ROMÂNIA BREAKING NEWS

Dumnezeu a luat la ceruri adevărata „Enciclopedie de istorie a Bucovinei”. DUMITRU COVALCIUC, UN MARE ROMÂN ȘI LUPTĂTOR PENTRU CAUZA ROMÂNEASCĂ DIN NORDUL BUCOVINEI, ne-a părăsit…

Dumnezeu a luat la ceruri  adevărata „Enciclopedie de istorie a Bucovinei”. DUMITRU COVALCIUC, UN MARE ROMÂN ȘI LUPTĂTOR PENTRU CAUZA ROMÂNEASCĂ DIN NORDUL BUCOVINEI, ne-a părăsit…

La 23 decembrie s-a stins din viață istoricul, folcloristul, publicistul și scriitorul Dumitru Covalciuc. Retragerea reputatului istoric către cele veșnice a avut loc cu câteva zile înaintea împlinirii vârstei de 71 de ani. A decedat la Iași, unde la Institutul de Boli Cardiovasculare a fost supus în mod urgent unei intervenții chirurgicale complicate. Știrea despre moartea istoricului și publicistului român, originar din satul bucovinean Oprișeni, a întristat întreaga comunitate românească din Ucraina infomrează romaniabreakingnews.ro citând un comunicat dat de bucpress.eu

Video: Iartă-ne, frate! Ne vei lipsi mult!!! (Videoclip de Vasile Rauț)

Dumitru Covalciuc era numit de oamenii de cultură din regiunea Cernăuți „enciclopedia vie a Bucovinei”, având cunoștințe vaste în domeniul istoriei, filologiei, folcloristicii, realizând studii despre istoria Bucovinei și a românilor din această zonă.

Eleonora Moldovan Consulul României la Cernăuți

Mesaj de condoleanțe adresat familiei domnului DUMITRU COVALCIUC, președinte al Societății Culturale ”Arboroasa” Cernăuți

Am aflat cu întristare de trecerea din această viață, la vârsta de 71 de ani, pe 23 decembrie 2017, a domnului Dumitru Covalciuc, personalitate marcantă a culturii româneşti, unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai comunității românești din Ucraina, președinte al Societății ”Arboroasa”, membru-fondator și membru al prezidiului Societății pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuți, redactor al publicațiilor „Codrul Cosminului”, „Miorița”, „Țara Fagilor”, autorul numeroaselor monografii ale satelor bucovinene, scriitor, istoric, folclorist, publicist.
Dumitru Covalciuc şi-a dedicat viaţa cercetării istoriei Bucovinei, promovării și valorificării folclorului românesc din regiunea Cernăuți, cinstirii patrimoniului național moștenit de la înaintaşii săi. Biografia Istoricului este drept un model de curaj, sacrificiu, nobleţe, dăruire şi modestie în susținerea permanentă a demersurilor comunității românești. Conştient de misiunea încredinţată, a fost prezent în viaţa românilor din regiune Cernăuți, s-a implicat în multiple activităţi culturale, s-a îngrijit cu demnitate și devotament de tezaurul valorilor bucovinene, lasăndu-ne o prețioasă zestre culturală.
Om al condeiului, figură emblematică a comunității românești, cu o activitate impresionantă și inconfundabilă în domeniul cercetării folclorului Bucovinei, plecarea dintre noi a istoricului Dumitru Covalciuc reprezintă o pierdere ireparabilă a conştiinţei şi culturii identitare româneşti în Bucovina
Prin multiplele publicaţii, studii şi articole ştiinţifice, dedicate istoriei şi culturii române, prin întreaga sa determinare, expresie şi curaj, istoricul Dumitru Covalciuc a contribuit în mod hotărâtor la apărarea și promovarea limbii şi culturii române din Ucraina, fiind un reper academic si de probitate al comunităţii româneşti din regiunea Cernăuţi.
Prin rectitudine morală, valoare deontologică și deschidere intelectuală, Dumitru Covalciuc a practicat gazetăria, de-a lungul unei cariere profesionale remarcabile, cu distincție si abnegație.
În aceste momente de adâncă durere pentru cei care l-au cunoscut şi apreciat, împărtășim întristarea familiei și a comunității românești, adresăm sincere condoleanţe și exprimăm recunoştinţa şi piosul nostru omagiu pentru contribuția culturală remarcabilă adusă de istoricul Dumitru Covalciuc limbii şi culturii române.
Odihnească-se în pace !
Eleonora Moldovan
Consul general
Consulatul General al României la Cernăuț

Societatea pentru cultură românească „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuți anunță cu profundă mâhnire despre decesul subit al membrului Prezidiului Societății Dumitru Covalciuc.

Doar la câteva zile până la împlinirea celui de al 71-lea an de viață, Dumnezeu l-a trecut în rândurile celor drepți pe scriitorul, istoricul, folcloristul, publicistul bucovinean Dumitru Covalciuc, președintele Societății culturale „Arboroasa” din regiunea Cernăuți. Dumitru Covalciuc a fost numit, pe bună dreptate, „Enciclopedia vie a Bucovinei”. Astăzi, însă, Dumnezeu a închis această carte de istorie a Bucovinei. Potrivit actelor, Dumitru Covalciuc s-a născut la 2 ianuarie 1947 în satul Oprișeni, raionul Hliboca. De fapt, adevărata zi de naștere a sa este 26 decembrie 1946.
Întreaga biografie de muncă ține de ziarul „Zorile Bucovinei”. A fost un ziarist recunoscut. Chiar de la începutul anilor 90, odată cu începerea mișcării de renaștere culturală a românilor din nordul Bucovinei, Dumitru Covalciuc, fiind deja membru-fondator al Societății pentru cultură românească „M.Eminescu” din regiunea Cernăuți, desfășoară o amplă activitate în domeniul cercetării trecutului românilor din Bucovina. Este fondator și director al institutului obștesc „Dimitrie Onciul”. Este președinte-fondator al Societății culturale „Arboroasa”. Editează ziarul „Codrul Cosminului”, revista „Miorița”. Este autor și redactor a 27 de volume ale revistei „Țara Fagilor”, care este o arhivă de neprețuit a istoriei și culturii române bucovinene. Este autor de romane istorice. A tipărit un număr mare de volume în care reconstituie folclorul și tradițiile românilor.
Prezidiul Societății pentru cultură românească „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuți exprimă sincere condoleanțe familiei și rudelor defunctului.

Nicolae Șapcă. (Monitorul de Hliboca):

Acest articol l-am scris exact cu un an în urmă. Exact cu un an în urmă, l-am scris la jubileul de 70 de ani al lui Dumitru Covalciuc. El mi-a fost unul dintre îndrumătorii mei timp de peste 30 de ani și aproape întotdeauna am ținut cont de ce m-a sfătuit. Să-mi fi spus cineva (ceea ce e absolut imposibil) că exact peste un an acest articol îți va înlocui necrologul lui Dumitru, la sigur ziceam că are probleme. Dar toate acestea sunt numai în mâinile Domnului. Dormi în pace scump îndrumător… Sunt mai mult decât convins că noi românii am pierdut mult. Foarte mult!
Dumitru Covalciuc la 70 de ani
Enciclopedia vie a Bucovinei
Această apreciere, cel puțin în nordul Bucovinei, pentru prima dată a fost atribuită scriitorului Dumitru Covalciuc de către revista „Columna” din Chișinău pe la începutul anilor 90. Și acesta este un adevăr. Nu cred că în istoria Bucovinei au rămas multe pagini nestudiate de istoricul, folcloristul, publicistul, scriitorul Dumitru Covalciuc, președintele Societății culturale „Arboroasa”.
Potrivit actelor, Dumitru Covalciuc s-a născut la 2 ianuarie 1947 în satul Oprișeni, raionul Hliboca. De fapt ziua adevărată de naștere a sa este 26 decembrie. După terminarea școlii din sat, absolvește Facultatea de limbi străine a Universității de Stat din Cernăuți, specialitatea limba franceză. De fapt se dedică studierii istoriei Bucovinei și valorificării tezaurului folcloric al ținutului natal. Prin anii 70 adună texte folclorice din diferite sate bucovinene și le păstrează până când apare posibilitatea de a le edita în volume aparte sau colective.
Întrega biografie de muncă ține de gazetărie la „Zorile Bucovinei”. Este un ziarist recunoscut. Chiar de la începutul anilor 90, odată cu începerea mișcării de renaștere culturală a românilor din nordul Bucovinei, Dumitru Covalciuc, fiind deja membru-fondator al Societății pentru cultură românească „M.Eminescu” din regiunea Cernăuți, desfășoară o amplă activitate în domeniul cercetării trecutului românilor din Bucovina. Este fondator și director al institutului obștesc „Dimitrie Onciul”, editează ziarul „Codrul Cosminului”, revista „Miorița”. Este autor și redactor a 26 de volume a revistei „Țara Fagilor”, care pe bune este o arhivă de neprețuit a istoriei și culturii române bucovinene.
Dumitru Covalciuc tipărește mai multe culegeri de folclor și o serie întregă de monografii ale localităților nord-bucovinene. Iată doar câteva: „Poveşti şi snoave din Bucovina”, Hliboca, 1994; „Legende populare din Bucovina”, Hliboca, 1995; „202 cântece populare din Bucovina”, Hliboca,1996; „Basme bucovinene”, Hliboca, 1997; „Stejarii Horecii”, Hliboca, 1997; „ Petrea Voinicul şi Florea Înfloritul”, Hliboca, 2003; „Сomori folclorice din dulcea Bucovină”, Hliboca, 2004; „Oprişeni, un sat la răspântiile istoriei”, Hliboca-Zelena Bukovîna, 2008 și altele.
Dumitru Covalciuc este fondator și președinte al Cercului cultural „Arboroasa”, care mai apoi devine Societate culturală. Desfășoară o activitate fructuoasă, în domeniul editorial. Documentele de arhivă sunt în centrul atenției și toate argumentele din lucrările publicate se bazează pe ele.
Meritul lui Dumitru Covalciuc este incontestabil la aflarea mormântului lui Iancu Flondor de la Maidanul Storojinețului, inițierea organizării pelerinajelor la Stejarul lui Ștefan cel Mare din Codrii Cosminului, instalarea primei Cruci-monument pe gropile comune de la Fântâna Albă unde au fost împușcați mii de români, documentarea și editarea mărturiilor românilor deportați în Siberia și Kazahstan. A scris romanele „Revolta” și „Tinerețea lui Doxachi Hurmuzachi”.
Acestea sunt doar câteva crâmpeie din bogata activitate literară și culturală a lui Dumitru Covalciuc. Iar în aceste zile când domnia sa își sărbătorește a 70-a jubileu, îi dorim multă sănătate și noi succese pe tărâmul creației și activității de renaștere culturală și națională a românilor nord-bucovineni.
Nicolae Șapcă. (Monitorul de Hliboca)
26 decembrie 2016

Ce spun oamenii despre DUMITRU COVALCIUC?

Comentarii preluate de pe euromedia-ucraina.blogspot.ro

FLORIN DIRDA: Cu o mare tristete aflam ca inima lui Dumitru Covalciuc a incetat sa bata. Aduc la cunostinta pentru cei care inca nu cunosc faptul ca anume Dumitru Covalciuc a lucrat cu manuscrisile prof. Vasile Bizovi si a intocmit pentru tipar monografia Boianului. Dumnezeu sa-l ierte! Bucovina a pierdut un adverat patriot al neamului nostru românesc!

Vasile Soimaru: GREU DE CREZUT DAR A MAI PLECAT DIN RÂNDURILE NOASTRE UN MARE ROMÂN ȘI LUPTĂTOR PENTRU CAUZA ROMÂNEASCĂ DIN NORDUL BUCOVINEI, DUMITRU COVALCIUC.  E PREA MARE PIERDEREA PENTRU COMUNITATEA ROMÂNEASCĂ DE LA CERNĂUȚI DAR CREDEM ȘI SPERĂM CĂ MOARTEA ACESTUI MARE PATRIOT TARE CA STEJARUL SECULAR AL LUI ȘTEFAN CEL MARE DIN CODRII COSMINULUI VA CONSOLIDA RÂNDURILE CONAȚIONALILOR NOȘTRI NORD-BUCOVINENI ÎN FAȚA URGIEI ȘOVINE CARE VREA SĂ ȘTEARGĂ ȘI ULTIMILE URME ROMÂNEȘTI DE PE PĂMÂNTUL VECHII MOLDOVE A LUI ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT.
CONDOLEANȚE FAMILIEI REGRETATULUI PATRIOT ȘI DUMNEZEU SĂ-L IERTE PE FRATELE NOSTRU DUMITRU COVALCIUC!

Arcadie Opaiț: Nu va trece mult timp și noi, cei din întreg spațiul românesc vom înțelege că am pierdut o Mare Personalitate, un „Cuib de înțelepciune”, un cunoscător al istoriei Neamuiui, al culturii și tradițiilor noastre și mai ales al dramei Bucovinei. Dumitru a fost(ce cuvinte blestemate) acel Unicul care a acumulat și ne-a lăsat adevărul istoric pentru a fi studiat și reparat. Golul ce mi s-a creat în suflet prin moartea subită a prietenului meu, pe care l-am iubit și l-am prețuit ca pe un frate, nu se va umplea nicicând. Iartă-mă! Dumnezeu să te ia în paza lui!

Дойна Старик : DRUM SPRE VEȘNICIE CU DOR NEPOTOLIT DE CASA PĂRINTEASCĂ
Am aflat cu surprindere, în această după-amiază, că s-a stins din viață istoricul, folcloristul, publicistul și scriitorul Dumitru Covalciuc. Nu puteam să cred. Doar cu trei zile în urmă am fost împreună cu dumnealui la Herța, la salonul de carte românească. Pe drum spre Herța era foarte vesel, glumea, încât am râs tot drumul. Ne-a povestit și despre noul număr al ”Țării Fagilor”, precum și despre monografia suburbiei Roșa, la care a lucrat mult… Ședeam în mașină alături de el. La un moment, s-a întors spre mine și m-a întrebat cu blândețe: ”Doiniță, tu sâmbătă nu pleci la Oprișeni, la mămica? Ce mai face mămica ta acolo? E sănătoasă?”. Apoi a adăugat: ”Eu voi pleca, numaidecât. Mi-e tare dor de casa părintească. N-am fost demult . Și mai vreau să fac puțină curățenie acolo, că vin sărbătorile… Sâmbătă mă duc, numaidecât…” .
Tristețea îmi apasă inima, când îmi aminesc de cuvintele dumnealui. Trebuia să plece la casa sa părintească în sâmbăta aceasta. Însă Dumnezeu a voit să-i facă drum în veșnicie cu dorul nepotolit de locul unde s-a născut. Poate că acolo, în ceruri, Dumnezeu i-a pregătit întâlnirea cu părinții pe care i-a iubit atât de mult…
Dumitru Covalciuc va rămâne veșnic în amintirea noastră ca un om de o noblețe sufletească deosebită și un profesionist în meseria sa. Împărtășim durerea alături de familie și cei apropiați! Dumnezeu să îi odihnească sufletul în pace.

Doina Cernica: Ne-a părăsit neașteptat scriitorul Dumitru Covalciuc, cavaler competent și neînfricat al cauzei Bucovinei întregi. Pe 20 decembrie 2017, la Salonul de Carte Românească de la Herța, când a dăruit Bibliotecii „Gh. Asachi” ultimele sale volume, almanahul „Ţara Fagilor” şi „Membrii Consiliului Naţional Român din Bucovina ales la Adunarea Constituantă din 27 octombrie 1918”, și când a spus glumind că ar dori să fie înmormântat cu mașina de scris alături, lipsit de încrâncenarea și vorba aspră care îl caracterizau, senin și poate mulțumit de prețuirea și rugămințile cu care a fost înconjurat – să scrie, să povestească și despre Herța, și, încă, despre Bucovina care a fost -, s-a referit la o parte din planurile sale, multe cât pentru încă o viață și vital necesare cunoașterii istoriei adevărate a Bucovinei și fortificării sale de inimă și conștiință. Câteva ultime imagini din ziua mergând spre cea mai lungă noapte pentru Dumitru Covalciuc, alături de Gabriel Cărăbuș, Ovidiu Vintilă, Elena Pintilei, Maria Dovhan, Ilie Tudor Zegrea, Elena Mihai și alții.

Surse: euromedia-ucraina.blogspot.robucpress.euNEAMUL ROMÂNESC ( VASILE RAUŢ )

romaniabreakingnews.ro

Opiniile exprimate în aceast articol aparţin autorului şi nu reflectă neapărat poziţia portalului de presă romaniabreakingnews.ro, cu excepția celor publicate direct pe contul de autor al Redacţiei ROMÂNIA BREAKING NEWS. Responsabilitatea juridică a informațiilor publicate revine în întregime autorului. Persoanele juridice și fizice menționate în articol care consideră că prin cele publicate le-au fost lezate drepturile și imaginea publică în mod nejustificat, au posibilitatea de a se apăra prin solicitarea dreptului la replică la adresa de email: replica [at] romaniabreakingnews.ro Preluarea articolelor de pe romaniabreakingnews.ro se poate realizeaza în limita maximă a 500 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației cu indicarea și linkul direct către sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu Redacția ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press.

Părerea dumneavoastră contează! Scrieți mai jos comentariul: