ROMÂNIA BREAKING NEWS

SEMNIFICAȚIA ZILEI ÎNVĂȚĂTORILOR (30 iunie), ,,cei bogați în lipsuri, în îndatoriri și iubiri de moșie,,

SEMNIFICAȚIA ZILEI ÎNVĂȚĂTORILOR (30 iunie), ,,cei bogați în lipsuri, în îndatoriri și iubiri de moșie,,

Cinstirea Apostolilor este atestată în Constituțiile Apostolice: ,,Zilele Apostolilor, să le serbeze, căci ei au fost învățătorii voștri.” Constituțiile Apostolice (gr. Αποςτολικαι Διαταγαι; lat. Constitutiones Apostolicae) sau Așezămintele Sfinților Apostoli sunt o scriere creștină din secolul IV și se prezintă ca aparținând celor 12 apostoli. Biserica Ortodoxă le-a inclus printre cărțile ortodoxe. Primele 6 cărți se bazează pe Didascalia Apostolilor (lat.Didascalia Apostolorum). Cuvântul apostol provine din grecescul αποστολος, însemnând „acela care este trimis”. În contextul creștin, apostolul se referă la ucenicii care răspândesc învățătura.

Din primii ani ai creștinismului, în bisericile române ortodoxe (și în cele române unite cu Roma) se sărbătorește în fiecare an de 30 iunie ,,Soborul Sfinților 12 Apostoli”. Redăm din canonul de rugăciune la Soborul Sfinților 12 Apostoli: ,,Cei ce sunteți între apostoli și lumii învățători, Stăpânului tuturor rugați-vă să dăruiască pace lumii și sufletelor noastre mare milă.” și ,,Cu un glas pe dumnezeieștii ucenici și Apostolii lui Hristos, care ne-au tunat nouă cereștile învățături, grădinile credinței, pe făcătorii de bine cei de obște ai omenirii și mântuitorii și slujitorii Cuvântului, să-i lăudăm.”

Profesorii, educatoarele și învățătorii din România s-au simțit onorați să fie serbați și felicitați de ziua apostolilor în fiecare an. Și an de an, de chiar ziua apostolilor, li se aduce aminte că au cea mai nobilă misiune pentru care merită făcute orice sacrificii asumându-și apostolatul. În 1923, la un congres al lor ținut în Arad, învățătorii au fost numiți ,,cei bogați în lipsuri, în îndatoriri și iubiri de moșie,,.

Nu cunoaștem altă sărbătoare care să fi dănuit la români în calendare atât timp. Ziua Învățătorului a fost atât de împământenită încât și regimul comunist a păstrat-o la 30 iunie trecând însă sub tăcere sau nedându-și seama și de semnificația ei creștină.

30 iunie a fost aleasă și ca dată de ,,naștere,, a Asociației Generale a Învățătorilor din România fiindcă aceasta a ales pentru autentificarea statutului său la tribunalul Ilfov chiar data de 30 iunie (1927). Se oficializa atunci manifestarea solidarității între cadrele didactice la nivelul României Mari -corolar al tradiției asociative învățătorești începută la 1869 în diferitele provincii în care exista școală românească. Mai mult, sediul din perioada interbelică a Asociației Generale a Învățătorilor din România a fost ales în București pe chiar strada Sfinții Apostoli la nr 14.

Legislativul român, a hotărât în 2007 prin legea nr. 289 să se sărbătorească Ziua Învățătorului în 5 iunie. Suntem siguri că legiuitorul a fost în necunoștință de cauză și a aprobat această dată la cererea unora care nu aveau știință de existența și semnificația adevăratei Zilei a Învățătorului, aceea din 30 iunie. Inițiatorii își doreau poate o zi care să nu fie după încheierea anului școlar. Conform acestei logici s-ar putea, pentru rațiuni de comoditate, să se legifereze date mai convenabile și pentru Paște, Crăciun, 1 Decembrie etc. Suntem siguri că se va reveni asupra acestei gafe care își bate joc, vorba poetului, ,,de țară, de străbuni, de obicei…”. Vom cere acest lucru domnului Ministru cu ocazia Școlii de Vară Internaționale de la Chișinău (24-26 iulie) și Eforie Sud (26-29 iulie 2015) cu vizita pe traseu Cetății Albe și a unei școli românești din regiunea Odessa, Ucraina și cu ocazia celui de-al XXXVII-lea congres al Asociației Generale a Învățătorilor din România care se va desfășura în perioada 18-22 august 2015 în Cluj-Napoca, cu o vizita în 22 august în Maramureș, Săpânța și Solotvino-Ucraina, acțiuni care au loc sub auspiciile unor deosebite aniversări:

  • -175 ani de la apariția la Sankt Petersburg a Gramaticii de limbă valaho-moldovenească (1840) a lui Iacob Hâncu, care spune în introducere ,,Limba Română și denumirea de Români nu e întâmplătoare. Până la formarea Voievodatului Moldovei, locuitorii ambelor Principate erau cunoscuți sub numele comun al Românilor. Deci, suntem în drept să ne ținem de comuna lor denumire; deci limba Română poate servi drept noțiune comună pentru graiul Valah și pentru cel Moldovenesc.”
  • -150 de ani de la tipărirea la Chișinău a Cursului primitiv (abecedarului) de limbă română al lui Ioan Doncev (1865) citit și folosit de intelectualii moldoveni până în 1905
  • -135 de la nașterea lui Teodor Neaga (1880–1943), profesor ales membru în Sfatul Țării de către Uniunea învățătorilor moldoveni. În 1917 a fusese președinte al primului Congres al învățătorilor și profesorilor moldoveni din Basarabia. A fost și inspector-șef al învățământului din Basarabia.
  • -98 de ani de la primul congres al învățătorilor moldoveni din Basarabia (25 – 28 mai 1917, Sala Eparhială din Chișinău). În ședința din 26 mai 1917, congresul a adoptat următoarea rezoluție: „În școala moldovenească se introduce alfabetul latin, care va fi întrebuințat atât în cărțile didactice, cât și în scris”. În referatul în problema alfabetului scria:„Prin alfabetul latin noi ne deschidem deodată porțile spre întreaga cultură românească, din care până acum nu ne-am împărtășit aproape deloc„.
  • -90 de ani de la Congresul Asociației Generale a Învățătorilor din România de la Chișinău (6-8 septembrie 1925)
  • -105 ani de la Congresul Asociației Generale a Învățătorilor din România de la Constanța (1910)
  • -Clujul a fost gazdă a congreselor învățătorilor români din 1-3 august 1920 (95 de ani de la eveniment), 23 ianuarie 1921, 6 -7 august 1921, 6 -8 august 1922, 27 -28 decembrie 1928 și Congresul Asociației Generale a Învățătorilor din România din 8 -10 septembrie 1933. Miniștrii educației, conducerea administrației școlare clujene și a Universității din Cluj nu au lipsit de la niciun congres.
  • -,,Asociația învățătorilor români din Ardeal, Banat, Crișana și Maramureș” cu sediul în Cluj a fost înființată în 24 februarie 1919 de către Iuliu Vuia, absolvent al Preparandiei arădene și mai târziu al Universității din Cluj, cel care la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia participase ca președinte al delegației învățătorilor și fusese ales membru în Marele Sfat Național de la Sibiu, cel de la a cărui naștere se împlinesc 150 de ani în 2015.
  • -În 2015 se împlinesc 85 de ani de la congresul din 29 -31 august 1930, congres în a cărui ultimă zi, participanții s-au deplasat la o școală românească din Maramureșul din dreapta Tisei (atunci în Cehoslovacia, acum în Ucraina), deplasare pe care vrem să o facem și noi în 22 august 2015.

SE POATE ÎNSCRIE LA ACEST CONGRES FIECARE ÎNVĂȚĂTOR, EDUCATOARE SAU PROFESOR DORITOR SCRIIND la asociatiainvatatorilor@gmail.com

Descărcați INVITATIA de la http://invatatori.ro/

În sujba din 30 iunie, în toate bisericile se va auzi, conform canonului, ruga de a coborî asupra apostolilor ,,Vărsare de înțelepciune, lărgime inimii și limbă binegrăitoare”. La mulți ani, dragi colegi cadre didactice!

Viorel Dolha, președintele Asociației Generale a Învățătorilor din România, Tel 0723259290, 0744195155

PS

Bucurați-vă de melodia ,,Dragi învățători, interpret Vitalie Dani, http://www.youtube.com/watch?v=0H-K_ObnTxs

-CONCURS DOAR PENTRU CADRE DIDACTICE:

Dacă vreun învățător poate asculta cântecul de mai jos fără să i se umezească ochii, câștigă o cazare și o masă gratuită! Să îmi scrie dacă a reușit această performanță și îl cred pe cuvânt! Sunt sigur că nu pierd pariul fiindcă nu știu învățători cu inimă de piatră….

,,Învățătorul meu, interpretare, muzică și versuri (culese de colega Margareta Gheorghiță din Slatina): Ion Popa

Trecea pe drum învățătorul meu,

Bătrân de ani, cu trupu-mpuținat,

Ducând pe umeri parcă cerul greu,

Am zis că umblă Dumnezeu prin sat! (bis)

Refren (bis):

Din cartea vieții slovele-au fugit,

Învățătorul meu doarme sub crini!

Har, liniștea în suflet și-a găsit,

Că și-a lăsat pecetele-n lumini! (bis)

Din vorba-i caldă izvora povață

Și mă uitam la el ca la un soare!

Învățătorul meu, primul din viață,

Era un fel de carte umblătoare! (bis)

Păstrez și-acum condeiul care scrie

Cu literă măruntă și-nțeleaptă,

Cum mă-nvățase Domnul și-o făclie

Îmi pâlpâie tăcut în mâna dreaptă! (bis)

Învățătorul meu, interpretul oltean Ion Popa, înregistrare din studio, http://www.youtube.com/watch?v=NIwgPrBtk_o

Învățătorul meu, înregistrare life de la seara de socializare la Congres AGIRo 2013, http://www.youtube.com/watch?v=_JRUFDsSP_0

IMNUL ÎNVĂȚĂTORILOR (mai vechi de un secol) (http://invatatori.ro/2014/08/23/imnul-invatatorilor-3/ sau http://www.ciresarii-galsa.ro/mp3/InmInv.mp3 )

Versuri: Victor Bilciurescu

Muzica: Al. Mihăilescu-Bușteni

Chemați de sfânta datorie

De-a lumina noi talpa țării

Cu dor de muncă și frăție

Răspundem glasului chemării.

Semănători pe toată viața

De soare’n natul viitor

Luptăm din greu să topim gheața

Ce amorțea bietul popor.

Dar lupta cere bărbăție

Și jertfă ca să biruim,

Puterea noastră stă’n frăție

Cu toții dar să ne’nfrățim.

Ai noștri pași călăuzește-i

Acel ce toate păstorești             Ref.

Și-n ligă trainică unește-i

Pe toți apostolii să-i crești;

Al nostru steag mult timp reverse

Simbolul trainicei uniri

Și-n cuta lui să stea neșterse

Mărețe pilde, mari porniri.

Deci, puneți minte lângă minte

Și umăr lângă umăr tare,

Căci prea sunt năzuințe sfinte

Și prea ni-i idealul mare.

Și strâns legați, prin dor de muncă

Pe’ntinsul țării răspândiți,

De sus s’avem sfânta poruncă:

„Nainte învățători, uniți”!.

Ai noștri pași călăuzește-i

Acel ce toate păstorești         Ref.

Și-n ligă trainică unește-i.      bis

Pe toți apostolii să-i crești.

Victor Bilciurescu sprijină în 1887 „Literatorul”, mai apoi înființează împreună cu Alexandru Macedonski „Revista Nouă”. Macedonski îi închină o poezie („Lui Victor Bilciurescu”).  Imediat după război, în 1947, Victor Bilciurescu scrie cartea „București și bucureșteni de ieri și de azi”. Versurile de mai sus au fost doar ușor adaptate contextului și ortografiei de azi.

Învățătorii mei, interpretă Anișoara Puică,

Publicat de romaniabreakingnews.ro

Opiniile exprimate în aceast articol aparţin autorului şi nu reflectă neapărat poziţia portalului de presă romaniabreakingnews.ro, cu excepția celor publicate direct pe contul de autor al Redacţiei ROMÂNIA BREAKING NEWS. Responsabilitatea juridică a informațiilor publicate revine în întregime autorului. Persoanele juridice și fizice menționate în articol care consideră că prin cele publicate le-au fost lezate drepturile și imaginea publică în mod nejustificat, au posibilitatea de a se apăra prin solicitarea dreptului la replică la adresa de email: replica [at] romaniabreakingnews.ro Preluarea articolelor de pe romaniabreakingnews.ro se poate realizeaza în limita maximă a 500 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației cu indicarea și linkul direct către sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu Redacția ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press.

Părerea dumneavoastră contează! Scrieți mai jos comentariul: