ROMÂNIA BREAKING NEWS

Obstrucționarea introducerii cursurilor de limba română și politizarea problemei limbii vlahilor din Serbia de Răsărit – Scrisoare Deschisă

SCRISOARE DESCHISĂ

Președintelui Republicii Serbia, domnului Tomislav Nikolic

Prim-ministrului Guvernului Republicii Serbia, domnului Aleksandar Vucic

Academiei Sârbe de Științe și Artă, președintelui dr Nikola Hajdin

Ministerului Educației, Științei și Dezvoltării Tehnologice , ministrului dr Srdan Verbic

Ministerului Administrație de Stat și al Administrației Locale, ministrului Kori Udovicki

Cancelariei pentru Drepturile Omului și Drepturile Minorităților, directorului Suzana Paunovic

Stimați domni,

Ne adresăm în numele organizației care de o lungă perioadă de timp se ocupă de păstrarea și promovarea identității entice a vlahilor (denumire uzuală în limba sârbă a membrilor comunității noastre), respective a românilor (potrivit denumirii utilizate de comunitatea noastră în limba maternă).

Motivul pentru care ne adresăm este obstrucționarea introducerii cursurilor de limba română precum și încălcarea gravă a autonomiei culturale prin politizarea problemei limbii vlahilor din Serbia de N-E.

Este incontestabil faptul că pe teritoriul Serbiei de N-E trăiește o populație numeroasă vorbitoare a idiomului bănățean, respectiv oltean al limbii române, denumit popular, în accesiune mai largă „limba vlahă”.

Este cunoscut, de asemenea, faptul că localizarea idiomurilor menționate pe teritoriul Serbiei, din perspectivă geografică, reprezintă continuarea firească a graiului popular din regiunea Banatului și a Olteniei din țara vecină, România.

Datorită unor circumstanțe istorice asupra cărora, din păcate, nu am putut interveni, membrii comunității noastre au fost privați în trecut de dreptul studierii limbii materne în sistemul de învățământ din Republica Serbia, situație considerată drept încălcare gravă a drepturilor elementare ale unei națiuni.

Până la schimbările democratice din Serbia, comunitatea noastră a fost privată de dreptul la statutul de minoritate națională, considerat premisa fundamentală pentru păstrarea identității etnice a unei națiuni. În pofida faptului că, între timp, comunității noastre i s-a recunoscut statutul de minoritate națională, în practică se face tot ce este posibil pentru a se zădărnici utilizarea drepturilor care rezultă din acest statut.

Motto-ul tuturor acestor acțiuni din culise este „păstrarea intereselor naționale în această regiune a Serbiei”, respectiv „prevenirea scenariului din Kosovo în Valea Timocului”.

Prima noastră tentativă de a oferi membrilor comunității noastre oportunitatea de a studia în școli, chiar și doar facultativ, limba maternă – limba română, datează din septembrie 2009.

În pofida faptului că am obținut inițial acordul Ministerului Educației și al fostului ministru, Žarko Obradović, această tentativă s-a finalizat fără rezultate invocându-se un răspuns care ar putea face parte din rubrica incredibil dar: „Semnăturile părinților interesați s-au rătăcit undeva la Ministerul Educației!!!”.

Ulterior a urmat o explicație și mai scandaloasă a ministrului Obradovic în persoană, respective că nu s-au introdus cursurile de limba română în Serbia de Răsărit datorită „numărului insuficient de elevi și părinți interesați”.

Un epilog similar l-au avut și tentativele care au urmat, dintre care probabil cea mai interesantă este cea din 2013. Respectiv, în vederea stabilirii numărului real al celor interesați de studierea limbii române, Ministerul Educației Republicii Serbia, sub presiunile O.S.C.E. și ale altor instituții ale Uniunii Europene, desfășoară o anchetă pe teritoriul Inspectoratului Școlar Zajecar. Cifra de 1617 de elevi interesați a demonstrat tocmai contrariul celor susținute, respectiv că în această regiune a Serbiei „nu există un număr suficient de elevi interesți de studierea limbii române”.

Nici cifra de 1617 raportată în martie, nu a împiedicat însă funcționarii ministerului de resort din Belgrad să persiste în prezentarea presupusului „insuficient interes”. În luna septembrie a aceluiași an este repetată ancheta care, din motive pe care nu le cunoaștem, exceptează Inspectoratul Școlar din Pozarevac.

În pofida numărului aproape înjumătățit, cei 843 de interesați de pe teritoriul Inspectoratului Școlar din Zajecar nu se încadrau sub nici o formă în scenariul presupusei „lipse de interes”.

A urmat o nouă „invenție” care prin cinismul ei a depășit toate tentativele precedente de mușamalizare a situației reale. Cu prilejul completării repetate a formularului pentru anchetă, părinții elevilor au fost constrânși să aleagă între obiectele de studiu facultative „De la jucării la calculator” pentru elevii claselor 1-4 și „Informatică” (obiect de studiu care în clasele superioare este obligatoriu și nu face parte din categoria obiectelor de studiu facultative), pe de o parte, și „limba română cu elemente de cultură națională”, pe de altă parte.

Fără îndoială că în secolul calculatoarelor și al societății informatice, majoritatea părinților au acordat prioritate obiectului de studiu care să vină în sprijinul copiilor, în vederea însușirii de cunoștințe de bază în acest domeniu important, în detrimentul studierii limbii materne.

Și obtrucțiile continuă. Formularele utilizate la anchetă, formularea acestora, nu erau în măsură să reflecte interesul, ca atare, într-o serie de școli au fost organizate ședințe cu părinții în cadrul cărora, apelându-se la un fals patriotism și demagogii de stradă, s-a reamintit, printre altele, de scenariul Kosovo și „pericolul” repetării acestuia în Serbia de Răsărit.

Nu este surprinzător faptul că mulți dintre părinți, după întâlnirile regizate cu grijă, au renunțat la intenția inițială de a-și înscrie copiii la orele suplimentare de limbă maternă. Cei mai curajoși dintre aceștia, care au decis totuși să opteze pentru orele de limba română cu elemente de cultură națională s-au confruntat cu încă o barieră. Planificarea orelor seara târziu, gruparea elevilor într-o singură școală, fiind astfel forțați să se deplaseze dintr-un capăt în altul al orașului, ceea ce a făcut ca și cei mai perseverenți să se confrunte cu dilema dacă merită să continue.

De asemenea, se invocă încă o explicație neîntemeiată privind „lipsa de cadre” pentru predarea obiectului de studiu facultativ limba română cu elemente de cultură națională, ceea ce a avut drept rezultat suspendarea cursurilor în locurile în care s-a înregistrat un interes relativ mare.

Paralel cu obstrucțiile fără precedent și încercarea de a se împiedica cu orice preț introducerea studierii limbii române, se acționează în sensul „standardizării” așa-zisei „limbi vlahe”.

Consiliul Național al Minorității Naționale Vlahe, controlat de partidele populației majoritare și fără a se consulta cu experții în materie, susținut de centralele partidelor sale, demarează „standardizarea” așa-zisei „limbi vlahe și a alfabetului”.

Și pentru ca situația să fie și mai grotescă, „acest demers fără precedent” este susținut cu semnăturile persoanelor ale căror profesii sunt: medici ginecologi, profesori de sport și profesori de dirigenție.

Ocolind conștient procedurile și criteriile în vigoare, Ministerul Educației Republicii Serbia, aprobă pseudo-„manualele” care reprezintă o formă de ridiculitate, din care elevii pot învăța, printre altele, că „limba vlahă nu este nimic altceva decât un dialect sloven”.

La ce subtrefugiu se apelează de fapt, reiese din faptul că acreditarea viitorilor profesori de așa-zisă „limbă vlahă” a fost emisă de un ONG, ulterior seminarului care a fost organizat într-una din pizzeriile din Negotin.

Trebuie menționat faptul că unul dintre conferențiarii de la seminarul menționat a fost Siniša Čelojević, de profesie medic ginecolog.

Bineînțeles, toate activitățile legate de presupusa „standardizare” și introducerea așa-zisului „grai vlah” în sistemul educational din Serbia au fost urmărite adecvat de mass-media cu încurajarea subtilă sau deschisă a părinților de a-și înscrie copiii la cursurile pentru studierea unei limbi inexistente.

În campania de obstrucționare a cursurilor de limba română, în beneficiul introducerii orelor de așa-zisă „vlahă”, s-au implicat activ și directorii unora dintre școlile din districtele Bor, Zajecar, Pomoravlje și Branicevo.

Astfel, tendințele legitime ale unui popor de a-și păstra și promova limba maternă prin intermediul sistemului de învățământ din Serbia, au fost duse până la absurd. Subsemnații, reprezentanții organizațiilor semnatare de mai jos, solicităm de la Guvernul Republicii Serbia:

a) Încetarea obstrucțiilor și introducerea cursurilor suplimentare de limbă română, în conformitate cu concluziile menționate în Protocolul Comisiei Mixte Interguvernamentale Româno-Sârbe semnat la 1 martie 2012 la Bruxelles.

b) Demararea unei anchete și tragerea la răspundere a tuturor celor care au fost implicați în orice fel în obstrucționarea introducerii cursurilor de limba română în școlile din Serbia de N-E.

c) Depolitizarea problemei limbii vorbite de vlahii din Serbia de N-E.

d) Implicarea și arbitrajul obiectiv al experților în privința limbii și a identității entice a vlahilor din Serbia de N-E.

e) Introducerea orelor de istorie națională și cultură a vlahilor(românilor) în Curricula școlară pentru toți elevii din școlile localizate pe teritoriul populat de membrii comunității noastre.

Bor 31.08.2014

Cu considerație,

Ariadnae Filum- Asociația pentru cultura românilor-vlahilor din Serbia

Asociația părinților care doresc copii lor să învețe limba română SANDU TIMOC

Partia Neamului Rumânesc

Protopopiatul Ortodox Român al Daciei Ripensis

Societatea Românilor -Vlahilor „Traian”

Comitetul pentru Drepturile Omului Nigotin

Societatea pentru păstrarea limbii, culturii și religiei românilor-vlahilor din Valea Moravei

Asociația Femeilor Ortodoxe „Sfânta Maxima”

Timocpress

Opiniile exprimate în aceast articol aparţin autorului şi nu reflectă neapărat poziţia portalului de presă romaniabreakingnews.ro, cu excepția celor publicate direct pe contul de autor al Redacţiei ROMÂNIA BREAKING NEWS. Responsabilitatea juridică a informațiilor publicate revine în întregime autorului. Persoanele juridice și fizice menționate în articol care consideră că prin cele publicate le-au fost lezate drepturile și imaginea publică în mod nejustificat, au posibilitatea de a se apăra prin solicitarea dreptului la replică la adresa de email: replica [at] romaniabreakingnews.ro Preluarea articolelor de pe romaniabreakingnews.ro se poate realizeaza în limita maximă a 500 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației cu indicarea și linkul direct către sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu Redacția ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press.