ROMÂNIA BREAKING NEWS

România – R. Moldova: 150 de milioane de euro, …doar dacă se fac reforme!

România – R. Moldova: 150 de milioane de euro, …doar dacă se fac reforme!

Guvernul României i-a pus pe masă lui Pavel Filip o listă de reforme pe termen scurt care trebuie implementate dacă se dorește o primă tranșă a creditului de 150 de milioane de euro. Redacția Deschide.MD a obținut câteva dintre ele de la Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al premierului român Dacian Cioloș. informeaza portalul deschide.md citat de romaniabreakingnews.ro

Potrivit sursei este vorba despre: numirea unui un nou guvernator la BNM, lansarea invitației către FMI la discuții privind semnarea unui nou acord, reforme în justiție,adoptarea legislației financiar-bancare, dialog cu societatea civilă și nu în ultimul rândprioritizarea implementării Acordului de Asociere.

Vom aminti că după întrevederea premierului Pavel Filip cu omologul său de la București, Dacian Cioloș a declarat: „Îna­inte de a livra prima tranșă a acor­du­lui ram­bu­r­sa­bil ne aștep­tăm din par­tea Guver­nu­lui R. Mol­dova să vină cu câteva măsuri care să demon­streze voința de reformă. Am spus că, până la sfârși­tul săp­tămâ­nii, vom veni cu o listă de câteva măsuri pe care guver­nul ar putea să le ia îna­inte de a trans­mite de la Bucu­rești această primă tranșă”, a anu­nțat pre­mi­e­rul român.

La rândul său, Pavel Filip a dat asi­gu­rări că noul guvern este deter­mi­nat să demon­streze că este unul pro-european. „În pri­mele 100 de zile de guver­nare ne-am pro­pus sta­bi­li­ta­tea finan­ci­ară, dar fără aju­to­rul Româ­niei sar­cina e foarte difi­cilă. Mulțu­mesc încă o dată pen­tru dis­po­ni­bi­li­ta­tea Româ­niei de a acorda spri­ji­nul ram­bu­r­sa­bil de 150 de mili­oane de euro în con­di­ți­ile în care guver­nul va demon­stra că merge pe calea refor­me­lor. Am dis­cu­tat să uti­li­zăm și aju­to­rul neram­bu­r­sa­bil de 100 de mili­oane de euro, din care până acum am acce­sat o tre­ime”, a decla­rat pre­mi­e­rul Pavel Filip.

La înce­pu­tul lunii noiem­brie 2015, Klaus Iohan­nis, preșe­din­tele Româ­niei, a tri­mis Par­la­men­tu­lui spre ree­xa­mi­nare Legea pen­tru rati­fi­ca­rea Acor­du­lui pri­vind asis­tența finan­ci­ară ram­bu­r­sa­bilă între Româ­nia și R. Mol­dova, con­si­de­rând că pro­mul­ga­rea nu este oport­ună atât timp cât nu există cer­ti­tu­di­nea con­ti­nu­ă­rii pro­ce­su­lui de reforme.

romaniabreakingnews.ro

Opiniile exprimate în aceast articol aparţin autorului şi nu reflectă neapărat poziţia portalului de presă romaniabreakingnews.ro, cu excepția celor publicate direct pe contul de autor al Redacţiei ROMÂNIA BREAKING NEWS. Responsabilitatea juridică a informațiilor publicate revine în întregime autorului. Persoanele juridice și fizice menționate în articol care consideră că prin cele publicate le-au fost lezate drepturile și imaginea publică în mod nejustificat, au posibilitatea de a se apăra prin solicitarea dreptului la replică la adresa de email: replica [at] romaniabreakingnews.ro Preluarea articolelor de pe romaniabreakingnews.ro se poate realizeaza în limita maximă a 500 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației cu indicarea și linkul direct către sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu Redacția ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press.

Părerea dumneavoastră contează! Scrieți mai jos comentariul: