ROMÂNIA BREAKING NEWS

Rezoluție a fermierilor din raionul Dubăsari, Rep.Moldova, cu privire la interzicerea accesului la pământurile de pe traseul Râbnița-Tiraspol

Rezoluție a fermierilor din raionul Dubăsari, Rep.Moldova, cu privire la interzicerea accesului la pământurile de pe traseul Râbnița-Tiraspol

TransnistrianRegionMap.pngREZOLUȚIE adoptată în unanimitate la 06 iunie 2015 în cadrul Protestului pașnic al fermierilor din raionul Dubăsari

Avem drepturi, dar nu avem pământuri” a fost unul din mesajele transmise de fermierii din raionul Dubăsari în cadrul protestului pașnic care a avut loc la 06 iunie 2015, în localitatea Cocieri. Scopul evenimentului a fost de a atrage atenția autorităților asupra problemelor reale cu care se confruntă aceștia. De asemenea, de a informa și sensibiliza opinia publică privind situația dificilă în care se află din cauza lipsei accesului la terenurile de după traseul Rîbnita-Tiraspol și gravele încălcări privind dreptul la proprietate a acestora.

Reamintim că la 6 februarie 2013, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat Guvernului R.Moldova și Guvernului Federației Ruse 8 cereri ce cuprind plângerile unui număr de 1651 proprietari de terenuri agricole, aflate în raionul Dubăsari, precum și 3 societăți comerciale agricole. Reclamanții sunt rezidenți și locuitori ai localităților Doroțcaia, Pârâta, Molovata-Nouă, Pohrebea și Cocieri, situate pe malul stâng al Nistrului și dețin cote de teren în apropierea satelor lor.

În fața CtEDO reclamanții pretind încălcarea art.1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în legătură cu încălcarea dreptului de proprietate sau folosință asupra cotelor de teren și art.13 în legătură cu lipsa unui remediu efectiv la nivel național în legătură cu violările art.1 al CEDO. Mai multe detalii aici.

Vedeți mai jos Rezoluția adoptată de către fermieri.

Parlamentului Republicii Moldova

Președintelui Republicii Moldova

Guvernului Republicii Moldova

Misiunii OSCE în Moldova

Delegația Uniunii Europene

Ambasadei SUA în Republica Moldova

Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova

Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova

REZOLUȚIE 
adoptată în unanimitate la 06 iunie 2015 în cadrul Protestului pașnic
al fermierilor din r-l Dubăsari

Noi, subsemnații, cetățeni ai Republicii Moldova, fermierii din raionul Dubăsari și proprietarii terenurilor aflate după traseul Râbnița-Tiraspol (cca 6 mii ha de teren agricol), având în vedere principiile fundamentale ale drepturilor omului, în special dreptul la protecția proprietății, a aptitudinilor de a riposta și rezista în pofida presiunilor și persecuțiilor continue din partea administrației de la Tiraspol, dar și pasivității, și iresponsabilității autorităților constituționale:

 • REAFIRMÂND că dreptul la proprietate în Republica Moldova este garantat de Legea Supremă și tratatele internaționale, la care Republica Moldova este parte;
 • REAMINTIND despre faptul că, din 1998 până la moment țăranii, proprietarii și agenții economici din r-l Dubăsari nu au acces liber la terenurile aflate după traseul Râbnița-Tiraspol;
 • MENȚIONÂND că o entitate ilegală în 2014 a preluat abuziv controlul de facto a proprietății noastre, ne interzice exercitarea dreptului la proprietate asupra terenurilor prin aplicarea diverselor mecanisme punitive;
 • FIIND de fapt, expropriați de proprietatea noastră privată;
 • EXCLAMÂND indiferența și impotența autorităților constituționale în protejarea proprietății private a țăranilor din r-l Dubăsari;
 • ÎNREGISTRÂND pierderi enorme asupra bonității terenurilor, capitalului investit de agenții economici și a resurselor umane;
 • OBSERVÂND un spirit de neîncredere față de valorile protejate cu vieți omenești în timpul conflictului armat de pe Nistru de populația băștinașă;
 • SUBLINIIND tratarea discriminatorie a agenților economici din r-l Dubăsari față de agenții economici înregistrați la administrația de la Tiraspol de către Guvernul central prin aplicarea facilităților avantajoase ultimilor și ignorarea cerințelor legale ale primilor;
 • URMĂRIND coruptibilitate și soluționarea unor interese economice de către centre meschine din Chișinău și Tiraspol în rezolvarea problemei fermierilor din stânga Nistrului;
 • INTUIND că proprietarii de terenuri sunt victimele unor interese politice, plasați pe diverse baricade și lăsați în voia sorții;
 • OBOSIȚI de promisiunile deșarte ale Chișinăului la problematica respectivă;
 • ADUCÂND la cunoștință faptul că administrația secesionistă NU recunoaște dreptul la proprietatea privată, respectiv orice cedări din partea Chișinăului în platformele de negocieri reciproce ar putea afecta dreptul nostru de proprietate și ar duce la pierderea de jure a proprietăților noastre;
 • CONSIDERĂM că Statul trebuie să depună toate eforturile, în vederea păstrării integrității proprietății, asigurării dreptului la proprietate, oricare nu ar fi costurile pentru menținerea acestora în spațiul necontrolat;
 • CHEMĂM la MATURITATE Guvernul Republicii Moldova în procesul de negociere a drepturilor fundamentale, or odată cedând în fața structurilor separatiste, consecințele acestui proces vor fi ISTORICE, conducând la lezarea dreptului la proprietate și controlului constituțional în regiunea transnistreană;
 • INVITÂND comunitatea internațională, ambasadele străine în Republica Moldova, actorii implicați în procesul de negocieri să ia măsuri necesare pentru a-și întări contribuția la eforturile fermierilor în asigurarea dreptului la proprietate al acestora;
 • SOLICITĂM autorităților constituționale ÎN TERMEN DE 30 ZILE:
 1. Să asigure accesul nestingherit și imediat la terenurile agricole aflate după traseul Râbnița-Tiraspol proprietarilor de terenuri;
 2. Să garanteze drepturile constituționale ale cetățenilor Republicii Moldova la proprietatea privată, la libera circulație în regiunea transnistreană;
 3. Să dispună achitarea integrală a tuturor cheltuielilor suportate de agenții economici în urma procesului de prelucrare a terenurilor și însămînțare a acestora în perioada 2013– 2014;
 4. Să elaboreze o strategie de dezvoltarea social economică în localitățile r-l Dubăsari, în special celor din stânga Nistrului;
 5. Să orienteze creditele preferințiale și programele de susținere a afacerilor rurale în localitățile din stânga Nistrului ale r-ului Dubăsari;
 6. Să permită agenților economici în proces de falimentare reorientarea direcțiilor de activitate statutară;
 7. Să compenseze veniturile ratate agenților economici și persoanelor fizice care au pierdut parțial activitatea economică legată – până la rezolvarea definitivă a conflictului politic

Problema terenurilor agricole, aflate după traseul rutier Tiraspol-Dubăsari-Râbnița a apărut în 1998 în mai multe localități (Doroțcaia, Pîrîta, Coșnița, Cocieri), atunci când reprezentanții regimului separatist au instalat în mod ilegal posturi pe traseul Tiraspol – Rîbnița. Instalarea ilegală a acestor posturi a permis reprezentanților regimului separatist să harțuiască reclamanții și să tindă să acapareze aceste suprafețe pe parcursul acestor ani, fapt ce poate fi considerat drept o violare continuă a drepturilor lor.

La finele sezonului agricol din 2004 reclamanților li s-a interzis accesul spre proprietățile lor, astfel aceștea au suport pierderi de zeci de milioane de lei. La începutul anului agricol 2005 proprietarii terenurilor au fost opriți de a-și prelucra terenurile agricole, suportând din nou pierderi uriașe.

Mii de proprietari din raionul Dubăsari au protestat la Chișinău, au cerut Guvernelor de la Chișinău și Moscova să ia măsuri în vederea respectării Acordului moldo-rus din 21 iulie 1992 care garantează libera circulație în acest spațiu al R.Moldova. Acțiunile Guvernelor au fost insuficiente de a garanta exercitarea deplină a dreptului de proprietate, astfel că numeroși fermieri și proprietari au expediat Curții plângeri.

În fața CtEDO reclamanții pretind încălcarea art.1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în legătură cu încălcarea dreptului de proprietate sau folosință asupra cotelor de teren și art.13 în legătură cu lipsa unui remediu efectiv la nivel național în legătură cu violările art.1 al CEDO.

În fața Curții Europene a Drepturilor Omului reclamanții sunt reprezentați de avocați și juriști din cadrul Asociației Promo-LEX.

Ion Anton / romaniabreakingnews.ro

Opiniile exprimate în aceast articol aparţin autorului şi nu reflectă neapărat poziţia portalului de presă romaniabreakingnews.ro, cu excepția celor publicate direct pe contul de autor al Redacţiei ROMÂNIA BREAKING NEWS. Responsabilitatea juridică a informațiilor publicate revine în întregime autorului. Persoanele juridice și fizice menționate în articol care consideră că prin cele publicate le-au fost lezate drepturile și imaginea publică în mod nejustificat, au posibilitatea de a se apăra prin solicitarea dreptului la replică la adresa de email: replica [at] romaniabreakingnews.ro Preluarea articolelor de pe romaniabreakingnews.ro se poate realizeaza în limita maximă a 500 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației cu indicarea și linkul direct către sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu Redacția ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press.

Părerea dumneavoastră contează! Scrieți mai jos comentariul: