ROMÂNIA BREAKING NEWS

Semnal! SOS Educația! Noile programe școlare pentru gimnaziu analizate de cercetătorul ştiinţific Alexandru Mamina

Nota de prezentare în legătură cu finalitatea studiului istoriei: „formarea unor mecanisme intelectuale care să prevină orice forme de naţionalism, de formarea de stereotipii şi xenofobie” / „se invocă explicit combaterea naţionalismului, a stereotipiilor şi xenofobiei, asumarea multiculturalităţii şi accentul pus pe diversitatea culturală, socială şi politică, de parcă orele de istorie ar fi de învăţământ politic” - Alexandru Mamina, cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române
Semnal! SOS Educația! Noile programe școlare pentru gimnaziu analizate de cercetătorul ştiinţific Alexandru Mamina
Actualizare.ora 20.15 /14.02.2017

În legătură cu cele afirmate în prezentul articolul  de către istoricul Alexandru Mamina, cercetător științific principal II la Institutul Național de Istorie ,,Nicolae Iorga”, domnul Doru Dumitrescu, Inspector General în Ministerul Educației Naționale, președinte executiv al Comisiei Naționale pentru Disciplina Istorie din MEN și coordonator al grupului de lucru pentru elaborarea programei școlare la disciplina istorie din învățământul gimnazial, a avut următoarele obiecții publice (a se vedea rubrica comentarii de pe http://www.argumentesifapte.ro/2017/02/09/pe-educatori-cine-ii-educa/)

Doru Dumitrescu: „Cred că accentele dvs. egolatrice din ceea ce s-a dorit a fi un discurs de expert , care nu este expert, se pare, în nimic, completată de un grobianism care a fost o dovadă și de lipsă de caracter, se manifestă în continuare. Poate că asta este dovada inferiorității de care vorbeați mai sus. Chiar și faptul că nu ați trimis aceste observații, să le zicem, celor pe care îi criticați ci ați preferat să le postați de un site este o dovadă de … dar mă abțin. Oricum, cel care a dat dovadă că este crizat ați fost dvs. după modul în care ați ținut ceva, care s-ar fi dorit a fi un discurs academic. În ceea ce privește capacitățile dvs. de istoric ……. nu are rost să vorbim.”

Redacția România Breaking News – RBN Press, reamintește că domnul Doru Dumitrescu a fost menționat în articolul REVOLTĂTOR!!! MANUALE ȘCOLARE ÎN CARE DRAPELUL ROMÂNIEI ESTE STEAGUL SECUILOR ȘI ÎN STÂNGA PRUTULUI TRĂIESC DOAR RUȘI!” – realizat de domnul Viorel Dolha, președintele Asociației Generale a Învățătorilor din România și care a făcut obiectul unei cereri pentru drept la replică publicat cu titlul: Drept la replică! Prof. dr. Dumitrescu Doru și prof. Gabriela Droc, reacționează față de articolul „REVOLTĂTOR!!! MANUALE ȘCOLARE ÎN CARE DRAPELUL ROMÂNIEI ESTE STEAGUL SECUILOR ȘI ÎN STÂNGA PRUTULUI TRĂIESC DOAR RUȘI!”.

*  *  *

În ziua de 8 februarie 2017, a avut loc la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei o dezbatere cu privire la noile programe şcolare pentru gimnaziu, inclusiv pentru disciplina istorie. Participant la dezbatere, Alexandru Mamina, cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, el însuși coautor al unui manual școlar în urmă cu câțiva ani, analizează în argumentesifapte.ro situația prezentă a programei școlare din România, pe care o caracterizează ca „fiind criticabilă sub trei aspecte: al formulărilor, al conţinutului şi al spiritului în care a fost gândită” . Acesta constata că „din păcate ni se pare că lucrurile nu s-au îmbunătăţit”.

Chiar în privinţa formulărilor, cercetătorul Alexandru Mamina își arată dezmagirea  vis-a-vis de cacofonia din chiar Nota de prezentare în legătură cu finalitatea studiului istoriei, o formulare total neprofesională. Conform autorilor, aceasta ar trebui să fie: formarea unor mecanisme intelectuale care să prevină orice forme de naţionalism, de formarea de stereotipii şi xenofobie (p. 2). Sau nonsensul de la final: „Competenţa se referă la delimitarea operaţiilor (corect operaţiunilor – n.n.) intelectuale de tipul: capacitatea de a detecta, selecta, analiza şi sintetiza date, informaţii sau relaţii, capacitatea de a învăţa, de a acţiona sau de a judeca” (p. 18).  – „ Zău? Operaţiunea intelectuală este o capacitate? Pe lângă asemenea perlă, tautologia „polis-ul” grec pare aproape omor scuzabil.” –  Alexandru Mamina

O altă problemă majoră, conținutul ca structură

Cercetătorul arată cât de deficitar este și conținutul ca structură cât și din perspectiva informației.

În locul unei sintetizări a problematicii pe coordonatele majore şi recurente ale existenţei, să zicem relaţii sociale – stat – cultură – comportament privat, autorii programei au preferat să amestece materialul sub rubrici de tipul „Viaţă cotidiană”, în aşa fel încât esenţialul tinde să se piardă în derizoriu.

Se ajunge astfel ca domeniul feudal, adică elementul fundamental în societatea europeană medievală, să fie tratat numai ca studiu de caz (p. 7). Pe lângă această concepţie didactică deficitară, acceptabilă totuşi la limită ca viziune subiectivă, conţinutul este afectat de erori ce nu mai pot fi puse pe seama opţiunii personale a autorilor.

În cazul Europei medievale, de pildă, se vorbeşte despre proprietate fără alte precizări, în condiţiile în care la acea vreme caracteristice erau mai curând posesiunea şi devălmăşia (p. 7). „Revoluţia Glorioasă” din 1688 este introdusă în programă după iluminismul (mai corect luminismul) de la jumătatea secolului al XVIII-lea.

Tot în contextul iluminismului se menţionează cluburile politice, înainte de Revoluţia franceză, deşi cluburile au apărut abia cu ocazia acesteia. Se inventează aşa-numitele saloane de lectură, confundându-se de fapt saloanele aristocratice şi cluburile de lectură – două componente ale spaţiului civil altminteri diferite în realitate (p. 9).

Pentru clasa a şaptea, crizele economice din perioada interbelică apar ca studiu de caz la „Viaţa cotidiană”, iar lumea contemporană este înscrisă ca lume multipolară (p. 13). Oare autorii au trăit pe altă planetă?

Aproximativ trei decenii de supremaţie mondială a Statelor Unite ale Americii după dispariţia comunismului înseamnă multipolaritate? Unele chestiuni pot părea la prima vedere punctuale, însumate configurează însă un ansamblu deficitar.

Spiritul care a prezidat la realizarea programei apare evident neconform cu specificitatea abordării istorice, întrucât este marcat de tezismul ideologic.

De la început se invocă explicit combaterea naţionalismului, a stereotipiilor şi xenofobiei, asumarea multiculturalităţii şi accentul pus pe diversitatea culturală, socială şi politică, de parcă orele de istorie ar fi de învăţământ politic (p. 2).

Valorile democratice sunt doar pentru educație socială

Transmiterea valorilor democratice nu se face la orele de istorie, pentru aşa ceva există acelea de educaţie socială. Formarea civică prin intermediul istoriei nu se obţine declarativ ci decurge implicit, odată cu asimilarea cunoştinţelor şi dezvoltarea gândirii critice, de natură să-l facă pe elev capabil să deceleze singur ce este bine şi ce este rău. Nu e nevoie să insişti ostentativ asupra superiorităţii unui regim sau a caracterului malefic al altuia, sunt chestiuni care se degajă din chiar factualitatea lor. Istoria nu judecă, doar explică, inclusiv în situaţia programelor şi a manualelor, destinate să pregătească elevii în conformitate cu raţionalitatea proprie domeniului de studiu.

Conform situației descrise de cercetător, programele trebuie finalizate până pe 28 februarie a.c. „În aceste circumstanţe, observaţiile noastre riscă să fie tardive, cu toată bunăvoinţa directoarei Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Magdalena Balica, ce ni s-a părut sincer doritoare să discute şi să amelioreze programel. Nu acelaşi lucru se poate spune despre inspectorul-general responsabil cu istoria în Ministerul Educaţiei Naţionale, Doru Dumitrescu, ins cu reacţii crizate, incapabil să argumenteze pe fond, care se simte atacat când se exprimă opinii critice fără nici o conotaţie personală. Dincolo de inadecvarea intelectuală la funcţie, un astfel de comportament ne sugerează un serios complex de inferioritate. Cum rămâne atunci, domnule inspector-general, cu toleranţa, dialogul şi multiperspectivitatea pe care pretindeţi că doriţi să le dezvoltaţi la elevi? Discrepanţa între afirmaţiile de principiu şi atitudinea practică nu se cheamă cum va ipocrizie?” – se întreabă Alexandru Mamina

„Ni s-a zis că la programe s-a lucrat intens, că unii membrii din provincie ai grupurilor de lucru au făcut inclusiv efortul financial de a-şi plăti singuri deplasarea la Bucureşti. Păcat de acest efort care, cel puţin în privinţa istoriei pentru gimnaziu, s-a epuizat fără succes din cauza concepţiei generale necorespunzătoare şi a profesionalismului îndoielnic al unor autori.” – a mai scris cercetătorul Alexandru Mamina.

Redacția România Breaking News – RBN Press / București / 14 februarie 2017

Opiniile exprimate în aceast articol aparţin autorului şi nu reflectă neapărat poziţia portalului de presă romaniabreakingnews.ro, cu excepția celor publicate direct pe contul de autor al Redacţiei ROMÂNIA BREAKING NEWS. Responsabilitatea juridică a informațiilor publicate revine în întregime autorului. Persoanele juridice și fizice menționate în articol care consideră că prin cele publicate le-au fost lezate drepturile și imaginea publică în mod nejustificat, au posibilitatea de a se apăra prin solicitarea dreptului la replică la adresa de email: replica [at] romaniabreakingnews.ro Preluarea articolelor de pe romaniabreakingnews.ro se poate realizeaza în limita maximă a 500 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației cu indicarea și linkul direct către sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu Redacția ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press.

Părerea dumneavoastră contează! Scrieți mai jos comentariul: