ROMÂNIA BREAKING NEWS

Reprezentantul școlilor românești din Transnistria a participat la festivitățile , consacrate aniversării a 200 de ani de la înființarea învățămîntului pedagogic din România.

În perioada 15 -17 noiembrie 2012 am luat parte la festivitîțile prilejuite de aniversarea a 200 ani de la îmființarea primei instituții pedagogice  din spațiulromînesc,  Preparandia din Arad, astăzi Liceul Pedagogic “ DimitrieȚichindeal “.

Evenimentul a fost organizat de administrația Liceului  în frunte cu directorul Sorinel Haiduc și Inspectoratul Școlar din județul Arad, avînd susținerea deplină a primăriei  municipiului și a primarului Gheorghe Falcă, în concordanță cu Asociația Învățătorilor din România, avîndu-l în frunte pe președintele ei  profesorul  Viorel  Dolha.

La Te Deumul , organizat la Catedrala Ortodoxă Română , recepția de la primărie, secțiunea plenară de la Palatul de Cultură Arad , sesiunea de comunicări, spectacolul omagical la tetrul  municipal „ Ion Slavici”, inaugurarea Muzeului Învățămîntului Ardelean, dezvelirea busturilor profesorilui Dr. Vasile Popeangă și a profesorului Preparandiei  Teodor Ceontea, lansările de carte au participat profesorii  Liceului Pedagogic “ Dimitrie Țichindeal “ și a altor instituții de învățămînt din municipiu și județ, directorii Liceelor Pedagogice și rectori ai universităților din România, dascăli din  Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Bulgaria, Macedonia, Ungaria  și  Albania.

În calitate de invitați de onoare la acesteveniment cultural au fost prezenți Ministrul Educației Ecaterina Andronescu și  ex-primministru Mihai Răzvan Ungureanu, politiceni, reprezentanți aiadministrației centrale, județene și municipale, ziariști, oameni de cultură și liceeni.

Din Republica Moldova, la sărbătoare, au participat 8(opt) persoane, dintre care președintele Asociației  “ Lumina “ a Pedagogilor Transnistreni , directorul Liceului Teoretic  “ Ștefancel Mare șISfânt“ din or. Grigoriopol (Transnistria), subsemnata EleonoraCercavschi, președintele filialei  Moldova a Asociației Învățătorilor din România Mariana Marin, directori și profesori ai altor liceie din țară.

În cadrul sesiunii plenare a sărbătorii  mi sa oferit posibilitatea  de a felicita, de la tribună,omagiații și  de a saluta din partea cadrelor didactice transnistrene floarea pedagogiei românești.  Încadrul discursului  am adus la cunoștința celor prezenți vestea îmbucurătoare despre decizia CEDO din 19 octombrie 2012, de condamnare a Federației  Ruse pentru violarea drepturilor copiilor  din regiunea transnistreană a Republicii Moldova la  studii  înlimba română. Acest cîștig de cauză a românilor transnistreni  afost în tîmpinat de cei prezenți cu entuziazm, satisfacție și aplauze.

           La rândul său organizatorii evenimentului, președintele Asociației Învățătorilor din România domnul ViorelDolha, precum și cei prezenți la adunarea festivă au transmis felicitări cadrelor didactice din regiunea transnistreană cu ocazia acestei enorme victorii  a românilor în fața monstrului rus, urări de bine și noi realizări în educația tinerilor  români din Transnistria.

Eleonora Cercavschi,

Redactor R.B.N.Press

Transnistria.

26 noiembrie 2012