ROMÂNIA BREAKING NEWS

Declarația reuniunii Comisiei ucraineano-române pentru minoritățile naționale de la Kiev

Declarația reuniunii Comisiei ucraineano-române pentru minoritățile naționale de la Kiev

La Kiev a avut loc, miercuri, reuniunea Comisiei mixte interguvernamentale ucraineano-române pentru minoritățile naționale, în cadrul căreia a fost discutată situația românilor din Ucraina și cea a ucrainenilor din România. Potrivit TOCpress, declarația reuniunii de la Kiev, cuprinde următoarele:

Declarația reuniunii Comisiei ucraineano-române pentru minoritățile naționale

“În spiritul european care domnește în relațiile bilaterale dintre România și Ucraina, precum și în contextul împlinirii a 20 de ani de la semnarea Tratatul cu privire la relațiile de bună vecinătate și cooperare dintre România și Ucraina, Comisia mixtă interguvernamentală româno-ucraineană privind drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale (denumită în continuare Comisie), care s-a reunit pe 13 septembrie 2017, la Kiev,

declară închise ședințele desfășurate în 2002 și 2006 și convine asupra trecerii pe ordinea de zi a tuturor problemelor de interes comun pentru ambele părți, începând cu anul 1997, în vederea adoptării unor decizii care să fie utile și să contribuie la prosperitatea persoanelor aparținând minorității naționale române din Ucraina și a persoanelor aparținând minorității naționale ucrainene din România.

Părțile, de asemenea, reiterează că persoanele aparținând minorității române din Ucraina și persoanele aparținând minorității ucrainene din România reprezintă un factor de consolidare a relațiilor de prietenie dintre cele două popoare, iar cooperarea bilaterală în acest domeniu corespunde normelor și standardelor internaționale.

Semnat la Kiev, 13 septembrie 2017, în două exemplare, în limbile română și ucraineană, Declarația este anexată protocolului celei de-a VI-a ședințe a Comisiei, ambele texte fiind egal autentice
Semnatar din partea României: Alexandru Victor Micula

Semnatar din partea Ucrainei: Svitlana Fomenko

Părerea dumneavoastră contează! Scrieți mai jos comentariul: