ROMÂNIA BREAKING NEWS

Ramurile poporului român – vlah și grupurile etnice înrudite după diferiți istorici …

Ramurile poporului român – vlah și grupurile etnice înrudite după diferiți istorici …

 – Dacoromânii ( cu derivațiile și denumirile regionale de: munteni , olteni , dobrogeni , timoceni ( bufeni în orașul Bor, denumiți în unele locuri și „ țărani ” ) , ardeleni , bănățeni , moldoveni , regățeni , mitici , basarabeni , maramureșeni , transnistreni , bucovinieni , latini dunăreni , herțeni , bolohoveni , tribali , români sud-dunăreni , ungureni , crimeeni , sibieni , sătmăreni ,  … )

De religie: majoritar ortodoxă


 – Aromânii din Balcani ( machidoni , macedoromâni , armâni , macedoneni latini , macedono-vlahi , cu denumirile regionale de grămușteni , pindeni , fârșeoți , cuțovlahi , negreni , epiroți , moscopoleni , glubeari , „ țânțari ”  bitolieni , gopeșteni- mulovișteni . gopeșani – mulovișteni , olimpieni , muzacheri / muzichiari , câstrânioți , aromâni din Beala , cipani)
De religie: majoritar ortodoxă

 – Meglenoromânii din Grecia și Macedonia ( cu denumirea regională de: carpieni, liumnicani , lundzineți , ușineți și cupineți , țărnăcoti , brăzlăveți , năntineți , meglenoromânii musulmani, strămutați în Turcia, poartă numele de nânteni )

Densușianu și Jirecek îi consideră descendenții unor colonii pecenege, stabilite în Macedonia și amestecate cu elementul românesc găsit acolo, de origine daco-română. 

Nicolae Iorga, luând în considerare rolul elementului românesc și albanez la formarea Imperiului Bulgar sub țarul Simeon, îi consideră o colonie de prizonieri formată din românii care au luptat sub steagul țarului bulgar și așezată de împăratul bizantin Vasile, în regiunea Rodope. Theodor Capidan, în „Meglenoromânii – istoria și graiul lor”, îi consideră ca aparținând grupului românilor sud-dunăreni din care au făcut parte și aromânii. Acesta consideră că ei au venit din nordul Balcanilor, rupându-se din masa românilor sud-dunăreni, după ce au stat un timp mai îndelungat în contact cu românii din nordul Dunării. 

 – Istroromânii din Istria

Istoricii italieni consideră că istro-românii sunt urmașii veteranilor din legiunile romane, colonizați în Peninsula Istria după cucerirea acesteia de către romani. Există unii istorici români care consideră că istro-românii ar fi migrat, acum șase secole, din zona Munților Apuseni , Crișana , Banat și Maramureș după ce Peninsula Istria ar fi fost depopulată de o epidemie de ciumă. Există și istorici sârbi, precum Pavle Ivici, care consideră că istro-românii reprezintă o populație autohtonă, înrudită cu aromânii, iar din vechea populație romanică, despărțită de năvălirea slavilor în Peninsula Balcanică, ar fi evoluat în Istria trei ramuri diferite: istro-românii, istrienii și veglioții.

Ultimii, romani sau, poate, vechi români care locuiau în insula Veglia, azi Krk, au dispărut de pe scena istoriei. Cronicile familiei Frangipani au păstrat o serie de informații valoroase despre veglioți, inclusiv nume de sate precum Polița (Polijca) sau trans­crierea rugăciunii Tatăl Nostru, în dialectul lor: Țațe Nostru, la fel ca și în istro-română. În Evul Mediu, când Istria aparținea Republicii Venețiene, istro-românii au putut să își păstreze vechiul lor grai. De asemenea, în perioada austro-ungară, istro-românii reprezentau majoritatea populației în județul Arsa. Sursa: aiciO alta teorie spune că sunt urmașii populației morlace din Dalmația.
De religie: majoritar catolică

 – Morlacii din Dalmația, Muntenegru și Bosnia ( cunoscuți și ca vlahi negri sau mauro-vlahi )

De religie: ortodoxă / catolică

– Momârlanii din Valea Jiului

 – Gugulanii din Munții Banatului

 – Mocanii din Munții Ardealului

 – Sărăcăcianii din Grecia și Bulgaria
Lingvistul aromân Theodor Capidan și istoricul ce a fondat studiul transhumanței balcanice , Iovan Țviici îi considerau aromâni grecizați, dar alți istorici îi consideră urmași ai triburilor antice din  zonă. Teoria mea e ca sunt urmașii triburilor anticetrace. Asta le-ar explica asemările cu aromânii.
De religie: ortodoxă

 – Beduinii Gebalieh ( coloniști munteni în Pen. Sinai )

– Goralii din Polonia
Istoricul militar Mircea Dogaru îi consideră urmași ai coloniștilor ardeleni și moldoveni din Sudul Poloniei.
De religie: catolică

– Vlahii din Cehia ( Vlahia Moravă , Regiunea Autonomă Vlahă din Cehia )

Istoricul militar Mircea Dogaru îi considera urmași ai vlahilor moravi.
De religie: catolică

– Populația Punjabi din India și Pakistan   (?)

Istoricul Lucian Cueșdean îi consideră urmași tribului traco-geto-dacic al masageților , ce popula un imens teritoriu din Europa Centrala și de Est până în Asia Centrală.
De religie: musulmană în Pakistan , shick și hindusă în India

 – Karadjovenii din Turcia
Unii istorici îi consideră aromâni turcizați.
Probabil e religie: musulmană

 – Huțulii din Bucovina , Maramureș , Transcarpatica , Pocuția și Galiția 
Poetul Mihai Eminescu îi considera daci slavizați.
De religie: ortodoxă

– Boikii , Lemkii și Rușinii din Carpații Nordici ( Cehia , Slovacia , Ucraina , Polonia )   (?)
Informații aici

 – Secuii  (?)
Unii spun că s-ar trage din tribul dacic al cauconilor.
Vezi informații despre subiect aici
De religie: catolică

– Ceangăii  (?)
Unii îi consideră moldoveni maghiarizați sau coloniști ardeleni.
De religie: catolică

– Albanezii  (?)
Unii istorici considerându-i urmași ai ilirilor ( ce ar fi fost de origine tracă ) sau urmași ai coloniștilor daci ce au părăsit Dacia Romană.
De religie: majoritar musulmană, cu minorități catolice, ortodoxe , protestante.


Alți istorici spun că englezii ( despre care un conte german spunea că se trag din geți) ,  polonezii ( despre care se spunea că se trag din daci ) , italienii ( toscanii în special , veneții , etruscii și latinii fiind , conform unor teorii , de origine tracă ) și  toate popoarele romane ( conform teoriei care spune că românii sunt strămoșii tuturor popoarelor latine ) ,  toate popoarele celte , toate popoarele indo-europene sau chiar toate popoarele lumii ar fi avut origini în Spațiul Carpato-Danubiano- Pontic.

Dacoromâni
Aromâni
Istroromâni
Gorali
Sărăcăciani

Momârlani

Morlaci

Vlahi din Cehia

Gugulani

Mocani

Material realizat de  jurnalulpolitic.blogspot.ro

Părerea dumneavoastră contează! Scrieți mai jos comentariul: