ROMÂNIA BREAKING NEWS

Ștefan cel Mare în Cronica lui Maciej Stryjkowski (1547-1593)

Ștefan cel Mare în Cronica lui Maciej Stryjkowski (1547-1593)

De la rândul al X-lea

Traducere: „1504. Acest Ștefan, voievod al Moldovei (Stephan Wojewoda Wołoski), era iscusit și norocos, căci într-un rând a biruit o sută cincizeci de mii de turci, pe lângă alte lupte dese și însemnate cu ei. Acesta, de asemenea, a alungat pe Matias, regele Ungariei cel viteaz, din Țara Moldovei și din cea secuiască, nimicind cu dânsul o mare oaste de unguri și rănind pe regele însuși cu trei săgeți, în dreptul orașului Baia, după care izbândă i-a luat și țara secuiască. El, de asemenea, și pe tătari i-a biruit de câteva ori, de asemenea pe regele Poloniei, Albert, l-a biruit în Bucovina, împotriva așteptărilor alor noștri. Orice istoric poate să-l preamărească cu drept cuvânt pentru acest slăvit noroc cu o țară așa de mică. Despre acesta, moldovenii și muntenii (Wołoszy y Multani) cântă mereu, la toate adunările lor, pe scripci sârbești, rostind în limba lor: <Ștefan, Ștefan voievod, Ștefan, Ștefan voievod a bătut pe turci (Turków), a bătut pe tătari (Tatarów), a bătut pe unguri (Węgrów), pe ruși (Ruś) și pe poloni (Polaków)>. Când mergeam spre Turcia, am văzut la București, orașul de scaun, la curtea domnului Țării Românești (Hospodara Multańskiego), unde am fost la ospăț, cum atârnă pe peretele iatacului domnului un chip, zugrăvit pe lemn, după obiceiul vechi, arătându-l pe acest Ștefan, înalt la statură, șezând cu coroană regească pe cap. […] Din cauza nespusei lui vitejii, îl socotesc ca sfânt.”

Sursa imaginii: Kronika Macieja Stryjkowskiego (Podlaska Digital Library)

Sursa traducerii: stefancelmare.ro

Părerea dumneavoastră contează! Scrieți mai jos comentariul: