ROMÂNIA BREAKING NEWS

"ROMÂNIA EUROPEANĂ"- NEVOIA UNEI MARI REVIGORĂRI POLITICE …de la cititorii nostrii

…de la cititorul nostru profesorul Traian Bădulescu-Șuțeanu ganduri de apreciere si manifestul „România Europeană”

Domnilor,
Vă urmăresc lucru laborios și permanent pe internet și sunt uluit de aparițiile zilnice cu ceva nou. Efectul ideilor lansate pe ecranele calculatoarelor nu poate fi materializat decât numai prin intrarea în parlament, unde se fac legile. Ia gândiți-vă la apropierea și intrarea hotărâtă și în lupta dreaptă pentru Renașterea neamului aflat în degringoladă. A trecut vremea lamentațiilor și a tot inventarierea de lepsuri și necazuri. Cum facem să le stopăm și să ne revenim la ceea ce am fost de milenii? Cum ajungem ca iar noi românii să decidem la ce avem de făcut pentru binele nostru general?
Cu drag și respect de frate mult mai mare…ca vârstă.
prof. octogenar   Traian Bădulescu-Șuțeanu

ROMÂNIA EUROPEANĂ

nr.1        – publicație periodică a Partidului României Europene – noembrie 2012

                     

                NEVOIA  UNEI  MARI  REVIGORĂRI  POLITICE

       In acest moment istoric, – al degringoladei naționale, când dezbinarea structurilor statului de drept pare bine “organizată”, când lupta dintre cele două mari grupări politice rivale a căpătat formele cele mai perverse, grav dăunătoare existenței noastre ca neam și popor,- un grup de intelectuali români s-au alăturat deosebitei doamne  FLORENTINA  DUDUMAN  de la Vaslui, (femeie energică,cu puternic simț național, mama unui preot, pe care era gata să-l nască în una din închisorile comuniste), acum în poziția de președinte executiv,  alături de atâți alți români de origine daco-getă, și-a luat greaua misiune în vederea revigorării mai vechiului Partid al României Europene, reînscris la tribunal sub numele Partidul României Europene – PRE – în dorința de a da posibilitate etniei noastre de bază, cea a românilor de origine daco-getă, să iasă în față, după 65 de ani de interdicție a naționalismului socotit și azi de politicienii de sorginte socialistă “legionarism” ce trebuie încă “bine combătut”, ca fiind inadmisibil în structurile europene. Acest partid scoate la iveală demnitatea personală a fiecărui român, ca individ pronvenind din cel mai vechi popor al Europei ,de unde se naște mândria națională,  dublată de onoarea de a fi provenind din locul de unde s-au născut națiunile și popoarele Europei. Acest partid se vrea exponent al tuturor cetățenilor români , care doresc binele și prosperitatea tuturor , fenomen ce se poate realiza numai prin luarea de către etnia de bază a soartei noastre în propriile mâini, pentru a opri derapajele aduse de unii alogeni care și-au urmărit obsedant doar propriile interese de grup, neglijând voit aspectul general al interesului național. “România nu este un sat fără câini”, ne zic bătrânii noștri înțelepți, unde fiecare conațional poate face ce vrea, sfidând legile nescrise dar  și eludându-le pe cele scrise, în acest fenomen destructiv care este corupția și bunul plac în manifestările publice. Partidul va milita ca românii din etnia de bază să se afle la cârma treburilor locale și generale ale statului, având grijă deosebită de colaborare cu etniile principale din statele aflate în Uniunea Europeană, într-o colaborare sinceră în întrajutorarea reciprocă pentru a ieși cât mai repede și România din mrejele deprinderilor comuniste, printr-o nouă cultură civică care să ducă la încurajarea proprietății personale și mai ales a inițiativei private atât în creația materială dar mai ales în cea spirituală. Noul partid pune accentul principal pe învățământ și cultură. De unde pleacă noua viziuine europeană asupra existenței, apoi pe agricultură, unde se află baza etnică a neamului, în satul românesc, lăsat de peste șase decenii de izbeliște , cu o aplecare specială spre sănătate, de unde vine revigorarea și creșterea la loc a neamului. Partidul va porni de la cultură, cu precădere de la cultura istorică, pentru a ne reaminti cine suntem și care ne este misiunea în noua Europă unită. Nu vom obosi să amintim că suntem cel mai vechi neam din Europa, că de aici, din Dacia străveche, a iradiat cultura omenirii și de aici au curs oamenii spre etniile și popoarele Europei și ale Asiei de sud-vest, de la legendarul munte Kogaion, care se pare a fi Ceahlăul, loc unde umbra lui în dimineață cade în formă de piramidă. Nu suntem euroeceptici și mai ales nu suntem împotriva niciunei etnii conlocuitoare.Ii chemăm  însă pe toți cei pe care Dumnezeu i-a adus  să viețuiască împreună cu noi, în respect reciproc, în cunoaș-terea și respectarea legilor statului nostru. Dar nu vom mai admite derapajele acelor etnici care sfidează normele bunului simț, tulbură liniștea publică și  excele-ază în etalarea opulenței, fără nici un fel de jenă față de mulțimea încă rămasă săracă, venită din societatea care ne egalizase în sărăcie.  Asanarea morală se va face numai prin diminuarea, apoi prin eradicarea corupției de către organele de control, care, imediat, trebuie create numai din oamnei de mare cacater, venind din etnia de bază.

 Renașterea spirituală a neamului și a poporului se poate face numai prin aducerea la școală a tuturor copiilor existenți acum  în țară, la care trebuie readusă obligativitatea stagiului militar a celor cu doar 8 clase elementare, care nu au diplomă de absolvire, dar în mod special  a analfabeților, băieți și fete, care, într-un an de zile, pe lângă meseria armelor, să învețe carte,limba, istoria și geografia țării, dar și o meserie.

 Crearea de noi locuri de muncă poate veni de la construirea de drumuri moder-ne, a unor noi construcții militare și edificii publice de învățământ și cultură, la lucrarea modernă a pământului, încurajând financiar micul proprietar dar și marea producție industrială la prelucrarea produselor naționale încurajată de un comerț modern și tot mai eficient, într-o conlucrare reciprocavantajoasă cu partenerii din Uniunea Europeană. Incurajarea tineretului studios să vină la conducerea treburilopr publice, la o nouă colaborare culturală cu lumea civilizată modernă, încurajând în principal cultura națională prin descoperirea și punerea în lumină la noilor talente, loc unde astăzi se simte un mare gol, deoarece de peste 20 de ani nu s-a impus nici un nume emblematic în lumea artei și a culturii de masă.ASTFEL  SE  VA  OPRI  MARELE  HAOS  AL  MANIFESTĂRILOR  NE-PROFESIONISTE din modul de petrecere al oamenilor dar și din unele emisiuni ale posturilor de televiziune, de la radio și din  presa scrisă. Ministerul culturii va fi chemat să înființeze o Direcție a monitorizării exprimărilor publice, stabilind reguli și aplicând forme coercitive, oprind existența CNA, care s-a dovedit doar câine de pază a celor din conducerea statului și nu a culturii adevărate  și a regulilor acade-mice. Partidul va milita ca țara să rămână membru activ în Uniunea Europeană  dar va asigura drepturile și libertățile naționale, pastrând caracterul național al statului și severanitatea lui neatinsă.. Nu va impune nimic altora dar nici nu va mai primi imixtiuni în treburile interne, având grija respectării angajamentelor scrise  în contractul semnat la intrarea în Uniune. Se va întocmi legi care să încurajeze colaborarea cu românii din statele vecine, militând pentru respectarea drepturilor cetățenești ale acestora în statele unde comunitățile de români sunt mai mult decât semnificative. Se vor readuce în conștiința publică marile noastre personalități istorice, de la care se va reînvăța cum să ne respectăm Neamul și Țara, ce avem de făcut când suntem la ananghie, păstrând la loc de cinste numele eroilor martiri, începând cu regele-erou Decebal, marele voievod de Alba Iulias Mihai Viteazu, primul reîntregitor al Daciei, eroii căzuți în cele două războaie mondiale, cu precădere a celor aproape 2.000.000 dintre cele 4.000.000 de arestați în comunism care nu s-au mai întors niciodată acasă în Basarabia și în țară.

   Scopul principal al Partidului României Europene este dezvoltarea spirituială și socio-economică a țării în următorii zece ani, pentru a atinge nivelul de dezvol-tare a țărilor avansate din Uniunea Europeană și ruperea completă și totală de racilile comuniste.

  Socotim că partidul nostru s-a născut ca expresie indubitabilă a nevoi de renaștere a sentimentului național, în strâns respect pentru celelalte națiuni și popoare din alianța noastră dublă ca stat membru în NATO și țară de bază în Uniunea Europeană.

Pentru noi Neamul rămâne sfânt și existența  și unitatea lui nu se poate decât în jurul unui conducător unic, reprezentant al lui Dumnezeu pe pământ. Ne menținem  demni în jurul marelui adevăr  al originii noatre daco-gete, că țara inițială ne este Dacia iar teritoriile care vremelnic sunt azi în administrația altora, ne aparțin și cândva vor reveni la patria mamă, chiar în cadrul modern al apartenenței noastre la Uniunea Europeană. Vom menține nevoia ca etnia noastră de bază să ajungă a domina conducerea statului și a tot ce înseamnă sociatate civilă, credință creștină, în onoare pesonală și mândrie națională.

Să ne dea Dumnezeu gândul ăl bun și mintea românului cea de pe urmă.

Doamne, ocrotește-i  pe românii daco-geți.    

                          

 

PROGRAMUL  POLITIC

               REAFIRMAREA  ORIGINII  DACO-GETĂ  A  ȚĂRII

 ÎN  CADRUL  UNIUNII  EUROPENE

                                 „Intoarcerea la Neam și Țară”

        Conceput ca un partid național de dreapta, – naționalist, de ideologie liberală, creștin și democrat,Partidul României Europene se declară exponentul emblematic al etniei de bază din poporul românesc de azi care-și cere dreptul de reprezentare a Neamului Carpato-dunărean în forurile legislative și în conducerea țării care, în principal,este vatra acestui neam de milenii.Pentru aceasta partidul își va canaliza efortul spre următoarele direcții:

             RENAȘTEREA  CONȘTIINȚEI  DE  SINE  A  NEAMULUI

          a.Ministerul educației și învățământului va acționa, prin reforma reală a   sistemului de învățământ,( rămas neclar după politizarea lui excesivă în comunism), în vederea refacerii identității naționale prin declararea originii daco-gete a neamului, fără nici o contingență romană; dreptul sacru asupra pământului țării a celor de origine daco-getă și prioritatea acestui neam în Uniunea Europeană ca cel mai vechi din Europa de unde au descins celelalte neamuri și popoare ale acestui cel mai vechi continent al lumii. Ministerul culturii va reînvia momentele de seamă din istoria țării prin actualizarea imaginii publice a marilor personalități care au făurit istoria, salvând neamul de la marile încercări venite din afară, concomitent cu relevarea marilor creații materiale și spirituale, oferind nouă și lumii imaginea reală a culturii și civilizației noastre străvechi. Astfel se pot reînvia modelele care să permită noilor generații să-și construiască propria identitate, să-și cultive demnitatea personală din care se naște mândria națională – sentimente anihilate și deja dispărute la mulți oameni care au luat în serios sloganele marxiste, ale priorității internaționalismului proletar , indivizi neplecați din politică, agățați astăzi de globalism, ca mijloc de a-și avea sprijin în afară, când în interior și-au pierdut orice credibilitate.

           b. Reîntoarcerea la grija față de satul românesc prin acțiunile ministerului agri-culturii în concordanță cu cele ale ministerului administrației și internelor, instituții chemate  să modernizeze suprastructura satelor și comunelor, a mijoacelor tehnice de lucrare a câmpului dar și de revenire la formele tradiționale de lucru dar mai ales a vieții spirituale, readucerea oamenilor la biserică dar și la căminul cultural, desființat complet în perioada aceasta de tranziție fără de sfârșit.  Vom milita pentru finalizarea acțiuni de redare a proprietăților confiscate abuziv de către dictatura sistemului soci-alist, încurajând cu prioritate micul proprietar să-și lucreze singur pământul. Roadele revenindu-i doar lui, în exclusivitate, eliminând intrmediarul de azi , arendașul care a acaparat totul, ajungând a sugruma inițiativa micilor proprietari, fenomen care poate genera explozia ce a avut loc în anul 1907, când țăranii sufocați de arendași au creat marea răscoală țărănească. Recultivarea dragostei față de pământ, iubirea sfântă a gliei strămoșeești. Incurajarea proprietarilor mici și mijlocii să-și lucreze singuri pământul, eliberându-i de apăsarea arendașilor.

             Oprirea haosului cultural și spiritual din viața satului dominat azi de manelism și indivizi fără pregătire și mai ales fără atestare în practicarea muzicii și a spectacolelor sui generis,așa cum devin petrecerile de la nunți și botezuri sau ale onomasticii.

           c. Partidul va cere ca, prin ministrul apărării  naționale, să se revină la serviciul militar obligatoriu , de minim un an, pentru absolvenții a 8 clase, fără diplomă, băieți și fete, dar mai ales a analfabeților, care trebuie învățați carte,(cu precădere limba româ-nă, istoria și geografia țări), o meserie, pe lângă aceea de conducător auto.

 

              NAȚIUNEA, POPORUL ȘI CLASA POLITICĂ DE AZI

   După experimentul marxist al celor 42 de ani de dictatură sagace și fără precedent, când Neamul Românesc a fost supus unei teribile încercări de risipire într-un conglo-merat de etnii eterogene și mult intrate în jocul politic, pe alocuri reușind să domine viața publică, (cum s-a întâmplat la începutul sistemului de stat republican, în care evreii de proveniență rusă au creat chiar primul guvern comunist, condus de trădătorul de clasă și de neam dr. Petru Groza), la începutul anului 1990 urmașii acestorea, -neromânii Ion Iliescu și Alexandru Bârlădeanu,- au ținut cu dinții ca oamenii sistemului să nu fie înlăturați, din contră, fiind menținuți în funcțiile cheie, mai ales în miliție și securitate, dar și în celelalte posturi decizionare ale administrației, lucând diavolește la ceea ce s-a numit “noua clasă politică” , dominată în principal de foști.  Partidul comunist s-a numit peste noapte FSN, apoi direct PDSR, partidele istorice fiind lăsate să apară cu numele, obstrucționându-le cu o forță malefică, ajungând chiar să fie încăodată distruse în istorie, după ce în anii 1945-1947 le-a atacat cu o virulență sălbatecă, umplând în final cele 46 de pușcării și 72 de lagărte de muncă forțată cu ele.

  Acum, la aproape 23 de ani de la schimbarea la vârf  a conducerii țării,- când  doar unul dintre cei trei “artizani malefici” mai este în viață,( Bârlădeanu și Brucan sfârșindu-și nefasta existență fizică), – imaginea politicienilor, adică spectrul real al clasei politice de azi arată astfel:

 PSD – urmaș direct al celor care au fost membri,( uni chiar marcanți) ai partidului comunist , a reușit o uniune cu ultimi oameni de cultură ce s-au păstrat liberali, în efortul de a scoate de la conducere pe ceilalți foști, grupați în ceea ce se cunoaște a fi PDL, adică o formă hibridă a așazișilor democrați “de carieră” cu o parte a liberalilor “trădă-tori”, (unii chiar oameni tineri, care au intrat cu stângul în politică: cum sunt virulenții agresivi Popoviciu, Boureanu,Costică Canacheu, Edmond  Tălmăceanu, oameni cu onomastici edificatoare; frații sau veri Preda, buzoieni,( unde partidul comunist a avut chiar un fief de bază), nu mai vorbim de femeile care s-au vârât acolo unde nu le fierbe oala, (gen Udrea, Sulfina, Ritzi. Boagiu, Paula Vosh, (nepoata  înțepatei Gizela Vosh, mâna dreaptă a Anei Paukerâ) până la mironosita sibiancă, bolmojitoare de poncife tul-buri, pe care le vrea civilizate și “așezate” pre numele ei la fel de emblematic și edifi-cator – Raluca Țurcanu . PNL se menține cu sigla de partid  național, aspect care nu mai transpare,deoarece globalismul euroatlantic n-ar agrea latura naționalistă, (despre care francezii, nemții, spaniolii, belgienii, olandezii dar mai ales englezii fac mare caz: ei înainte de toate sunt francezi, belgieni,englezi care – da – fac parte din Europa, sunt în această Uniune dar nu total, cu trup și duflet, suveranitatea ne mai interesându-i, ci din contră!  Liberalii, deși sunt conduși de un profesor de istorie, nu mai au aplecare spre trecutul nostru și mai ales către cultură: au intrat în jocul atacurilor la persoană, unde excelează actualul președinte de republică, ins “ciudat”, venind din lumea sinistră a apelor, (unde nu vedea oameni cu lunile) și repezindu-se  perfid spre oricine i-ar putea sta în cale, ajungând să fie ales ca cel de al patrulea președinte de repuiblică și menținându-se prin metode diabolice, care uimește o lume. El este ultimul președinte de republică provenind din rândul membrilor de seamă ai partidului comunist. (Nu se știe dacă va fi ultimul, deoarece despre lovitura de stat din decembrie 1947 încă nu se scoate o vorbă, moment în care monarhia  milenară a daco-românilor a fost obturată brutal într-o noapte). De notat cu majuscule că sistemul statal de Republică ESTE “OPERA” PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, ÎMPINS ȘI ÎNCURAJAT DE OCUPANTUL SOVIETIC; TOȚI CEI PATRU PREȘEDINȚI AU FOST MEMBRI AI PARTIDU-LUI  COMUNIST ȘI NICIUNUL ,PÂNĂ ACUM, N-A VORBIT ȘI NU VORBEȘTE DE ISTORIA ȚĂRII, DE HOLOCAOSTUL ROMÂNESC AL CELOR APROAPE 4.000.000 DE ARESTAȚI ȘI A CELOR APROAPE 2.000.000 DE VICTIME UMANE, CHINUITE DIABOLIC ÎN PUȘCĂRII ȘI LAGĂRE DE MUNCĂ FORȚATĂ. (Ceea ce a făcut actualul președinte în Parlament a fost un simulacru de “condamnarte a comunismului”, arătând fățiș că nici el nu crede în ceea ce citea formal și esoteric de pe o hârtie scrisă de fiul unui mare comunist neromân din România acelor ani de iad cumplit.In acest timp exponentul emfatic al comunismului , C.V.Tudor, defila cu chipul președintelui îmbrăcat în zeghe de pușcăriaș pentru că a îndrăznit să zică acel puțin adevăr despre comunism). Până acum oamenii care alcătuiesc ceea ce numim clasa politică au demonstrat orice, excelând în a se dovedi foarte preocupați de bani și interesul personal, sau de grup, nimic însă în ceea ce privește interesul național, nevoile de acum ale neamului, cea mai stringentă fiind aceea de ÎNTOARCE  LA  NEAM  ȘI  ȚARĂ. Admiterea și încurajarea unor formațiuni aiuritoarte, precum PRM, UDMR, PNG, UNPR, dar mai ales aventurismul verbal numit PP DD, o adunătură de frustrați care nu pot înțelege că poporul  NU poate avea un partid al său; partid însemnând tocmai PARTE  din popor. Pretenția de a se confunda cu poporuml a avut-o,(și o mențin încă) partidele comuniste. Acest așazis partid, (furat de la marele economist Constantin Cojocaru), este eminamente nostalgic al marxismului; lucru evident atunci când  și-a luat model cultural pe cel de al doilea mare poet comunist din sud-estul Europei, Păunescu, urmașul rusului Maiakovski. (Diferit de Păunescu, – îngropat cu onoruri comuniste-, Maiakovski s-a sinucis, dându-și seama de marea greșală pe care o făcuse, trecându-se în slujba unui sistem inuman.) Ceea ce se întâmplă cu fostul partid al țăranilor români, cunoscutul PNȚ din anii de glorie ai României mari, este lucru încă al serviciilor speciale care au încă această “menire” de a ajuta sau opri acele grupări  politice care încearcă să ia masca de pe fața celor care mențin sub perdeaua istoriei perioada SUMBRĂ  ȘI  DISTRUGĂTOARE  A  ANILOR  DE  GREA  SUFERINȚĂ  NAȚI-ONALĂ 1945 – 1989.

  Din anul 1990 și până astăzi Națiunea Română, urmașă directă a dacilor, așteaptă ca tinăra generație să creieze acel partid care să se pronunțe și în numele Neamului și nu doar a poporului eterogen. Căci una este poporul – ca totalitate a cetățenilor țării la un moment istoric, și alta este Neamul – etnia de bază, venită din adâncurile imemorabile ale istoriei, mereu aceiași. Una este Țara , – care este doar a acestora și alta este patria – care este a tuturor cetățenilor trăitori azi în România. Etnia de bază fiind majoritară și numeric, ea trebuie să reaibe cuvântul hotărâtor în toate domeniile vieții sociale și mai ales a celei culturale și spirituale. Credința creștină, cu precădere cea ortodoxă, este precumpănitoare iar armata trebuie să fie alcătuită, în principal la funcțiile de comandă, numai de către etnia de bază. Numai astfel se pot evita derapajele de felul în care, la un vot masiv al națiunii, au intervenit străinii și au anulat voința neamului și a poporului.

  Faptul că țara se cheamă România este rezultaul unei erori istorice, comisă de chiar istoricul Mihail Kogălniceanu care,în calitatea sa de prim  ministru, după Unirea Principatelor, în loc să dea numele vechi țării, așa cum se numea și revista de istorie pe carte o conducea, acela de DACIA, s-a apucat să dea țării  numele ocupantumlui sîngeros roman, care a distrus  statul dac și i-a dus numele în neant și uitare.  

Crearea intempestivă a unor grupări de indivizi care vin, se pare, din serviciile speciale, nu este decât o nouă diversiune antinațională. Partidul Alianței Civice este “opera” unui fost secretar utece de fabrică, Adrian Iurașcu,oferit cadou fostului șef al serviciului secret principal – SRI- iar partidul noua republică vine să contracareze curentul pro-monarhist care, se vede, are o mișcare în neam, de care se tem toți politicianiștii de azi.

Apariția Partidului României Europene  face ca așteptarea de peste șase decenii să devină o rază de lumină și un noian de speranțe.

Să dea Bunul Dumnezeu să fie așa și Atotputernicul să-și întoarcă iarăși fața către noi.

      profesor Traian Bădulescu – Șuțeanu

președinteel asociației culturale “Renașterea Neamului Românesc” al Dacilor

 

                     CAMPANIA ELECTORALĂ 2012

 

                 O PREZENTARE CIVILIZATĂ , FĂȚEASCĂ, EUROPEANĂ

    Partidul României Europene va face din fiecare întrunire publică o sărbătoare, o adunare între frați, la un fel de taifas de taină, în care să ne spunem păsurile dar și felul în care vedem noi revenirea la Neam și Țară, la nevoile noastre reale de acum. Se vor folosi cuvinte alese, versuri deosebite, muzică populară dar și de petrecere, muzică românească, totul încheindu-se cu Hora mare – românească, hora străbnunilor noștrii daco-geți.

                                 CANDIDAȚII NEAMULUI

Opiniile exprimate în aceast articol aparţin autorului şi nu reflectă neapărat poziţia portalului de presă romaniabreakingnews.ro, cu excepția celor publicate direct pe contul de autor al Redacţiei ROMÂNIA BREAKING NEWS. Responsabilitatea juridică a informațiilor publicate revine în întregime autorului. Persoanele juridice și fizice menționate în articol care consideră că prin cele publicate le-au fost lezate drepturile și imaginea publică în mod nejustificat, au posibilitatea de a se apăra prin solicitarea dreptului la replică la adresa de email: replica [at] romaniabreakingnews.ro Preluarea articolelor de pe romaniabreakingnews.ro se poate realizeaza în limita maximă a 500 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației cu indicarea și linkul direct către sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu Redacția ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press.

Părerea dumneavoastră contează! Scrieți mai jos comentariul: