popescu  Eugen de  la  RGN  PRESS , d-na Iulia  Modiga de  la  INFOPRUT , dl  Vasile Tarateanu de la ” ARCASUL ” din  Cernauti , d-na  Vitalia  Pavlicenco – lider  al  Consiliului  Unirii  din  partea caruia  au  raspuns  ” prezent ” numerosi  membrii  atat  din  Romania  cat  si  din R. Moldova . Au  fost  prezenti  numerosi  reprezentanti  de  la  o  multime  de  ONG-uri : ” Piata  Universitatii ” , ” Burebista – Flacara Sacra ” , Au  participat  si  persoane   neafiliate  ONG-urilor  de  la  VIP-uri  arhicunoscute  ca  Doru  Braia  sau  Liviu  Petrina – fost  diplomat  roman  si  fost  vicepresedinte  PNT- cd  si  pana la  unionisti  simpli ,  romani  de  pe  ambele  maluri  ale  Prutului  si  cu  Inima  Romana . Organizatorii  au  impartit  veste  : albastre , galbene  si  rosii.  Participantii au plecat  incolonati  în  trei  grupuri  : albastru , galben  si  rosu de-a lungul  Caii  Victoriei spre  Cercul Militar Național , flancati  de  cordoanele  de  jandarmi  dar  si  de  politisti  in  masini  si  pe  motociclete . S-au  strigat  permanent  multe  lozinci  unioniste :  ” Chisinau  si  Bucuresti / Doua  inimi  romanesti ! ” , ” Unire / Unire / Unire !  ” , ” Basarabia  e  Romania ” , dar  si  lozinci  gen : ” Rusia NU  uita / Basarabia  NU-i a ta ! ” sau  ” Jos  cisma / Din  Transnistria ! „ etc . In  fata  Cercului Militar  National s-a  facut  o  scurta  oprire  si  s-a  strigat  puternic  ” Unire ” de mai  multe  ori . Apoi  s-a  cantat  Imnul National  ” Desteapta-te  Romane ” . Dupa  acest  moment  emotionant  s-a  continuat  marsul  pe  B-dul  Regina  Elisabeta  pana  in  fata  Operei  Romane . Pe  tot  parcursul  s-au  scandat  lozinci  unioniste  . Traseul  de  peste  patru  kilometri  a  fost  parcurs  in  circa  doua  ore  si  fara  nici  un  fel  de  incident . In  fata  Operei  s-a  dat  citire  ” Pactului  pentru  Basarabia ” adresat  politicienilor  din  toate  partidele  politice . Au luat cuvantul, George  Simion din  partea  organizatorilor  dar  si  romani  veniti  din R. Moldova  special  pentru  acest  eveniment . O multime de oameni  inflacarati de sentimentul national si-au facut poze imbratisati  in  jurul  pancartelor unioniste . Au  fost  prezente  la eveniment pentru a relata de la fata locului, Tvr  1 , Radio Romania Actualitati , Pro Tv , Realitatea Tv , DiGi Tv , OTV etc . Formatia  ” Stefan – voda ” venita  special  de  la  Chisinau  imbracati  in  frumoasele  lor  costume  nationale,  au  incantat  participantii  la  mars adunati  in  fata  Operei dar  si  asistenta cu  frumoasele  melodii  populare  romanesti . Speram  ca  politicienii  si  decidentii  politici  vor lua  act  de  mesajul  transmis de  acest  mars  si  de  toate  celelalte  actiuni  unioniste.  Cu  putina vointa  politica si  putina  dibacie  in  prezentarea  cauzei  noastre  romanesti  in  fata  partenerilor  occidentali  este  posibil  ca  in  cativa  ani  visul  atator generatii  de  romani sa  se  transforme  in  realitate : RE-UNIREA  CELOR  DOUA  STATE  ROMANESTI .

 

In semn de solidaritate cu participantii  la Marsul Unirii din Bucuresti, o parte din românii care locuiesc la New York s-au adunat in fata Insitutului Cultural Român, de la Consulatul României.

 

 

Material realizat de Dacian Dumitrescu și Dorian Theodor

*Acest  articol  si  toate  articolele postate  pe  RBN  PRESS pot  fi  preluate de  toate publicatiile  romanesti  interesate , din  tara  sau  de  peste  hotare , cu precizarea  sursei.

 

 

 Comunicat din partea ” Actiunea 2012″

Bucureștiul în ton cu Unirea

3000 de persoane cu veste albastre, roșii și galbene au format un imens tricolor viu la Marșul pentru Unire de la București.

Participanții la manifestația organizată de Platforma Civică Acțiunea 2012 au solicitat Unirea cu Republica Moldova ca prioritate națională. În acest sens, unioniștii au propus spre asumare candidaților la alegerile parlamentare din 9 decembrie o serie de revendicări grupate sub genericul Pact pentru Basarabia.

Susținerea prin discursuri publice a necesității unirii, sprijinirea companiilor din România și din Republica Moldova pentru extinderea activității pe întreg spațiul celor două state, crearea unui departament pentru reintegrarea Republicii Moldova sunt câteva dintre solicitările a peste 30 de organizații nonguvernamentale din România, Republica Moldova și diaspora. Candidații semnatari ai Pactului pentru Basarabia vor fi promovați și recomandați alegătorilor pe un site realizat special cu acest scop: www.pactbasarabia.ro.

,,Mii de oameni au ieșit în stradă la Chișinău pentru Unire. Am considerat că ține de datoria noastră să facem același lucru. Așteptăm reacția candidaților la alegerile parlamentare din 9 decembrie”, a declarat Marius Lulea, copreședintele Platformei Civice Acțiunea 2012.

Platforma Civică “Acțiunea 2012” este o coaliție formată din peste 30 de organizații nonguvernamentale și grupuri de inițiativă care susțin unirea Republicii Moldova cu România și militează pentru realizarea obiectivului generațiilor trecute, prezente și viitoare de regăsire a românilor de pe cele două maluri ale Prutului în cadrul aceluiași stat.

 

 

Platforma Civică “Acțiunea 2012”                                                                              21 octombrie 2012

Contact: Iulia Modiga +40727 689 615

 

 

 

Noi, organizațiile și grupurile de inițiativă cuprinse în Platforma Civică “Acțiunea 2012”, alături de voluntari și simpatizanți, preocupați de necesitatea transformării problematicii Unirii României cu Republica Moldova în prioritate națională, propunem tuturor candidaților la alegerile parlamentare din 9 decembrie, să semneze și să își asume următorul

 

PACT PENTRU BASARABIA

 

În viziunea noastră, acest document este generat de creșterea interesului față de viitorul comun al românilor de pe ambele maluri ale Prutului, reflectat și în acțiunile culturale și sociale privind reîntregirea națională, la care s-au manifestat zeci de mii de persoane pe parcursul anului 2012.

 

Considerăm că societatea românească s-a democratizat și responsabilizat suficient după căderea comunismului, dar și a blocului sovietic, pentru a revendica anularea pe cale pașnică si cu respectarea principiilor de drept internațional în vigoare a consecințelor Pactului Ribbentrop-Molotov.

 

Solicităm în mod deschis politicienilor care reclamă voturile românilor să se responsabilizeze și să aducă în granițele naționale cei peste trei milioane de români de la Est de Prut, privați de dreptul la Patria Mamă, bunăstare, securitate și identitate națională.

 

Considerăm că este necesar ca toți factorii de răspundere din România și Republica Moldova să fie promotorii solidarității naționale și ai reunirii românilor de pe cele două maluri ale Prutului, mai presus de ideologiile de partid.

 

În acest sens, PACTUL PENTRU BASARABIA reprezintă un angajament și un set de măsuri concrete care vor fi implementate pentru reunirea celor două state românești.

Asumarea este publică, ceea ce înseamnă că semnatarii oferă o garanție a efortului depus în viitor în acest sens, nu un simplu artificiu electoral menit să extindă numărul votanților.

Platforma Civică Acțiunea 2012, coaliție formată din peste 30 de organizații nonguvernamentale și grupuri de inițiativă care militează pentru reunirea României cu Republica Moldova, organizatoarea Marșului pentru Unire de la București, din 21 octombrie, în asentimentul tuturor celor prezenți la această manifestație, înaintează următoarele:

 

ASUMARE PUBLICĂ

 

 1. Apariții publice în care să susțină reunirea celor două state românești și recunoașterea existenței unui singur popor pe ambele maluri ale Prutului. Termen: înaintea alegerilor din decembrie 2012.
 2. Discursuri în plenul Parlamentului care amintesc de necesitatea refacerii unității naționale a neamului românesc prin reunirea cu Republica Moldova, ținute cu ocazia sărbătorilor naționale și nu numai.

 

LEGISLATIV

 

 1. Garantarea securității Republicii Moldova de către statul român si partenerii săi internaționali, în cazul unei agresiuni externe.
 2. Finalizarea procedurilor de adoptare a zilei de 31 august (Ziua Limbii Române) ca sărbătoare legală.
 3. Acordarea cetățeniei române în mod automat și simplificat tuturor celor care se declară etnici români în documentele oficiale din Republica Moldova.
 4. Desființarea obligației privind necesitatea deținerii sumei de minimum 500 de euro în cazul acordării vizei pentru cetățenii Republicii Moldova care doresc să viziteze România.

 

ECONOMIC

 

 1. Crearea spațiului economic comun prin:
  1.  Subvenționarea taxelor suplimentare pentru produselor fabricate în Republica Moldova;
  2. Integrarea celor două sisteme energetice naționale;
  3. Integrarea infrastructurii aeroportuare, feroviare și de transport rutier;
  4. Integrarea sistemului poștal și unificarea sistemului de telefonie
 2. Deschiderea pieței de muncă pentru toți cetățenii Republicii Moldova.
 3. Sprijinirea companiilor din România și din Republica Moldova în vederea extinderii activității pe întreg spațiul celor două state românești.

INSTITUȚIONAL

 

 1. Crearea unui departament pentru reintegrarea Republicii Moldova, aflat în subordinea directă a primului ministru.
 2. Integrarea în strategia euro-atlantică a României a unui capitol privind renirea cu Basarabia și rolul acesteia în securitatea națională dar și a flancului estic al NATO și al Uniunii Europene.
 3. Compatibilizarea legislativă dintre România și Republica Moldova prin implementarea reglementărilor din acquis-ul legislativ european tradus integral în limba română, folosind expertiza României, de către Ministerul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii de la București, respectiv Chișinău, precum și de către Institutul European din România.
 4. Bugetarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni cu o sumă egală cu suma acordată de statul român minorităților naționale din România.
 5. Numirea la conducerea ambasadei de la Chișinău, a Institutului Cultural Român – Chișinău și a Institutului Eudoxiu Hurmuzachi, a unor persoane competente, care să servească în mod real interesele românești.
 6. Finanțarea de către Guvernul României, în parteneriat cu Ministerul Culturii de la Chișinău, a traducerii integrale în limba română a materialelor video, conform legislației Republicii Moldova.
 7. Deschiderea unui studiou al Televiziunii Române la Chișinau, care să transmită zilnic informații în și din Republica Moldova, astfel ca publicul să fie ancorat în realitatea cotidiană a celor două spații.

 

EDUCAȚIONAL

 

 1. Crearea în cadrul Ministerului Educației și Cercetării al României a unui birou special responsabil cu integrarea culturală și socială a studenților și elevilor barasarabeni aflați la studii în România.
 2. Regândirea sistemului de selecție a burselor acordate tinerilor din Republica Moldova astfel încât aplicantul să poată demonstra atașamentul față de cultura, spiritualitatea și valorile românești.
 3. Introducerea în manualele de istorie a unui capitol special despre despre românii din jurul frontierelor și din Balcani, în special privind istoria comună a românilor de pe cele două maluri ale Prutului.

Politicienii, ca oameni de stat care cunosc istoria poporului pe care îl conduc, știu că „Basarabia e România”, iar în acest sens, noi, românii, așteaptăm ca ei să acționeze pentru îndeplinirea idealurilor naționale.

 

21 octombrie 2012

Platforma Civică “Acțiunea 2012”

 

,

     Consiliul Unirii vă invită în rândurile sale!

Apel către Congresul al V-lea al Diasporei Republicii Moldova


Stimați participanți,

Consiliul Unirii, constituit în februarie 2012, include în rîndurile sale, prin înscriere benevolă, o seamă de cetățeni ai Republicii Moldova, plecați peste hotare urmare a situației economice și sociale dificile din societate. Dumneavoastră, în opinia noastră, sunteți cei mai buni români, care și-au asumat toate riscurile integrării în țări străine, pentru a asigura supraviețuirea familiilor lor și supraviețuirea celui de-al doilea stat românesc, prin mijloace constituind 40 la sută din PIB.

 

Românii basarabeni au cunoscut viața europeană și – suntem siguri – sunt adepții ideii de unitate națională românească și de reîntregire a neamului românesc drept un deziderat sfânt. Exact această speranță a Dumneavoastră a condus la votul masiv pe care l-ați dat în 2009 și în 2010 pentru forțele declarate proeuropene, care, însă, ajunse la guvernare, au uitat de rolul decisiv al Diasporei în producerea alternanței democratice la Putere.

 

Consiliul Unirii a organizat și sprijinit, în acest an, numeroase acțiuni dedicate datei tragice a destinului românilor din stânga Prutului – 200 de ani de ocupație ruso-sovietică. Nici după proclamarea Independenței, Republica Moldova nu a obținut o adevărată Renaștere Națională. Dezamăgiți și disperați, basarabenii au plecat în lume, asigurând viabilitatea unui stat în care lucrurile nu se îmbunătățesc.

 

Se pare că și actuala Putere, ca și cea comunistă, știe doar să manipuleze Diaspora prin slogane stataliste, în scopul egoist de a obține voturile necesare ca să promoveze sus trădători de interes național, în timp ce, de fapt, supraviețuirea celui de-al doilea stat românesc se datorează, de două decenii, remitențelor gastarbaiterilor și ale căpșunarilor.

 

Guvernanții nu au răspuns, însă, acestei contribuții financiare și electorale a imigraților noștri prin crearea celor 100 de mii de locuri de muncă promise, a unui cadru juridic, economic și financiar pentru a valorifica și proteja investițiile propriilor cetățeni în economie, restabilind încrederea în stat prin reducerea corupției, a protecționismului și a injustiției.

 

Suntem convinși că românii basarabeni se regăsesc peste hotare în societăți și acțiuni comune cu frații români, plecați și ei la munci pentru a supraviețui. Noi, Consiliul Unirii, avem o mulțime de asemenea exemple, pe care le-am salutat și propagat prin resursele ce ne stau la dispoziție. Noi credem că acel curaj pe care l-ați demonstrat prin efortul de a răsturna regimul comunist trebuie urmat, consecvent, prin efortul de a vă uni peste hotare – români cu români – și a cere Unirea celor două state românești. Pentru a fi cu toți românii împreună în comunitatea euratlantică și a avea un Stat Românesc Unitar comun și puternic, salvând neamul românesc de urgia din Est, ce ne șantajează continuu și se împotrivește dezideratului nostru european.

 

Numai cu toată românimea vom fi în rând cu lumea civilizată și ne vom bucura de toate avantajele comunității europene, care ne așteaptă, uniți între noi.

 

Consiliul Unirii vă invită alături, să pledăm împreună pentru eliberarea noastră definitivă, pentru lichidarea consecințelor Pactului criminal Molotov-Ribbentrop și pentru realizarea aspirației seculare de unitate a românilor.

 

Chișinău, 11 octombrie 2012

 

,

A avut loc o sedinta comuna a coordonatorilor Consiliului Unirii si Actiunii 2012

Marti, 11 septembrie, a avut loc o sedinta comuna a coordonatorilor Consiliului Unirii si Actiunii-2012. S-a discutat despre ultimele evolutii politici si atitudini in contextul Marsului demnitatii Romanesti de la 16 septembrie. Fiecine implicat cu raspunderi a raportat starea de lucruri in domeniul aflat in coordonare. S-a precizat ca miercuri va avea loc o sedinta de judecata legat de chemarea in instanta de catre Primaria Municipiului Chisinau a organizatorilor din partea Actiunii-2012, pentru a obtine aminarea marsului de la 16 septembrie.

Coordonatorii celor doua Platforme – civica si unionista – au examinat toate eventualitatile legate de desfasurarea Marsului, au luat deciziile necesare legat de conferinta de presa de miercuri de la ora 11.00 si au verificat procesul de invitare a unui numar cit mai mare de romani si alogeni la marsul de la 16 septembrie, care isi poate modifica doar traseul, nu si ziua, locul sau ora.

Serviciul de presa al CU

© Copyright 2012 - ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press