ROMÂNIA BREAKING NEWS

Hristos a înviat! …sănătate și bucurie tuturor celor ce mărturisesc din toată inima biruința vieții asupra morții

Hristos a înviat din morți, Cu moartea pre moarte călcând, Și celor din morminte Viață dăruindu-le!
Hristos a înviat!  …sănătate și bucurie tuturor celor ce mărturisesc din toată inima biruința vieții asupra morții

Fie ca lumina Sfintei Învieri a Domnului nostru Iisus Hristos să vă umple inima de bucurie și viața de binecuvântare! Multă sănătate și bucurie tuturor celor ce mărturisesc din toată inima biruința vieții asupra morții, prin minunea împlinită de Acela ce a venit pentru a mântui neamul omenesc prin jertfă și Înviere!

Dragi români, oriunde v-ați afla…

Hristos a înviat!

URAREA PASCALĂ ÎN CELE 4 DIALECTE ISTORICE ALE LIMBII ROMÂNE
Daco-români: Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Paște fericit!
Istro-români: Uscrâsnit-å Isus Crist! Zaista uscrâsnit-å! Bur Vozâm!
Macedo-români: Hristolu anyie! De-alihea anyie! Paște hărios!
Megleno-români: Hristos anghii! Istana anghii! Pașt bun!

Hristos a înviat din morți,

Cu moartea pre moarte călcând,

Și celor din morminte

Viață dăruindu-le!

De este cineva credincios și iubitor de Dumnezeu, să se bucure de acest Praznic frumos și luminat.
De este cineva slugă înțeleaptă, să intre, bucurându-se, întru bucuria Domnului său.
De s-a ostenit cineva postind, să-și ia acum răsplata.
De a lucrat cineva din ceasul cel dintâi, să-și primească astăzi plata cea dreaptă.
De a venit cineva dupa ceasul al treilea, mulțumind să prăznuiască.
De a ajuns cineva după ceasul al șaselea, să nu se îndoiască nicidecum, căci cu nimic nu va fi păgubit.
De a întârziat cineva până în ceasul al nouălea, să se apropie, nicidecum îndoindu-se.
De-a ajuns cineva abia în ceasul al unsprezecelea, să nu se teamă din pricina întârzierii, căci darnic fiind Stăpânul, primește pe cel din urma ca și pe cel dintâi, odihnește pe cel din al unsprezecelea ceas ca și pe cel ce a lucrat din ceasul dintâi; și pe cel din urmă miluiește și pe cel dintâi mângâie; și acelui plătește, și acestuia dăruiește; și faptele le primește; și gândul îl ține în seamă, și lucrul îl prețuiește, și voința o laudă.

Pentru aceasta, intrați toți întru bucuria Domnului nostru: și cei dintâi și cei de-al doilea luați plată.
Bogații și săracii, împreună bucurați-vă.
Cei ce v-ați înfrânat și cei leneși, cinstiți ziua.
Cei ce ați postit și cei ce n-ați postit, veseliți-vă astăzi.
Masa este plină, ospătați-vă toți. Vițelul este mult, nimeni să nu iasă flămând.
Gustați toți din ospățul credinței: împărtășiți-vă toți din bogăția bunătății.
Să nu se plangă nimeni de lipsă, că s-a arătat împărăția cea de obște.
Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate că din mormânt, iertare a răsărit.
Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului; și a stins-o pe ea cel ce a fost ținut de ea.
Pradat-a iadul, Cel ce s-a pogorât în iad; umplutu-l-a de amărăciune fiindcă a gustat din Trupul Lui. Și aceasta mai înainte înțelegând-o, Isaia a strigat: Iadul s-a amărât întâmpinându-Te pe Tine jos: amărâtu-s-a că s-a stricat.
S-a amărât că a fost batjocorit; s-a amărât că a fost omorât, s-a amărât că s-a surpat, s-a amărât că a fost legat.
A prins un trup și de Dumnezeu a fost lovit.
A prins pământ și s-a întâlnit cu cerul.
A primit ceea ce vedea și a căzut prin ceea ce nu vedea.
Unde-ți este moarte, boldul?
Unde-ți este iadule, biruința?
Înviat-a Hristos și tu ai fost nimicit.
Sculatu-s-a Hristos și au căzut diavolii.
Înviat-a Hristos și se bucură îngerii.
Înviat-a Hristos și viața stăpânește.
Înviat-a Hristos și nici un mort nu este în groapă; că Hristos sculându-Se din morți, începătura celor adormiți S-a făcut.
Lui se cuvine slavă și stăpânire în vecii vecilor.

Despre Troparul pascal sau Hristos a Înviat

Troparul pascal sau Hristos a înviat (în greacă Χριστός ανέστη) este imnul caracteristic pentru celebrarea Paștilor (a Învierii Domnului) în Biserica Ortodoxă și în Bisericile Catolice Orientale care utilizează ritul bizantin.

Ca și majoritatea troparelor el este un imn utilizat adesea ca refren între versetele din Psalmi, dar este de asemenea folosit și separat. Autorul său este necunoscut. Troparul este adesea cântat de trei ori consecutiv.

În ritul bizantin, «Hristos a înviat» se folosește drept tropar de viers V (I plagal), și se întrebuințează în numeroase locuri din slujbele din săptămâna luminată, precum și în restul perioadei penticostarului, până la sărbătoarea Înălțării.

Troparul este cântat pentru prima dată la Slujba de Înviere după sfârșitul procesiunii din jurul bisericii care are loc la începutul utreniei. Când toată lumea se află în fața ușilor închise ale bisericii, clerul și credincioșii încep să cânte troparul, acesta fiind folosit ca un refren la o selecție de versete din Psalmii 67 și 117 (conform numerelor din Septuaginta; în versiunea autorizată de Regele Iacob I al Angliei a Bibliei publicată în anul 1611 psalmii au numerele 68 și 118):

Să se scoale Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe El. (Ps. 67:1)
Precum se stinge fumul, să se stingă; cum se topește ceara de fața focului, așa să piară păcătoșii de la fața lui Dumnezeu, (Ps. 67:2a)
Iar drepții să se bucure și să se veselească înaintea lui Dumnezeu, să se desfăteze în veselie. (Ps. 67:2b)
Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. (Ps. 117:24)

La slujbele nocturne, troparul este cântat după fiecare odă a canonului, la sfârșitul Stihirilor Paștilor, de trei ori la sfârșitul Utreniei și la începutul și sfârșitul Orelor pascale. El este cântat din nou împreună cu aceeași selecție de versete psalmice la începutul Sfintei Liturghii, la Vohodul Mic, în timpul și după împărtășanie și la sfârșitul liturghiei. El este apoi cântat din nou împreună cu refrenele la începutul și la sfârșitul Vecerniei. Același obicei persistă în tot cursul Săptămânii luminate.

După Duminica Tomii (prima Duminică de după Paște), troparul este cântat de câte trei ori la începutul majorității liturghiilor și rugăciunilor private în locul invocării uzuale aSfântului Duh, „Împărate ceresc”, și la sfârșitul slujbei din a 39-a zi de după Înviere; aceasta are loc inclusiv până în ziua Înălțării Domnului.

Textul în limba română traduce următorul text din limba greacă:

Χριστός ανέστη εκ νεκρών,
θανάτω θάνατον πατήσας,
καί τοίς εν τοίς μνήμασι,
ζωήν χαρισάμενος!
Transliterare:

Khristos anesti ek nekron,
Thanato thanaton patisas,
Kai tis en tis mnimasi
Zo-in kharisamenos!

În timpul Slujbei de Înviere și a Vecerniei din după-amiaza următoare nu este un lucru neobișnuit să se cânte Troparul pascal în limbile cunoscute de către coruri.

În limba arabă

المسيح قام من بين الأموات
و وطئ الموت بالموت
و وهب الحياة
للذين في القبور
Transliterare:

Al-Masīh qām min baīni’l-amwāt
Wa wati’a al-mawt bi’l-mawt
Wa wahab al-hayāt
Lil-ladhīna fī’l-qubūr!

În limba engleză

Christ is risen from the dead,
Trampling down death by death,
And upon those in the tombs
Bestowing life!

În limba finlandeză

Kristus nousi kuolleista
kuolemalla kuoleman voitti
ja haudoissa oleville
elämän antoi!

În limba franceză

Le Christ est ressuscité des morts;
par Sa mort Il a ecrasé la mort;
et à tous ceux qui gisaient aux tombeaux
Il a fait le don de la vie.

(Traducere a Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa Occidentală și Meridională)

Le Christ est ressuscité des morts;
par sa mort il a triomphé de la mort;
à ceux qui étaient aux tombeaux
il accorde la vie.

(Traducere după slavonă. Versiunea Chevetogne: prima versiune francofonă.)

În limba georgiană

Kriste aghsdga mkvdretit,
sikvdilita sikvdilisa damtrgunveli,
da saplavelis shinata
tskhovrebis momnichebeli.

În limba germană

Christus ist von den Toten auferstanden,
hat den Tod durch den Tod zertreten,
und denen in den Graebern
das Leben geschenkt!

În limba italiană

Cristo è risorto dai morti
con la sua Morte ha calpestato la Morte
donando la vita
ai giacenti nei sepolcri!

În limba japoneză

ハリストス死より復活し、
死を以て死を滅ぼし、
墓に在る者に
生命を賜へり。
Transliterare:

Harisutosu shiyori hukkatsushi,
shio motte shio horoboshi,
hakani aru mononi
inochio tamaeri.

În limba latină

Christus resurrexit a mortuis,
Morte mortem calcavit,
Et entibus in sepulchris
Vitam donavit.

În limba maghiară

Feltámadott Krisztus halottaibol,
legyözte halállal a halált,
és a sírban lévőknek
életet ajándékozott.

(Versiune ruteană. Traducere după slavonă.)

În limba neerlandeză

Christus is verrezen uit de doden;
door zijn dood heeft Hij de dood overwonnen;
aan de doden in de tombes,
heeft Hij het leven gegeven.

(Versiune flamandă.)

Christus is opgestaan uit de doden;
door de dood vertreedt Hij de dood,
en schenkt weer het leven aan hen,
in het graf.

(Versiune amsteleză.)

În limba polonă

Chrystus powstał z martwych,
śmiercią podeptał śmierć
i będącym w grobach
życie dał!
Transliterare:

Khristoos povstaoo z martvykh,
Smercioo podeptaoo smierts,
E bendontsim v grobah
Zhitse daoo!

În limba portugheză

Cristo ressuscitou dos mortos,
pela morte ele venceu a morte,
aos que estavam no tumulo
Cristo deu a vida.

În limba sârbă

Христос васкрсе из мртвих,
смрћу смрт уништи.
и онима који су у гробовима.
живот дарова!
Transliterare:

Hristos vaskrse iz mrtvih,
smrću smrt uništi.
I onima koji su u grobovima.
Život darova!

În limba slavonă

Versiunea veche (în prezent folosită doar de către credincioșii de rit vechi)
Хрїстосъ воскресе изъ мертвыхъ,
Смертїю на смерть настѹпи,
И грѡбным животъ дарова!
Transliterare:

Hristos voskrese iz mertvîh
Smertiiu na smert nastupi
I grobnîm jivot darova!
Versiunea nouă elaborată în urma reformelor inițiate de Patriarhul Nikon, în prezent în uz
Хрїстосъ воскресе изъ мертвыхъ,
Смертїю смерть поправъ,
И сѹщымъ во гробѣхъ
животъ даровавъ!

Transliterare:

Hristos voskrese iz mertvîh,
Smertiiu smert poprav,
I sușcim vo grobeh
Jivot darovav!

În limba spaniolă

Cristo ha resucitado de entre los muertos,
con su muerte ha vencido a la muerte,
y a los sepultados
ha dado la vida.

În limba ucraineană

Христос воскрес із мертвих,
смертю смерть подолав,
і тим, що в гробах,
життя дарував!
Transliterare:

Hrîstos voskres iz mertvîh,
smertiu smert podolav,
i tîm șcio v hrobah
Jîttia daruvav!

Troparul pascal în ritul armean

În ritul armean, Troparul pascal are alt text decât în cel bizantin, și se folosește drept jamamud, adică înlocuiește imnul Unule-născut.

Textul

Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց,
մահուամբ զմահ կոխեաց,
եւ յարութեամբն իւրով մեզ զկեանս պարգեւեաց,
նմա փառք յաւիտեանս ամէն։
Transliterare:
Krisdos hareav i mereloț, mahuamp
îzmah gokheaț, yev haruteamp
în ivrov meč zg·eans barqeveaț;
înma park havideans amén.
Traducere:
Christos a înviat din morți,
cu moartea pe moarte călcând,
și prin învierea sa, viață dăruindu-ne;
lui mărire în veci, amin.

Surse: oradereligie.wordpress.com, TroparPascal/ro.wikipedia.org, Doar Ortodox, sfantuldaniilsihastrul.ro, Vlad Cubreacov

Opiniile exprimate în aceast articol aparţin autorului şi nu reflectă neapărat poziţia portalului de presă romaniabreakingnews.ro, cu excepția celor publicate direct pe contul de autor al Redacţiei ROMÂNIA BREAKING NEWS. Responsabilitatea juridică a informațiilor publicate revine în întregime autorului. Persoanele juridice și fizice menționate în articol care consideră că prin cele publicate le-au fost lezate drepturile și imaginea publică în mod nejustificat, au posibilitatea de a se apăra prin solicitarea dreptului la replică la adresa de email: replica [at] romaniabreakingnews.ro Preluarea articolelor de pe romaniabreakingnews.ro se poate realizeaza în limita maximă a 500 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației cu indicarea și linkul direct către sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu Redacția ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press.

Părerea dumneavoastră contează! Scrieți mai jos comentariul: