ROMÂNIA BREAKING NEWS

Spiritualitate creștin-ortodoxă. Tâlcuiri la Fericiri sau cum să-ți construiești o piramidă veșnică

Spiritualitate creștin-ortodoxă. Tâlcuiri la Fericiri sau cum să-ți construiești o piramidă veșnică

talcuirilefericii-1

Tâlcuiri la Fericiri sau cum să-ți construiești o piramidă veșnică – Învățăturile Sfântului Nicolae Velimirovici

În vremurile străvechi, faraonii egipteni ridicau piramide din piatră cu funcție de monument funerar folosind materiale durabile și după un plan arhitectural ingenios.

talcuirilefericii-3
Motive:
Credeau în nemurirea sufletului dar și a trupului într-un mod confuz și speculativ – conform Cartea egipteană a morților
Mânați de trufie concurau între ei prin mărimea piramidei
Creștinii construiesc piramide spirituale
În Creștinism nemurirea omului este o realitate înțeleasă fără fanteziile și speculațiile fantasmagorice politeiste egiptene
Credința într-un Singur Dumnezeu Viu și în jertfa mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos care a adus biruința Sa asupra morții prin Înviere
Toți creștinii sunt numiți împărați:
Și ne-a făcut împărați și preoți lui Dumnezeu și Tatălui Său (Apoc. 1,6)

– sunt mai concrete decât orice realitate fizică, nemuritoare și construite conform planului și sub îndrumarea lui Hristos Însuși
– meșterii zidari sunt toți oameni botezați și lucrează sub asistența Duhului Sfânt
– fiecare piramidă are nouă caturi principale, iar al zecelea cat numit turla bucuriei este așezat de Dumnezeu însuși ca o încununare a întregii construcții
– caturile se construiesc aidoma celor pământești, de jos în sus, iar cele de sus depind de cele de jos

– se sprijină pe cea mai tare temelie, pe Iisus Hristos
De acum nu mai sunteți străini și locuitori vremelnici, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții și casnici ai lui Dumnezeu, zidiți fiind pe temelia apostolilor și a proorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind însuși Iisus Hristos. Întru El, orice zidire bine alcătuită crește ca să ajungă un locaș sfânt în Domnul, în Care voi împreună sunteți zidiți, spre a fi locaș al lui Dumnezeu în Duh (Ef. 2, 19-22)

Primul cat- Smerenia
Tema planului: Fericiți cei săraci cu duhul, că a lor este împărăția cerurilor

Material: introspecția sinceră
Tehnologia de construcție:
-descoperirea propriei nimicnicii și deșertăciuni prin cercetare sinceră a sinelui (introspecție) în ce privește puterea minții, forța morală și cea a faptelor
-recunoașterea realității că nimicnicia omului reprezintă o treaptă superioară a sărăciei
-întoarcerea către Ziditorul, lăsarea în voia Lui și strigarea către ajutorul și mila Sa, deoarece nici un bine nu este posibil fără Dumnezeu.
-Fără Mine nu puteți face nimic (In. 15,5)
-Această înțelegere a neputinței și nimicniciei se numește smerenia duhului
-smerenia duhului se opune trufiei, care este o deșertăciune mai mare decât nimicnicia duhului
-smerenia conștientizată este o virtute ce stă la temelia tuturor celorlalte virtuți (caturi)
-când omul se golește de duhul cel rău al mândriei, atunci se așterne în sufletul său tăcerea, liniștea în care pătrunde Duhul lui Dumnezeu de la botez
-nu este necesară disprețuirea de sine, ci doar recunoașterea limitelor proprii
-recunoașterea și mărturisirea propriei nimicnicii în cadrul Sfintei Taine a Spovedaniei
Primul cat este cel mai solid și larg , alcătuit din gânduri despre propria nimicnicie și din sentimentul propriei neputințe.
Este simbolizat de tăria și culoarea pământului.

talcuirilefericii-4

Al doilea cat- Plânsul duhovnicesc
Tema planului: Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia
Material: lacrimile evanghelice

Tehnologia de construcție:
-căința în fața lui Dumnezeu până acolo unde apare umezeala lacrimilor, deoarece sufletul care are smerenie și căință în inimă, plânge
-botezul lacrimilor este al doilea botez și curăță sufletul
-plânsul duhovnicesc aduce alinare și mângâiere de la Dumnezeu
-catul lacrimilor este simbolizat de piatra prețioasă numită opal

Al treilea cat- Blândețea

Tema planului: Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul
Material: blândețea, răbdarea

Tehnologia de construcție
-omul blând stă deoparte și nu se îmbulzește în primele rânduri, ci se încrede în voia Domnului și împlinește voia sfântă oriunde s-ar afla
-omul blând rabdă orice necaz, durere ori jignire și nu rănește pe nimeni
-acest cat este ca piatra prețioasă numită ametist, care revarsă minunate culori pastelate

Al patrulea cat- Foamea și setea de dreptate
Tema planului: Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, că aceia se vor sătura
Material: foamea și setea de dreptate

Tehnologia de construcție:
-prin dreptate se înțelege adevăr și rânduială, așa cum s-a descoperit și rânduit prin Dumnezeu. Adevărul despre Creator, despre lume, despre om, despre țel și cale
-omul drept are în vedere cunoașterea adevărului și regulile purtării pentru a se apropia de Dumnezeu și de oameni
-înfometarea și însetarea statornică după Hristos, căci El a zis:
Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine (In. 14, 6)
-disprețul față de foamea și setea după cele lumești, trecătoare
-acest cat este asemeni pietrei prețioase numită smarald

Al cincilea cat – Milostenia
Tema planului: Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui
Material: mila, dăruirea

Tehnologia de construcție:
-dăruirea lucrurilor materiale ca semn al dragostei de Dumnezeu și de semeni este cea mai mică jertfă
-călăuzirea aproapelui spre adevăr, îndreptarea lui pe calea dreptății și rugăciunea pentru el este o mare jertfă
-dăruirea vieții pentru a salva viața aproapelui este cea mai mare jertfă
-mila, dăruirea trebuie să curgă dintr-o inimă milosârdă și să se reverse nu numai asupra oamenilor, ci asupra întregii făpturi
-mila se întoarce ca răsplată la cel ce miluiește; garant este Dumnezeu
-Dumnezeu prețuiește mila omului față de aproapele său mai mult decât jertfa către El
Acest cat are culoarea albastră a pietrei prețioase numită safir

Al șaselea cat – Curăția inimii
Tema planului: Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu
Material: curăția inimii

talcuirilefericii-7

Tehnologia de construcție:
Se lucrează în inimă pentru că inima este miezul sufletului
Inima se curățește prin credință, nădejde și dragoste și având pururea înaintea ochilor moartea și Judecata lui Dumnezeu
Inima se curățește prin toate cele spuse până aici, iar uneltele cele mai puternice sunt spovedania cu căință până pier și amintirile păcatelor trecute, rugăciune fierbinte și fapta bună ca stare firească
Starea de curăție a inimii se mai numește și feciorie
Acest cat este precum piatra prețioasă numită cristal, în care strălucește lumina divină

Al șaptelea cat – Pacea
Tema planului: Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema
Material: iertarea și împăcarea

Tehnologia de construcție:
Împăcarea cu Dumnezeu înțeleasă ca supunere desăvârșită și plină de bucurie a voinței omului față de voința lui Dumnezeu
Pacea între oameni este posibilă numai prin recunoașterea voinței lui Dumnezeu
A face pace înseamnă a primi pacea de la Dumnezeu și a o dărui celorlalți oameni și tuturor făpturilor
Acest cat are strălucirea aurului curat

Al optulea cat – Răbdarea
Tema planului: Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a lor este împărăția cerurilor
Material: răbdarea necazurilor de la oameni și de la demoni pentru dreptatea dumnezeiască

Tehnologia de construcție:
Răbdarea necazurilor folosind conștientizarea faptului că Dumnezeu îngăduie neputința oamenilor și a diavolilor, ca să iasă la iveală răutatea lor și să îi facă de rușine prin răbdarea drepților
Prigonirea omului drept văzut ca semn al bunei viețuiri
Dacă M-au prigonit pe Mine, și pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, și pe al vostru îl vor păzi (In. 15,20)
Toți care voiesc să trăiască cucernic în Hristos Iisus vor fi prigoniți (2Tim. 3, 12)
Acest cat are strălucirea pietrei prețioase numite topaz

Al nouălea cat – Mucenicia
Tema planului: Fericiți veți fi voi când vă vor ocărî și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind din pricina Mea
Material: răbdarea mucenicească, suferința pentru Hristos

Tehnologia de construcție:
Întruparea totală în sine a dreptății lui Hristos
Șlefuirea sufletului prin răbdarea de bună voie a suferințelor muceniciei pentru Dumnezeu: batjocura, prigonirea, hula, clevetirea, scuiparea, lovirea, uciderea
Dorința vie de a muri pentru Hristos
Acest cat este asemenea rubinului roșu

Al zecelea cat – Bucuria duhovnicească
Tema planului: Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri
Material: harul divin, iubirea lui Dumnezeu

talcuirilefericii-9

Tehnologia de construcție:
Dumnezeu Însuși acoperă cu turla bucuriei veșnice piramida ce pleacă din smerenie și sfârșește în mucenicie
Piramida se înalță de la pământ, iar turla bucuriei se coboară din cer

Piramida întreagă are acum aspectul unui diamant viu
Piramida Raiului seamănă cu Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul

talcuirilefericii-5

În ce fel este piramida spirituală a fiecăruia se va vedea la Judecata finală
Iar de zidește cineva pe această temelie: aur, argint, sau pietre scumpe, lemne, fân, trestie. Lucrul fiecăruia se va face cunoscut; îl va vădi ziua (Domnului). Pentru că în foc se descoperă, și focul însuși va lămuri ce fel este lucrul fiecăruia.Dacă lucrul cuiva, pe care l-a zidit, va rămâne, va lua plată. Dacă lucrul cuiva se va arde, el va fi păgubit; el însă se va mântui, dar așa ca prin foc. Nu știți, oare, că voi sunteți templu al lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? De va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el, pentru că sfânt este templul lui Dumnezeu, care sunteți voi (1Cor. 12-17)

talcuirilefericii-8

Material prezentat de părintele GAMALIEL, monah la Mânăstirea Antim din București.

Bibliografie:
Sfântul Nicolae Velimirovici, Tâlcuiri la Fericiri, Editura Predania, 2013.

Material din Învățăturile Sfântului Nicolae Velimirovici

Sfântul Episcop Nicolae a simțit că, pentru a ajunge la dragostea adevărată, e necesară credința adevărată. Această credință este jertfa supremă pentru un luptător autentic al credinței ortodoxe a unui popor aflat în suferință.

Sfântul Episcop Nicolae a simțit că, pentru a ajunge la dragostea adevărată, e necesară credința adevărată. Această credință este jertfa supremă pentru un luptător autentic al credinței ortodoxe a unui popor aflat în suferință.

Pentru noi, creștinii ortodocși, Episcopul Nicolae Velimirovici (1880-1956) a fost și este un om sfânt, un înger al pământului și un om al cerului. A fost un neostenit predicator, astfel încât am putea să-l numim un „Gură de Aur al secolului XXI”. Sfântul Episcop Nicolae este un dar deosebit de la Dumnezeu pentru noi în vremea noastră și trebuie primit de fiecare credincios după măsura și rodirea credinței sale, după înmulțirea faptelor creștinești din viața lui. Episcopul Nicolae s-a născut la 23 decembrie 1880, de praznicul Sfântului Naum al Ohridei, din părinți sârbi binecredincioși, Dragomir și Katarina Velimirovici, în satul Lelici. El este cel dintâi fiu și a fost urmat de alți opt copii, care au murit cu toții în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Educația sa, începută în sânul familiei, a continuat la Mănăstirea Celie, el urmând, apoi, cursurile gimnaziului din Valievo. Încă de tânăr s-a arătat înzestrat cu o minte iscusită și a dovedit o râvnă neostoită pentru învățătură și rugăciune. Adesea, în vacanțele de vară, Nicolae urca în clopotnița catholiconului Mănăstirii Celie și stătea acolo cât era ziua de lungă citind cărți și rugându-se. După ce a terminat clasa a șasea a gimnaziului din Valjevo, Nicolae s-a înscris pentru examenul de admitere la Academia Militară, însă nu a fost admis din motive medicale: doctorii au zis că este prea plăpând pentru o carieră militară. Cu siguranță aceasta a fost voia dumnezeiască a Tatălui ceresc, Care a dorit ca Nicolae să meargă pe altă cale decât cea lumească. Nicolae s-a înscris pe urmă la Seminarul Sfântul Sava din Belgrad, unde a și fost admis.  Citeste mai mult despre viața Sfântului Nicolae Velimirovici integral pe Doxologia.ro

Opiniile exprimate în aceast articol aparţin autorului şi nu reflectă neapărat poziţia portalului de presă romaniabreakingnews.ro, cu excepția celor publicate direct pe contul de autor al Redacţiei ROMÂNIA BREAKING NEWS. Responsabilitatea juridică a informațiilor publicate revine în întregime autorului. Persoanele juridice și fizice menționate în articol care consideră că prin cele publicate le-au fost lezate drepturile și imaginea publică în mod nejustificat, au posibilitatea de a se apăra prin solicitarea dreptului la replică la adresa de email: replica [at] romaniabreakingnews.ro Preluarea articolelor de pe romaniabreakingnews.ro se poate realizeaza în limita maximă a 500 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației cu indicarea și linkul direct către sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu Redacția ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press.

Părerea dumneavoastră contează! Scrieți mai jos comentariul: