Aniversarea celor 98 de ani de la Unirea Basarabiei cu România la Parlamentul României și dezbatere cu tema „27 martie – ISTORIE, ASPIRAȚIE, PERSPECTIVE”

Aniversarea celor 98 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, când în ziua astrală din 27 martie 1918, deputații Sfatului Țării Republicii Democratice Moldovenești au votat Unirea cu Patria – Mamă, este un semn că lupta pentru Reîntregirea Neamului și a Țării nu s-a pierdut în vâltoarea timpurilor care au trecut peste noi.           

 Afis_27_Martie_Istorie_aspiratie_PerspectiveAzi, recunoașterea existenței „unui stat românesc independent pe teritoriile anexate cu forța în urma înțelegerilor secrete stabilite prin Pactul Molotov-Ribbentrop” ce reprezenta „un pas decisiv spre înlăturarea pe cale pașnică a consecințelor nefaste ale acestuia, îndreptate împotriva drepturilor și intereselor poporului român”, după cum se menționa în Declarația Guvernului României de recunoaștere a independenței Republicii Moldova din 27 august 1991, nu a putut genera un consens național și o strategie adecvată menită a înlătura nedreptățile ISTORIEI.           
S-au făcut și se fac multe pentru apropierea sufletească, culturală, și parțial economică, dintre cei aflați pe ambele maluri ale Prutului.  Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina a fost, este și va fi implicată din plin în acest teribil efort de a susține și oferi conținut Idealului Reîntregirii Națiunii Române.           
În contextul acestui efort, Consiliul Național al Asociației Culturale Pro Basarabia și Bucovina, împreună cu Comisia Românilor de Pretutindeni din cadrul Senatului României, au organizat dezbaterea  „27 martie – ISTORIE, ASPIRAȚIE, PERSPECTIVE”, eveniment dedicat marcării a 98 de ani de la Unirea Basarabiei cu România și situației geopolitice prezente din R. Moldova, care a avut loc la Parlamentul României, Sala „Avram Iancu”, în data de 23 martie 2016.

Înregistrări video: 98 de ani de la Unirea Basarabiei cu România la Parlamentul României

„Deștepată-te române…” imnul de stat al României intonat solo-voce de cant-autorul Octavian MÂNDRUȚĂ, membru al Asociației Culturale Pro Basarabia și Bucovina Filiala „Pan Halippa” București

Video: Rugăciunea tinerei Monica Pîrlici care a emoționat o țară la emisiunea „Moldova are Talent”, redată ca mesaj la deschiderea evenimentului dedicat aniversării a 98 de ani de la Unirea Basarabie cu România la Parlamentul României

Textul rugăciunii:  „Curăță-ne Doamne casa și masa, și duhul, și trupul, de toate rătăcirile, de toate păcătuirile, de toate nelegiuirile, așa încât să nu ne rămână decât o singură grijă, un singur drum, o singură dragoste și o bucată de pâine pe masă.
Izbăvește-ne Doamne de străvechiul nostru blestem de a porni peste tot și nu a ajunge nicăieri, de a încărca mai mult decât putem duce, de a le începe pe toate și a nu duce nimic până la capăt.
Scoală-ne Doamne în zori și trimite-ne la muncă, la munca cea care nu atât pentru tine, cât pentru aproapele tău, nu atât pentru trup, cât pentru suflet. Dăruiește-ne o zi bună cu spor și hărnicie, așa încât spre seară întorși acasă, împăcați cu sine și cu lumea din jur să cinăm cu ceea ce ni s-a dat – pâine și apă. Atât.”

Video Dr. Ion CONSTANTIN – Istoric la Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, prelegere despre însemnătatea actului istoric de la 27 Martie 1918, când Basarabia s-a unit cu Țara

Video: Viorel BADEA (organizator)
Vicepreședinte Comisiei românilor de pretutindeni din Senatul României

Video: Aurelian MIHAI
Deputat în Parlamentul României

Video: Eugen Tiberiu POPESCU – Director General al Institutului Eudoxiu Hurmuzachi

Video: Dr. Constantin CORNEANU – Istoric
Președintele Asociației Europene de Studii Geopolitice și Strategice „Gheorghe I. Brătianu”

Video: Nicolae LUPAN,
Membru fondator și primul președinte al Asociației Culturale Pro Basarabia și Bucovina

Video: Marian CLENCIU (organizator)
Președinte al Consiliului Național al Asociației Culturale Pro Basarabia și Bucovina

Video: Nicolae PETRESCU Redi – președintele Filialei Ploiești a Asociației Culturale Pro Basarabia și Bucovina

 

Video:Nicolae LUPAN despre „codița” (Culturală) din titulatura Asociației Culturale Pro Basarabia și Bucovina

VideoCezar PÂNZARU – președintele Filialei Constanța a Asociației Culturale Pro Basarabia și Bucovina

VideoRobert CHIRIAC, vicepreședinte al Filialei Onești a Asociației Culturale Pro Basarabia și Bucovina

VideoMarian CLENCIU președintele Consiliului Național al ACPBB, despre inițiativa de înfrățire a unor localități din România cu localități din R. Moldova și primarii românii care au arătat deschidere față de propunerea Asociației ACPBB

La eveniment au participat și o parte dintre primii primari din România care au răspuns propunerii de înfrățire între orașele și comunele din România și R. Moldova la inițiativa Asociației Culturale Pro Basarabia și Bucovina.
Constantin DRĂGHICI primar Amărăști (România)
Ion VASILE  primar Peșceana (România)
Ion HORĂSCU  primar Prundeni (România)

VideoRobert STĂNCIUGEL – istoric

VideoStefan HOSTIUC, din partea Societății pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina

Video: Vasile POPOVICI – Prim Secretar al Ambasadei Repubilcii Moldova la București

Au mai participat
Dr. Mihai NICOLAE  (partener)
Președinte Institutul Frații Golescu pentru românii de pretutindeni
Valentin MANU-IOSIFESCU
Președinte al Asociației Culturale Pro Basarabia și Bucovina în perioada 1997-2011
Eugen PĂTRAȘ
Director Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” Cernăuți (Ucraina)
Cristian SCARLAT
Președinte al Asociației „STINDRAD”, fondator al Oficiului Pentru Cultul Eroilor – ONCE
Evenimentul a fost precedat de vernisajul expoziției „MOLDOVA – Spațiu al Credinței, Culturii, Istoriei și Tradiției prin fotografia de arhitectură”,expoziție concepută și realizată împreună cu Uniunea Arhitecților din România. Coordonator arh. Gheorghe IONAȘCU
INVITATIE

Acest moment aniversar a făcut parte din suita de evenimente organizate de Asociație sub egida „Luna Basarabiei”, care se desfășoară consecutiv în mai multe orașe din România și R. Moldova

„Luna Basarabiei”, o sărbătoare inițiată de Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, devenită tradiție, contină și în 2016

Pagina Oficiala – Luna Basarabiei
La Mulți Ani, ROSA! Agenția Spațială Română (ROSA), împlinește 20 de ani

Astăzi, 20 noiembrie 2015, Agenția Spațială Română (ROSA) aniversează împlinirea a 20 de ani de la înființare, mai exact, dobândirea statutului de instituție publică cu personalitate juridică, statut legiferat prin Hotărârea Guvernului României nr. 923/20.11.1995.

De atunci, pe durata a două decenii, Agenția Spațială Română a devenit, pe baza propriilor eforturi de cercetare și consultanță, o organizație științifică și tehnologică având recunoaștere internațională, îndeplinind un rol esențial în coordonarea activităților naționale de cercetare și aplicații spațiale și de securitate.

„Agenția Spațială Română și-a desfășurat activitatea în ultimii 20 de ani sub auspiciile misiunii de a conștientiza la nivelul factorilor de decizie și societății civile rolul pe care tehnologiile spațiale îl au în creșterea calității vieții cetățenilor, și aici pot da câteva exemple: telecomunicații, telemedicină, agricultură de precizie, siguranța frontierelor, siguranța transportului aerian, maritim și terestru și nu în ultimul rând, managementul dezastrelor. Fiecare dintre acestea are un impact major asupra fiecăruia dintre noi”, declară Președintele ROSA, Dr. Marius-Ioan Piso.

În calitate de organizație guvernamentală, ROSA reprezintă Guvernul României în relația cu partenerii internaționali, inclusiv în relația cu Agenția Spațială Europeană (ESA). Un moment de referință, rezultat al eforturilor Agenției Spațiale Române, este data de 22 decembrie 2011, dată la care România a devenit cel de-al 19-lea Stat Membru cu drepturi depline al Agenției Spațiale Europene.

ROSA coordonează activitățile spațiale din România în concordanță cu Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, precum și cu politicile în domeniul spațial ale Uniunii Europene și ale Agenției Spațiale Europene. Unul dintre obiectivele principale ale Agenției Spațiale Române a fost și rămȃne în continuare informarea și sprijinirea organizațiilor din România pentru ca acestea să beneficieze de oportunitățile oferite de programele Agenției Spațiale Europene.

„Prin Programul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare pentru Tehnologie Spațială și Cercetare Avansată – STAR, pe care îl coordonăm din anul 2012, program planificat pentru perioada 2012-2019, am finanțat până în prezent 108 proiecte, fiecare dintre acestea contribuind la dezvoltarea de nișe tehnologice și de expertiză științifică raportat la domeniile prioritare de dezvoltare în domeniul spațial ale României. Peste 80 de organizații de cercetare, industriale și din mediul academic participă în cadrul Programului, fiind implicați peste 800 de profesioniști. Acest program este instrumentul prin care Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare asigură, prin Agenția Spațială Română în calitate de organizație conducătoare a programului, suportul la nivel național pentru implementarea Acordului dintre România și Agenția Spațială Europeană (ESA), privind aderarea României la Convenția ESA”, declară Dr. Marius-Ioan Piso.

Totodată, Agenția Spațială Română, prin propriul Centru de Cercetare (ROSA Research Centre), desfășoară proiecte de cercetare științifică și dezvoltare în domenii specifice activităților spațiale, urmărind obiectivele generale de a produce știință și tehnologie, de a transfera rezultatele către utilizatori, de a integra domeniile științifice și tehnologice avansate pentru realizarea de aplicații concrete cu impact socio-economic și de a genera capacitatea de construire și menținere a infrastructurii fizice și umane. ROSA îndeplinește aceste obiective atât prin resurse proprii, cât și ca integrator de proiecte complexe de cercetare și tehnologie spațială.

„Privim cu încredere și optimism către următorii ani și urmărim în continuare același obiectiv principal de a contribui la dezvoltarea comunității științifice românești și, nu în ultimul rând, la consolidarea rolului României de partener solid în colaborări internaționale”, încheie Dr. Marius-Ioan Piso.

Publicat de romaniabreakingnews.ro – sursa: rosa.ro
„Observatorul Militar” a împlinit 155 de ani de la prima apariție.

24 iulie 2014. Trustul de Presă al Ministerului Apărării Naționale a aniversat 155 de ani de la apariția primului număr al publicației “Observatorul militar”. Timp de mai bine de un secol și jumătate de existență, ziariștii militari au fost cronicarii oștirii și ai devenirii instituției militare. Jurnaliști din generațiile trecute și actuale, mulți dintre ei membri ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România au fost prezenți la eveniment.

Festivitatea a debutat cu inaugurarea Muzeului Presei Militare, primul de acest gen la noi, găzduit chiar de sediul Trustului de Presă al Armatei, din B-dul Unirii nr. 57. S-au implicat în realizarea acestui proiect, muzeografi și specialiști de la Muzeul Militar Național. Invitații au admirat fotografii, aparatură, exemplare de ziare, reviste, articolele, reportaje publicate în acea perioadă, emisiuni și filme, piese neprețuite, strânse și păstrate de-a lungul timpului în Arhivele Ministerului Apărării Naționale. Ele sunt, de astăzi, parte din patrimoniul nostru spiritual. Întâlnirea a continuat cu dezbaterea pe tema: “Presa departamentală, între realități instituționale și provocări profesionale”organizată în colaborare cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. A fost o dezbatere interesantă și provocatoare. Moderatorul ei, locotenet-colonelul Florin Șperlea, redactorul șef al ziarului “Observatorul militar “, i-a poftit pe seniorii presei, prof. univ. dr. Valeriu Râpeanu, istoric și critic literar, Neagu Udroiu, Ion M. Ioniță, Bogdan Ficeac, Călin Hentea, Benone Neagoe, secretar general al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Generalii de brigadă Gheorghe Văduva și Grigore Buciu, jurnaliști militari, Răduț Bîlbâie, Ministerul Educației Naționale, colonel Valentin Vasile, director-adj, la Direcția de Informare și Realții Publice, colonel Ion Ciontea, directorul Trustului de Presă al MapN, locotenet-colonelul Pavel Petrea, șeful Centrului de Televiziune și Film, comandor Bogdan Răducanu, redactor-șef emisiuni militare de radio, să discute despre trecutul, prezentul și perspectivele presei departamentale, globalizarea comunicării, construirea și diseminarea mesajelor, credibilitate, deontologie și practici discursive, print versus online. Trustul de Presă al Ministerului Apărării Naționale este continuatorul tradițiilor primului săptămânal militar românesc – “Obsevatorul militar” (apărut la București, în urmă cu 155 de ani), al Serviciului foto-cinematografic al Armatei Române (prima instituție de profil din țară înființată la 15 noiembrie 1916), al primei emisiuni de radio “Ora ostașului”, devenită, ulterior, “Ora armatei” (la 16 iunie 1940) și al primei emisiuni militare de televiziune “De strajă patriei”, cu o durată de 15 minute, precursoarea emisiunii de astăzi “Pro Patria” (la 31 martie 1968). Pe o piață mediatică autohtonă, considerată de mulți suprasaturată, presa militară a reușit să înlăture barierele scepticismului, contribuind la promovarea unei imagini reale a armatei, atât pe plan intern cât și extern, oferind opiniei publice informații pertinente, precise și de larg interes.

Cu această ocazie le spunem și noi, colegilor din Departamentul presei militare a Uniunii Ziariștilor Profesioniști, un sincer și din inimă La mulți ani!

Autor:Benone Neagoe

Imagini : Petrică Mihalache (TPA)