ROMÂNIA BREAKING NEWS

Federația Rusă ignoră hotărîrea CEDO din 19 octombrie 2012. de Eleonora Cercavschi – Transnistria

          Maine,19 ianuarie 2013, expiră termenul de executare a Hotărârei CEDO, prin care a fost condamnată Federația Rusă de violarea drepturilor la educație în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Fiind învinuită de înterzicerea predării în școli  a limbii române în baza grafiei latine, de presiunile și maltratările pedagogilor, elevilor și părinților celor 8 școli,  care au rămas fidele organelor constituționale de la Chișinău și nu s-au conformat dictatului regimului separatist.  Rusia care pretinde  a fi un stat democrat, are obligațiunea de a respecta Declarația ONU,  aprobată de către Adunarea Generală a acestui for mondial la 10 decembrie 1948, membru al cărei ea este. Adică autoritățile de la Moscova,  urmau în mod obligatoriu să se comformeze  deciziei Înaltei Curți.

         În afară de despăgubirile morale  ale celor 170 de reclamanți, hotărârea  prevede restituirea sediilor de care au fost  deposedate illegal aceste instituții de învățămînt. Excluderea din așa numită legislație a așa numitei ” republici moldovenești nistrene” a  prevederilor ce interzic folosirea grafiei latine pentru funcționarea limbei române în regiune. Anularea interdicțiilor cu privire la întroducerea în acest spațiu a cărților, manualelor și a altor materiale necesare pentru buna funcționare a acestor instituții.  Încetarea campaniei de intimidare și discriminare asupra celor ce doresc să învețe în limba română. Asigurarea condițiilor de funcționare în raioanele  din stînga Nistrului și în mun. Tighina a școlilor ce activează în baza Curriculei elaborată de Ministerul Educației din Republica Moldova.

       Dar după cum se vede, mentalitatea imperială  formată de secole, care cu regret încă nu au putut-o depăși, nu le permite actualei puteri de la Moscova să aibă un comportament civilizat. Despre aceasta vorbesc declarațiile făcute de oficialii Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, îndată după pronunțarea deciziei CEDO, care denotă dezacordul cu ea.

      Dacă Guvernul Federației Ruse și-ar fi dorit cu adevărat  soluționare diferendului transnistrean, problema aceasta  demult ar fi fost depățită. Însă ambițiile imperiale, care au și plăsmuit “repubicuța moldoveniască nistreană” cu mai mult de 20 ani în urmă, nu le permit acest lucru. Trebuie să fii un pic naiv ca să crezi că, Guvernul Rusiei imediat își v-a respecta obligațiunile internaționale. Există mai multe exemple care demonstrează că, ea tratează   aceste obligațiuni după bunul său plac, atunci cînd dorește și așa cum îș-i dorește.

     Este suficient  să aducem la cunoștință doar cele mai recente din ele – declanșarea a unui conflict armat în  primăvara anul 1992 în Republica Moldova, care s-a soldat cu moartea a cîtorva sute de oameni și ocuparea de către forțele separatiste proruse,  îndrumate și susținute total de Moscova, a unei părți din teritoriul suveran al Republicii Moldova, în urma căruia a apărut  copilulul nelegitim cu numele  rmn  plăsmulit  de Tiraspol și Moscova. Drept dovadă  că copilul le aparține, este cunoaștea numai  a  limba părinților, adică  cea rusă.

      Hotărîrea CEDO în cazul grupului Ilașcu, spune deschis că, Rusia este agresor și este obligată   să-și retragă efectivul militar, armamentul și munițiile de pe teritoriul suveran al statului nostru.

     Aceleași obligațiuni au fos puse în fața ei și prin Declarația Summitului de la Istambul încă în anul 1999, în care era prevăzut angajamentul Federației Ruse de a efectua evacuarea completă a trupelor sale  de pe teritoriul Republicii Moldova pînă la finele anului 2002. Însă Rusia,  sub diferite pretexte inventate, și pînă astăzi nu si-a  indeplinit aceste obligațiuni internaționale. Trupele militare ruse împreună cu armata transnistreană continuă să afecteze securitatea națională, precum și cea europeană.

      Cu regret suntem nevoiți să constatăm că Hotărârea CEDO a rămas deplin neexecutată. Situația liceelor și gimnaziilor cu predare în limba română, care activează în regiunea transnistreană în baza Curriculumului Ministerului Educației al Republicii Moldova, după pronunțarea deciziei Înaltei Curți de la Strasburg, timp de trei luni,  nu s-a îmbunătățit cu nimic. Dimpotrivă ea s-a complicat și mai mult.

        Fiind încurajați de oficialii Fedrației Ruse  liderii separatiști, în acestă perioadă, incontinuu au atacat școlile cu predare în baza grafiei latine, care  8 ani în urmă s-au plîns la CEDO și  la 19 octombrie anul trecut li s-a dat cîștig de cauză. Pretinsa ministru al afacerilor externe a așa numitei ”rmn” doamna Nina Ștanschi, de nenumărate ori, a învinuit Republica Moldova de politizarea problemelor, legate de situația școlilor româneși. Aceste instituții de învățămînt, fără nici o argumentare, au fost declarate de ea cuiburi fasciste care educă teroriști și unde nivelul de predare este primitiv, adică mai jos de orice nivel.

        Dacă am fi locuit într-un spațiu civilizat unde legea stă în capul mesei, pentru discriminarea și ofensele aduse în adresa  școlili și a cadrelor didactice care activează în aceste instituții, dînsa ar fi fost atacată în instanța de judecată. Însă nu în cazul nostru, cînd în regiunea transnistreană noțunea de om nu înseamnă nimic și el nu poate fi protejat de nimeni. Confirmă cele declarate nenumăratele răpiri și condamnări la ani grei de detenție de către organelle neconstituționale de la Tiraspol, în ultimul  timp, ale cetățenilor Republicii Moldova.Însă încă mai sperăm că, va veni și timpul cînd cei care îș-I permit atare atacuri, vor răspunde în fața legii de crimele săvârșite de ei, îmotriva populație localnice de aici.

        Aceste declarații au un scop bine determinat: să intimideze pedagogii și elevii școlilor cu predare în limba română, precum și părinții acestor copii, ca pînă la urmă să – și realizeze visul, să lichideze aceste instituții de învățămînt.

        Suntem conștienți  de faptul că, nu numai cadrela didactice  care activează în instituțiile subordonate Miniserului Educației din Republica Moldova, dar  toață populația inclusiv și cei de alte etnii care locuiesc în acest spațiu, suntem  ostatici ai situației, căror statul – Republica Moldova, nu ne  poate asigură securitatea personală, protecția socială și juridică.

         Învinuirile nefondate și falsurile despre școlile cu predare în limba română, inventate și promovate de autoritățile separatiste, tensionează situația în societatea transnistreană, trezește ură față de populația de origine română. Pînă la urmă această situație pune viața noastră în pericol. În orice moment putem fi arestați de către organele neconstituționale din regiune, cum s-a mai întîmplat în trecut, sau supuși unor atacuri banditești din partea elementelor criminale, care practic sunt încurajate de către autoritățile separatiste.

Aflându-ne în așa situație, noi cadrele didactice, nu înțelegem sensul propunerilor Misiunii OSCE din Republica Moldova, ca școlile cu predare în grafia latină să fie  licențiate de către  organele neconstituționale de la Tiraspol. Ce ar însemna înlocuirea limbii și literaturii române, istoriei românilor cu o  limbă  inexistentă, din punct de vedere științific, cu o istorie falsificată a Transnistriei. Pînă și geografia se propune a fi schimbată.Oare putem schimba așezarea geografică a Repblicii Moldova la placul Moscovei? Sau rîul Nistru poate fi înlocuit cu rîul Volga? Pînă la urmă acesta ar însemna realizarea scopurilor Rusiei și a separatiștilor de la Tiraspol – lichidrea  acestor școli. Așa fel de “soluții”  nu pot fi susținute de  pedagogi, niciodată.

     Noi suntem siguri că adevărul v-a triumfa. Și ca aceasta să se realizeze v-om continua să luptăm pentru limbă, istorie și neam, valorile de bază a oricărui popor. Este clar că în așa caz avem nevoie de o politică mai activă a Guvernării de la Chișinău, de o susținere adevărată și nu  imitată din partea structurilor internaționale. Noi nu vrem să credem că minciunei și falsului îi aparține viitorul. Numai Adevărul are viitor și pentru el vom lupta. Dumnezeu să ne ajute.

Eleonora Cercavschi

Redactor R.B.N.Press

Transnistria.

Opiniile exprimate în aceast articol aparţin autorului şi nu reflectă neapărat poziţia portalului de presă romaniabreakingnews.ro, cu excepția celor publicate direct pe contul de autor al Redacţiei ROMÂNIA BREAKING NEWS. Responsabilitatea juridică a informațiilor publicate revine în întregime autorului. Persoanele juridice și fizice menționate în articol care consideră că prin cele publicate le-au fost lezate drepturile și imaginea publică în mod nejustificat, au posibilitatea de a se apăra prin solicitarea dreptului la replică la adresa de email: replica [at] romaniabreakingnews.ro Preluarea articolelor de pe romaniabreakingnews.ro se poate realizeaza în limita maximă a 500 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației cu indicarea și linkul direct către sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu Redacția ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press.

Părerea dumneavoastră contează! Scrieți mai jos comentariul: