ROMÂNIA BREAKING NEWS

Dacii de la marea Baltică / Directorul Muzeului Kernave, din Lituania, ALEKSIEJUS LUCHTANAS: „Legăturile noastre sunt mai vechi decât perioada dacică!”

Dacii de la marea Baltică / Directorul Muzeului Kernave, din Lituania, ALEKSIEJUS LUCHTANAS: „Legăturile noastre sunt mai vechi decât perioada dacică!”

Seamănă cu un wiking. Înalt, blond, zdravăn, cu ochii albaştri şi cu aer de navigator abia descins pe pământ. Binevoitor, zâmbitor, plin de entuziasm, ai zice că toată viaţa i-a aşteptat pe cei şase reporteri români, por­niţi spre nordul baltic al Euro­pei, în căutare de daci. Roşu la faţă, cu ochii pe jumătate închişi, vor­beşte cu o însufleţire molipsi­toa­re, care îi trădează, şi ştiinţa de carte, şi pa­siunea care-i însu­fle­ţeşte me­seria de ar­heolog. Director al ma­relui Mu­zeu din Ker­­nave (ve­chea ca­pi­tală a Lituaniei) s-a mutat şi cu domiciliul la locul de muncă, într-o căsu­ţă acope­rită cu şiţă, ca să fie cât mai aproape de să­păturile lui, efectuate în­tr-un câmp cu dea­luri retezate, pe care le poţi înlocui ori­când cu ce­tăţile noastre din Mun­ţii Orăştiei, fără să se cunoască schim­barea de peisaj. Cu mâinile la spate, ca un elev scos la tablă, Alek­sie­jus Luchtanas (foto sursa delfi.lt), aş­teap­tă întrebările pentru interviu.

„Până în secolul 19, teoria originii dacice a balticilor s-a bucurat de mare interes”

Sunt şanse mari să fie adevărat. Până târziu, în secolul 19, teoria orginilor dacice ale lituanienilor, letonilor şi estonienilor s-a bucurat de mare interes, multe argumente ieşind la iveală odată cu săpăturile executate la tumulii funerari din sudul Dunării, în Tracia preistorică. Există multe surse documentare, din toate perioadele, care vorbesc despre originile comune ale dacilor cu populaţia Ţărilor Baltice, şi ele nu pot fi ignorate.

– Colegul nostru, Ciprian Rus, tocmai a sosit din Polonia, unde au fost găsite urme arheologice ale civilizaţiei dacice: ceramică, bani şi brăţări. S-au făcut şi aici astfel de descoperiri?

– Legăturile noastre sunt mai vechi decât perioada dacică! Vă pro­pun să pornim cu zona preistorică a muzeului Kernave, ca să vedeţi con­cret descoperirile. Expoziţia cuprin­de perioada în care populaţiile din regiu­nea Lituaniei şi a Ţărilor Bal­tice au contactat alte civilizaţii, şi în mod special, civi­lizaţia de pe malu­rile Du­nării. De altfel, în mitologia lituaniană întâlnim foarte des Dună­rea. Pare bi­zar ca un râu care udă teritoriul României să facă parte din folclorul şi legendele de aici. Aceasta este do­vada că pentru strămoşii litua­nie­nilor, zona Du­nării nu era necu­nos­cută. Aceste contacte au început încă din neolitic. Un timp înde­lungat, populaţia de aici a fost silvestră, trăia în pădure sau în apropierea pă­durilor, agricultura nu era atât de dezvoltată. Ea a venit dinspre Du­năre, cultura neolitică a ajuns aici şi s-a dezvoltat. Vorbim, în principal, de cultura Cu­cuteni, venită la noi cu toate beneficiile cu­nos­cute ale aces­tei civi­li­zaţii, în special cera­mi­ca. Acesta a fost primul val venit dinspre terito­riul actualei Românii către noi. Aşa au ajuns la noi, atât dezvoltarea agri­­culturii, cât şi sculp­tura de dimen­siuni re­duse, figurinele mode­late din lut, cu formele lor specifice. Este vorba despre acele figurine mici, înfăţişând femei sau zeiţe, simboluri ale fecundităţii. În această zonă nordică, populaţia a început să le facă şi din chihlimbar, el găsin­du-se din belşug aici, şi fiind cel mai preţuit ma­terial, cu puteri magice. Aces­ta a fost primul con­tact dintre sud şi nord, dintre popu­laţiile ce aveau să fie mai târ­ziu numite dacică şi baltică.

„Tot ce este fabricat din bronz pe teritoriul Lituaniei de azi poartă amprenta dacică”

 Istoricul danez Gudmund Schüte a publicat o hartă a nor­dului Europei, co­piată după harta geo­gra­fului grec Pto­lemeu din Alexandria (sec. I), în care, pe zona din vecinătatea Mării Baltice, sunt tre­cuţi geto-dacii. Asta înseam­nă că nu doar cul­tura dacică, ci dacii înşişi au ajuns, cândva, până aici.

– Cu siguranţă că înainte cu un secol de Hristos, deja putem vorbi de legături cu populaţia dacă şi geto-dacă, statul geto-dac fiind deja în formare. Din datele pe care le avem acum, se pare că legăturile cu ei s-au oprit atunci, o perioa­dă, nu se ştie de ce. Însă la un secol după Hristos, de la anul 200-300 înainte, un nou val puter­nic de populaţie vine dinspre Dacia aici. Sunt astfel re­luate vechile legături şi relaţii, este o relansare a lor. Între timp, Dacia deve­nise provincie romană şi ro­manii erau interesaţi de această regiune baltică, unde dacii aveau legături pu­ter­nice. Contacte cu Imperiul Roman, prin diferite provincii ale sale, mai exis­ta­seră, însă de data aceasta, romanii încercau să pătrun­dă spre nord mai uşor, prin intermediul dacilor, care cunoşteau mai bine căile de acces şi aveau relaţii mai strânse cu nordicii. Articolul complet pe formula-as.ro

 

Opiniile exprimate în aceast articol aparţin autorului şi nu reflectă neapărat poziţia portalului de presă romaniabreakingnews.ro, cu excepția celor publicate direct pe contul de autor al Redacţiei ROMÂNIA BREAKING NEWS. Responsabilitatea juridică a informațiilor publicate revine în întregime autorului. Persoanele juridice și fizice menționate în articol care consideră că prin cele publicate le-au fost lezate drepturile și imaginea publică în mod nejustificat, au posibilitatea de a se apăra prin solicitarea dreptului la replică la adresa de email: replica [at] romaniabreakingnews.ro Preluarea articolelor de pe romaniabreakingnews.ro se poate realizeaza în limita maximă a 500 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației cu indicarea și linkul direct către sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu Redacția ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press.

Părerea dumneavoastră contează! Scrieți mai jos comentariul: