ROMÂNIA BREAKING NEWS

Declarație! Idealul Reîntregirii, un obiectiv strategic scump tuturor românilor, ce reclamă atitudine, strategie și acțiune în consecință!

Declarație! Idealul Reîntregirii, un obiectiv strategic scump tuturor românilor, ce reclamă atitudine, strategie și acțiune în consecință!

   Aniversarea celor 25 de ani de existență ai Asociației Culturale Pro Basarabia și Bucovina ne bucură pentru faptul că lupta pentru reîntregirea neamului și a țării nu s-a pierdut în vâltoarea vremurilor, a tranziției către un viitor marcat de revenirea la valorile democratice, însă ne întristează faptul că idealul reîntregirii nu a putut fi împlinit pe de-a întregul.

   În contextul evoluțiilor evenimentelor din spațiul ex-sovietic, clasa politică românească din dreapta Prutului, de după 22 decembrie 1989, poate fi acuzată de o lipsă de viziune strategică în ceea ce privește viitorul politic al spațiului dintre Prut și Nistru, având în vedere faptul că exista o educație istorică precară și o lipsă de informare asupra realităților, fără a mai vorbi despre decizii politico-strategice controversate, din anii ’90, aflate în legătură cu lipsa unei „strategii răsăritene” a României. Această „strategie răsăriteană” nu a existat înainte de 1989 și, cu atât mai puțin, după.

   Recunoașterea existenței „unui stat românesc independent pe teritoriile anexate cu forța în urma înțelegerilor secrete stabilite prin Pactul Molotov-Ribbentrop” ce reprezenta „un pas decisiv spre înlăturarea pe cale pașnică a consecințelor nefaste ale acestuia, îndreptate împotriva drepturilor și intereselor poporului român”, după cum se menționa în Declarația Guvernului României de recunoaștere a independenței Republicii Moldova din 27 august 1991, nu a putut genera un consens național și o strategie adecvată menită a înlătura nedreptățile ISTORIEI. S-au făcut multe pentru apropierea sufletească, culturală, și parțial economică, dintre cei aflați pe ambele maluri ale Prutului, însă au existat și multe reproșuri, mai mult sau mai puțin întemeiate. Asociația Culturală Pro-Basarabia și Bucovina a fost implicată din plin în acest teribil efort de a susține și oferi conținut idealului reîntregirii.

   În contextul apropierii clipei în care se vor aniversa 100 de ani de la Unirea Basarabiei și a Bucovinei cu România, Asociația Culturală Pro-Basarabia și Bucovina și Asociația Europeană de Studii Geopolitice și Strategice Gheorghe I. Brătianu” susțin necesitatea existenței unei strategii coerente a României față de românii din spațiul ex-sovietic și minoritățile etnice aflate în spațiul dintre Prut și Nistru, precum și inserarea în preambulul unei noi și viitoare Constituții a României, dacă nu chiar a celei prezente, a unui text care să prevadă obligația morală pentru poporul român, pentru elitele sale politice conducătoare, de a nu renunța la idealul reîntregirii țării, respectiv inserarea următorului text:Întregul popor român este mandatat să înfăptuiască prin liberă autodeterminare, precum și în temeiul principiilor Actului Final al CSCE de la Helsinki din 1975 și ale dreptului internațional, reîntregirea României și afirmarea acesteia ca un membru egal în drepturi într-o Europă unită”.

   În contextul evoluției evenimentelor politico-diplomatice din Republica Moldova și din spațiul CSI, precum și al eforturilor UE de extindere a spațiului de securitate și prosperitate de la frontierele sale, se impune ca relația bilaterală dintre România și Republica Moldova să se bucure de o atenție specială, sporită, din partea instituțiilor administrației publice centrale și a factorilor de decizie politico-militară de la București.

   Acordarea unei atenții aparte acestei relații bilaterale, atât din punct de vedere politic cât și administrativ, impune necesitatea organizării unei/unor formule instituționale care să gestioneze acest proces complex dintre România și Republica Moldova, precum fostul Oficiu pentru Gestionarea Relațiilor cu Republica Moldova (OGRRM) din cadrul Cancelariei Primului-Ministru (din perioada 2001 – 2009), dacă nu chiar reînființarea OGRRM, pentru a se putea gestiona relația dintre România și Republica Moldova la cote valorice ridicate și a se da, astfel, un semnal politico-diplomatic extrem de puternic către UE, NATO, CSI, Federația Rusă și nu numai, referitor la interesele strategice ale României în spațiul dintre Prut și Nistru, precum și la afirmarea dorinței statului român de a deveni vectorul intereselor strategice ale UE și NATO în spațiul geopolitic ex-sovietic.

   Sprijinirea de către România a procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, implicarea în proiectele ce vizează asigurarea securității energetice a RM, precum și sprijinul economic și politic în relația cu centrele de putere geopolitice din spațiul ex-sovietic nu ar trebui să împieteze asupra necesității păstrării, în suflete și în conștiință, și afirmării idealului reîntregirii spațiului de pe ambele maluri ale Prutului, chiar și într-o Europa unită.

   Acest ideal trebuie să rămână scump sufletului fiecărui român indiferent de vremurile istorice pe care le traversăm.

Totodată, făcând referire la strigătul de durere a românului Toma Jalbă din Transnistria, la 21 octombrie 1917, „Fraților nu ne lăsați, nu ne uitați!”, suntem obligați de ISTORIE, de adevărurile existenței noastre istorice zbuciumate, să ne gândim și la ei, românii din spațiul transnistrean, din Nordul Bucovinei și Ținutul Herței, să înțelegem ce și cum se întâmplă și să acționăm pentru apărarea identității lor naționale, pentru respectarea drepturilor lor cetățenești și umane.

*Declarația a fost dată la 25 martie 2015, în Parlamentul Românei – Sala „Avram Iancu”,  în contextul aniversării unui sfert de veac de activitate pentru Neamul Românesc a Asociației Culturale Pro Basarabia și Bucovina (ACPBB), în numele Consiliului Național al ACPBB prin președinte Marian Clenciu și a Asociației Europene pentru Studii Geopolitice și Strategice – „Gheorghe I. Brătianu”, prin președinte Dr. Constantin Corneanu.

Facsimil declarație:

*

*

***

Despre ASOCIAȚIA CULTURALĂ PRO BASARABIA ȘI BUCOVINA (ACPBB) la ceas aniversar – 25 DE ANI DE ACTIVITATE

            ACPBB și-a semnat actul de naștere în ziua de 11 ianuarie 1990 ca asociație nonguvernamentală, apolitică și nonprofit. Constituită inițial din retrași, refugiați și repatriați din teritoriile ”eliberate” și însușite  de ocupantul roșu, inițiatorii erau parte din masa de oameni  ce vor constitui aportul de populație  și forță de muncă al  României  post belice, ce căutau adăpost și sprijin.

Mulți dintre refugiați au fost vânați, arestați, expatriați, condamnați la ani grei de regim de „epuizare”.  Este cazul preotului ziarist Vasile Țepordei care deși ajuns în România ca refugiat a fost arestat de autoritățile militare sovietice și trimis la Cercul Polar. După ispășirea pedepsei se întoarce în România, unde sistemul impus de ocupant îl arestează și condamnă din nou. Călit în închisori comuniste cu o conștiință de neam de neclintit, era român din Basarabia, este „gratulat” după ispășirea condamnării cu domiciliul obligatoriu, celebru DO aplicat pe documentul de identitate.  Semnătura lui se află pe actul de constituire al ACPBB.

Valeriu_GraurValeriu Graur (foto), alt semnatar, are și el o poveste, dacă chinurile și nedreptățile se pot numi poveste. La mai puțin de  un an,  în anul 1941 este declarat dușman al poporului și deportat.

Tatăl, în lagăr de prizoneri de război, mama în lagăr de muncă iar copilul crescut în creșele comuniste devine un  homo-sovieticus perfect. Nu cunoștea decît limba rusă și era convins că este  rus.

ADN-ul se trezește, devenind un român  din Basarabia. Asta nu se iartă și cu concursul securității românești (gest incalificabil pentru care nimeni nu a fost tras la răspundere) este condamnat la deportare 4 ani în Siberia. Asta se întîmpla în anii 70.

În 1977 se repatriază definitiv devenind un excelent profesor de matemaică  și fizică la un liceu în apropierea Gării de Nord. A fost unul din membrii fondatori  ai ACPBB care a activat cu multă dăruire.

Despre Valeriu Graur:   IN MEMORIAM, Valeriu Graur …un patriot, un erou, un nume de legendă, un destin zbuciumat, un suflet luminos, un capitol aparte în istoria luptei de rezistență a românilor basarabeni

Valeriu Graur a intrat in panteonul Eroilor Neamului Romanesc

 

Primul președinte  al Asociației Culturale Pro Basarabia și Bucovina, Nicolae Lupan, fost colonel al Armatei Regale Române, scriitor, publicist și patriot militant, este cel ce preia conducerea primei asociații a refugiaților din Basarabia și Bucovina ce fusese înființată la Paris imediat după sfârșitul conflagrației mondiale de către colonelul Dăianu. Din cauza unei societăți ce nu vroia să cunoască realitatea  și a unei guvernări rău voitoare Pro Basarabia și Bucovina a fost nevoită să se mute în Belgia după care Dl.Lupan o readuce la Paris.

Avînd experiență în formarea și conducerea unor organizații non guvernamentale  în primele zile ale lui Ianuarie 1990,  dl. Lupan a luat legătura cu foști refugiați, foști membrii ai Cercurilor Basarbene (organizații desființate la ordinul guvernării comuniste) care își păstraseră legăturile și se întîlneau în anumite zile la Biserica Precupeții Noi.  Un om cu experiență, cercuri  deja existente  gata să activeze benevol și bunăvoința PNȚ care pune la dispoziție sala. Așa a luat naștere Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina.

Am avut ocazia la festivitatea de 25 de ani să prezint pe doi din cei trei membrii fondatori în viță. Domnul Gavrilă Copil (Citește: Gheorghe Gavrilă Copil, un român, către Vladimir Putin și ucraineni. Despre o scrisoare deschisă, reîntregirea neamului românesc, amintiri, trădări și multe altele, spre neuitare și folosul românilor) și doamna Iulia Cristea Scutaru. Toți trei deși la vârste înaintate sunt încă activi. Le urez multă sănătate  și-i asigur  că actuala conducere  a asociației (aleasă în ședința de Dare de Seamă și Alegeri din 25 martie 2015) împreună cu toți membrii vor duce mai departe activitatea de ajutorare a entităților românești situate în spații pe care  granițele României  nu le-a cuprins. Vorbim despre acei români asupra cărora ocupantul s-a străduit din răsputeri să-i inventeze/schimbe limba și naționalitatea prin metode barbare (execuții ad-hoc, condamnări, confiscări, deportări).

Pot pune la dispoziție oricui, 3 din cele 4 volume a cite 700 de pagini cu listele celor deportați supuși rusificării fără drept de a se întoarce în locurile natale și dacă reușeau să se întorcă nu puteau pretinde să locuiască în propria casă.

S-au petrecut lucruri greu de înțeles și de aceea trebuie să fim mai precauți în a califica cu ușurință pe acei românii care au trăit  toate acestea și suntem datori față de ei și de noi să facem tot posibilul pentru integrarea lor în arealul de  limbă, cultură și istorie românească.

ACPBB are peste 20 de filile și toate cu realizări concrete, meritorii. După 25 de ani sperăm ca o parte  însemnată din realizările noastre să facă obiectul unei cărți la care deja se lucrează. Am spus o parte pentru că arhiva noastră nu este copletă, o mare parte din ea pierzâdu-se odată cu sediul din Regina Elisabeta.

În marea majoritate, actiunile noastre sunt rodul eforturilor proprii dar trebuie să recunosc că am beneficiat și de sprijin din parte MAE-DPRRP, a Ministerului Culturii precum și numeroși sponsori cu dragoste de neam și țară.

Avem parteneriate și colaborăm în realizarea proiectelor noastre cu Asociația Convergențe Europene, Asociația Europeană de Studii Geopolitice și Strategice – „Gheorghe I. Brătianu”,  Institutul Frații Golescu, Platforma Civică 2012, Fundația Universitară „Spiru Haret”, Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovara Culturii Tradiționale Românești  și subliniez că aceste parteneriate sunt doar cele încheiate de filiala București, la nivel național numărul lor îmi este necunoscut.

Le mulțumim tuturor pentru înțelegere și sprijin, pentru că au înțeles să fie cu noi pentru  o cauză de interes național.

Dacă vorbim despre Noi ca asociație, de 25 de ani de rodnică și meritorie activitate, trebuie să-mi asum  ca președinte al Consiliului Național și două mari neînpliniri. Una este nedobândirea Statutului de Interes Public și asta înseamnă că nu ne-am făcut suficient percepuți ca asociație, ca activitate, ca importanță ca necesitate  de către cei ce hotărăsc acordarea unui astfel de statut fără să aduc în discuție că poate cei în drept să-l acorde pot fi ei înșiși distanțați de acest deziderat al interesului național pentru care jură cu mâna pe biblie. Pînă acum am avut 2  astfel solicitări eșuate dar vom persista.

O altă mare durere/neîmplinire este nerealizarea Cimitirului Eroilor Români de la Crocmaz. Avem un parteneriat pentru realizarea acestui obiectiv cu primăria Crocmaz, avem documentația dar ne lipsec fondurile.

Cimitirul sau mai bine spus cimitirele ostașilor eroi ai Armatei Române din satul Crocmaz  prin  a căror necistire  se comite o blasfemie și ne duce în derizoriu eroii, istoria și respectul de sine.

Sigur,  în anul 2015 o  să fim mai tari, mai mulți și mai buni,un semn deja există, prin inființarea de noi filiale la Reghin în 2014 și la Giurgiu în 2015.

Și este un semn bun, acela al respectului de neam, de românitate. Poate sună bombastic dar acest interes există, este viu, vizibil și se manifestă.

Vreau prin intermediul publicației dumneavoastră – România Breaking News, una dintre cele mai dedicate și mai loiale activității ACPBB, să salut și să felicit cu prilejul împlinirii a 25 de ani de activitate pe toți membrii  ACPBB din Onești, Vatra Dornei, Ploiești, Constanța, Giurgiu, Piatra Neamț, Craiova, Timișoara, București, Bacău, Iași, Rușețu, Edineț, Chișinău, Roman, Botoșani, Negrești, Reghin, Brăila, Tîrgu Neamț, SatuMare, Pitești, Brașov, Sibiu, Buzău, gânduri bune pentru toți partenerii noștri actuali și viitori.

Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina este și va fi o realitate, o prezență activă, dedicată în slujba neamului românesc pe care o dorim națiune liberă, democrată, prosperă și în totalitate europeană.

Cu deosebită stimă pentru cititorii dumneavoastră care prin lecturarea acestui articol au realizat că noi, membrii ACPBB, suntem cei mai buni și cei mai frumoși.

…S-a revărsat modestia dar să știți că nu pătează și oricum dacă domniile voastre doresc, o să mai auziți despre noi, Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina în anul 26 de activitate.

președinte ACPBB – Marian Clenciu
www.probasarabiasibucovina.ro
presedinte [at] probasarabiasibucovina.ro

Foto-Video: Onor pentru 25 de ani de activitate a Asociației Culturale Pro Basarabia și Bucovina închinată Neamului Românesc

Video – Înregistrarea transmisiei Live  de la Parlamentul României

Imagini de la Festivitatea de Omagiere a unui Sfert de Veac de Activitate pentru Neamul Românesc a Asociației Culturale…

Posted by Romanian Breaking News – RBN press on 26 Martie 2015

*Felicitare și răspuns din partea Administrației Prezidențiale la invitația adresată Excelenței Sale, Președintele României, Dl. Klaus Iohannis

publicat de româniabreakingnews.ro

Opiniile exprimate în aceast articol aparţin autorului şi nu reflectă neapărat poziţia portalului de presă romaniabreakingnews.ro, cu excepția celor publicate direct pe contul de autor al Redacţiei ROMÂNIA BREAKING NEWS. Responsabilitatea juridică a informațiilor publicate revine în întregime autorului. Persoanele juridice și fizice menționate în articol care consideră că prin cele publicate le-au fost lezate drepturile și imaginea publică în mod nejustificat, au posibilitatea de a se apăra prin solicitarea dreptului la replică la adresa de email: replica [at] romaniabreakingnews.ro Preluarea articolelor de pe romaniabreakingnews.ro se poate realizeaza în limita maximă a 500 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației cu indicarea și linkul direct către sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu Redacția ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press.

5 Comments

Părerea dumneavoastră contează! Scrieți mai jos comentariul: