ROMÂNIA BREAKING NEWS

In Memoriam! Patriotul român NICOLAE LUPAN, urmași demn al răzeșilor de pe meleagurile județului Hotin, s-a angajat plenar în apărarea teritoriilor și ființei românești

In Memoriam! Patriotul român NICOLAE LUPAN, urmași demn al răzeșilor de pe meleagurile  județului Hotin, s-a angajat plenar în apărarea teritoriilor și ființei românești

IN MEMORIAM Nicolae Lupan

Urmasi demn al razesilor, original de pe meleagurile  judetului Hotin(născut în anul 1921 în satul Cepălăuți), filologul, publicistul, dar mai presus de orice, patriotul român NICOLAE LUPAN, s-a ”alăturat” recent (24 ianuarie 2017) pleiadei de patrioți români basarabenicare s-au mutat la cele veșnice.

Combatant pe câmpul de luptădin Moldova, Ardeal și Ungaria), iar mai târziu cu condeiul și slova (în calitate de redactor la ziarul Bucovina Sovietică, Radiodifuziunea Română din Cernăuți, apoi redactor la Televiziunea  Republicană și la postul de radio Luceafărul din Chișinău), Nicolae Lupan s-a angajat plenar în apărarea teritoriilor și ființei românești. Acuzat de”naționalism românesc„și ”propagarea culturii occidentale”, în anul 1974 va fi expulzat de pe pământul său natal.La Bruxelles, apoi la Paris,unde a trăit până la sfârșitul vieții,întreaga sa activitatea s-a axat pe problematica teritoriilor românești aflate sub ocupație străină – Basarabia, Nordul Bucovinei,Ținutul Herța.Mii de articole, reportaje,interviuri, studii, cărți  publicate în limbile romănă, franceză,engleză și rusă, în reviste din occident, precum și sutele de emisiuni de la posturile de radio Europa Liberă, BBC,Vocea Americii,etc.au adus în atenția opiniei publice situațiadin teritoriile românești înstrăinate.

Poate una dintre cele mai importanterealizări înfăptuite  a constituit-o reactivarea,la Paris în anul 1975, a  Asociației Mondiale Pro Basarabia și Bucovina(organizație înființată de diplomatul patriot român Nicole Dianu, in anul 1950). La inițiativa sa, în anul 1990,un grup de basarabeni, aveau să pună bazele Asociației Culturale Pro Basarabia și Bucovina.

Prezent în țară, în fiecarea an, la manifestările organizate de Asociație cu prilejul zilei de 27 Martie, în intervențiile sale, Nicolae Lupan,un bun cunoscător al realităților politice și sociale de dincolo și dincoace de Prut, făcea o dură dar pertinentă analiză a situației.

La adunarea din martie 2016, desfășurată într-una din sălile Senatului României, prin cuvintele și  glasul patriotului nonagenar, au răsunat strigătele de jale ale milioanelor de români uciși sau deportați din ținuturile românești ocupate, ale soldaților care s-au jertfit pentru apărarea gliei străbune, ale refugiaților în cele patru zări, ale celor care încă sunt înstrăinați de Patria Mamă…..

Video:

Iar dacă în viața pământească aprigul luptător lansa avertismentul ”Blestemați să fie acei care dintr-o țară au făcut și mai fac două”,în viața cea cerească, se roagă pentru poporul său,precum Regele David” Scoală Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu,că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert;dinții păcătoșilor ai zdrobit”

Bunul Dumnezeu s-l aiba în paza Sa.

Pentru romaniabreakinnews.ro –  Istoric Gabriela Ielenicz

Părerea dumneavoastră contează! Scrieți mai jos comentariul: