ROMÂNIA BREAKING NEWS

Legislație: Excluderea unui ofertant de la licitația publică? O societatea de avocatură vine cu precizări!

Legislație: Excluderea unui ofertant de la licitația publică? O societatea de avocatură vine cu precizări!

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații  recunoscută pentru serviciile juridice de primă clasă în domeniul dreptului fiscal în România, face precizări într-o  comunicare de presă dată recent, referitor la motivele de excludere a unui candidat de la procedura de achiziții publice în România.  Noțiunea de achiziție publică în România reprezintă achiziția de lucrări, produse sau servicii prin intermediul unui contract de achiziție publică în România încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici desemnați de către acestea, indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizării unui interes public. Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura privind atribuirea contractului de achiziție publică în România, în calitate de ofertant sau candidat, cu respectarea unor criterii de calificare și selecție. Conform reglementărilor din Legea 98/2016 privind achizițiile publice în România, neîndeplinirea criteriilor duce la excluderea ofertantului de la licitația publică în RomâniaSocietatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în proceduri de achiziții și licitație publică în România care va poate îndrumă în procedura de achiziții publice în România și de încheiere a contractelor de achiziție publică în România, conform reglementărilor în vigoare.

Orice procedura de achiziții publice în România trebuie desfășurată conform reglementărilor din Legea 98/2016, care cuprinde norme privind organizarea și desfășurarea procedurii de achiziții și licitație publică în România.

Printre aceste norme se numără și cele cu privire la motivele de excludere a unui candidat de la procedura de achiziții publice în România de către autoritățile contractante.

Printre motivele de excludere amintim situația în care operatorul economic se află în procedura insolvenței, în lichidare, în supraveghere judiciară sau dacă activitatea sa a încetat.

De asemenea, în cazul în care operatorul economic a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea sau se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată, acesta va fi exclus de procedura de achiziții publice în România de către autoritățile contractante.

Un avocat specializat în proceduri de achiziții și licitație publică în România vă poate oferi consultanță juridică în legătură cu procedura de licitație publică în România, precum și asistență în vederea încheierii unui contract de achiziție publică în România, asigurând îndeplinirea tuturor condițiilor de calificare și selecție impuse de Legea 98/2016 pentru persoanele ce au calitate de ofertant sau candidat la achiziții publice.

Totodată, printre motivele de excludere a unui candidat de la procedura de achiziții publice în România de către autoritățile contractante se numără și încălcarea de către acesta a obligațiilor privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat. În acest caz, încălcarea obligațiilor va fi stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă cu caracter definitiv şi obligatoriu, în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat sau cu cele ale statului membru al autorităţii contractante.

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în proceduri de achiziții și licitație publică în România  care  poate depune toate diligențele în  îndrumarea candidatului cu privire la modalitățile de stingere a obligațiilor, eșalonarea acestora sau alte facilități în vederea plății lor, în vederea evitării unei deciziei de excludere din procedura de achiziții publice în România.

Opiniile exprimate în aceast articol aparţin autorului şi nu reflectă neapărat poziţia portalului de presă romaniabreakingnews.ro, cu excepția celor publicate direct pe contul de autor al Redacţiei ROMÂNIA BREAKING NEWS. Responsabilitatea juridică a informațiilor publicate revine în întregime autorului. Persoanele juridice și fizice menționate în articol care consideră că prin cele publicate le-au fost lezate drepturile și imaginea publică în mod nejustificat, au posibilitatea de a se apăra prin solicitarea dreptului la replică la adresa de email: replica [at] romaniabreakingnews.ro Preluarea articolelor de pe romaniabreakingnews.ro se poate realizeaza în limita maximă a 500 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației cu indicarea și linkul direct către sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu Redacția ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press.

Părerea dumneavoastră contează! Scrieți mai jos comentariul: