ROMÂNIA BREAKING NEWS

Foto/Video: Polonezii se pregătesc de război punând în aplicare sistemul lui Ceaușescu din 1968

„Este o vorbă în armată: «Armatele de carieră încep războiul, dar de câștigat îl câștigă cei din rezervă și voluntarii». Arkadius Śliwiński
Foto/Video: Polonezii se pregătesc de război punând în aplicare sistemul lui Ceaușescu din 1968

O analiză STRATFOR de luna aceasta arată că România și Polonia vor forma în viitor o alianță pentru a contracara Rusia. Reporterii „Jurnalul Național” au fost în Polonia, într-o tabără de antrenament paramilitară, să vadă cum, în vreme ce civilii români își văd nestingheriți de viața cotidiană, polonezii se pregătesc să-și apere țara informează jurnalul.ro citat de romaniabreakingnews.ro

Video:Preparing for Invasion: Poland’s Paramilitary Weekend Warriors (documentar televiziune germană)

apararea_paramilitara_poloneza (2)

Suntem în vestul Poloniei, și într-o fostă bază militară a armatei poloneze 150 de oșteni montează corturile militare. Par soldați doar dacă te iei după echipamentul pe care îl poartă. În realitate, sunt studenți, medici, ingineri, mecanici, comercianți, liceeni. Însă adunați laolaltă de un țel comun: să formeze o armată paralelă care să apere patria. Începe cel mai mare exercițiu de antrenament al organizației paramilitare Strelecz Nowa Sol, o grupare formată din simpli civili adunați să învețe să tragă cu o armă de foc și să se perfecționeze în tactici de război de gherilă, o tehnică de luptă cu care Polonia a făcut istorie în timpul celui de-al doilea război mondial.

Atunci, deși ocupată din primele luni ale conflagrației mondiale, țara lor nu a fost niciodată cu adevărat cucerită datorită partizanilor polonezi care au menținut lupta pe toată durata conflictului.

apararea_paramilitara_poloneza (1)

Astăzi, când la granița țării, în Ucraina, a reînceput războiul, nepoții partizanilor polonezi de acum 70 de ani s-au strâns în aceste tabere de antrenament care să-i pregătească de ce e mai rău. În total sunt peste 120 de organi-zații paramilitare precum cea din Nowa Sol. De când a izbucnit la granița lor războiul din Ucraina, popularitatea lor a crescut uluitor. Potrivit unor informații, numărul celor care s-au înscris în aceste trupe paramilitare s-a mărit de trei ori în ultimii ani. Astăzi se bănuiește că numărul lor a ajuns la 70 de mii de voluntari, ceea ce înseamnă două treimi din numărul soldaților profesioniști ai țării.

Participiants secure a position during a territorial defence training organised by paramilitary group SJS Strzelec (Shooters Association) in the forest near Minsk Mazowiecki

Au învățat să folosească lansatoarele de rachetă

„Eu am o fiică de 12 ani și vreau să fie în siguranță. Ne instruim pentru ca, atunci când cineva ne-ar călca granița, să fim capabili să-l trimitem cu un șut în fund înapoi de unde a venit”, glumește Dariusz Zajaczkowski, ținând o armă pe ge-nunchi, în fața cortului militar montat în tabăra din mijlocul codrilor polonezi de lângă Nowa Sol, vestul Poloniei. Dariusz este cel cu cea mai mare experiență militară dintre membrii orga-nizației.

PMA02267POL

A fost ofițer de tancuri în armata regulată, dar e convins că ce a învățat aici, doar în câteva zile de antrenament, nu a deprins în toată cariera lui militară. Atunci a fost cea mai mare parte a timpului ocupat cu „războiul alb”, adică lucrul cu hârtii, tone de docu-mente și birocrație excesivă. În ciuda vârstei de 60 de ani, astăzi este un simplu soldat în echipa paramilitarilor. Și este comandat de un puști de 17 ani care a crescut în rândurile organizației. „Dacă cineva i-a dat o poziție superioară mie, înseamnă că este cu ceva mai bun decât mine”.

POLAND RUSSIA 5

O altă regulă a organizației este că aici fiecare este egal în fața glonțului, indiferent dacă este bărbat sau femeie. Așa că pregătirea fizică este aceeași pentru fiecare: fetele fac flotări umăr la urmăr cu bărbații, aleargă cu echipamentele de zeci de kilograme în spate. „Glonțul nu alege. Moartea e aceeași și pentru unii, și pentru alții. Pe front nu există soldați și soldate”, spune cu seriozitate Arkadius Śliwiński, un specialist în comerțul online și comandantul unității de voluntari, Sliwinski și-a cheltuit economiile personale pentru a organiza tabăra.

apararea_paramilitara_poloneza (8)

«Armatele de carieră încep războiul, dar de câștigat îl câștigă cei din rezervă și voluntarii»

Zice că efortul său a meritat pentru că ceea ce fac ei aici e de o importanță capitală: „Este o vorbă în armată: «Armatele de carieră încep războiul, dar de câștigat îl câștigă cei din rezervă și voluntarii». Con-flictul din Ucraina a arătat că în situ-ația în care statul nu este capabil să se apere și are probleme interne, voluntarii din prima linie vor merge să se sacrifice pentru țară”.

apararea_paramilitara_poloneza (5)

Și, într-adevăr, de când a început conflictul din Ucraina, Armata Poloniei pare să fi înțeles cât de importanți sunt civilii. Pentru prima dată în istoria demo-cratică a țării, Ministerul Apărării de la Varșovia a decis să nu mai ignore acest fenomen al civililor și să încerce să-i integreze pe aceștia în strategia defen-sivă a Poloniei. Așa se face că pentru prima dată într-o tabără a celor de la Nowa Sol au pășit ofițeri profesioniști de la o unitate de cavalerie. Le-au ținut tuturor lecții despre apărarea antiaeriană și i-au învățat să folosească lansatoare de rachete. Totodată, cei mai buni veterani ai Poloniei, foști membri ai comandourilor de elită, i-au adunat pentru a-i învăța să folosească muniție de război. Unul dintre instructori este eroul Poloniei, Andrej Kisiel, un fost militar călit în prima linie a războiului din Irak. El a fost unul dintre primii militari care au pășit pe teritoriul inamic al lui Saddam atunci când a luat cu asalt platformele petroliere ale dictatorului. El a fost coleg de operațiuni speciale cu Criss Kyle, cel pe care Hollywoodul avea să-l poreclească „The American Sniper”.

apararea_paramilitara_poloneza (7)

apararea_paramilitara_poloneza (9)

Varianta românească: PTAP

Ceea ce fac civilii polonezi astăzi nu este o noutate pentru o mare parte a românilor. Înainte de 1989 existau cursuri obligatorii ca acestea pe care astăzi polonezii le urmează voluntar. Era un program instaurat de Nicolae Ceaușescu și se numea „Pregătirea Tineretului pentru Apărarea Țării” (PTAP), fiind imediat după 1968, când liderul comunist a condamnat public într-un discurs celebru înăbușirea „Primăverii de la Praga”. PTAP consta în ore suplimentare introduse în programa școlară elevilor și studenților, instruindu-i în folosirea armamentului de luptă în poligoane și în tehnici militare de bază. Deși create pentru a apăra socialismul, gărzile patriotice au fost printre primele care s-au întors în 1989 împotriva regimului, la Timișoara.

Când la granița Poloniei, în Ucraina a reînceput războiul, nepoții partizanilor polonezi de acum 70 de ani s-au strâns în aceste tabere de antrenament care să-i pregătească de ce e mai rău. În total sunt peste 120 de organizații paramilitare precum cea din Nowa Sol.

Cum arata  Legea nr. 33/1968 privind pregătirea tineretului pentru apărarea patriei

Extrase din cadrul legii din 1968

Pentru organizarea și desfășurarea activităților în legătură cu pregătirea tineretului pentru apărarea patriei, a fost adoptată alăturata lege.

În lege s-a prevăzut că la această pregătire, care se va desfășura pe o durată de doi ani, au datoria patriotică să participe tinerii – băieți și fete – cetățeni ai Republicii Socialiste România, în vîrstă de la 18 la 20 de ani.

Studenții și elevii școlilor de specializare postliceală pot participa, după efectuarea pregătirii menționate mai sus, la activități adecvate, pentru însușirea unor cunoștințe tehnico-aplicative.

În scopul menținerii antrenamentului și cunoașterii tehnicii nou introduse în dotarea forțelor armate, se prevede ca la pregătirea pentru apărarea patriei să poată participa și tinerii care au îndeplinit serviciul militar, în cadrul unor cercuri tehnico-aplicative organizate pe lîngă unitățile militare.

Pregătirea tineretului pentru apărarea patriei urmează a se relua în centre de pregătire organizate pe lîngă întreprinderi, organizații economice, instituții, unități de învățămînt, comune. Instruirea tinerilor în cadrul centrelor de pregătire se va realiza de către ofițeri, subofițeri și gradați din rezervă.

Deoarece nu se poate asigura încadrarea cu gradați a grupelor din centrele de pregătire din licee, datorită numărului mare de tineri precum și desfășurării pregătirii în cadrul orarului activității școlare, urmează ca selecționarea instructorilor comandanți de grupe să se facă și din rîndul elevilor care au obținut rezultate bune la pregătire. Instruirea acestora urmează să se facă în cadrul unor tabere organizate pe timpul vacanței de vară de Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist în colaborare cu Ministerul Forțelor Armate și Ministerul Învățământului.

În vederea pregătirii temeinice a comandanților de centre, în lege s-a prevăzut instruirea metodică a acestora prin convocări anuale, cu scoaterea lor din muncă.

Aceștia vor primi, în perioada de instruire, o indemnizație și cheltuielile de deplasare potrivit dispozițiilor legale.

(…)

În scopul asigurării bazei tehnico-materiale necesare pregătirii tineretului pentru apărarea patriei s-au precizat sarcini pentru Ministerul Forțelor Armate, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Învățămîntului, Ministerul Sănătății, Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, pentru organele locale ale administrației de stat, instituții și alte organizații socialiste.

Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini va organiza, începînd din anul 1969, fabricarea armelor de calibru redus și a busolelor. De asemenea, s-a prevăzut ca Ministerul Industriei Ușoare să confecționeze băști și uniforme, urmînd ca desfacerea acestora să se facă prin rețeaua comercială cu amănuntul.

(…)

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1.

În Republica Socialistă România se organizează activitatea de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, la care au datoria patriotică să participe tineri – băieți și fete – cetățeni ai Republicii Socialiste România.

Art. 2.

Activitatea de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei cuprinde instruirea militară generală, cunoașterea armelor de nimicire în masă și protecția împotriva lor, apărarea locală antiaeriană, pregătirea sanitară și de prim ajutor, precum și pregătirea de specialitate în cadrul unor cercuri tehnico-aplicative.

Art. 3.

Conducerea activității de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei se exercită de Uniunea Tineretului Comunist cu sprijinul Ministerului Forțelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne, Consiliului Securității Statului, Ministerului Învățămîntului, Ministerului Sănătății, Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, Comitetului pentru Problemele Administrației locale și al comitetelor executive ale consiliilor populare.

(…)

Art. 9.

Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist în colaborare cu Ministerul Forțelor Armate și Ministerul Învățămîntului organizează, în timpul vacanței de vară, tabere speciale pentru elevii din licee selecționați pentru a fi comandanți de grupe. Pentru organizarea acestor tabere se folosesc gratuit internatele și căminele unor instituții de învățămînt.

Aceste tabere se organizează și funcționează potrivit normelor legale cu privire la taberele de pregătire sportivă…

(…)

Art. 13.

Pe timpul instruirii metodice, comandanții centrelor de pregătire vor primi pentru această perioadă salariu, diurnă de delegare, cheltuieli de transport și cheltuieli de cazare, de la instituțiile și întreprinderile din care fac parte, potrivit dispozițiilor legale în vigoare privitoare la drepturile angajaților aflați în delegare în interes de serviciu.

Art. 14.

Ofițerii și subofițerii din rezervă care activează în centrele de pregătire au prioritate la înaintarea în grad, iar cei cu merite deosebite vor putea fi înaintați în grad fără efectuarea concentrărilor prevăzute de Statutul corpului ofițerilor sau de Statutul corpului subofițerilor.

(…)

Integral legea aici http://lege5.ro/Gratuit/g43tmnzy/legea-nr-33-1968-privind-pregatirea-tineretului-pentru-apararea-patriei

Publicat și editat de Vasile Claudiuromaniabreakingnews.ro

Opiniile exprimate în aceast articol aparţin autorului şi nu reflectă neapărat poziţia portalului de presă romaniabreakingnews.ro, cu excepția celor publicate direct pe contul de autor al Redacţiei ROMÂNIA BREAKING NEWS. Responsabilitatea juridică a informațiilor publicate revine în întregime autorului. Persoanele juridice și fizice menționate în articol care consideră că prin cele publicate le-au fost lezate drepturile și imaginea publică în mod nejustificat, au posibilitatea de a se apăra prin solicitarea dreptului la replică la adresa de email: replica [at] romaniabreakingnews.ro Preluarea articolelor de pe romaniabreakingnews.ro se poate realizeaza în limita maximă a 500 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației cu indicarea și linkul direct către sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu Redacția ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press.

Părerea dumneavoastră contează! Scrieți mai jos comentariul: