ROMÂNIA BREAKING NEWS

De la cititorii nostrii din Canada … azi despre Mihai Ciobanu, autor Iacob Cazacu-Istrati

                                                                                        Împreună suntem o melodie

 

Doar o căsuță

”Ntr-un colț de rai,

Doar o măicuță

              Și-o limbă ai!…      

                                           

         Trăim într-o epocă istorică și de aici rezultă că noi facem istoria…Istoria naște personalități, istoria ridică pe altarul înveșnicirii  eroi, sfinți… și tot istoria condamnă și șterge din memorie, dar niciodată nu uită a spune Adevărul…Noi suntem martorii și eroii (pozitivi, negativi) acestei epoci de luptă, luptă pentru triumful Adevărului pe care îl vom găsi odată cu conștientizarea  identității naționale .  Unul dintre acei  care făuresc istoria  noastră este și Artistul poporului  Mihai Ciobanu, care la braț cu căntecul popular, anume prin  cântec  contribuie la educarea generațiilor de eri și azi în spiritul dragostei față de tradițiile și obiceiurile strămoșești, față de plaiul natal. Luptă prin  cântec pentru triumful Adevărului,  ducând în lume bunul nostru nume  de român.                            

   Iacob Cazacu-Istrati

            

   Despre  Mihai Ciobanu

S-a născut la 20 februarie 1953 în satul Bujor, Hâncești. Studii de canto popular și dirijat coral Colegiul de muzică «Ștefan Neaga»(1974-1978) și la catedra dirijat coral a Institutului de Arte «Graviil Musicescu»(1980-1985).

1973-1979 — solist al orchestrei de muzică populară «Veselia» (dirijor — Petre Neamțu), profesor de muzică la școala din Ruseștii Noi, Ialoveni;

1979-1986 — cântă acopaniat de orchestra Ansamblului Folcloric «Miorița» (dirijor — Vasile Goia);

1987 — 1989 — solist al orchestrei de muzică populară «Mugurel» a Filarmonicii din Chișinău (dirijor — Ion Dascălu);

Din anul 1989 este solist al orchestrei «Folclor» (dirijor — Petre Neamțu) a Companiei de Stat «Teleradio Moldova», în prezent a Filarmonicii Naționale «Serghei Lunchevici».

În același timp colaborează cu «Lăutarii» lui Nicolae Botgros, cu orchestra Ansamblului «Joc», dirijată de maestrul Gheorghe Șevcișin, cu orchestra «Mugurel» (dirijor — Ion Dascălu), cu orchestra prezidențială condusă de Nicolae Dabin și orchestra «Doina armatei» dirijată de Marin Bunea ș.a.

Din 1990, efectuează numeroase turnee în țară: Iași, București, Bacău, Focșani, Ploiești, Pașcani, Botoșani, Suceava ș.a. Cânt acompaniat de orchestrele «Doina Vrancei» din Focșani, condusă de Marcel Ghinea, «Rapsozii Botoșanilor» — conducătorul orchestrei, prof. Ioan Cobâlă, «Ciprian Porumbescu» din Suceava — conducător, prof. George Sârbu, ««Trandafir de la Moldova» din Huși, conducător — Valerică Petraru.

În 1993 și 2005, este invitat cu recital la Festivalul Internațional «Maria Tănase» (Craiova).

Turnee peste hotare: Bulgaria, Franța, Grecia, Elveția, Germania, Marea Britanie, Serbia, Polonia, Japonia, Suedia, Turcia, SUA, Canada, Estonia, Lituania, Letonia, Rusia, Azerbadjan, Ucraina ș.a.

În 2005, Mihai Ciobanu își vede realizat un vis de mulți ani — înființează Grupul vocal de bărbați «Basarabenii» și, în același an, scoate primul CD, cu primul volum «La Nistru, la mărgioară».

Paralel cu frământările sufletești la orchestra «Folclor», desfășoară o activitate fructuoasă și la Colegiul de muzică «Ștefan Neaga», unde este profesor de canto popular. Artist emerit din Republica Moldova. Ordinul Meritul Civic(1996). Ordinul Gloria Muncii(2007)  

 

          După cum am promis în ultimul meu articol ”Serata Limbii Române peste ocean”, că o descriere aparte merită evoluarea familiei Ciobanu, devenită dinastie putem spune: multiubitul nostru Artist al Poporului din RM Mihai Ciobanu, soția D-na Valentina și fiul Mihăiță. E o mare onoare să scrii despre oamenii dragi sufletului, care prin ceea ce fac, aduc soare în inimile noastre. Și nu numai în spațiul românesc ale celor doua Români- România Mare și România Mică dar și peste hotarele lor, chiar și peste ocean. Familia de artiști este un oaspete drag în comunitățile românești din America de nord, mai cu seamă în Canada, unde este stabilit cu traiul Mihăiță, fiul lui Mihai și Valentina Ciobanu. Știu, că a colindat majoritatea țărilor bătrânei Europe, dar  « …așa de mare și puternic dor de baștină ca la românii din Canada n-am mai întâlnit »- mi s-a destăinuit Dl. Mihai. Mai știu, că unde nu ar fi evoluat: fie în Grecia s-au Portugalia, Italia ori  America, peste tot cântecele, horele și sârbele populare, culese  și prelucrate de Mihai Ciobanu de prin satele noastre, au fost nu doar  ascultate cu drag de lumea prezentă, dar și dansate cu mult foc…

Mihai Ciobanu este un artist, care prin cântecele sale ne îndeamnă la speranță, ne alină dorul de meleagul drag natal și ne face ca în timpul concertelor să ne simțim în sânul casei părintești, în văile codrilor, în raiul livezilor și viilor dragi. Și nu poți să nu dai înaltă valoare cuvintelor scrise de marele nostru poet Grigore Vieru: – «Mă simt minunat în cântecul acestui fermecător cântăreț care vine din Bujorul Hânceștiului răsfrânt în apele eterne ale Prutului. L-amîndrăgit pe Mihai Ciobanu, în primul rând, pentru harul său artistic pe care i l-a dat Dumnezeu, dar artistul, spre deosebire de mulți dintre interpreții noștri de muzică populară și ușoară, mai are câteva calități în plus. Una dintre acestea este simțul cuvântului. Are un simț deosebit pentru cuvântul frumos, pentru cuvântul la locul lui… »

Cât de adevărate sunt aceste cuvinte!… Darul său de a vorbi în fața uni public larg ar fi de invidiat chiar și de unii guvernanți de înalte niveluri ale RM. Nu o spun din auzite. Am fost martor ocular la multe discursuri ținute de Domnia sa atât în cadrul comunităților românești, cât și în fața parlamentarilor din Canada cu ocazia arborării Drapelului RM în fața clădirii Parlamentului din Canada,despre care am scris ceva mai înainte. Cuvinte frumoase, din suflet, pline de dragoste și patriotizm rostite într-o limbă literară românească de invidiat…

Nu-mi mai amintesc unde am citit și mi-am însemnat  următoarele cuvinte despre acest mare artist :- « Personalitate complexă, Mihai Ciobanu se manifestă în mai multe domenii ale artei și creației muzicale cu profil interpretativ pergnant și inconfundabil, neobosit culegător și valorificator al folclorului, rapsod, fidel cântecului strămoșesc, dar și izvoditor al unor cîntece proprii… («Hai căruță cu doi cai», «Nu mă dojeni nevastă», «Mândra mea s-a măritat», «Codrule, de-aș fi ca tine», «Casa părintească nu se vinde» ș.a.) ce se circumscriu perfect în cadrul stilistic al datinii noastre; animator al vieții culturale de la noi; protagonist al filmelor muzicale «Satul meu, nume de floare», «La fereastră cu zorele», «Am venit la voi în sat», «Tinerețea numai una», «Nistrule pe apa ta», un profesionist de elită al tradiției orale cu harul muzical înăscut… » Nu avem ce adăuga…     Anul acesta Mihai Ciobanu a petrecut  împreună cu soția Valentina o lună alături de feciorul său, Mihai Ciobanu Jr, nora Cristina și multdorita nepoțică Andreea-Daniela, stabiliți cu traiul în Canada.

În această perioadă artistul a susținut câteva concerte: New-York (SUA), Khitchener, Toronto, Montreal (Canada).  La toate concertele alături de Mihai Ciobanu s-a aflat soția Valentina Ciobanu, profesoară la Colegiul de muzică „Ștefan Neaga” și la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Și e adevărat ceea ce spunea cineva dintre prietenii Domniei sale:   “… și-a împărțit destinul între trei mari iubiri – familia, catedra și vioara, că în persoana ei am pierdut o mare violonistă, în schimb am câștigat un mare pedagog.

Am urmărit-o în mai multe spectacole, chiar  și aici în Canada,.. Rămâi înmărmurit de tehnica sa interpretativă, de virtuozitatea ce – i dă glas viu viorii… Nu știu, mi-a fost incomod să întreb dacă poartă vre-un titlu în domeniu, dar  și așa este clar, e un adevărat  Maestru în Arte, un mare artist al nostru, al poporului roman. Este o violonistă cum rar întâlnești. Parcă văd și azi cum îi alunecă degetele  pe coardele viorii – agere, sigure , purtând arcușul viorii … că nevrând la concertele unde evoluiază violonista noastră îmi apare în față  chipul mamei cu suveica în mînă, țesând la stative un covoraș, și pe care o mânuia cu atâta dibăcie și sârguință, că-mi trezea o admirație de nespus… Mama țesea covoare, pe când Valentina Ciobanu țese muzică, melodii care te înaripează, simți cum zbori ba de asupra Codrilor, ba de asupra Carpaților, văilor și colinelor, oceanului…

 

Melodiile ei te duc, te duc…Nu te lasă…Te duc pe drumurile viselor frumoase, ca și melodiile interpretate de fiul  Mihăiță, continuatorul, urmașul a tot ce l-a învățat mama. Și Mihăiță este un artist de forță, pășinnd pe urmele părinților, violinist și el. A absolvit aceleași facultăți ca și părinții, numai, că el a avut-o ca profesoară, conducătoare de curs pe mama. Se vede, cred eu că acet lucru l-a făcut să depună eforturi mai mari ca ceilalți studenți pentru a nu roși în fața mamei…. Spun acest lucru, că am  avut și eu în școală, fiind professor pe fiul Victor, de la care ceream mai mult ca de la ceilalți elevi, și care nu regretă astăzi, după cum nu regretă nici Mihăiță Ciobanu, care astăzi locuiește în unul dintre cele mai mari și frumoase orașe ale lumii- Toronto și lucrează în orchestra “Ontario-Filos”. Mi-a spus aseară, că este aproape de lansarea unui CD cu muzică clasică, Jia-Z muzică cu un grup de băieți, tineri artiști tot din România Mică. Colaborează fructuos cu solista noastră de muzică estradă Angela Bucico, cât și cu alți  artiști din diferite țări: Spania, Portugalia, SUA ș.a. La întrebarea, ce l-a făcut să emigreze în Canada mi-a răspuns…pe secret:-Dragostea… Cristina, soția sa emigrase împreună cu părinții și el ca un adevărat Romeo a venit să-și găsească dragostea… La capătul pământului, dar a găsit-o! Azi se bucură împreună de o româncuță- Cosânzeană, care are de acum ceva nai mult de jumate de an…și cărui îi dorim multă sănătate și mulți ani alături de  tata și mama, care este și ea artistă- dansatoare profesionistă.

Despre Victorița, surioara lui Mihăiță cunosc mai puține… dar ce este mai important: – Victorița este studentă  la Conservatorul de muzică din or. Setubai din Portugalia și care i-a bucurat nespus de mult pe părinți cu o nepoțică Alexandrina.

Familia artistului poporului Mihai Ciobanu este o adevărată dinastie, fiindcă  acest dar, care nu- i este dat fiecărui:  darul artistic, darul muzical este păstrat, promovat și transmis urmașilor.

Să le  dorim  la toți  multă sănătate și împliniri. Am promis lui Mihăiță, că voi scrie o poezie dedicată familiei de artiști Ciobanu…Mă țin de cuvânt.

 

             Dor

Dedicație dinastiei de artiști Ciobanu

      (Mihai, Valentina, Mihăiță…)

Cine nu știe ce-i dorul,                                                                                                                                                         Dorul de părinți și sat,

Spune-i, Doamne: – și izvorul

Seacă, dacă e uitat…

                 Zbor ca visele, ușor

                 Și ca pasărea, avan…

                 Zbor spre casa din Bujor,

                Azi de peste ocean…

Știu, că mama la fereastră

Lăcrimează-n așteptare,

Tata-i țintă-n bolta-albastră,

Veghind avioane-n zare…

                  Zbor ca visele, ușor

                 Și ca pasărea, avan…

                 Zbor spre casa din Bujor,

                Azi de peste ocean…

Scumpii mei, mă-întorc la voi,

Că mi-s doinele pustii,

Făr-de iarba din zăvoi,

Fără Codri și câmpii…

                   Zbor ca visele, ușor

                 Și ca pasărea, avan…

                 Zbor spre casa din Bujor,

                Azi de peste ocean…

Iacob Cazacu-Istrati

 

 

 

 

 

Opiniile exprimate în aceast articol aparţin autorului şi nu reflectă neapărat poziţia portalului de presă romaniabreakingnews.ro, cu excepția celor publicate direct pe contul de autor al Redacţiei ROMÂNIA BREAKING NEWS. Responsabilitatea juridică a informațiilor publicate revine în întregime autorului. Persoanele juridice și fizice menționate în articol care consideră că prin cele publicate le-au fost lezate drepturile și imaginea publică în mod nejustificat, au posibilitatea de a se apăra prin solicitarea dreptului la replică la adresa de email: replica [at] romaniabreakingnews.ro Preluarea articolelor de pe romaniabreakingnews.ro se poate realizeaza în limita maximă a 500 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației cu indicarea și linkul direct către sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu Redacția ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press.

Părerea dumneavoastră contează! Scrieți mai jos comentariul: