„Sfatul Țării – 27 martie 1918” – Eveniment aniversar: „De la podul de flori la podul de spirit”

Comunicat de presă

     De la Podul de flori la Podul de spirit, sub acest generic, pentru a marca aniversarea datei de 27 martie 1918, zi în care  Sfatul Țării din Basarabia a adoptat istorica Hotărâre de a se uni cu România, patria-mamă – un prim pas spre Marea Unire de la 1 decembrie 1918- Guvernul Romaniei, prin Compartimentul Înaltul Reprezentant pentru Republica Moldova, cu sprijinul Bibliotecii Naționale a României, organizează o manifestare culturală complexă.

     Acțiunea include o expoziție  documentară, cuprinzând documente istorice originale și hărți, ce demonstrează evoluția spațiului național și spiritual românesc, în vatra sa străbună, din timpuri străvechi și până în epoca contemporană.

     Alături de aceste materiale documentare, vor fi expuse  lucrări editoriale beletristice, istorice și științifice, tipărite cu grafie latină și apărute în Republica Moldova, după anul 1989, aparținând unor importanți scriitori, poeți  și oameni politici   contemporani din Republica Moldova:Grigore Vieru, Ion Druță, Spiridon Vangheli, Vasile Romanciuc,  Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Arcadie Suceveanu, Valeriu Matei, Claudia Partole, Iulian Filip, Aureliu Busuioc, Leonida Lari, Ion Hadârcă, Vasile Vasilache, Eugen Cioclea,  Constantin Cheianu, Andrei Strâmbeanu, Vladimir Beșleagă, Maria Șleahtițchi, Emilian Galaicu-Păun, Ion Proca, Vlad Zbârciog, Lidia Codreanca, Aurelian Silvestru, Nicolae Rusu, Haralambie Moraru, Vasile Ernu, Gheorghe Erizanu, Irina Nechit, Alexandru Vaculovschi, Vasile Gârneț, Igor Volnițchi, Leonid Cemârtan, Angelina Roșca, Ala Bujor, Nicolae Enciu, Lidia Codreanca, Silvia Grosu, Nicolae Leahu, Sergiu Chircă, Ion Țurcanu, Ion Buga, Gheorghe Vrabie, Ion Dascl, Boris Vasiliev, Valentina Rusu Ciobanu, Igor Vieru, Mihail Grecu, Leonid Grigorașenco, Pavel Șillingovscki, Alexandru Plămădeală, Serghei Ciokolov, Theodor Kiriacoff, Pavel Bălan, Mariana Șlapac, Gheorghe Bobână, Violeta Tipa, Elena Nagacevschi, Svetlana Badrajan, Tamara Nesterov, Cristina Duca, Victor Ghilaș, Vitalie Filip, Gheorghe Calamanciuc, Dina guțu, Sergiu Mustață, Ion Cașu, Tamara Cărăuș, Dumitru Crudu, Andre Țurcanu, Nicolae Corlățeanu, Radu Vancu, Lilia Bicec.

     În standul expozițional se vor regăsi  și volumele de memorii, aparținând primilor doi președinți ai Republicii Moldova, Mircea Snegur și Petru Lucinschi.

     O mențiune specială se cuvine a fi făcută pentru marele compozitor român  Eugen Doga, care va fi prezent cu partiturile celor mai importante dintre creațiile sale muzicale și lucrări editorial-eseistice.

     Spațiul expozițional va fi întregit de o galerie de lucrări de artă plastică, cu tematică istorică, aparținând tinerilor pictori Veronica Iftodi și Gheorghe Lisița.

     Ca un fapt aparte, e de remarcat gestul salutar al expozanților – autori și instituții de editură din Republica Moldova( Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă, din Chișinău,  Asociația Bibliotecarilor și Uniunea Editorilor, editurile Litera, Cartier, Epigraf, Prut,  ARC din Republica Moldova și al  Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni) de a dona lucrările expuse, după încheierea manifestării, Bibliotecii Naționale a României.

     Expoziția va fi deschisă în spațiile Bibliotecii Naționale a României, bd.Unirii 22, în perioada 27 martie -27 aprilie 2014.

     Festivitatea de inaugurare va avea loc în ziua de 27 martie a.c., la  ora 17.00.