ROMÂNIA BREAKING NEWS

Protocol SRI, SIE, MApN, MAI, MJ, SPP şi STS

Protocol SRI, SIE, MApN, MAI, MJ, SPP şi STS

Protocol SRI, SIE, MApN, MAI, MJ, SPP şi STS, funcţional de 13 ani, SEMNAT în mandatul lui Iliescu. În plin scandal legat de existenţa protocoalelor încheiate de diferite instituţii cu serviciile secrete, unele denunţate deja de SRI, ies la iveală acte care încă sunt funcţionale. Este cazul protocolului de cooperare privind activitatea de informaţii pentru securitate naţională, încheiat în 2004 scrie Mediafax.

„Protocolul general de cooperare privind activitatea de informaţii pentru securitate naţională” a fost încheiat la data de 27 octombrie 2004, la iniţiativa CSAT, serviciile şi ministerele implicate fiind semnatari ai documentului. La acel moment, preşedinte al României era Ion Iliescu. Documentul este invocat şi în raportul de activitate al Serviciului Român de Informaţii (SRI) pentru anul 2014.

„Instituţiile semnatare ale Protocolului general de cooperare privind activitatea de informaţii pentru securitate naţională (SRI, SIE, MApN, MAI, MJ, SPP, STS şi ORNISS) au urmărit respectarea principiilor legalităţii, coordonării unitare, competenţei materiale, secretizării mijloacelor şi metodelor specifice folosite în obţinerea datelor şi informaţiilor şi proprietăţii intelectuale asupra informaţiilor care fac obiectul cooperării. Au fost acoperite, prin acţiuni specifice, toate domeniile reglementate de Protocol, SRI acţionând prioritar în direcţia îndeplinirii atribuţiilor sale generale. Activităţile de cooperare s-au axat, preponderent, pe contracararea unor acţiuni de corupţie şi fraudă, cu vectori din rândul decidenţilor/funcţionarilor administraţiei publice locale sau centrale şi ai altor instituţii ale statului, precum şi gestionarea riscurilor generate de activităţile infracţionale ale unor grupări de criminalitate organizată cu conexiuni transfrontaliere. S-au eficientizat instrumentele de comunicare şi conlucrare directă cu ceilalţi parteneri, stabilindu-se proceduri/abordări operative în transmiterea informaţiilor de interes interinstituţional. De asemenea, conform tendinţei de descentralizare, au crescut consistenţa şi calitatea cooperării „pe orizontală” cu structurile teritoriale ale instituţiilor – părţi semnatare ale Protocolului, cu rezultate notabile asupra relevanţei sesizărilor transmise la nivel judeţean”, se arată în raportul SRI pentru anul 2014.

În ultima perioadă s-a discutat despre echipe mixte procurori-ofiţeri, acest lucru fiind negat de instituţiile în cauză. Pe de altă parte, în raportul de activitate al SRI din anul 2014, instituţia vorbeşte şi despre existenţa unor grupe operative formate din experţi ai instituţiilor semnatare.

„Dintre modalităţile de cooperare, locul central l-a avut schimbul de date şi informaţii, realizat în conformitate cu normele legale şi cu respectarea termenelor de comunicare a datelor solicitate de instituţiile partenere. De asemenea, au fost constituite grupe operative sau de coordonare comune, compuse din experţi ai părţilor semnatare, pentru executarea unor misiuni complexe şi exploatarea în comun a autorizaţiilor de interceptare a comunicaţiilor vectorilor, ceea ce a potenţat documentarea calificată a activităţilor infracţionale”, explică SRI în raportul postat pe site.

Cooperarea s-a realizat şi prin: efectuarea, la cererea uneia dintre părţile semnatare, de verificări în bazele de date operative, inclusiv în cadrul unor relaţii de cooperare externe; accesul online la bazele de date; participare la activităţi comune desfăşurate în ţară; elaborarea, în comun, a unor evaluări/informări şi propuneri destinate Consiliului Suprem de Apărare a Ţării; efectuarea de investigaţii informative şi lucrări de supraveghere operativă; acordarea de asistenţă logistică, tehnică şi organizatorică pentru îndeplinirea misiunilor specifice; schimb de experienţă şi specialişti şi sprijinirea reciprocă în procesul de formare şi perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului, se explică în raportul SRI.

Potrivit sursei citate, „principalele activităţi de cooperare s-au realizat pe relaţia cu Ministerul Public, MAI, MApN, SIE, SPP şi Ministerul Justiţiei”. În raport, SRI a explicat cum a funcţionat colaborarea cu fiecare dintre principalele instituţii semnatare ale protocolului.

„Parteneriatul cu Ministerul Public a funcţionat şi în 2014 la parametri optimi, fapt reflectat în dinamica rezultatelor atât din perspectiva cunoaşterii, prevenirii şi combaterii ameninţărilor la adresa

securităţii naţionale, cât şi din punctul de vedere al efectelor în planul instrucţiei penale. Cooperarea cu MAI şi-a menţinut tendinţa ascendentă din punct de vedere calitativ înregistrată în anii anteriori, iar în 2014 s-a constatat, spre deosebire de perioada anterioară, o creştere şi a volumului activităţilor de cooperare. Conlucrarea s-a caracterizat prin disponibilitate reciprocă în realizarea schimburilor de informaţii, înregistrându-se, totodată, progrese în ceea ce priveşte debirocratizarea şi operativitatea demersurilor. Colaborarea cu MApN, în creştere atât din punct de vedere calitativ, cât şi numeric, s-a evidenţiat prin nivelul ridicat de consistenţă şi complexitate a activităţilor desfăşurate. Pe relaţia cu SIE, schimbul de informaţii s-a dinamizat, înregistrându-se o creştere de aproximativ 32%, comparativ cu 2013. În ceea ce priveşte conlucrarea cu SPP, se constată o scădere a volumului de activităţi vizând protecţia demnitarilor, respectiv a numărului de controale antiteroriste şi intervenţii pirotehnice. Referitor la cooperarea cu Ministerul Justiţiei, se remarcă sporirea semnificativă a schimbului de mesaje. Dat fiind specificul activităţii, cooperarea cu STS s-a menţinut la un nivel relativ sc scăzut, limitându-se în mare parte la acordarea, la cerere, de asistenţă tehnică de specialitate”, se arată în raportul de activitate al SRI din anul 2014.

Opiniile exprimate în aceast articol aparţin autorului şi nu reflectă neapărat poziţia portalului de presă romaniabreakingnews.ro, cu excepția celor publicate direct pe contul de autor al Redacţiei ROMÂNIA BREAKING NEWS. Responsabilitatea juridică a informațiilor publicate revine în întregime autorului. Persoanele juridice și fizice menționate în articol care consideră că prin cele publicate le-au fost lezate drepturile și imaginea publică în mod nejustificat, au posibilitatea de a se apăra prin solicitarea dreptului la replică la adresa de email: replica [at] romaniabreakingnews.ro Preluarea articolelor de pe romaniabreakingnews.ro se poate realizeaza în limita maximă a 500 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației cu indicarea și linkul direct către sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu Redacția ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press.

Părerea dumneavoastră contează! Scrieți mai jos comentariul: