ROMÂNIA BREAKING NEWS

Justiția din Republica Moldova s-a pronunțat! Adevărul despre Vitalia Pavlicenco și KGB

Vitalia Pavlicenco

Vitalia Pavlicenco

Putem spune ca avem pentru prima oara o dovadă cu privire la suspiciunile ce se ridicau în mod firesc față de persoana Vitaliei Pavlicenco, vârful de lance al Unionismului Românesc din Basarabia, și Președinta PNL-R.Moldova, de colaborare sau necolaborare; apartenență sau nu la fostul KGB.

Conform deciziilor judecătorești, Vitalia Pavlicenco, nu a colaborat și nu a aparținut fostei poliții politice KGB din fosta URSS!

Se constată faptul răspîndirii informației ce lezează onoarea, demnitatea și reputația profesională, dacă autorul nu este cunoscut, precum și faptul că Vitalia Pavlicenco nu a colaborat niciodată cu Comitetul Securității al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste și nici cu Comitetul Securității de Stat al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, KGB (’’Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti”), inclusiv în calitate de informator, colaborator, rezident, ofițer de securitate sau în orice altă calitate.

Judecătoria Buiucani, mun.Chișinău

raspuns-SISPe data de 10 decembrie, Judecătoria Buiucani, Municipiul Chișinău, a pronunțat o Hotărâre care reprezintă încă un precedent în justiția noastă – privind necolaborarea cu KGB. Spun ”încă”, pentru că am câștigat mai multe cauze în instanța națională, creând precedente în jurisprudența RM. Despre asta scriu amănunțit într-o serie de articole, acesta fiind primul.

Am așteptat ca Hotărârea să devină IREVOCABILĂ. Practic, această Hotărâre este o confirmare, de către instanța de judecată, a Răspunsului oficial al SIS Nr.SA/565, din 20 octombrie 2006, remis la interpelarea făcută în Parlament pe 19 octombrie 2006. Răspunsul SIS al RM că nu deține dosar în privința mea, precum nici alte materiale documentare, era la solicitarea mea să mi se asigure accesul la propriul dosar și să publice SIS orice are despre mine în arhiva sa.

Am reprodus aici Dispozitivul Hotărârii, după care voi face comentarii, voi posta și alte informații, unele – surprinzătoare, despre drumul-calvar, pe care îl urmez din 2006, pentru a mă spăla, neavând nicio vină, de calomnieri la adresa mea privind o presupusă colaborare cu KGB.

dispozitiv.final_Calomnieri survenite după ce, în 2006, am primit primul e-mail cu o pretinsă ”listă Șandrovschi” de la consilierul Fracțiunii parlamentare a PPCD Ghenadie Vaculovschi. Adică, de când am înțeles că nu e o glumă la mijloc, ci o campanie metodică, sistemică și sistematică de a închide, murdar, gura celor care luptă pentru românism, unionism, împotriva forțelor antiromânești, conduse de persoane șantajabile.

O primă remarcă a mea ar fi o tot mai puternică senzație că o gloată de foști KGB-iști se tot perindă pe la Putere, primesc ordine și medalii, durându-i în cot de ce o fi făcut în trecut, iar eu, care nu am avut în viața mea niciun contact cu vreo sctructură ocultă sovietică ori de orice fel, tot umblu și încerc să mă spăl de denigrări prin instanțele de judecată – doar pentru că nu vreau să rămân murdărită de oamenii unui Sistem ticăloșit.

Iată dispozitivul Hotărîrii, pe care este aplicată ștampila IREVOCABILĂ.

Dosarul nr.2-6004/13

H O T Ă R Î R E

în numele Legii

(dispozitivul)

10 decembrie 2013                                                                                                     mun.Chișinău

Judecătoria Buiucani, mun.Chișinău

În componență:

Președintele ședinței, judecător                                                                         Silvia Gîrbu

Grefier                                                                                                                      Olesea Stati

Cu participarea

Reprezentantului persoanei interesate                                                         Victor Enachi

examinând în ședință de judecată publică pricina civilă la cererea petiționarului Vitaliei Pavlicenco și persoana interesată Serviciul de Informații și Securitate cu privire la constatarea faptului care are valoare juridică, –

În conformitate cu art.art.238-241, art.281 al.(2) lit.m), art.285 C.P.C, instanța de judecată, –

HOTĂRĂȘTE:

A admite cererea petiționarei Vitaliei Pavlicenco cu privire la constatarea faptului ce are valoare juridică.

Se constată faptul răspîndirii informației ce lezează onoarea, demnitatea și reputația profesională, dacă autorul nu este cunoscut, precum și faptul că Vitalia Pavlicenco nu a colaborat niciodată cu Comitetul Securității al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste și nici cu Comitetul Securității de Stat al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, KGB (’’Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti”), inclusiv în calitate de informator, colaborator, rezident, ofițer de securitate sau în orice altă calitate.

Hotărîre cu drept de apel în Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 zile din ziua pronunțării dispozitivului, prin intermediul Judecătoriei Buiucani, mun.Chișinău.

 Președintele ședinței,                                                           

 judecător                                                                                           Silvia Gârbu

Istoria acestei Hotărâri, care este publicată în formă motivată mai jos, nu este scurtă…

După ce am epuizat mai multe posibilități de a aștepta, de la instituțiile abilitate ale statului, să stabilească și să ia măsurile ce se impun contra celor ce difuzează materiale calomniatoare, folosind denumirile instituțiilor publice, am publicat, pe blogul meu, la 22 noiembrie 2011, un material si acte scanate ” Documente oficiale despre “Lista Sandrovschi” si furnizorul ei”http://www.pavlicenco.md/2011/11/22/documente-oficiale-despre-lista-sandrovschi-si-furnizorul-ei/ și, la 29 iulie 2013, ”Am depus plângere penală la Procuratură legat de ”lista Șandrovschi” – http://www.pavlicenco.md/2013/07/29/am-depus-plangere-penala-la-procuratura-legat-de-lista-sandrovschi/

Prin Plângerea din vara anului 2013 către Procuratura Generală am cerut să fie intentat un dosar penal împotriva celor ce au difuzat și redifuzat pretinsa ”Listă Șandovschi”, în ultima mea încercare de a afla cine a întocmit minciuna la adresa mea, incluzându-mă prin fals într-o listă de presupuși foști colaboratori ai KGB-ului sovietic sau moldovenesc.

Am făcut asta după ce Judecătoria Buiucani a decis restituirea cererii mele privind constatarea faptului cu valoare juridică de necolaborare a persoanei mele cu vreun KGB și de imposibilitate de constatare a autorului care a difuzat pretinsa ”Listă Șandrovschi”, unde numele meu figurează cu o poreclă de care habar nu am, cum habar nu am despre comentariile ce au însoțit acea listă de când circulă.

Cererea mea la Procuratură a fost însoțită de toate răspunsurile oficiale ale instituțiilor statului, sesizate de mine, încă în calitate de deputat, pentru a investiga cine și unde a ticluit ”listă”, despre care unii spun că include nume de oameni curați, dar și nume de colaboraționiști, poate și dintre cei cu ”mâini curate”. În listă nu sunt amicii comuniști ai celor cu ”mâini curate”. Aș înclina să cred orice, eu nu cunosc niciun colaborator al KGB, pentru că nu am avut nicio tangență cu atari instituții, la fel ca și nimeni din Familia mea. Mai mult, tatăl și bunicul meu au fost uciși și cei care i-au cunoscut mi-au spus că au fost omorâți exact de KGB – http://www.pavlicenco.md/2009/01/20/in-cautarea-parintilor%E2%80%A6/ si http://www.pavlicenco.md/category/galerie-foto/

Repet, numele meu nu are ce căuta in nicio listă – ”Șandrovschi” sau în orice alte făcături/lucrături. Tocmai de aceea am mers până în pânzele albe cu această luptă, deși am, din 2006, un răspuns oficial de la SIS. Am inclus, printre anexe la cererea adresată Procuraturii Generale, exact acest principal document-răspuns, primit de mine chiar în 2006, după răspândirea ”Listei Șandrovschi”, precum că SIS (care o fi succesorul de drept al KGB-ului sovietic și, în special, moldovenesc), ”NU DEȚINE DOSAR ÎN PRIVINȚA MEA, PRECUM ȘI ALTE MATERIALE DOCUMENTARE”.

Acest răspuns, pe care îl repostez și aici, a fost confirmat de reprezentantul SIS și în procesul de judecată. A declarat că SIS nu are altceva a spune, adăuga sau comenta legat de persoana mea.

Nici eu, nici instanța, din câte mi-am dat seama, nu am sperat să se înfățișeze în proces un reprezentant al ”persoanei interesate”, cum am indicat în cerere. Mi s-a spus că SIS nu obișnuiește să meargă în procese. Mai ales că, în Hotarârea Curții de Apel (CA), care a restituit cauza spre examinare aceluiași judecător, obligând prima instanța să examineze, totuși, cererea mea privind constatarea faptului cu valoare juridică, a menționat că, fiind anunțat SIS asupra examinării cauzei în CA, a trimis un răspuns conform căruia solicită instanței să examineze recursul în baza materialelor din dosar. Adică nimic nu a infirmat din documentele care figurau în dosar și nimic nu a adăugat, exact așa cum a declarat și în timpul procesului la Judecătoria Buiucani.

Totuși, reprezentantul afost prezent în proces, fapt pentru care mulțumesc, pentru că, împreună cu asistentul meu, un avocat mai tânăr, dar ambițios, în meserie, am decis și considerăm și acum că am procedat corect incluzând în cerere și persoana interesată, ca să nu spună cineva că am fi dorit un proces pe ascuns, că ne-am teme să chemîm SIS-ul, în ideea că s-a schimbat Puterea politică și poate surveni o comandă specială influnțată inobiectiv de la concurenții politici (eu primisem răspunsul SIS că nu au dosar sau alte materiale documentare în privința mea încă în regim comunist, a doua zi după ce am adresat interpelarea, adică foarte operativ, secret și sigilat, prin secția personal). Legat de acest caracter ”secret” am să revin cu informații-surpriză… (Va urma)

Vitalia PAVLICENCO

În continuare, Hotărârea motivată în formă scanată și word.

H O T Ă R Î R E
În numele Legii

10 decembrie 2013                                                                                                                 mun.Chișinău
Judecătoria Buiucani, mun.Chișinău
În componență:
Președintele ședinței, judecător Silvia Gîrbu
Grefier Olesea Stati
Cu participarea
Reprezentantului persoanei interesate Victor Enachi
examinînd în ședință de judecată publică pricina civilă la cererea petiționanilui Vitaliei Pavlicenco și persoana interesată Serviciul de Informații și Securitate cu privire la constatarea faptului care are valoare juridică, a

c o n s t a t a t:

dispozitiv.final_Petiționara Pavlicenco Vitalia a adresat prezenta cerere de chemare în judecată la data de 11.07.2013 invocînd drept temei că, la data de 19 octombrie 2006, în calitate de deputat, a adresat o interpelare de la tribuna Parlamentului, prin care a solicitat Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, care este succesorul de drept al Comitetul Securității de Stat al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, să-i prezinte dosarul și să i se asigure accesul la propriul dosar, să facă public orice dosar ar exista legat de numele său – de colaborare sau de urmărire, că o fi fost la mijloc fenomenul poliției politice sau ipostaza sa de victimă a poliției politice, incluzând declarații la securitate în calitate de informator, colaborator, rezident, ofițer de securitate sau în orice altă calitate. Adică să i se prezinte și sa se facă public orice există la SIS despre persoana sa. Si dacă SIS nu are ce prezenta, să i se dea un răspuns. Pa data de 20 octombrie 2006, prin răspunsul nr.SA/565, semnat de Directorul SIS, Ion URSU, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova i-a comunicat că nu deține dosar în privința sa, precum nici alte materiale documentare. Pe data de 26 octombrie 2006, Vitalia Pavlicenco a făcut cunoscut, de la tribuna Parlamentului, răspunsul nr.SA/565, semnat de Directorul SIS, Ion URSU, prin care Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, i-a comunicat că nu deține dosar în privința sa, precum și alte materiale documentare.

4Pe data de 16 noiembrie 2006, Vitalia Pavlicenco a adresat, de la tribuna Parlamentului, o altă interpelare Serviciului de Informații și Securitate – privind faptul că a primit, printr-un cerc de discuții pe Internet, un e-mail de la Ghenadie Vaculovschi, consilierul Fracțiunii PPCD, conduse de deputatul Vlad Cubreacov, prin care domnia sa difuza o listă cu persoane cunoscute și mai puțin cunoscute, din diferite domenii de activitate, care, cică, ar fi fost sau continuă să fie colaboratori ai securității, având diferite pseudonime – unele mai nostime decât altele. In această listă figurează și numele Vitalia Pavlicenco. Urmare a acestui fapt, Vitalia Pavlicenco a solicitat SIS-lui, căruia i-a trimis o copie de pe e-mail și o copie de pe lista expediată și tirajată pe Internet de Ghenadie Vaculovschi (cel care scria: “Anexez la acest scurt mesaj o lista a colaboratorilor KGB din perioada sovietica. Nu bag mina in foc pentru autenticitatea fiecarui nume. Eu am primit-o azi dimineața de la persoane de încredere. E o scurgere de informatii, probabil premeditata. Am impresia ca cineva, tot din vechiul regim, a procedat la reglari de conturi, punind la dispoziția publicului lista pe care o putei vedea in anexa. Ghenadie V.”), să cerceteze care sunt acele “persoane de încredere” ale dlui Ghenadie Vaculovschi. Ce era, dacă era, cu acea “scurgere de informații” și, dacă era posibil, în general, așa ceva, cum se asigură protecția și securitatea bunului nume al cetățeanului – adică să investigheze cazul demn, în opinia sa, de cîteva articole din Codul Penal.

Pe data de 22 noiembrie 2006, prin răspunsul nr.DD/1035, semnat de Directorul SIS, Ion URSU, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova îl comunica deputatului Vitalia Pavlicenco faptul că lista publicată nu are nimic în comun cu activitatea pe care o desfășoară Serviciul de Informații și Securitate al 3Republicii Moldova. În opinia Serviciului, publicarea unor astfel de date “senzaționale”, inclusiv pe Internet, are un aspect pur politic și este întreprinsă mai mult pentru a deranja liniștea vieții politicienilor, dar că Serviciul de Informații și Securitate întreprinde toate măsurile de rigoare, inclusiv activități de investigații, pentru a stabili împrejurările și persoanele care au întocmit și au pus la dispoziția publicului lista indicată. Precum și că Serviciul de Informații și Securitate avea să-i comunice suplimentar, în modul stabilit, rezultatele investigațiilor la subiectul abordat.

Pe data de 19 octombrie 2007, prin răspunsul nr.DI/2439, semnat de Directorul SIS, Ion URSU, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova îi comunica faptul că SIS a întreprins măsuri operativ-telmice pentru stabilirea împrejurărilor și persoanelor care au întocmit și difuzat, prin Internet, mesajul cu genericul „Lista Șandrovschi” – “listă a colaboratorilor KGB din perioada sovietică”. Rezultatele investigațiilor întreprinse denotă că, la 11 noiembrie 2006, de pe email-ul cu genericul apocalipsa2007@yahoo.com, a fost expediat pe mai multe adrese electronice mesajul intitulat „Lista Șandrovschi”, în calitate de utilizator figurând o persoană autonumită Alina Potanga care, de fapt, este un nickname al deținătorului acestei adrese virtuale. Ulterior, mesajul a fost postat la 14 noiembrie 2006 de către Ghenadie Vaculovschi, utilizând, în acest sens, adresa electronică ghenadie81@yahoo.com.

Analiza parametrilor tehnici ai acestui mesaj a relevat că materialul a fost prelucrat în format Word la 13 noiembrie 2006 la unul dintre calculatoarele aflate în rețeaua electronică a Parlamentului RM din domenul parlament.md doar pe o perioadă de o lună de zile. Contorizarea utilizării altor poște electronice nu 2este realizată. Experții în tehnologii informaționale au tras concluzia că mesajul cu tematica „Lista Șandrovschi” – “listă a colaboratorilor KGB din perioada sovietică”, a fost creat primar la un calculator din afara edificiului Parlamentului RM, una dintre reexpedierile sale pe Internet realizîndu-se prin intermediul rețelei legislativului RM, cu acces la Internet. Pornind de la faptul că difuzarea primară a mesajului cu amintita .Listă Șandrovschi” a fost efectuată de pe apocalipsa2007@yahoo.com, înregistrată pe domenul yahoo.com pentru obținerea de date privind IP-adresele de la care a fost accesată cutia poștală nominalizată in perioada 11-14 noiembrie 2006 și a stabili identitatea posesorului de e-mail, SIS al RM a examinat oportunitatea de a solicita suportul serviciilor speciale ale SUA, stat care gestionează hostingul dat. În conformitate cu acordurile de colaborare bilaterală, SIS al RM poate solicita suportul serviciilor speciale ale altor state, inclusiv SUA, pentru a perlustra corespondența, doar în cazul unor amenințări teroriste. Raportîndu-se prevederilor art.30 al Constituției Republicii Moldova din 29 iulie 1994 și ale actelor internaționale privind drepturile omului la care Republica Moldova este parte, Serviciul de Informații și Securitate se află în imposibilitatea legal-constituțională de a continua investigațiile privind identificarea posesorului Cutiei poștale apocalipsa2007@yahoo.com expeditorul primar al „Listei Șandrovschi”.

Cu toate că au fost adresate, de la tribuna Parlamentului, toate interpelările legate de accesul la propriul dosar, deși a făcut cunoscut răspunsul instituției competente la solicitarea deputatului, deși, ulterior, Vitalia Pavlicenco a publicat pe blogul personal toate aceste informații http://www.pavlicenco.md/2011/11/22/documente-oficiale-despre-lista-sandrovschi-si-furnizonil-ei/,adăugînd materialele oficiale în formă scanată, unele persoane continuă să invoce această “listă” împotriva persoanei sale, deoarece se consideră că e un concurent politic și președintele unui partid extraparlamentar de opoziție.

Informația defăimătoare îi cauzează, însă, un prejudiciu moral, psihologic și de imagine – atît în calitate de fost demnitar public (a fost aleasă de două ori deputat în Parlamentul Republicii Moldova), cît și de actualul președinte al Partidului Național Liberal, despre care petiționara spune că e un partid corect, condus de persoane neșantajabile, inclusiv persoana sa fiind neșantajabilă. Această situație, calificată de petiționară drept nedreaptă la adresa persoanei sale și ca președinte de partid, reduce din credibilitate și din posibilitățile de sprijin pentru formațiunea politică și echipa de conducere, împiedicînd aderarea de noi membri și prejudiciiind procesul de colectare a donațiilor necesare acțiunilor PNL, fapt ce conduce, inevitabil, la apariția, modificarea sau încetarea unor drepturi personale sau reale ale petiționarului. Solicifînd instanței de judecată constatarea faptului că nu a colaborat niciodată cu Comitetul Securității de Stat al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste și nici cu Comitetul Securității de Stat al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești (în continuare – KGB („Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti” КГБ “Комитет Государственной Безопасности”), inclusiv în calitate de informator, colaborator, rezident, ofițer de securitate sau în orice altă calitate, precum și faptul răspîndirii informației care lezează onoarea, demnitatea și reputația profesională, dacii autorul informației nu este cunoscut.

În cadrul ședinței de judecată petiționara Vitalia Pavlicenco a susținut cererea înaintată, solicitînd admiterea acesteia in deplin volum, invocînd aceleași temeiuri.

Reprezentantul persoanei interesate Serviciul Informație și Securitate al RM – Victor Enachi – in cadrul ședinței de judecată a lăsat cererea dată la discreția instanței, urmînd ca aceasta să se expună in limita materialelor anexate la dosar, menționînd că, potrivit Legii cu privire la Serviciul de Informații și Securitate, listele colaboratorilor acestora sunt secretizate, acestea pot fi făcute publice numai cu acordul scris al acestor persoane și numai în cazurile prevăzute de legislație.

Audiind participanții la proces, examinînd materialele cauzei, instanța de judecată consideră cererea petiționarei Vitaliei Pavlicenco întemeiată, urmînd a o admite din următoarele considerente.

Conform art.281 alin.(2) lit.m) CPC RM, instanța judecă pricinile în care i se cere să constate răspîndirea informației care lezează onoarea, demnitatea și reputația profesională, dacă autorul informației nu este cunoscut.

În conformitate cu art.16 alin.(9) CC RM, care prevede că dacă identificarea persoanei care a difuzat informația ce lezează onoarea, demnitatea și reputația profesională a unei alte persoane este imposibilă, aceasta din urmă este în drept să adreseze în instanța de judecată o cerere în vederea declarării informației răspîndite ca fiind neveridică.

Astfel, în ședința de judecată s-a constatat că, prin răspunsul nr.SA/565 din 20.10.2006, la solicitarea Vitaliei Pavlicenco din 19.10.2006, Serviciul de Informații și Securitate al RM a comunicat petiționarei despre faptul că nu deține dosar în privința acesteia, precum și alte documente /f.d.-46/.

Ulterior, la interpelarea din 16 noiembrie 2006, adresată de petiționară Serviciului Informații și Securitate de a investiga cine a plasat pe rețeaua Internet lista unor persoane cunoscute și mai puțin cunoscute, din diferite domenii de activitate, care, cică, ar fi fost și continuă să fie colaboratori ai securtății, prin răspunsul nr.DD/1035 din 22.11.2006, Serviciul de Informații și Securitate i-a comunicat Vitaliei Pavlicenco că lista publicată nu are nimic în comun cu activitatea pe care acesta o desfășoară, iar publicarea unor astfel de informații, inclusiv prin Internet, are un aspect pur politic și este întreprinsă mai mult pentru a deranja liniștea vieții politicienilor, precum și faptul ca SIS-ul întreprinde toate măsurile de rigoare, inclusiv activități de investigații, pentru a stabili împrejurările și persoanele care au întocmit și au pus la dispoziția publicului lista indicată /f.d.-49-50/.

Prin răspunsul nr.DI/2439 din 39 octombrie 2007 Serviciul de Informații și Securitate a comunicat petiționarei despre faptul că a întreprins măsurile operativ-tehnice pentru stabilirea împrejurărilor și a persoanelor care au întocmit și difuzat, prin Internet, mesajul cu genericul „Lista Șandrovschi” – „listă a colaboratorilor KGB din perioada sovietică”. În urma investigațiilor, experții în tehnologii informaționale au trasat concluzia că mesajul cu tematica „Lista Șandrovschi” – ”listă a colaboratorilor KGB din perioada sovietică”, a fost creat primar la un calculator din afara edificiului Parlamentului RM, una dintre reexpedierile sale în Internet realizîndu-se prin intermediul rețelei Legislativului RM cu acces la Internet. Deoarece difuzarea primară a mesajului în cauză a fost efectuată de peapocalipsa20072007@yahoo.com, înregistrată pe domeniul yahoo.com, întru obținerea de date privind IP-adresele de la care a fost accesată cutia poștală nominalizată în perioada 11-14 noiembrie 2006 și a stabili identitatea posesorului de email, SIS al RM se află în imposibilitate legal-constituțională de a continua investigațiile privind identificarea cutiei poștale apocalipsa2007@yahoo.com, expeditorul primar al „Listei Șandrovschi”. /f.d.- 48/

Prin urmare, instanța de judecată consideră că cererea Vitaliei Pavlicenco privind constatarea faptului răspîndirii informației ce lezează onoarea, demnitatea și reputația profesională urmează a fi admisă, deoarece prin răspîndirea unei asemenea informații se lezează onoarea și demnitatea petiționarei, care este o persoană publică și cunoscută in R.Moldova, deținînd și funcția de președinte al unui partid politic, iar prin mesajul dat i se știrbește imaginea in fața prietenilor și a întregii societăți.

Reieșind din răspunsurile Serviciului de Informații și Securitate, cit și ale Procuraturii Generale, instanța concluzionează că, in privința Vitaliei Pavlicenco, a fost răspindită o informație neveridică, ce nu corespunde realității, deoarece ultima nu a colaborat niciodată cu Comitetul Securității al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste și nici cu Comitetul Securității de Stat al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, KGB (Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti), inclusiv în calitate de informator, colaborator, rezident, ofițer de securitate sau în orice altă calitate. De către organele competente nu a fost identificat și autorul informației „Listei Șandrovschi”, publicate pe rețeaua Internet, fapt confirmat prin răspunsurile Serviciului de Informații și Securitate, cît și ale Procuraturii Generale.

Prin prisma normelor indicate, instanța de judecată reține că, în cazul în care petiționarul nu cunoaște și nu poate stabili identitatea autorului, fapt confirmat prin răspunsurile organelor abilitate, acesta este în drept să sesizeze instanța cu cerere de constatare a faptului răspîndirii informației neveridice, defăimătoare în procedura specială.

În conformitate cu art.art.238-241 C.P.C., art.281 alin.(2) lit.m), art.285 C.P.C. instanța de judecată,-

H O T Ă R Ă Ș T E:

A admite cererea petiționarei Vitaliei Pavlicenco cu privire la constatarea faptului ce are valoare juridică.

Se constată faptul răspîndirii informației ce lezează onoarea, demnitatea și reputația profesională, dacă autorul nu este cunoscut, precum și faptul că Vitalia Pavlicenco nu a colaborat niciodată cu Comitetul Securității al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste și nici cu Comitetul Securității de Stat al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, KGB (Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti”), inclusiv în calitate de informator, colaborator, rezident, ofițer de securitate sau în orice altă calitate.

Hotărâre cu drept apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 zile, din ziua pronunțării dispozitivului, prin intermediul Judecătoriei Buiucani mun.Chișinău.

Președintele ședinței,                                                                                                                                                      Silvia Gîrbu
judecător

Opiniile exprimate în aceast articol aparţin autorului şi nu reflectă neapărat poziţia portalului de presă romaniabreakingnews.ro, cu excepția celor publicate direct pe contul de autor al Redacţiei ROMÂNIA BREAKING NEWS. Responsabilitatea juridică a informațiilor publicate revine în întregime autorului. Persoanele juridice și fizice menționate în articol care consideră că prin cele publicate le-au fost lezate drepturile și imaginea publică în mod nejustificat, au posibilitatea de a se apăra prin solicitarea dreptului la replică la adresa de email: replica [at] romaniabreakingnews.ro Preluarea articolelor de pe romaniabreakingnews.ro se poate realizeaza în limita maximă a 500 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației cu indicarea și linkul direct către sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu Redacția ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press.