Înregistrarea Partidului Noua Dreaptă – Hotărâre definitivă și irevocabilă a Tribunalului București

Pe 4 noiembrie a.c., s-a dat hotărârea definitivă și irevocabilă a Tribunalului București de înregistrare a Partidului Noua Dreaptă, pronunțată în data de 28 septembrie a.c. „Noua Dreaptă” este cunoscută pentru principala referință doctrinară reprezentată de personalitatea lui Corneliu Zelea Codreanu și doctrina legionară — în esență o formă de naționalism etnic centrată pe etnia română coroborată cu creștinismul.

Mai jos este comunicatul remis redacției RBN Press de către Noua Dreaptă:

„Partidul Noua Dreaptă transpune în plan politic valorile și obiectivele pentru care Asociația Noua Dreaptă a militat timp de 15 ani”

”Partidul Noua Dreaptă întruchipează o dreaptă națională, creștină și socială, în opoziție cu dreapta liberală, anti-națională, atee și oligarhică.

Partidul Noua Dreaptă vrea să clădească o Românie independentă și suverană, un Stat Național și Creștin, demn și prosper.

Partidul Noua Dreaptă vrea să salveze Statul și Neamul Românesc de la dispariția ordonată de artizanii globalizării.

Programul Partidului Noua Dreaptă cuprinde următoarele obiective esențiale:

1. Apărarea caracterului național, suveran, independent, unitar și indivizibil al Statului Român.

2. Unificarea României și a Republicii Moldova după modelul RFG/RDG și în conformitate cu normele dreptului internațional.

3. Stimularea întreprinzătorilor autohtoni și a capitalului românesc prin măsuri legislative și facilități fiscale.

4. Combaterea și eradicarea corupției din administrația de stat.

5. Confiscarea averilor ilicite.

6. Anularea privatizărilor frauduloase și tragerea la răspundere a celor vinovați de sărăcirea României și a românilor.

7. Reducerea polarizării societății în bogați și săraci și edificarea unei economii democratice în care majoritatea capitalului să se găsească în proprietatea privată a majorității

cetățenilor.

8. Eradicarea șomajului și crearea de locuri de muncă pentru întreagă populație activă a țării.

9. Eradicarea sărăciei în care se zbate peste jumătate din populația României.

10. Asigurarea de pensii decente tuturor pensionarilor și redarea demnității tuturor celor care au muncit o viață întreagă pentru crearea de bunuri materiale, culturale și spirituale.

11. Asigurarea gratuității reale a învățământului de stat și a asistenței medicale în sistemul public, pentru toți cetățenii români.

12. Stoparea declinului demografic care amenință viitorul Națiunii Române și promovarea unei politici de redresare a natalității.

13. Protejarea sacralității familiei prin definirea constituțională a căsătoriei ca uniune între un bărbat și o femeie.

14. Stoparea exodului tinerilor și specialiștilor peste hotare și facilitarea repatrierii românilor care și-au părăsit țara și familiile din cauza sărăciei.

15. Garantarea siguranței cetățenilor și destructurarea clanurilor interlope.

16. Dezvoltarea capacității de apărare a României și revigorarea industriei naționale de apărare.

17. Asigurarea independenței energetice a României prin valorificarea surselor regenerabile de energie.

18. Protejarea și refacerea mediului înconjurător, stoparea tăierii abuzive a pădurilor, exploatarea responsabilă a resurselor naturale.

19. Asigurarea securității alimentare a României prin creșterea producției agricole și redresarea industriei alimentare.

20. Dezvoltarea rurală și îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor de la sate.

21. Dezvoltarea și susținerea cercetării, inovației și creativității autohtone.

22. Conservarea și afirmarea identității etnice, lingvistice, culturale și religioase a comunităților autohtone românești din jurul granițelor.

23. Consolidarea comunităților românilor din străinătate și întărirea legăturilor acestora cu România.

24. Edificarea unui spațiu politic european format din state suverane și independente și a unei lumi multipolare bazată pe respectarea dreptului internațional, pe renunțarea la forță

și la amenințarea cu forța în relațiile internaționale.

25. Formarea unei noi clase politice, educată în spiritul apărării și promovării intereselor naționale.

Conducerea interimară a partidului până la Congres este asigurată de Președintele Tudor Ionescu (avocat, 37 de ani), Vicepreședintele Alexandru Năstase (istoric, 33 de ani) și Secretarul General Dorin George Lala (consultant financiar, 42 de ani).

În doar o lună de zile au luat naștere peste 25 de Grupuri de Inițiativă pentru constituirea de Filiale atât în Țară cât și în Republica Moldova, Europa și America de Nord, peste 3000 de români aderând înca din prima săptămână la Partidul Noua Dreaptă cu convingerea că reprezintă singura alternativă la Partidul Unic al Corupților.

Potrivit Statutului pot deveni membri ai Partidului Noua Dreaptă cetățenii români cu drept de vot, care nu au săvârșit abuzuri sau nereguli în funcții publice sau politice anterioare și nu au desfășurat activități ostile României. Cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate pot deveni de asemenea membri și pot constitui filiale ale partidului, cu respectarea legislației statului pe teritoriul căruia se află.

Toți românii dezamăgiți de modul în care s-a făcut politică până acum, care nu se împacă cu statutul de colonie al țării lor și doresc să trăiască din nou într-o Românie Mare, Demnă și Puternică, sunt bineveniți în rândurile Partidului Noua Dreaptă acum, cât încă mai avem pentru ce lupta!”