Și în Pătrăuții de Jos Limba română a devenit regională

Dacă în urmă cu câteva luni consiliile locale din Biserica Albă, Strâmtura, Slatina, Topcino și Apșa de Jos din Transcarpatia, precum și din Tărăsăuți, regiunea Cernăuți, au decis, la rândul lor, să recunoască statutul regional al limbii române, într-un articol adresat deputatului poporului în Rada Supremă a Ucrainei, Ghennadii Moskali, Președintele consiliului sătesc Pătrăuții de Jos (raionul Storojineț, regiunea Cernăuți) a anunțat că limba română a obținut statut de limbă regională și în localitatea respectivă, comunică serviciul de presă al deputatului.

De problemele implementării îm Pătrăuții de Jos a prevederilor Legii Ucrainei „Cu priivre la principiile politicii lingvistice de stat” se preocupă un grup de lucru special.

Potrivit datelor Serviciului de stat pentru statistică, limba română este limbă maternă pentru 95 la sută (3,004 locuitori) din populația Pătrăuților de Jos.

George BODNĂRAȘ
CitizenJournal (c)