ROMÂNIA BREAKING NEWS

Dacia de la Dunăre în analele france (manuscris din sec. X-XI)

Annales qui dicuntur Einhardi

Annales qui dicuntur Einhardi (DCCCXXIIII)

„În anul 824, regele Bulgarilor Omurtag trimite delegați cu scrisori la Împărat, ca pentru a încheia pace. Împăratul ascultându-i…, pe drept surprins de noutatea acestui demers, trimite cu acești delegați la regele bulgar pe un anume Mechelmus din Bavaria, ca să cerceteze mai de aproape temeiul acestei delegații, nemaipomenite până atunci în Francia […]

Annales qui dicuntur Einhardi (natalem)

Annales qui dicuntur Einhardi (Daciam Danubio)

La Aix-la-Chapelle după sărbătoarea Nașterii Domnului, i se vestește Împăratului că au sosit în Bavaria delegații regelui Bulgariei. Trimite înaintea lor, dispunând ca ei să aștepte acolo până la timpul oportun. Vestindu-i-se însă că vin delegații Abodrigilor [trib slav], îndeobște numiți Praedenecenți, care vecini cu Bulgarii locuiesc în Dacia de la Dunăre, dispune ca aceștia să vină îndată. Ei se plâng de încălcările nedrepte ale Bulgarilor și cer să li se dea ajutor împotriva lor. Sunt trimiși înapoi în țara lor și li se rânduiește să vină la data hotărâtă pentru delegații Bulgarilor.”

Harta ținuturilor Dunărene în epoca lui Carol cel Mare

Harta ținuturilor Dunărene în epoca lui Carol cel Mare (în viziunea lui Al. Bărcăcilă)

Sursa traducerii și a hărții: Alexandru Bărcăcilă, Dacia dela Dunăre a analelor france din secolul al IX-lea. Extras din Arhivele Olteniei, Anul XXIII-XXV, Nr. 131-148, 1944-1946

Sursa imaginilor: Annales qui dicuntur Einhardi (Bibliotheca Laureshamensis digital)

Annales regni Francorum (ediție tipărită în 1895)

tiparituriromanesti

Părerea dumneavoastră contează! Scrieți mai jos comentariul: