ROMÂNIA BREAKING NEWS

Ramurile poporului român – vlah și grupurile etnice înrudite după diferiți istorici …

Ramurile poporului român – vlah și grupurile etnice înrudite după diferiți istorici …

 – Dacoromânii ( cu derivațiile și denumirile regionale de: munteni , olteni , dobrogeni , timoceni ( bufeni în orașul Bor, denumiți în unele locuri și „ țărani ” ) , ardeleni , bănățeni , moldoveni , regățeni , mitici , basarabeni , maramureșeni , transnistreni , bucovinieni , latini dunăreni , herțeni , bolohoveni , tribali , români sud-dunăreni , ungureni , crimeeni , sibieni , sătmăreni ,  … )

De religie: majoritar ortodoxă


 – Aromânii din Balcani ( machidoni , macedoromâni , armâni , macedoneni latini , macedono-vlahi , cu denumirile regionale de grămușteni , pindeni , fârșeoți , cuțovlahi , negreni , epiroți , moscopoleni , glubeari , „ țânțari ”  bitolieni , gopeșteni- mulovișteni . gopeșani – mulovișteni , olimpieni , muzacheri / muzichiari , câstrânioți , aromâni din Beala , cipani)
De religie: majoritar ortodoxă

 – Meglenoromânii din Grecia și Macedonia ( cu denumirea regională de: carpieni, liumnicani , lundzineți , ușineți și cupineți , țărnăcoti , brăzlăveți , năntineți , meglenoromânii musulmani, strămutați în Turcia, poartă numele de nânteni )

Densușianu și Jirecek îi consideră descendenții unor colonii pecenege, stabilite în Macedonia și amestecate cu elementul românesc găsit acolo, de origine daco-română. 

Nicolae Iorga, luând în considerare rolul elementului românesc și albanez la formarea Imperiului Bulgar sub țarul Simeon, îi consideră o colonie de prizonieri formată din românii care au luptat sub steagul țarului bulgar și așezată de împăratul bizantin Vasile, în regiunea Rodope. Theodor Capidan, în „Meglenoromânii – istoria și graiul lor”, îi consideră ca aparținând grupului românilor sud-dunăreni din care au făcut parte și aromânii. Acesta consideră că ei au venit din nordul Balcanilor, rupându-se din masa românilor sud-dunăreni, după ce au stat un timp mai îndelungat în contact cu românii din nordul Dunării. 

 – Istroromânii din Istria

Istoricii italieni consideră că istro-românii sunt urmașii veteranilor din legiunile romane, colonizați în Peninsula Istria după cucerirea acesteia de către romani. Există unii istorici români care consideră că istro-românii ar fi migrat, acum șase secole, din zona Munților Apuseni , Crișana , Banat și Maramureș după ce Peninsula Istria ar fi fost depopulată de o epidemie de ciumă. Există și istorici sârbi, precum Pavle Ivici, care consideră că istro-românii reprezintă o populație autohtonă, înrudită cu aromânii, iar din vechea populație romanică, despărțită de năvălirea slavilor în Peninsula Balcanică, ar fi evoluat în Istria trei ramuri diferite: istro-românii, istrienii și veglioții.

Ultimii, romani sau, poate, vechi români care locuiau în insula Veglia, azi Krk, au dispărut de pe scena istoriei. Cronicile familiei Frangipani au păstrat o serie de informații valoroase despre veglioți, inclusiv nume de sate precum Polița (Polijca) sau trans­crierea rugăciunii Tatăl Nostru, în dialectul lor: Țațe Nostru, la fel ca și în istro-română. În Evul Mediu, când Istria aparținea Republicii Venețiene, istro-românii au putut să își păstreze vechiul lor grai. De asemenea, în perioada austro-ungară, istro-românii reprezentau majoritatea populației în județul Arsa. Sursa: aiciO alta teorie spune că sunt urmașii populației morlace din Dalmația.
De religie: majoritar catolică

 – Morlacii din Dalmația, Muntenegru și Bosnia ( cunoscuți și ca vlahi negri sau mauro-vlahi )

De religie: ortodoxă / catolică

– Momârlanii din Valea Jiului

 – Gugulanii din Munții Banatului

 – Mocanii din Munții Ardealului

 – Sărăcăcianii din Grecia și Bulgaria
Lingvistul aromân Theodor Capidan și istoricul ce a fondat studiul transhumanței balcanice , Iovan Țviici îi considerau aromâni grecizați, dar alți istorici îi consideră urmași ai triburilor antice din  zonă. Teoria mea e ca sunt urmașii triburilor anticetrace. Asta le-ar explica asemările cu aromânii.
De religie: ortodoxă

 – Beduinii Gebalieh ( coloniști munteni în Pen. Sinai )

– Goralii din Polonia
Istoricul militar Mircea Dogaru îi consideră urmași ai coloniștilor ardeleni și moldoveni din Sudul Poloniei.
De religie: catolică

– Vlahii din Cehia ( Vlahia Moravă , Regiunea Autonomă Vlahă din Cehia )

Istoricul militar Mircea Dogaru îi considera urmași ai vlahilor moravi.
De religie: catolică

– Populația Punjabi din India și Pakistan   (?)

Istoricul Lucian Cueșdean îi consideră urmași tribului traco-geto-dacic al masageților , ce popula un imens teritoriu din Europa Centrala și de Est până în Asia Centrală.
De religie: musulmană în Pakistan , shick și hindusă în India

 – Karadjovenii din Turcia
Unii istorici îi consideră aromâni turcizați.
Probabil e religie: musulmană

 – Huțulii din Bucovina , Maramureș , Transcarpatica , Pocuția și Galiția 
Poetul Mihai Eminescu îi considera daci slavizați.
De religie: ortodoxă

– Boikii , Lemkii și Rușinii din Carpații Nordici ( Cehia , Slovacia , Ucraina , Polonia )   (?)
Informații aici

 – Secuii  (?)
Unii spun că s-ar trage din tribul dacic al cauconilor.
Vezi informații despre subiect aici
De religie: catolică

– Ceangăii  (?)
Unii îi consideră moldoveni maghiarizați sau coloniști ardeleni.
De religie: catolică

– Albanezii  (?)
Unii istorici considerându-i urmași ai ilirilor ( ce ar fi fost de origine tracă ) sau urmași ai coloniștilor daci ce au părăsit Dacia Romană.
De religie: majoritar musulmană, cu minorități catolice, ortodoxe , protestante.


Alți istorici spun că englezii ( despre care un conte german spunea că se trag din geți) ,  polonezii ( despre care se spunea că se trag din daci ) , italienii ( toscanii în special , veneții , etruscii și latinii fiind , conform unor teorii , de origine tracă ) și  toate popoarele romane ( conform teoriei care spune că românii sunt strămoșii tuturor popoarelor latine ) ,  toate popoarele celte , toate popoarele indo-europene sau chiar toate popoarele lumii ar fi avut origini în Spațiul Carpato-Danubiano- Pontic.

Dacoromâni
Aromâni
Istroromâni
Gorali
Sărăcăciani

Momârlani

Morlaci

Vlahi din Cehia

Gugulani

Mocani

Material realizat de  jurnalulpolitic.blogspot.ro

Opiniile exprimate în aceast articol aparţin autorului şi nu reflectă neapărat poziţia portalului de presă romaniabreakingnews.ro, cu excepția celor publicate direct pe contul de autor al Redacţiei ROMÂNIA BREAKING NEWS. Responsabilitatea juridică a informațiilor publicate revine în întregime autorului. Persoanele juridice și fizice menționate în articol care consideră că prin cele publicate le-au fost lezate drepturile și imaginea publică în mod nejustificat, au posibilitatea de a se apăra prin solicitarea dreptului la replică la adresa de email: replica [at] romaniabreakingnews.ro Preluarea articolelor de pe romaniabreakingnews.ro se poate realizeaza în limita maximă a 500 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației cu indicarea și linkul direct către sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu Redacția ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press.

Părerea dumneavoastră contează! Scrieți mai jos comentariul: