ROMÂNIA BREAKING NEWS

Semnal! Mausoleul Eroilor de la Mateiaș unde sunt depuse osemintele a peste 2000 de soldați căzuți în Primul Război Mondial, supus unui atac mai puțin obișnuit

(...) Și pentru că nu este suficient, pentru ca activitatea să îi fie mai spornică, la finalul lunii a spart în două locuri și zidul – parte a monumentului istoric și proprietate publică – care separă spațiul Mausoleului de proprietatea lui.
Semnal! Mausoleul Eroilor de la Mateiaș unde sunt depuse osemintele a peste 2000 de soldați căzuți în Primul Război Mondial, supus unui atac mai puțin obișnuit

În aceste zile, Mausoleul Eroilor de la Mateiaș, Valea Mare-Pravăț, jud. Argeș este supus unui atac mai puțin obișnuit. Un proprietar al unui teren învecinat a montat în primele zile ale lunii ianuarie 2017,  lângă terasa de paradă a monumentului, un număr de șapte cabane de lemn pentru activități comerciale.  După cum se poate observa și din imaginile  de mai jos,  activitatea comercială urmează a se desfășura pe terasa de paradă a acestui monument,  care este una dintre cele mai impresionante construcții comemorative din partea sudică a Carpaților. Pentru că nu a fost suficient pentru proprietarul în cauză, la finalul lunii a spart în două locuri și zidul, parte a monumentului istoric și proprietate publică, care separă spațiul Mausoleului de proprietatea lui, se arată într-un comunicat adresat redacției România Breaking News – RBN Press de către Asociația Clubul de Istorie Militară.

Redăm mai jos Comunicatul pe larg:

„Mausoleul Eroilor de la Mateiaș, Valea Mare-Pravăț, jud. Argeș, este monument comemorativ al eroilor căzuți în Primul Război Mondial. Aici sunt depuse osemintele a peste 2000 de soldați căzuți în luptele de pe culoarul Rucăr-Bran din noiembrie 1916. Monumentul a fost realizat în primă fază în 1936, și extins și îmbunătățit în 1986. În aceste zile, Mausoleul este supus unui atac mai puțin obișnuit. Un proprietar al unui teren învecinat a montat la începutul acestui an 7 cabane de lemn pentru comerț de produse tradiționale, dar intenționează să vândă direct pe terasa de paradă a monumentului, una dintre cele mai impresionante construcții comemorative din partea sudică a Carpaților, care deservește acest Mausoleu.

Cabane in perimetrul Mausoleului Eroilor de la Mateiaș / Foto:Clubul de Istorie Militară

Și pentru că nu este suficient, pentru ca activitatea să îi fie mai spornică, la finalul lunii a spart în două locuri și zidul – parte a monumentului istoric și proprietate publică – care separă spațiul Mausoleului de proprietatea lui.
România, ca toată Europa, comemorează și în 2017 Primul Război Mondial. În toată Europa se înființează muzee noi, se organizează evenimente de mare amploare, iar în România monumentele eroilor devin spații de comerț.
Chiar și comuniștii au înțeles să contribuie la moștenirea regalității românești, prin extinderea Mausoleului, în 1986. Recunoștința celor de astăzi, este transformarea unor loc pentru vizitare și reculegere într-un talcioc.
Astfel de gesturi sunt nu doar o dovadă de lipsă de educație, ci pot fi interpretate și ca o profanare a memoriei eroilor, ale căror oseminte se odihnesc aici.
Casa Regală a României, însăși Regina Țării, a donat în perioada interbelică pentru a se ridica un monument în care să se odihnească, în liniște, români, germani și austrieci. Astăzi, în goana după câștiguri ușoare, un așa zis antreprenor batjocorește chiar și amintirea celor care au făcut România Mare.” – Comunicat Clubul de Istorie Militară

 

Conform datelor de la Oficiul Național Pentru Cultul Eroilor, Mausoleul este înscris în Lista Monumentelor Istorice la nr. crt. 1016, cu codul AG-IV-m-A-14017. pe muntele Mateiaș, aflat în pe raza administrativă a comunei Valea Mare – Pravăț. 


Edificiul a fost ridicat în memoria eroilor români decedați în Primul Război Mondial, și a fost construit între anii 1928-1940 prin grija Societății „Cultul Eroilor“. Autorul lucrării este De Nicolo, având la bază proiectul arhitectului Dumitru Ionescu Berechet.
În criptele mausoleului de la Mateiaș sunt depuse osemintele a peste 2300 de militari români.
La intrarea in mausoleu, pe un parapet din beton, de forma semicirculara, se află înscrise cu litere aurite doua texte ce glorifica sacrificiul eroilor, astfel:
– în partea stangă: „Pentru onoarea patriei și a drapelului, pentru făurirea unității României, noi am apărat pământul sfânt al țării, lăsându-vă vouă, generațiile viitoare, o națiune liberă și independentă”;
– în partea dreaptă: „Ne plecăm cu venerație în fața sacrificiului suprem al bravilor eroi ai neamului, apărători demni și viteji ai ființei noastre naționale, iar la chemarea patriei vom ști să ne jertfim și noi pentru păstrarea independenței și suveranității României”.
Mausoleul a fost restaurat între anii 1979-1984, căpătând înfățișarea unui impunător complex monumental. În interior au fost fixate basoreliefuri care ilustrează scene de luptă și chipuri de eroi.
În apropierea vechiului mausoleu s-a construit un muzeu, în cadrul căruia au fost expuse documente și obiecte care redau aspecte referitoare la luptele desfășurate în zonă de către trupele române, în toamna anului 1916. – ONCE

Video prezentare a Mausoleul Eroilor de la Mateias

Conform legislatiei în viguare, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (publicat în M.Of. al României, în vigoare de la 24.07.2001) este prevăzut foarte clar următoarele (extras):

Art. 2. (1) Monumentele istorice fac parte integrantă din patrimoniul cultural național și sunt protejate prin lege.

Art. 9. (1) Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protecție, delimitată pe baza reperelor topografice, geografice sau urbanistice, în funcție de trama stradală, relief și caracteristicile monumentului istoric, după caz, prin care se asigură conservarea integrată și punerea în valoare a monumentului istoric și a cadrului său construit sau natural.

Art. 10. 

(1) Monumentele istorice sunt protejate indiferent de regimul lor de proprietate sau de starea lor de conservare.

(2) Protejarea monumentelor istorice este parte componentă a strategiilor de dezvoltare durabilă economico-socială, turistică, urbanistică și de amenajare a teritoriului, la nivel național și local.

(4) Aplicarea de servituți care au drept consecință desființarea, distrugerea parțială sau degradarea monumentelor istorice și a zonelor lor de protecție este interzisă.

Art. 11. 

(1) Orice intervenție asupra monumentelor istorice și asupra imobilelor din zona lor de protecție, precum și orice modificare a situației juridice a monumentelor istorice se fac numai în condițiile stabilite prin prezenta lege.

(2) Desființarea, distrugerea parțială sau totală, profanarea, precum și degradarea monumentelor istorice sunt interzise și se sancționează conform legii.

Așteptăm ca autoritățile competenete să se sesizeze și să acționeze în consecință.

Opiniile exprimate în aceast articol aparţin autorului şi nu reflectă neapărat poziţia portalului de presă romaniabreakingnews.ro, cu excepția celor publicate direct pe contul de autor al Redacţiei ROMÂNIA BREAKING NEWS. Responsabilitatea juridică a informațiilor publicate revine în întregime autorului. Persoanele juridice și fizice menționate în articol care consideră că prin cele publicate le-au fost lezate drepturile și imaginea publică în mod nejustificat, au posibilitatea de a se apăra prin solicitarea dreptului la replică la adresa de email: replica [at] romaniabreakingnews.ro Preluarea articolelor de pe romaniabreakingnews.ro se poate realizeaza în limita maximă a 500 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației cu indicarea și linkul direct către sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu Redacția ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press.

Părerea dumneavoastră contează! Scrieți mai jos comentariul: