ROMÂNIA BREAKING NEWS

DOCUMENTE INEDITE DIN ARHIVA R.MOLDOVA: România de după Marea Unire (1918-1919) Autoritățile române versus propaganda și activitatea bolșevică în România Mare (III)

DOCUMENTE INEDITE DIN ARHIVA R.MOLDOVA: România de după Marea Unire (1918-1919) Autoritățile române versus propaganda și activitatea bolșevică în România Mare (III)

Autoritățile române versus propaganda și activitatea bolșevică în România Mare (III)  în continuarea articolelor:

Documente inedite din Arhiva Națională a Republicii Moldova privind activitatea și propaganda bolșevică în România între anii 1918-1919 (I)

DOCUMENTE INEDITE DIN ARHIVA R.MOLDOVA: România de după Marea Unire (1918-1919) (II)

Arhiva R.Moldova - Nota - Ministerul de Interne Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale, Către Prefectura Județului Chisinău

Arhiva R.Moldova – Nota – Ministerul de Interne Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale, Către Prefectura Județului Chisinău – 29 iulie 1919 ( O suspectă cu  numele Vera Valeriano Vnakulibina aflată în slujba serviciului german de spionaj, dată în consemn pentru a fi urmărită și arestată de către organele administrative, Jandarmeriei și Siguranței Statului )

 

 

Arhiva R.Moldova - Nota - Ministerul de Interne Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale, Către Prefectura Județului Chisinău

Arhiva R.Moldova – Nota – Ministerul de Interne Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale, Către Prefectura Județului Chisinău      (Măsuri pentru urmărirea numitului Samuel Holder aflat in slujba unor servicii de spionaj pe teritoriul Basarabiei, cerute de Marele cartier General al Armatei Române )

 

 

Arhiva R.Moldova - Nota - Ministerul de Interne Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale, Către Prefectura Județului Chisinău

Arhiva R.Moldova – Nota – Ministerul de Interne Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale, Către Prefectura Județului Chisinău (Marele Cartier General al Armatei Române, aduce la cunostiință despre existența unui grup de revoluționari bolșevici de origine macedoneană ce urmează să sosescă în România din Berna via Londra )

Propagandă antiromânească desfășurată de agenții bolșevici, cu scopul să submineze ordinea de drept, să creeze haos și destrămarea țării abia întregite, era susținută și din interiorul țării de către o parte a intelectualității române, care considera că din Răsărit venea un ,,duh nou, al schimbării”, și muncitori, categorie socială extrem de vulnerabilă la mesajul bolșevic. Astfel, telegrama cifrată a Ministrului de Interne, Mârzescu, cu No. 11036/1919, înregistrată la No. 3959 din 30 Aprilie 1919 de către Prefectura Chișinău, îl atenționa pe prefectul acestui județ că: ,,Vă este cunoscut că în ziua de 1 Maiu este o zi de manifestație a organizarei socialiste muncitorești: Această zi poate fi și prilej pentru organizațiunile revoluționare care s’ar găsi pe teritoriul nostru să se dea la acțiuni de desordine criminale înpotriva Statului. Atrăgându-vă atențiunea asupra acestui fapt, vă rog ca  în înțelegere cu cu autoritățile militare să luați măsurile necesare de ordine pentru a preveni ori ce aprindere. Nu trebuie autorizată nici o întrunire și nici o manifestație colectivă pe stradă și piețe publice, iar cenzura trebuie să fie deosebit de atențiunea de mai în toată regiunea Nistrului, trebuie supravegheat ca manifestele sau publicațiunile ce s’ar încerca a se răspândi de elementele bolșevice să fie imediat confiscate. De altminterea această grije trebuie a se avea în întreg teritoriul Basarabiei. Vă rog a mai atrage atenția autorităților militare asupra încercarei de fraternizare ce s’ar putea produce în această zi, fie de peste Nistru fie chiar de către elemente răzvrătite ale armatelor aliate. În această privință este necesar a se lua înțelegere și cu Comandamentele armatelor aliate pentru a se lua măsurile necesare de împiedicare a unor asemenea manifestațiuni”. Conform circularei din 2 septembrie 1919, cu No. 26703s Direcția Siguranței Generale comunica către Prefectura Chișinău și toate prefecturile din țară faptul că ,,suntem informați că comitetul executiv al Partidului Social – Democrat organizează o grevă generală în Țară, care să aibă ca motiv demobilizarea armatei, a slujbașilor și a tuturor lucrătorilor din instituțiile statului și din cele particulare. Vă rugăm a binevoi a lua măsuri de paralizarea acestei acțiuni, conformându-vă instrucțiunilor din ordinul circular, confidențial și personal al acestui Minister”.

Din textul prezentat mai sus reiese că și militarii armatelor aliate, franceze și engleze, prezenți pe linia Nistrului în cadrului Grupului de Divizii ,,General Popovici” erau atinși de morbul bolșevic, fapt ce era de natură a îngrijora autoritățile de resort și în privința trupelor române. Militarii aliați aveau și apucături bahice, consumând în cantități mari vinul produs în zonă, astfel că adresa no. 6111/1919 a Grupului de Divizii General Popovici, înregistrată la nr. 15850 și înaintată Serviciului Administrației Generale din Basarabia, Biroul Polițiilor, era perfect justificată: ,,Am onoare a vă comunica că din cauza abuzului de vin ce se face de trupele aliate și în special de trupele franceze, și întrucât ordonanța no. 3 a Comandamentului Corpului V Armată nu se respectă pentru vinderea vinului și nu se poate aplica nefiind posibilitate de control, Comandantul garnizoanei Cetatea Albă a oprit cu desăvârșire vinderea băuturilor alcoolice în acel oraș și în satele învecinate Turlake, Popușoi și Șaba care se găsesc chiar pe linia frontului. Această măsură este absolut necesară  fi luată în aceste împrejurări, pentru interesul și siguranța statului”. Semna Comandantul Grupului, General de divizie, I. Popovici.

 

În consecință, la 31 Iulie 1919, Directoratul de Interne din Basarabia, condus de V. Bârcă, prin Serviciul Polițiilor, Biroul Polițiilor, al cărui șef era M. Cosma,  prin adresa No. 13356, înainta prefectului o Copie după o notă de informațiuni primită din partea Comandantului Grupului de Divizii ,,General Popovici”: ,,În urma unei informațiuni precise am aflat că însemnați propagandiști bolșevici, evrei români, având la sine sume considerabile, cearcă de a intra cu forța în teritoriul ocupat de trupele române, ca să lanseze bolșevismul între soldați și populația română. Aci urmează am putut afla semnalmentele și numele lor: Kagan, originar din Basarabia, statura înaltă, părul lung, fața tipică a lui Isus Christos; celalt Marcu, fiul unui inginer urma studiile sale în Șvițera /Berna și Zurich / în vârstă de 20 ani, statură mijlocie, ochi negri, fața pronunțată, nasul puțin curbat, temperament vioi, vorbește bine limba franceză, româna și germană. Acești doi propagandiști stau în strânsă legătură cu autoritățile bolșevice rusești cât și cu cele ungurești”.

Prin circulara no. 24976 G din 20 august 1919, prefectul județului Chișinău era rugat a ,,dispune să se ia serioase măsuri, prin organele administrative, de siguranță și jandarmerie, pentru confiscarea de îndată a numerelor din ziarul ,,Comunistul” organ al grupărei române din Odessa, cari s’ar găsi, atât la orașe cât și la sate. Acest ziar ne-a fost semnalat în ultimul timp ca fiind introdus în țară, pe căi lăturalnice, de propagandiști și agenții lor”. Cei care erau dovediți că se îndeletniceau cu propaganda bolșevică urmau să fie arestați și înaintați sub pază sigură, împreună cu actele dresate, Curții Marțiale pentru a fi supuși judecății. Același ministru de interne, Mârzescu,  printr-o circulară cifrată, îi aducea la cunoștință prefectului de Chișinău că propaganda bolșevică luase și mințile femeilor, una din ele, în loc să își întemeieze o familie, să crească copii și să se ocupe de educația lor – conform preceptelor epocii – răspândea prin țară fițuicile bolșevice, pline de venin și ură antiromânească: ,,București, Siguranța generală No. 98 st 110c 67 15. Rugăm luați măsuri prin ordine ce aveți la dispoziție pentru 87811 (urmărirea) 12861 48061 (arestarea) și 87341 (trimiterea) în 74689 (judecată) la 59769 (Curtea Marțială) împreună cu actele ce veți  adresa a 78719 ei (individei Zesna) 58774 – 93424 – 94044 (născută Cornelia Ștefănescu) 96085 (cunoscută) 9753 – 94754 (propagandistă) 77896 (din București) a 85552 59550 – a 81461 – a din 52711 73467 – a de 57128 65141 96020 – 94044 – 94558 96085 cu 82081 în 86365 a 76357 – 64089 83183 – e (însărcinată de Comitetul executiv socialist cu răspândirea în țară a manifestelor revoluționare)”.

Totuși, autoritățile române permiteau difuzarea de literatură socialistă, mult mai puțin nocivă în rândul populației românești decât cea bolșevică, după cum ne arată Circulara No. 26704 – 2 sept. 1919, trimisă prefectului de Chișinău de aceeași Direcție a Polițiilor și Siguranței Generale: ,,Domnule prefect, Editura ,,Reforma Socială” a editat două broșuri ,,Un an de revoluție rusească” de Maxim Gorki și ,,Ce cred  teroreticienii marxiști despre bolșevici” pe cari le pun în vânzare, prin reprezentanți, în toată țara. Suscitata editură reclamând că unele autorități au confiscat aceste broșuri, avem onoare a vă ruga să binevoiți a dispune, prin organele administrative, de siguranță și jandarmerie, să nu mai fie confiscate, lăsându-le liberă vânzarea și chiar să dea concursul depozitarilor pentru a le răspândi”.

Ministerul de Interne, prin Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale, continuă lupta cu elementele bolșevice care căutau în permanență să se infiltreze pe teritoriul României Mari, pentru a-și desfășura infama activitate. În acest sens statul român primea un important sprijin din partea legațiilor române din străinătate care prin intermediul Ministerului Afacerilor Străine informa despre mișcările agenților bolșevici prin Europa, mare parte din ei fiind concentrați în nordul Europei, de unde vizau să ajungă pe teritoriu românesc, după cum ne arată circulara cu No. 24298 către prefectura Chișinău din 18 august 1919, înregistrată la nr. 5487: ,,Ministerul Afacerilor Streine, în urma unei comunicări a Legațiunei noastre din Haga, ne aduce la cunoștință că numitul Gheiman Robert, supus român, născut la Galați la (…text lipsă) Mai 1885, căsătorit, a fost înscris în registrele de populație ale orașului Haga la sfârșitul anului 1914. Susnumitul locuia înainte de război la Bruxelles și în timpul ocupației a obținut de la autoritățile germane permisiunea de a călători în Olanda, fiind în serviciul special german. După informațiunile culese el s’ar numi în realitate Lania Tchefaro și ar fi fost supus rus, iar actele falșe de identitate i-au fost procurate de germani, pentru a le servi cu mai multă ușurință interesele ca redactor și corespondent al mai multor scări din Olanda și Elveția și agent al propagandei bolșevice. Având în vedere că după toate probabilitățile, numitul va fi expulzat din Olanda în Germania, de unde va încerca desigur să vină în România, avem onoare a vă ruga să binevoiți a dispune să se ia măsuri pentru a fi semnalat tuturor organelor administrative, de siguranță și jandarmerie, precum și punctelor de frontieră din jud. Dv. pentru cazul când ar încerca să intre în țară, cu arătare să fim avizați deîndată ce-și face apariția în localitate. Semnalmentele lui sunt: etatea aparentă 40-45 ani, părul negru, mustața neagră cu vârfuri ascuțite, poartă ochelari și este îmbrăcat corect”.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Străine  încunoștința Direcția Suguranței Generale  că ,,numitul Ilie Cătărău, cunoscut agent revoluționar, a fost expulzat din China și a plecat spre România pe bordul vaporului ,,Sade Maro”. Din informațiile ce avem, el a ajuns la Londra, unde caută să se pună în regulă cu actele de călătorie pentru a se înapoia în țară. Având în vedere că numitul este un element periculos (…) și siguranței publice (…). El este născut în comuna Mărcăuți, județul Orhei, fiul lui Vasile Constantin Cătărău și al Alexandrei (…), are etatea 31 ani, înalt, foarte robust, fugura prelungă, privirea puțin crucișe. Despre aceasta vă rugăm a fi avizate și toate punctele de frontieră din județul Dv”. Tot prin intermediul Ministerului Afacerilor Străine, Direcția Siguranței Generale primise lista bolșevicilor români din Rusia cu funcții de conducere în regimul bolșevic instaurat la Odessa și în Armata Roșie (divizia internațională): ,,Avem onoare a vă înainta copie de pe lista cu bolșevicii români din Rusia, care ne.-a fost trimisă de Ministerul Afacerilor Streine, rugându-vă să binevoiți a dispune să se ia măsuri de urmărire pentru cazul când s’ar înapoia în țară.

Listă de bolșevicii români din Rusia:

1)E. Zalic, Președintele Comitetului Român bolșevist din Odessa. 2)Samiel Herșcovici, matelot, agent secret politic, 3) Mircea Rădulescu, membru în Comitetul român din Odessa; 4) Aron Leinstein, inspectorul comitetului român din Rusia; 5) Păunescu Alex. Comandantul reg.(imentului) român din Poltava; 6) Jean Kintler, comand. depozitului de mitraliere Poltava; 7)Tică Ionescu agent secret la Cirisniciana (comitetul); 8)  Gh. Florian, zis și Ionescu, ofițer la divizia internațională; 9). D. Livescu din Cernăuți, comisar politic al diviziei internaționale din Odessa”.

Agenții bolșevici căutau să intre în România sub cele mai deverse motive, având identități false. Astfel, conform unei telegrame a ministrului de Interne, Eduard Ghica, se arată că ,,Intrând în țară diferite persoane fie cu trenul, fie cu automobilul sub cuvânt că ar face parte dintr’o misiune ucraineană pentru a încheia acord sau alianță cu guvernul României contra bolșevicilor, Marele Cartier General ne-a comunicat a dat  ordin comandamentelor ca să nu se mai permită sub nici un cuvânt călătoria așa ziselor misiuni; la rândul nostru punem în vedere tuturor secțiilor și posturilor de jandarmi ca să oprească și să semnaleze imediat Comandamentului militar celui mai vecin apariția unor astfel de persoane”.

Direcția Siguranței Generale primea un important sprijin și din partea servicilor speciale aliate. ,,Legațiunea franceză din Capitală ne-a informat, pe baza unui raport primit de la Atașatul Militar Francez de la Stokholm, că serviciile de spionaj german pregătesc trimiterea de agenți, în mare parte evrei –români întrebuințați de ei timp de doi ani în Scandinavia, în scopul de a răspândi bolșevismul în România și în țările ocupate de Înțelegere (Antanta). Cei mai principali dintre ei sunt prezenți în alăturata listă în care se arată și toate datele ce s’au putut culege asupra fiecăruia în parte. (….)

Agenți bolșevici trimiși în România:

  1. Iosef (zis Joso) Goldenberg 28-29 ani, israilit, pașaport Argentinian eliberat de Legațiunea Argentiniană din Stokholm a ajuns în Scandinavia după intrarea în război a României. A fost arestat ca spion la Odessa, vorbește germana, italiana, Suedeza, Rusă, Franceză, Spaniolă și Bulgară. A frecventat la Stokholm cercurile de spionaj ale nemților. A încercat cu insistență să obțină viza pentru a veni în România și  a intervenit la Legațiunea Argentiniană care însă nu  a insistat în favoarea lui. Este un individ care trebuie supravegheat.
  2. Arthur Wittner, zis și Baby Vitnerescu, 27 ani, dezertor român. Israilit. A fost în serviciul Crucei Roșii Românești la Copen – Haga care nu a cunoscut trecutul lui, care însă apoi l’a dat afară. Escroc, care se dă când medic, când ofițer de cavalerie, ba chiar și secretar de Legațiune. Probabi locuiește la Copen – Haga.
  3. Joseph Granach, israilit, 26 ani, orignar din Moldova, ajuns prin Germania la Stokholm la începutul anului 1917 având pașaport eliberat de germani, a fost însărcinat de a spiona coloniile românești din Scandinavia. A declarat aceasta la Legațiunea Română din Scandinavia cu intenția de a duce în eroare sau dint’run scop oarecare al lui. Locuiește la Copen – Haga, de unde urma să fie expulzat anul trecut fiind amestecat într’o afacere de spionaj care a provocat arestarea mai multor danezi.
  4. Lobis (Ludwig) Kironenann, născut la Berlin la 1896 a fost spionul nemților atât la Bucureșt, cât și în zona frontului pe la Focșani. A fost subvenționat de Consulatul german de la Copen – Haga, care a voit să’l trimită în România. K (…) poartă un pașaport Danez pe care figurează fotografia dânsului în uniformă de soldat german. Nu se știe dacă mai locuiește în Copen – Haga.
  5. Oscar Flas(r)he, numit Dimitrie Flachs, 38 ani, român israilit, jucător de cărți, frecventează cercurile escrocilor, se susține la Copen – Haga prin vânzare de ,,chansonettes francaisos” de cafi concert. Vorbește 4-5 limbi.
  6. Bernard zis Baruch Lechtar, israilit din România căsătorit cu o nemțoaică. Pe vremea neutralităței României a fost unul din agenții cei mai activi ai casei Bohlos care exporta an gros cereale de contrabandă din România în Germania. A fost în serviciul nemților ca spion și agent de propagandă. Se află la Copen – haga unde încearcă să pătrundă în cercurile române.
  7. Heinrich Segal, zis Henri Socolean, 46 ani, israilit, originar ddin România, stabilit de la începutul războiului la Copen – Haga. Se dă drept agentul fabricei Arnheim. Primea regulat bani din Germania. A călătorit până la Constantinopol, cu trenul ,,Balcan” cu un pașaport german. Pașaportul acestuia a fost prins de Legațiunea noastră, în urma căruia Statul Major II Secțiunea I Berlin, 49 Grunzerstrasse I-a eliberat un Passierșchein” /pașaport/ german în locul pașaportului român, ce fusese prins de la dânsul. Agent de propagandă și germanofil de convingere”.

Prin agenții săi militari, armata română își aducea aportul la activitatea antibolșevică dusă de serviciile speciale. Ordinul Marelui C.G. No. 2187 din 21/II – 919 comunicat cu adresa No. 26510 din 3 III-1919 a Corpului V Armată către Directoratul de Interne al Basarabiei aducea la cunoștință că: ,,Marele Cartier General este informat că agentul revoluționar Dimitriu / ce face parte din anturajul lui Rakowski/ a primit din Odessa/ o scrisoare din partea lui Zalig, membru în comitetul revoluționar dela Odesa a cărui conținut se dă mai jos – adresată comitetului partidului comunist bolșevist din Chișinău, nedându-i decât o însemnare cu un nume, adresa Alexandrovscaia și parola: ½ D-vs reparați aci ghete? La care trebuie să primească răspunsul : ,,Nu, vecinul meu”, unde urma să predea scrisoarea”. Prefectul era rugat a binevoi a ,,da ordine pentru cercetarea în mod discret, spre a prinde firul organizației”.

Același Corp V Armată transmitea către Directoratul de Interne din Basarabia adresa No. 26496 din 3/III un document referitor la o organizație bolșevică din Odessa: ,,Am onoare a vă face cunoscut că avem informațiuni că comitetul societăței ,,Salvarea Basarabiei” are sediul în Odesa, în localul ziarului  ,,Odeschi Listek” și se compune din următoarele persoane:

1/ Alexandru Krupenski președinte

2/ Alexandru Schmit vice președinte

3/ Cocherul Cuș

4/ Archireul Anastasie, membrii

Naum Robei secretar.

Totodată avem informațiuni că ofițeri inferiori proveniți din Basarabia, fac în Ucraina propagandă antiromânească și anume:

1/ Căpitanul Untaru Nioiman Maincu

2/ Sublt. Păscăluță și preotul Eremia Ciocan

Acestea cu onoare vă aducem la cunoștință pentru ca organele D-vs. să aibă în vedere numele date”. Semnau acest document  șeful  de Stat Major, colonelul Tuhasi, și șeful Biroului Informații, căpitan Gădineanu.

 

(Arhiva Națională a Republicii Moldova, fondul 339, inventar 2, dosarul 1, tomurile 1 și 2)

 

Exclusiv pentru R.B.N. Press

Prof. Ștefan Plugaru (Huși)

 

Alte facsimile din arhiva R.Moldova pe aceeași tema:

Arhiva R.Moldova - Nota - Ministerul de Interne Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale, Către Prefectura Județului Chisinău

Arhiva R.Moldova – Nota – Ministerul de Interne Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale, Către Prefectura Județului Chisinău          ( se cer măsuri de contracarare a acțiunilor Partidului Social Democrat care organiza o greva generală în țară, acțiuni ce ar fi avut un rol nefast asupra stabilității statului român în contextul  confruntării cu pericolul bolsevic ce semâna peste tot  haos dezbinare  si distrugere ) 2 septembrie 1919

 

Arhiva R.Moldova - Nota - Ministerul de Interne Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale, Către Prefectura Județului Chisinău

Arhiva R.Moldova – Nota – Ministerul de Interne Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale, Către Prefectura Județului Chisinău      (..se cer măsuri de contracarare a acțiunilor  guvernului maghiar, care a pus la cale minarea  materialului rulant al C.F.R.-ului cu complicitatea unor lucratori din cadrul C.F.R. ) – 8 octombrie 1919

 

Arhiva R.Moldova - Nota - Ministerul de Interne Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale, Către Prefectura Județului Chisinău

Arhiva R.Moldova – Nota – Ministerul de Interne Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale, Către Prefectura Județului Chisinău         8 octombrie 1919

 

Arhiva R.Moldova - Nota - Ministerul de Interne Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale, Către Prefectura Județului Chisinău

Arhiva R.Moldova – Nota – Ministerul de Interne Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale, Către Prefectura Județului Chisinău         2 septembrie 1919

Pentru dezbinarea poporului român, pe lângă sintagma poporul moldovean, sovieticii mai aveau în plan și „crearea poporului dobrogean”:

Arhiva R.Moldova - Nota - Ministerul de Interne Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale, Către Prefectura Județului Chisinău

Arhiva R.Moldova – Nota – Ministerul de Interne Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale, Către Prefectura Județului Chisinău          ( din facsimil se poate distinge  viziunea ruso-bolsevică de dezbinăre a popoarelor  – crearea peste noapte a noi popoare in funcție de regiunea țintă, care sa servească scopului de anexare în numele eliberării acelui popor, în cazul de față -„POPORUL DOBROGEAN” ! )

 

Exclusiv pentru Romania Breaking News – R.B.N. Press

Prof. Ștefan Plugaru (Huși)

Rămâi în contact cu noutățile R.B.N.Press ! Apreciază pagina de facebook Romanian Breaking News Press cu un Like ! și selectează opțiunea PRIMEȘTE NOTIFICĂRI !

Opiniile exprimate în aceast articol aparţin autorului şi nu reflectă neapărat poziţia portalului de presă romaniabreakingnews.ro, cu excepția celor publicate direct pe contul de autor al Redacţiei ROMÂNIA BREAKING NEWS. Responsabilitatea juridică a informațiilor publicate revine în întregime autorului. Persoanele juridice și fizice menționate în articol care consideră că prin cele publicate le-au fost lezate drepturile și imaginea publică în mod nejustificat, au posibilitatea de a se apăra prin solicitarea dreptului la replică la adresa de email: replica [at] romaniabreakingnews.ro Preluarea articolelor de pe romaniabreakingnews.ro se poate realizeaza în limita maximă a 500 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației cu indicarea și linkul direct către sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu Redacția ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press.

Părerea dumneavoastră contează! Scrieți mai jos comentariul: